Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Chúa Nhật I Mùa Chay C

 1. Sống Chiến Đấu Theo Gương Chúa Giêsu
 2. Cám Dỗ 
 3. Chúa Nhật I Mùa Chay 
 4. Cám Dỗ
 5. Vượt Qua Thử Thách
 6. Chúa Giêsu Bị Cám Dỗ
 7. Nơi Chốn
 8. Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ
 9. Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ Trong Sa Mạc
 10. Hành Trình Ði Vào Nước Hứa
 11. Đức Giêsu Bị Cám Dỗ
 12. Lệnh Xé Lòng
 13. Ma Quỷ Khuất Phục Chúa
 14. Những Cám Dỗ Của Chúa Giêsu  - Những Cám Dỗ Của Chúng Ta
 15. Hóa Giải Những Cơn Cám Dỗ
 16. Lại Một Cuộc Phiêu Lưu Mới
 17. Hai Mặt Của Một Cơn Cám Dỗ
 18. Hành Trình Cuộc Đời


SỐNG CHIẾN ĐẤU THEO GƯƠNG ĐỨC GIÊSU
Lc 4,1-13

Cuộc đời là một trận chiến. Dù muốn hay không con người cũng phải chiến đấu để tồn tại. Không chiến đấu đồng nghĩa tự đào thải mình. Trong Giáo Hội Công Giáo, người  Kitô hữu chúng ta không ngừng được mời gọi sống chiến đấu theo gương của Đức Giêsu.

Tin Mừng Nhất Lãm đều kể rằng sau khi chịu phép rửa bên bờ sông Giođan, Đức Giêsu vào sa mạc để đương đầu với Satan. Thánh Marcô chỉ nói vắn tắt rằng, Đức Giêsu ở trong sa mạc 40 ngày và chịu Satan cám dỗ. Còn Thánh Matthêu và Luca lại kể rõ ba chước cám dỗ của Satan, nhưng theo thứ tự có khác nhau. Theo Thánh Luca, những chước cám dỗ của Satan phải được giải thích trong mối liên hệ chặt chẽ với cuộc tử nạn thập giá của Đức Giêsu. Các chước cám dỗ nhằm lôi kéo Đức Giêsu đi lệch đường lên thành Giêrusalem dẫn đến đỉnh đồi thập giá. Chính vì để nhấn mạnh ý nghĩa đỉnh đồi thập giá ở Giêrusalem mà Thánh Luca đã sắp xếp lại thứ tự các chước cám dỗ, để cho chước cám dỗ sau cùng xảy ra ở Giêrusalem là đích điểm của con đường Ngài đã dứt khoát chọn lựa ngay từ đầu sứ vụ Cứu Thế. Do đó, Thánh Luca sắp xếp cám dỗ thứ nhất là Satan thách đố Đức Giêsu biến sỏi đá thành cơm bánh ăn: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy làm cho đá này trở thành bánh đi!" (Lc 4, 3). Satan muốn xúi giục Chúa Giêsu vận dụng quyền năng Thiên Chúa trao cho Ngài để phục vụ bản thân mình trước đã. Nhưng Đức Giêsu đã từ chối. Ngài là Con Thiên Chúa không phải để phục vụ bản thân mình, nhưng để làm công việc Thiên Chúa trao cho Ngài. Sứ mạng của Ngài đến để phục vụ và làm theo Đấng đã sai Ngài. Satan muốn xúi Chúa Giêsu lấy mạng sống riêng của mình làm cứu cánh, chỉ có mạng sống là đáng quý, chỉ có bản thân là đáng trọng, không còn gì quý và cao cả hơn nữa.

Trong Cựu Ước, dân Israel khi ở trong sa mạc cũng đã bị cám dỗ như vậy. Khi hết lương thực, họ quên tất cả giá trị của cuộc giải phóng khỏi Ai Cập, tất cả niềm tự hào được trở thành niềm tự do. Trước nguy cơ chết đói, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả: Thà làm nô lệ mà được ăn no hơn được tự do mà phải chết đói. Nhưng Thiên Chúa đã muốn cho họ thấy: còn có một cái gì đáng quý trọng hơn nữa, hơn cả mạng sống: "Người ta không sống nhờ cơm bánh mà thôi, mà còn nhờ Lời Chúa nữa" (Đnl 8, 3). Đức Giêsu dùng lời ấy để khẳng định rằng: mạng sống trần gian không phải là tất cả đâu. Ngài đã lãnh nhận cuộc sống làm người không phải để khư khư giữ lấy, nhưng là để cho đi, để hiến mình cho mọi người được sống.

