Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Cà Phê Sáng

Nhâm nhi ly cà phê mỗi sáng, mắt lướt qua những tờ báo theo dõi tin tức mới nhất trong ngày là một cái thú tao nhã. Tuy nhiên cuộc sống không chỉ có cà phê và đọc báo buổi sáng mà còn biết bao việc lớn nhỏ phải thực hiện.

Nhìn vào các quán cà phê mỗi sáng, bạn sẽ thấy rất nhiều thanh thiếu niên “ngồi đồng” hết giờ nầy sang giờ khác, có khi hết cả buổi sáng chỉ để tán gẫu qua giờ hoặc chỉ để “nhìn trời hiu quạnh”! Thời gian đối với họ như ngừng trôi và cuộc sống xem ra không có gì đáng để quan tâm!

Mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày và đêm, trong khi có người làm được biết bao nhiêu điều hữu ích cho mình, cho người, còn kẻ khác lại không. Thời giờ đối với họ là thời gian chết, không sinh ích lợi cho ai cả. Thất bại hay thành công, dù dưới góc độ nào, đều dành cho người biết quý trọng thời gian sống của mình, để thực hiện mục đích tốt đẹp của đời người.

821    11-02-2011 05:41:38