Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

Để kết thúc năm Phụng vụ, Lễ nầy nói được là kết tụ những điều tin tưởng và những điều phải giữ trong đạo.

Lễ giúp chúng ta hy vọng và thu đạt mục đích tối chung. Nhưng thực tế chúng ta tham dự lễ trọng này như thế nào? Tham dự như bao nhiêu lễ khác? Không có được ấn tượng nào lợi ích, cũng không giúp được cho sống thiêng liêng, sống siêu nhiên tăng trưởng?

Chúng ta có ý thức rằng Hội thánh muốn chúng ta nhớ đặc biệt phận sự tôn thờ Chúa, yêu mến và kết hợp với Chúa. Chúa là Vua, nghĩa là quyền tuyệt đối trên vũ trụ, trên cả các loài thụ tạo... Vì Chúa là đầu và là cùng sau hết của mọi loài (là Alpha và Ômêga, Alpha là chữ khởi đầu và Omega là chữ sau cùng của chữ cái Hy lạp). Nói Chúa là Vua, là Alpha và Omega nghĩa là Chúa là tạo dựng mà cũng là cùng đích của các vật thọ tạo.

Chúa tạo dựng nên Chúa có quyền năng tuyệt đối. Nhưng quyền năng tuyệt đối Chúa lại thực hiện qua tình yêu, bằng tình yêu Nhập thể, để đền tội thay cho loài người và đền tội bằng cuộc khổ nạn... Đó là thương yêu tuyệt vời hơn các tình yêu. Yêu tuyệt đối, Nhập Thể để kết hợp với loài người.

Thật ra, Chúa có quyền tuyệt đối, thương yêu vô cùng và đã định mục đích tối chung là kết hiệp. Tuy nhiên, Chúa vẫn cho con người được tự do. Chúa không áp đặt, bắt buộc, như đòi nô lệ phải tuân giữ.

Trên nguyên tắc, con người phải hoàn toàn lệ thuộc Chúa. Chúa yêu thương vô cùng thì phải có tình yêu đáp lại. Yêu hơn các đối tượng nào khác: người, vật, tiền tài, danh vọng... không chi chiếm ngự được tình yêu của con người. Con người yêu vạn vật vì yêu Chúa.

Sau cùng, mục đích tối chung của con người phải là chính Chúa. Chúa là Hữu Thể Tuyệt Đối duy nhất. Khi Chúa tạo dựng thì không thể tạo cho ai khác ngoài Chúa, mọi hữu thể phải hướng về Chúa. Hữu thể có lý trí và sống siêu nhiên thì mục đích tối chung là phải kết hợp với Chúa.

Lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ đã đưa đến cho chúng ta ý nghĩ nào? Có giúp ta thăng tiến trên đời sống siêu nhiên không? Xin Chúa cho chúng ta biết ý Chúa và ý Hội thánh mà sống thăng tiến.

1621    13-02-2011 08:48:31