Cám dỗ thứ hai là Satan hứa sẽ trao cho Đức Giêsu mọi quyền lực và vinh quang của các vương quốc trên trần gian này, nếu Đức Giêsu chịu thờ lạy nó. Satan muốn Đức Giêsu nhìn nhận rằng chỉ có quyền lực và vinh quang của mọi vương quốc trên trần gian này là đáng quý. Đức Giêsu muốn được hưởng thì cứ thờ lạy hắn là xong ngay. Để trả lời Satan, Chúa Giêsu phán: "Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài thôi" (Đnl 6, 13). 

Dân Israel khi xưa đã đúc bò vàng để thờ thay vì thờ phượng Thiên Chúa. Đó là tội bất trung của Israel đối với Thiên Chúa. Đức Giêsu dứt khoát trả lời Satan: Mi không phải là Thiên Chúa. Quyền lực và vinh quang trần gian không phải là tất cả. Chỉ có Thiên Chúa mới đáng thờ lạy, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền lực và vinh quang thật để ban cho Ngài.

Cám dỗ thứ ba là Satan xúi giục Đức Giêsu thử thách quyền năng Thiên Chúa; vận dụng quyền năng Thiên Chúa để mở một con đường tắt mà hoàn thành sứ mạng, nếu Đức Giêsu nhảy từ đỉnh cao của đền thờ Giêrusalem xuống mà an toàn thì tất nhiên mọi người sẽ theo Ngài. Nên Ngài  không theo đường tắt Satan đề nghị nhưng "Ngài hạ mình vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá" để thực hiện công cuộc của Chúa Cha. Ngài nời gọi ai muốn theo Ngài thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà đi theo Ngài.

Dân Israel trong sa mạc khi thiếu nước uống, họ đã thử thách Thiên Chúa. Đức Giêsu đáp lại Satan: "Ngươi đừng thử thách Thiên Chúa của ngươi" (Đnl  6, 16). Đức Giêsu đã không thử thách Thiên Chúa nhưng hoàn toàn phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa khi Ngài đi vào con đường  thập giá. Cuối cùng, Đức Giêsu đã chiến thắng hết mọi chước cám dỗ của Satan. Trong suốt thời gian Đức Giêsu rao giảng, ma quỷ tiếp tục thua hết keo này đến keo khác. 

Đọc lại đoạn phúc âm này vào ngày Chúa Nhật đầu Mùa Chay, Giáo Hôi muốn mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống Kitô hữu như một cuộc chiến đấu trong đó sứ mạng của chúng ta là phải chiến đấu với Satan. Đức Giêsu đã chiến thắng Satan, đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Nhưng chúng ta còn phải thể hiện bản chất Con Thiên Chúa ấy trong cuộc sống. Chúng ta phải đích thân chiến thắng Satan trong cuộc sống của chúng ta. Đức Giêsu đã chiến thắng để cho chúng ta có thể chiến thắng nhờ Thánh Thần Ngài ban cho, nhưng không thể miễn cho chúng ta khỏi chiến đấu. Mùa chay là thời kỳ tập luyện tích cực để chiến đấu với Satan.

Những cám dỗ mà Satan đã đem ra dụ dỗ Đức Giêsu vẫn là những cám dỗ muôn đời của con người. Chẳng hạn, cơm ăn, áo mặc, danh vọng, tiền của, quyền uy, thế lực. Có những người, để làm giàu cho bản thân mình đã đánh mất lương tâm, chà đạp mọi qui luật của đạo đức... Những cám dỗ ấy liên tục xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không cảnh giác, không được trang bị bằng ánh sáng và sức mạnh Lời Chúa, chúng ta sẽ ngã gục lúc nào không hay.

