Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Cáo Phó Cha Phêrô Võ Văn Sinh

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,

Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng  báo tin :

Cha Phêrô VÕ VĂN SINH

  • Nguyên quán : Họ Lái Thiêu
  • Sinh ngày : 12 - 06 - 1926
  • Thụ phong Linh Mục : 25 - 09 - 1954

Đã được Chúa gọi về lúc 13 giờ 20 Thứ Sáu ngày 28 tháng 01 năm 2011

Nghi lễ tẩn liệm lúc 20 giờ Thứ Sáu ngày 28 tháng 01 năm 2011

Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long

vào lúc 9 giờ sáng Thứ Hai ngày 31 tháng 01 năm 2011.

An táng tại đất thánh Tân Ngãi Vĩnh Long.

 

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em Giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho Cha Phêrô được an nghỉ trong Chúa.

Kính báo 

 

TIỂU SỬ  
CHA PHÊRÔ VÕ VĂN SINH

Sinh ngày 12 tháng 06 năm 1926

Tại Lái Thiêu, Bình Dương. Thuộc Họ Lái Thiêu

Nhập Tiểu Chủng Viện Sài Gòn năm 1938

Vào Đại Chủng Viện Sài Gòn năm 1947

Thụ phong Linh Mục ngày 25 tháng 09 năm 1954. 


Hoạt Động
 

Sau khi thụ phong Linh Mục Ngài đã làm việc mục vụ:

Phụ tá ở họ Thủ Đức từ năm 1954 đến 1957

Phụ tá ở họ Sa Đéc, Tân Qui từ năm 1957 đến 1960

Phụ tá ở họ Tha La từ năm 1960 đến 1961

Cha sở họ Giồng Tre từ năm 1961 đến 1973

Cha sở họ Bình Đại từ năm 1973 đến 2006

Về nhà hưu dưỡng Vĩnh Long từ năm 2006 đến nay.

1343    31-01-2011 19:54:16