Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Cải Táng Cha Bênêđictô Trương Thành Thắng

Theo ý muốn của Đức Cha Tôma khi còn tại thế, cũng như ước nguyện của đông đảo bà con giáo dân trong Họ Đạo Cái Mơn, Cha Sở Gioan Baotixia đã quyết định Cải Táng Cha Cựu Sở Bênêđictô Trương Thành Thắng để đưa ngài về an nghỉ tại Đất Thánh dành cho quý cha tại Đền Thánh Philipphê Phan Văn Minh.

Sáng thứ Năm, ngày 04/12/2014, việc cải táng được bắt đầu. Sau hai ngày vất vả để tháo dỡ phần nấm mồ cũ, anh em trong đội mai táng đã đào đến phần đan đúc phía trên của kim tĩnh.

Sáng thứ Bảy, ngày 06/12/2014, Linh Cửu của cha Bênêđictô đã được đưa lên. Sau khi dọn rửa sạch sẽ, Linh Cửu được bọc bằng nylon cẩn thận và quàn phía trước lầu chuông nhà thờ.

Cha Sở Gioan Baotixita chủ sự nghi thức Cải Táng. Rất đông đảo bà con giáo dân, Ban Quới Chức, Hội Kèn và các đoàn thể tham dự Nghi Thức Di Quan và rước ngài về Đất Thánh Đền Thánh Philipphê Minh, nơi an nghỉ dành cho quý cha.

Tại Đất Thánh dành cho quý cha, Cha Sở đã cử hành nghi thức Nơi Phần Mộ để cầu nguyện cho Cha Bênêđictô Trương Thành Thắng được an nghỉ trong tình yêu của Thiên Chúa.

Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY


1038    10-12-2014 20:13:54