Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Các Kinh Quen Đọc

LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha X và Con và Thánh Thần. Amen.

LÀM DẤU THÁNH GIÁ KÉP
Lạy Chúa chúng con, vì Dấu X Thánh giá, xin chữa X chúng con, cho khỏi X kẻ thù. Nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH CHÚA THÁNH THẦN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần/ xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời/ cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần/ xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời/ cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

KINH TIN
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời/ là Đấng thưởng phạt vô cùng ; con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiện hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

KINH CẬY
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đặng lên thiên đàng/ xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai đặng. Amen.

KINH MẾN
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn lành vô cùng; lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy./ Amen.

KINH SẤP MÌNH
Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ/ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

KINH LẠY CHA
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha/ kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

KINH KÍNH MỪNG
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội/ khi này và trong giờ lâm tử./ Amen.

KINH SÁNG DANH
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục Tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế nầy; các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

KINH SÁNG SOI
Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ, cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

KINH CÁO MÌNH
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu xót.
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

KINH ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con ; mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.

Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con đặng sống, đặng vui, đặng cậy, thân lạy Mẹ !
Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi, Bà là chủ bàu chúng con, xin ghé mắt xuống xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con đặng thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ.
Ôi khoan thay, nhơn thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

KINH CÁM ƠN
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con đặng làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con ; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con đặng đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày (đêm) hôm nay đặng mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các thánh, mà dâng cho Chúa con lời cám ơn như vậy. Amen.

KINH TRÔNG CẬY
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

BA CÂU LẠY
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con,
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con,
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con.

KINH CỦA NHI ĐỒNG
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng! Con xin dâng trái tim con cho Chúa, xin Chúa đổ tràn đầy nhân đức của Chúa vào đó, và dạy dỗ chúng con nên người giống như Chúa, và nhờ Mẹ Maria nhân từ của chúng con, chúng con càng thêm tuổi càng thêm khôn lớn và nhân đức. Amen.

KINH DÂNG NGÀY CỦA THIẾU NHI
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con được sống đến sớm mai này. Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mọi việc con làm và mọi người con gặp hôm nay. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trong lòng chúng con và trong mọi người, để chúng con biết làm mọi việc theo ý Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con quyết tâm nghe theo lời Chúa dạy và sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa đã sống ngày xưa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con biết luôn cố gắng là người con ngoan của Cha trên trời. Amen.

KINH TRƯỚC XÉT MINH
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay: hoặc lo, hoặc nói hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

KINH DỌN MÌNH RƯỚC LỄ
Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ. Chúa là Thiên Chúa và là người thật, đã trở nên lương thực nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở lại trong con và con cũng ao ước rước Chúa vào lòng để được ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến viếng thăm. Xin Chúa tẩy sách quả tim con, để con nên trong trắng. Xin Chúa mở rộng tâm hồn con, để con đừng từ chối Chúa sự gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm, xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen.

KINH CÁM ƠN SAU RƯỚC LỄ
Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự trong lòng con. Con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến viếng thăm con, dù con không xứng đáng.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con mãi mãi, trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa: hiền hậu và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng: Chúa đang ngự trong con và con có bổn phận đem Chúa đến mọi nơi: ở nhà và ở trường, trong khu xóm và ngoài đường phố, để tất cả những người bạn của con nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau.

Lạy Chúa Giêsu, con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy để đáp lại tình Chúa yêu con. Có Chúa con không sợ hy sinh. Có Chúa con đủ sức tránh xa tội lỗi và sống trung thành với Chúa suốt đời con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa biết bao. Amen.

MƯỜI ĐIỀU RĂN
Đạo Đức Chúa Trời có 10 Điều răn :

Thứ nhất : thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai : chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ,
Thứ ba : giữ ngày Chúa nhật,
Thứ bốn : thảo kính cha mẹ,
Thứ năm : chớ giết người,
Thứ sáu : chớ làm sự dâm dục,
Thứ bảy : chớ lấy của người,
Thứ tám : chớ làm chứng dối,
Thứ chín : chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười : Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai điều nầy mà chớ :
Trước, kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự.
Sau, lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

HỘI THÁNH CÓ 6 ĐIỀU RĂN
Thứ nhất
: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai : Chớ làm việc xác ngày CN cùng các ngày lễ buộc.
Thứ ba : Xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ bốn : Chịu Mình Thánh ĐCGiêsu trong mùa Phục sinh.
Thứ năm : Giữ chay những những ngày Hội thánh buộc.
Thứ sáu : Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác HT dạy.

BẢY BÍ TÍCH
Đạo Đức Chúa Trời có 7 phép Bí Tích :

Thứ nhất : là phép Rửa tội.
Thứ hai : là phép Thêm sức.
Thứ ba : là phép Mình Thánh Chúa. (Thánh Thể)
Thứ bốn : là phép Giải tội.
Thứ năm : là phép Xức Dầu Thánh. (Bệnh nhân)
Thứ sáu : là phép Truyền Chức Thánh.
Thứ bảy : là phép Hôn Phối.

THƯƠNG NGƯỜI CÓ 14 MỐI
Thương xác 7 mối

Thứ nhất : Cho kẻ đói ăn.
Thứ hai : Cho kẻ khát uống.
Thứ ba : Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn : Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm : Cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu : Chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy : Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn 7 mối
Thứ nhất
: Lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai : Mở dạy kẻ mê muội.
Thứ ba : An ủi kẻ âu lo.
Thư bốn : Răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm : Tha kẻ dể ta.
Thứ sáu : Nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy : Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC

Thứ nhất : khiêm nhượng chớ kiêu ngạo.
Thứ hai : rộng rãi chớ hà tiện.
Thứ ba : giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
Thứ bốn : hãy nhịn chớ hờn giận.
Thứ năm : kiêng bớt chớ mê ăn uống.
Thứ sáu : yêu người chớ ghen ghét.
Thứ bảy : siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

PHƯỚC THẬT TÁM MỐI
Thứ nhất :
Ai có lòng khó khăn ấy là phước thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai : Ai hiền lành ấy là phước thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ ba : Ai khóc lóc ấy là phước thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.
Thứ bốn : Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phước thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm : Ai thương xót người ấy là phước thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu : Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phước thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy : Ai làm cho người hòa thuận ấy là phước thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám : Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phước thật, vì chưng sẽ được Nước Đức Chúa Trời làm của mình vậy. Amen.

SÁU ĐIỀU CẦU KÍP

HẾT MỌI NGƯỜI PHẢI TIN CHO ĐẶNG RỖI LINH HỒN.

- Thứ nhất : Có một ĐCT là Đấng phép tắc vô cùng, thưởng kẻ lành và phạt kẻ dữ.
- Thứ hai : Mỗi người có một linh hồn là tính thiêng liêng hằng sống chẳng hề chết đặng.
- Thứ ba : Phải ăn năn tội thì mới đặng Chúa tha tội.
- Thứ bốn : Có một ĐCT mà Người có Ba Ngôi : Ngôi thứ Nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần.
- Thứ năm : Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người.
- Thứ sáu : Ngôi thứ Hai làm người chuộc tội chịu chết vì tội lỗi loài người ta.

24812