Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Chiều Kích Nội Tâm Của Các Việc Đạo Đức - Tháng 11

 1. Lời Chủ Chăn
 2. Thư Mục Vụ
 3. Diễn Giải Thư Mục Vụ
 4. Lời Nguyện Chung
 5. Áp Dụng Thực Hành
 6. Học Kinh Thánh
 7. Tìm Hiểu Giáo Luật
 8. Sống Đạo
 9. Trang Linh Mục
 10. Trang Tu Sĩ
 11. Trang Sống Ơn Gọi
 12. Trang Thiếu Nhi
 13. Trang Giới Trẻ
 14. Trang Gia Đình
 15. Trang Giáo Lý Viên
 16. Trang Quới Chức
 17. Sống Đẹp
 18. Chuyện Thường Ngày
 19. Hỏi Đáp Mục Vụ
 20. Một Chút Tâm Tình

 

LỜI CHỦ CHĂN

Toà Giám Mục Vĩnh Long
103 đường 3/2
Vĩnh Long

24.10.2012

 

V/v Chiều kích nội tâm của các việc đạo đức

Kính gởi : Các Linh Mục,
                  Các Tu Sĩ ,
                  Và Anh Chị Em Giáo dân

'"Chúa Giêsu gọi các Tông đồ, trước hết là để ở với Chúa" (Mc 3,14)

Việc đạo đức là gì ? 

Trong các việc thờ phượng của Hội Thánh, trước tiên là cử hành Thánh Lễ và các Bí Tích, các nghi thức cung hiến, làm phép, nghi thức Khấn Dòng của các Tu sĩ, nghi thức ban các Tác Vụ, nói chung đó là những việc cử hành phụng vu, là làm theo Nghi thức của Hội Thánh và do  thừa tác viên được đề cử.

Ngoài ra còn có những việc lành khác như  Đi Đàng Thánh Giá, lần Chuỗi Môi Khôi, làm Việc kính Trái Tim Chúa Giêsu tháng sáu, làm Việc kính Đức Me tháng năm, làm việc kính Thánh Giuse tháng ba, làm việc kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cầu Lễ cho người quá cố, Kinh hôm, kinh mai, trong gia đình, đó là những việc lành rất tốt và cần thiết cho đời sống tín hữu.

Tiếc thay nhiều nơi đã đánh mất truyền thống tốt đẹp  nầy. Nhưng may mắn là có nhiều nơi đang cổ võ việc Chầu Thánh Thể, Cử hành Lòng Chúa Thương Xót trước khủng hoảng đức tin và tình trạng suy thoái đạo đức mỗi ngày một lan rộng.

Làm sao để được gọi là việc đạo đức tốt?

Nhờ những việc lành nói trên, các tín hữu hướng về Chúa, bày tỏ lòng tin, lòng cậy trông và lòng yêu mến, để tạ ơn, để khẩn xin những ơn cần thiết, ơn tha tội, ơn che chở. Đó là những việc thờ phượng đạo đức giúp các tín hữu sống hiệp thông với Chúa, rồi cũng thông hiệp với nhau.

Do đâu mà có được sự hiệp thông như vậy? Bởi vì các tín hữu thuộc về Hội Thánh, Thân Thể của Chúa Kitô. là  Đầu, là Thủ Lãnh (1 Co 11,3; Eph 4,15; Col 1,15-20). Nhờ kết hợp với Chúa Kitô mà các tín hữu trở thành  chi thể của nhau (Rom 12,5), anh chị em cùa nhau (Rom 8,29). Sự hiệp thông là điều cốt yếu của Hội Thánh Công Giáo: Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế nầy, các Thánh thông công  (Kinh Tin Kính của các Tông Đồ).

Karl Rahner đã viết: "Sự thánh thiện là tham dự vào sự kết hợp mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần". Chúng ta thường bắt đầu giờ kinh  bằng cách hướng về Chúa Thánh Thần: xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Rồi kết thúc bằng sự trông cậy vào công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô .

Được mời  gọi  "ở với Chúa".

Thiên Chúa muốn gần gũi con người, nên đã ban Con Một của Chúa làm Người, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đặt biệt trong Phép Thánh Thể. Thế nhưng xem ra thời đại của văn minh vật chất nầy, với những phát minh hiện đại, hấp dẫn hơn tôn giáo. Cuộc khủng hoảng đức tin là hậu quả của lòng tham muốn tiện nghi vật chất quá đáng, không còn cầu nguyện, không còn kinh lễ, xem chừng như Chúa vắng mặt, hoặc Thiên Chúa đã chết.

Chẳng lạ gì khi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhắc lại lời mời gọi của Chúa Cứu Thế  và thái độ đáp trả của các môn đo đầu tiên. Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hãy đến mà xem".  Họ đã "đến xem nơi Người ở và ở lại với Người" (Ga 1, 39; xem Th