Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Cầu Nguyện Kẻo Sa Chước Cám Dỗ

          Khi dạy cho các môn đệ “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” Chúa Giêsu nói: “Tinh thần thì sáng suốt mau lẹ, nhưng xác thịt thì yếu đuối nặng nề”. Lời này thật chí lí với nhóm Biệt phái trong trang Tin Mừng hôm nay.

          Ta thấy người Do Thái tự mãn và sáng suốt xưng mình là con cái Ông Abraham. Họ chỉ có một Cha, đó là Thiên Chúa. Nhưng tính ghanh tị và ham danh lợi của họ  đã đè bẹp lí trí của họ, làm cho lòng trí họ ra chai đá cứng cỏi, khép kín trước sứ điệp Chúa Giêsu loan báo: Họ không tin Chúa Giêsu, họ từ chối Ngài. Hơn thế nữa, họ tìm cách giết hại Ngài.

          Việc đó là một việc phản nghịch với Thiên Chúa, một việc mà ông Abraham không làm, họ phạm một tội ác lớn lao khôn tả, họ đánh mất phẩm chất và danh nghĩa của họ. Đó cũng là vấn đề đánh thức chúng ta trong mùa chay thánh này.

          Và rồi ta thấy cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và người Do thái càng lúc càng thêm gay gắt. Người Do thái khẳng định họ là con cháu Abraham (c. 33.39a), Đức Giêsu trả lời, quả thật, họ là con cháu Abraham theo xác thịt (c. 37), nhưng họ không sống như Abraham đã sống, không làm những gì Abraham đã làm (c. 39b): Abraham niềm nở đón tiếp sứ giả của Chúa; ông tin và vâng phục lời Chúa, đang khi dân Do thái khước từ Đức Giêsu, Đấng được Thiên Chúa sai đến; họ không tin, thậm chí còn chống đối Ngài. Với phần dưới đây, ta hãy dừng lại để suy nghĩ, đâu là điều kiện để trở thành môn đệ Chúa theo Tin Mừng Gioan (c. 31-32)

           Chúa Giêsu khẳng định: Ai muốn làm môn đệ của Chúa, thì phải ở lại trong lời của Ngài. Thật vậy, người môn đệ phải sống theo Thầy, nên giống Thầy, và cùng với Thầy thi hành sứ vụ. Thực tế đau lòng chúng ta là những con người thường sống theo tự nhiên, chiều theo những cám dỗ của ma quỷ, thế gian, xác thịt đi ngược với đường lối của Thiên Chúa, làm tôi ma quỷ, thế gian, xác thịt, làm nô lệ cho tội, vì Chúa Giêsu đã nói: “ Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội”.

          Như vậy, ta cần ở lại trong lời của Chúa, nghe và thi hành lời Chúa: chính việc ở lại trong lời của Chúa, chúng ta mới thông hiểu sự thật là các chân lý của Chúa, các chân lý này là ánh sáng dẫn dắt chúng ta sống đúng với phẩm giá con cái Thiên Chúa, con cái của sự tự do. Sống đúng với phẩm chất là môn đệ của Chúa Giêsu, vì được nên giống Chúa Giêsu, là con chí ái của Chúa Cha, luôn nói và làm như Chúa Cha đã nói, đã làm.

          Rõ ràng ta vẫn thấy rằng Lời Chúa chính là sức sống nuôi dưỡng sự sống của Thiên Chúa trong linh hồn ta, là sức mạnh giúp ta chiến đấu với ba thù để không bao giờ làm tôi ma quỷ, thế gian, xác thịt hay làm nô lệ cho tội nữa, nhưng được tự do sống theo ý Chúa.

          Khác với nhóm Biệt phái, họ xưng mình là con cái Abraham nhưng họ đã làm những việc Ông Abraham không làm, đó là tìm cách giết Chúa Giêsu. Họ tự hào họ chỉ có một Cha là Thiên Chúa, nhưng họ lại sống phản nghịch với Ngài, như Chúa Giêsu nói: “giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến Tôi, vì Tôi phát xuất từ Thiên Chúa”.

          Trong thực tế họ không tin nhận Chúa Giêsu, nên họ không phải là con cái Thiên Chúa. Chúng ta nhận thức mình là con cái Thiên Chúa là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta phải sống đúng phẩm chất, đúng danh nghĩa ấy, nếu không chúng ta chỉ mang danh mà không sống thực.

          Nhìn những người Do Thái, ta phải sám hối tội lỗi để trở về với phẩm giá là con cái Thiên Chúa, con cái của sự tự do, là phải biết tin nhận Chúa Giêsu, biết lắng nghe và sống lời Ngài, không phạm tội nữa, vì phạm tội là từ chối Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.

            Noi gương Chúa Giêsu, ta sẵn sàng đến với những người chống đối tôn giáo chúng ta, sẵn sàng và nhẹ nhàng đối thoại với họ, để trình bày cho họ biết Thiên Chúa và Chân Lý, Giáo Lý của Chúa. Ta không sợ thất vọng nhưng ta hy vọng giúp ích cho nhiều người khác.

          Ta cần hay nói đúng hơn là phải thông cảm với người tội lỗi, cần nhẫn nại với người khô khan nguội lạnh và cầu nguyện cho họ. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cho những người yếu đuối, nhờ đó chúng ta mới lôi kéo được nhiều người trở về làm con Thiên Chúa, làm môn đệ của Chúa Giêsu, là biết lắng nghe và sống lời Chúa dạy. Lôi kéo nhiều người ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, không còn làm tôi ma quỷ, thế gian, xác thịt mà sống đạo tốt hơn cho xứng đáng với ơn rửa tội họ đã lãnh nhận, đã được cứu chuộc nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu.

          Chúa mời gọi ta luôn biết cầu nguyện cho mình và mọi anh em của chúng ta, để mọi người được trở về với Chúa trong mùa chay, sống đúng với danh nghĩa là Kitô hữu của mình, và trung thành sống theo lời Chúa, mãi mãi là môn đệ Chúa Giêsu. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta luôn gắn bó đời ta với Chúa trong chay tịnh và đặc biệt trong cầu nguyện.a

1470    18-03-2016 15:00:33