Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Chư Thánh

Ngày hôm qua, Lễ hội Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Eve"), nghĩa là "Buổi tối vọng Lễ Chư Thánh" mà hôm nay các Kitô hữu mừng kính long trọng. Lễ Chư Thánh chính là một lễ nói lên sự biến đổi diệu kỳ: Từ chốn tối tăm của quyền lực sự dữ và sự chết, chuyển sang nơi sáng láng vinh hiển của sự sống vĩnh phúc !

Chư Thánh chính là những người hiền lành; tay sạch lòng thanh; biết thương xót; giàu lòng bao dung; kiên tâm chịu đựng bền chí trước mọi bách hại, thách dố trong cuộc sống thường ngày. Đó là vô số những vị vô danh bên cạnh những vị mà đã rõ danh tánh, mà chỉ có Thiên Chúa biết rõ sự thánh thiện của các Ngài.

Tin Mừng phác họa cho chúng ta một bức tranh kỳ lạ về Hạnh Phúc !

Phải chăng là sầu khổ, nghèo khó, bất công, đói khát... mà nội dung Bát Phúc đã nêu; để một ngày nào đó được hưởng niềm vui trên trời ? Và đâu là ý nghĩa thật sự của các Mối Phúc ?

Thiên Chúa không bao giờ cổ võ, khuyến khích, hay tôn vinh đau khổ; cho dù sự đau khổ thể hiện dưới bất cứ hình thức nào. Không phải vì tôi nghèo khổ, bị bách hại, chịu đau buồn... mà tôi phải vui mừng. Nhưng chính vì trong sự khó nghèo và yếu đuối, tôi khám phá ra một sự "thiếu vắng" căn bản chủ yếu trong tôi:

Một mình tôi không thể làm gì được; nhưng khác với những "người quyền thế" trông có vẻ rất "mãn nguyện"; tôi ý thức rõ là mình cần một Đấng khác để sống. Tôi khám phá ra mình cần một Đấng Cứu Độ.

Bởi thế, Chư Thánh chính là vinh quang muôn đời của Thiên Chúa trong cuộc đời của các Ngài !

CÁT BIỂN

1786    31-10-2014 19:54:15