Càng có điều kiện để làm giàu, có điều kiện để thụ hưởng danh vọng và nắm giữ quyền lực, càng dễ bị Satan cám dỗ. Có của mà vẫn sống lương thiện, hưởng thụ danh vọng mà vẫn khiêm tốn, hiền hòa, nắm giữ uy quyền mà vẫn là người phục vụ chân thực...đó là một thử thách lớn, là một cuộc đấu tranh gay gắt. Những cơn cám dỗ đến với Đức Giêsu, các Lời Chúa đáp lại, và sự vượt thắng cám dỗ của Chúa vẫn là cái gì gần gũi với chúng ta ngày hôm nay, trong cả cuộc sống, nếu không muốn nói là từng giây phút, khi mà các nhu cầu tối thiểu còn là vấn đề quan trọng và cấp bách, khi mà lòng tham danh vọng và quyền bính vẫn làm cho nhiều người bước vào.

Muốn chống trả và chiến thắng Satan, cần phải có tinh thần từ bỏ. Đức Giêsu đã chiến thắng Thần Chết và tội lỗi. Chúng ta cũng có thể chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách, nếu chúng ta biết dựa vào Thiên Chúa, biết dùng vũ khí mà Đức Giêsu đã trao cho chúng ta. Lời Chúa mà Thánh Luca ghi lại vẫn là lời nhắc nhở các tín hữu, đừng để sa vào các cơn cám dỗ, mà ngày nay không khác với ngày xưa. Hãy lấy chính Lời Chúa làm sức nâng đỡ, lời chỉ đạo, và hãy lấy gương Chúa làm tiêu chuẩn cho cuộc sống để đương đầu với những cơn thử thách bất cứ từ đâu tới.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trang bị đầy con người chúng con bằng tâm tình của Chúa, biết vâng theo ý Chúa Cha, bằng sự gẫm suy và thực hành Lời Chúa, để chúng con luôn can đảm đứng về phía Chúa mà chiến đấu với những thế lực sự dữ, những khó khăn trong đời và chúng con ước mong cũng chiến thắng như Chúa. Amen.

CÁM DỖ 
Lc 4, 1 - 13

Chuyện kể rằng có một ông hoàng kia rất đạo đức. Ngày nào ông cũng thức dậy lúc 5 giờ sáng để đọc kinh. Nhưng một hôm ông quên đọc kinh. Thấy vậy, tướng quỷ Satan đến đánh thức ông. Khi biết kẻ đánh thức mình là Satan, ông hòang ngạc nhiên. Quỷ liền nói: tôi là ai, điều đó không quan trọng. Việc đánh thức ngài là điều tốt. Ngài thấy không, ai làm việc lành cũng đều là người tốt cả. Ông hòang suy nghĩ: không bao giờ quỷ làm điều tốt cả. Ông nhân danh Chúa, bảo quỷ phải nói sự thật: lý do nào mà mi đánh thức ta?

Bấy giờ quỷ buộc phải nói thật: nếu ngài ngủ quên không đọc kinh sáng thì khi thức dậy, ngài sẽ hối hận và khiêm tốn sửa chữa để sống đạo tốt hơn. Còn ngày nào ngài cũng tỏ ra sốt sắng, thì ngài sẽ kiêu căng tự phụ cho mình là đạo đức đủ rồi. (Trích "Món Quà Giáng Sinh")

Cám dỗ là điều thường xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Cám dỗ có thể do những tác động khách quan bên ngoài, nhưng có lúc cũng do chính chúng ta. Cám dỗ của ma quỷ thường rất tinh vi. Nếu chúng ta không khiêm tốn cầu nguyện thì thì chúng ta không nhận ra được đâu là bẫy cám dỗ của ma quỷ.

Chính đức Giêsu ngày xưa mà còn bị 3 cám dỗ một lúc. Trước nhất ma quỷ cám dỗ Ngài dùng quyền phép mình để biến sỏi đá thành cơm bánh mà ăn trong lúc đói lả. nhưng ngài đã thắng vượt nhu cầu ăn uống này bằng sức mạnh của lời Chúa. Ma quỷ cũng cám dỗ Ngài về vinh hoa phú quý, giàu sang, uy quyền nhưng Ngài đã thắng vượt nó vì Ngài trung tín với Chúa Cha và đặt hết nìềm tin tưởng nơi Cha. Sau cùng, ma quỷ xui giục Ngài thử thách Thiên Chúa. Nhưng Đức giêsu đã dùng lời kinh thánh mà đánh thắng ma quỷ gian manh.

