Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Cầu Toàn

Có những người không bao giờ hài lòng với chính mình. Càng không khi nào hài lòng về người khác. Họ luôn luôn thấy ai, chuyện gì cũng có khuyết điểm. Cơm khô, chê cứng. Cơm mềm, chê nhão. Trời nắng, than nóng. Trời mưa, than buồn. Nhìn đâu họ cũng thấy mặt trái của vấn đề. Thất nghiệp: tại xui. Con đau: tại thời tiết. Người khác giúp mình, chắc họ lợi dụng. Nghèo khó: tại không có phần!!!

Trên đời nầy làm gì có chuyện hoàn hảo! Là người, ai ai cũng có những khuyết điểm, lỗi lầm. Ông Trời cũng chịu, không thể làm vừa lòng cùng lúc hết mọi người. Vì hễ trời nắng, tốt dưa, nhưng chưa chắc đã tốt cho lúa. Còn trời mưa, tốt lúa, nhưng chưa chắc đã tốt cho dưa.

Cần biết chấp nhận chính mình, với nhưng ưu, khuyết điểm của mình, của người, mà vươn lên, vui sống!

615    14-02-2011 09:54:27