Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Bẻ Cua

Trong một lớp giáo lý tại một họ đạo kia, ngày nọ đang lúc các bạn mình say mê học giáo lý thì lại có ba bạn trai trốn học để đi đánh bida. Ðang khi đó ở nhà ba mẹ của ba em này cứ tin tưởng con mình đã đến nhà thờ học giáo lý. Thật là tội nghiệp cho các ngài. Vì họ không biết con của mình đã bẻ cua.

Bẻ cua là một trong những biểu hiện của sự thiếu thành thật. Từ nhỏ mà đã thiếu thành thật thì lớn lên thì có thể sẽ rất nguy hiểm. Có thể có nhiều nguyên nhân làm cho nhân cách của một con người trở nên không tốt như thế. Dù vậy, nguyên nhân lớn hơn cả là từ những người lớn.

Tuổi nhỏ rất nhạy bén nên cũng rất mau tiếp thu. Chúng nó thấy người lớn làm thế nào thì chúng nó cũng sẽ bắt chước. Trong công việc làm ăn mua bán những việc làm mánh mun, gian xảo của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cháu của mình.

Một gia đình cha mẹ quá khắt khe sẽ tạo cho con cái của mình sự mất cân bằng tâm lý. Ðời sống tâm lý thiếu cân bằng sẽ đưa đến việc dồn nén. Kéo theo đó là những việc làm hay những lời nói để vượt qua sự khắt khe đó.

Căn bệnh thành tích cũng là phần không nhỏ khiến cho các em nhỏ phải cố gắng để đạt được. Cố gắng bằng mọi hình thức bất chấp tất cả. Từ đó đưa đến thái độ thiếu thành thật.

Trẻ nhỏ là tương lai của xã hội và của gia đình. Hãy vì tương lai của thế hệ trẻ, vì hạnh phúc của gia đình mà người lờn hãy biết làm gương và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con cháu được lớn lên trong một bầu không khí thoải mái quân bình.

1266    14-02-2011 09:55:56