Đức Giêsu đã thắng vượt mọi chước cám dỗ của ma quỷ bằng lòng tin cậy mến vào Chúa Cha để nêu gương cho chúng ta trong việc sống đạo hôm nay. Chúa biết chúng ta thế nào cũng bị cám dỗ, nên Ngài đã cho các tông đồ ghi lại kinh nghiệm sống đức tin và cách chiến thắng cám dỗ của Ngài cho chúng ta noi gương bắt chước như lời trong thư gởi tín hữu Do Thái nói:"Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần."( dt 4, 15-16)

Cuộc sống chúng ta hôm nay không thiếu những cạm bẫy, những cám dỗ của ma quỷ, của thế gian, và xác thịt. Ma quỷ thường lợi dụng phương tiện thế gian để bày ra đủ thứ chươc cám dỗ như phim ảnh, sách báo xấu, các tư tưởng sai lạc truyền bá khắp nơi khiến ai có xu hướng sống theo xác thịt sẽ dễ bị mắc lừa. Ngoài ra, thời đại tân tiến này, cái gì cũng có thể nhờ máy làm dùm. Đó cũng có thể là một cách cỗ võ con người tìm lối sống dễ dãi, kích thích tính ham hưởng thụ, lười biếng, thích nhàn hạ của con người. Chúa không cấm chúng ta sử dụng những phương tiện máy móc, nhưng Ngài muốn chúng ta tận dụng nó để có thêm thời giờ lo cho lình hồn, lo việc thờ phượng Chúa và giúp đỡ tha nhân chứ không chỉ tìm hưởng thụ cho thân xác mình.

Chúng ta là con cái Chúa, đã được chuộc bằng giá máu Con Một Chúa, hãy năng suy gẫm lời Chúa và xin Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta, giúp chúng ta sáng suốt chống lại mọi cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt để chúng ta xứng đáng là con cái Chúa và giống Thầy Chí Thánh của mình.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY 
Lc 4, 1 - 13

Anh chị em thân mến.

Có lần tôi chứng kiến hai người đang ồn ào với nhau, có những tiếng la, những tiếng cười, cùng với những âm thanh của sự té ngã. Đó là hai người đang vật lộn với nhau. Nhưng lạ thật, hai người không đồng cân sức với nhau, càng ngạc nhiên hơn nữa, võ sĩ tí hon luôn là người thắng cuộc, vì cậu ta rất nhiệt tình, cậu dùng hết sức mình, bậm môi trợn mắt, cậu nhận hai vai của đối phương xuống, nắm tóc, ghì đầu, ngồi trên mình. Còn đối phương lại là một người cao to khỏe mạnh, nhưng lại bất lực chịu thất bại cùng với những tiếng van xin, đồng thời cũng hòa lẫn với tiếng cười vui vẽ. Đến một lúc, trận đấu kết thúc. Người thua cuộc phải mang người thắng cuộc đi tắm rửa. Khi đó tôi nhận thấy, dường như kẻ thắng cuộc chưa đồng ý lắm, nhưng người thua giờ đây có vẽ cương quyết hơn, đứng thẳng lên và bước đi, mang kẻ thắng cuộc trên đôi tay của mình.

Đó là một người cha và một đứa con nhỏ. Khi người cha chấp nhận, thì đứa con con cho dù nhỏ bé như thế nào đi nữa, cũng có thể làm được mọi việc, kể cả việc nắm tóc cha mình mà kéo xuống. Nhưng khi người cha cương quyết và đứng thẵng lên, thì nó đành chịu thua trở lại và không làm được gì.

Chúng ta vừa chứng kiến một cuộc vật lộn giữa Chúa Giêsu và ma quỷ. Ma quỷ biết rất rỏ về đối phương, nó đánh ngay vào những yếu điểm, những nhu cầu thiết yếu của con người là của ăn, nhưng đành thất bại. "Ngưới ta không chỉ sống bằng cơm bánh". Nó liền xuất chiêu lợi hại hơn, là danh vọng giàu sang, với điều kiện là tuân phục nó, chịu thua nó thì nó sẽ ban cho những gì mà nó vừa cho nhìn thấy. " Ngươi hãy thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người mà thôi". Nhưng nó cũng đành thất bại. Giờ đây nó dùng chiêu ngoạn mục hơn là biểu diển tài năng cho mọi người nhìn thấy để thử thách Thiên Chúa. Nhưng nó cũng phải chịu cảnh tương tự như các lần khác vì đối thủ của nó quá cương quyết, không nhượng bộ, không cúi đầu cho nên nó không làm gì được. " Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi".

