Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Chúa Biến Hình, bầy tỏ tính cách thần linh của Chúa Giêsu

ROME, Chúa Nhật 20 tháng 3, 2011 (Le Monde vu de Rome) - Đức Thánh Cha đã giải thích trong Kinh Truyền Tin Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay khi Giáo Hội đọc câu chuyện về Sự Biến Hình của Chúa Giêsu: "Sự Biến Hình không phải là một sự biến đổi của Chúa Giêsu, nhưng là sự tỏ hiện tính chất thiêng liêng của Người. Sự xâm nhập mật thiết Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng trở nên ánh sáng tinh tuyền. Trong ngôi vị nên một với Chúa Cha, chính Chúa Giêsu là Ánh Sáng sanh ra bởi Ánh Sáng" (Joseph Ratzinger-Benédict XVI, Giêsu thành Nazareth, 2007). »

Đức Thánh Cha đã tiếp: "Khi chiêm ngắm sự thần linh tính của Chúa Giêsu, Phêrô, Giacôbê và Gioan đã được chuẩn bị để tiếp nhận sự bi thảm của thập giá, cũng như khi người ta hát trong một bài thánh vịnh xưa cổ: "Người đã biến hình trên núi, và các môn đệ của Người, trong khả năng thấu hiểu của họ, đã được chiêm ngắm vinh quang của Chúa Kitô là Thiên Chúa, để cho khi họ thấy Người bị đóng đanh vào thập giá, họ hiểu được là cuộc khổ nạn của Người là tự ý Người muốn và họ có thể loan truyền cho thế giới biết chính Người là ánh sáng chiếu soi của Chúa Cha" (Phụng Vụ byzantine, Kontakion về Lễ Chúa Biến Hình).

Nhưng Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhấn mạnh là kitô hữu phải có thể tham dự vào mầu nhiệm này của đời sống Chúa Kitô: "Chúng ta cũng có thể tham dự vào khung cảnh huyền nhiệm này, vào ân sủng siêu nhiên này, khi dành chỗ cho các kinh nguyện và biết lắng nghe Lời Chúa."

Đức Thánh Cha kết luận: "Chúng ta hãy cầu xin cùng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, để ngài giúp chúng ta lắng nghe và luôn luôn theo bước Chúa Giêsu, tới cuộc khổ nạn và thập giá, để được cũng tham dự vào vinh quang của Người."

Bùi Hữu Thư (vietcatholic.org)

1048    22-03-2011 21:29:10