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường nghe câu: "có thực mới vực được đạo". Câu nói trên để biện hộ cho cuộc sống lười biếng, biện hộ cho một đời sống quá nghiêng về vật chất mà quên đi Thiên Chúa của mình. Chính vì thế khi có một việc làm nào có lợi thì họ sẵn sàng không đi dự thánh lễ chúa nhật, từ bỏ cả lương tâm, từ bỏ cả những lời khuyên răn, từ bỏ cả con người ngay chính mà Thiên Chúa đã dựng nên. Để đạt được mối lợi, họ bất chấp tất cả. Ma quỷ không cần cám dỗ, nhưng chính họ tự động tìm kiếm và van xin cho được những chiếc bánh từ những hòn đá ô trọc của trần gian. Còn hơn thế nữa họ tự động muốn trèo lên đỉnh cao của cuộc sống, chấp nhận cúi đầu trước mọi thế lực, miễn sao đạt được danh vọng giàu sang. Nếu không đạt được điều mong muốn, họ quay ra phiền trách Thiên Chúa, đôi khi gay gắt hơn, họ còn có thái độ thù hận và chối từ Thiên Chúa của mình.

Những cơn cám dỗ mà ngày xưa Con Thiên Chúa làm người đã chiến thắng, thì giờ đây những hậu duệ của Ngài, đã phải té ngã cách thảm hại. Ma quỷ không cần phải bỏ đi để chờ dịp nào khác nữa, nó chỉ cần xuất chiêu là chiến thắng.

Mỗi người trong chúng ta, giờ đây nhìn lại chính mình. Đã bao lần vì miếng ăn, vì đồng tiền, vì lợi lộc, vì danh dự bản thân mà chúng ta cũng bất chấp tất cả, bất chấp Thiên Chúa của mình là ai, không cần biết Ngài đã dạy chúng ta những gì. Cũng vì thế mà chúng ta không cần biết người chung quanh chúng ta như thế nào, cho nên chúng ta cứ dẫm bừa lên dư luận, chà đạp cả công lý, miễn sao con người ích kỷ của chúng ta được lợi là đủ. Đó là chúng ta đã thất bại trước những cơn cám dỗ của thời đại. Như vậy làm sao chúng ta có thể vượt qua được sa mạc trần gian nầy để đạt tới vinh quang mà vị Thầy Chí Thánh đã dẫn dắt.

Được bao nhiêu lần chúng ta can đãm từ chối những lợi lộc bất chánh, để làm cho con người của mình được vững mạnh hơn. Được bao nhiêu lần chúng ta biết lắng nghe và nhìn thấy được những gì Thiên Chúa muốn nói, muốn chỉ dạy để sẵn sàng vâng theo. Được như thế, là chúng ta nhìn thấy được những cạm bẫy của ma quỷ và luôn đứng thẳng, cương quyết, khi đó ma quỷ như đứa trẻ nhỏ sẽ không làm gì được.

Xin chúa ban sức mạnh cho chúng ta để chiến thắng.

CÁM DỖ
Lc 4, 1 - 13

Mùa Chay của năm Phụng vụ 2010 đã bắt đầu. Mùa Chay là mùa Giáo hội muốn ta nhìn lại bản thân mình. Nhìn lại bản thân để thấy ta yếu đuối. Để rồi ta sẽ thấy mình cần Chúa như thế nào. Từ đó ta sẽ biết được Thiên Chúa yêu thương ta ra sao. Hãy xin Chúa Giêsu cho ta trong Mùa Chay này cũng như suốt cuộc đời xác tín điều ấy luôn.

Lời Chúa trong Tin mừng Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ sau khi ăn chay 40 đêm ngày trong sa mạc. Do Chúa Thánh Thần thúc đẩy nên Người đã chịu cám dỗ đến 3 lần. Và cả 3 lần ma quỷ đều thất bại thảm hại.

Vì sao ma quỷ đã thất bại? Ma quỷ muốn Chúa Giêsu dùng chính quyền năng của mình mà phản bội Chúa Cha. Nó muốn chia lìa tình yêu của Người với Chúa Cha. Thế nhưng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha quá vững mạnh nên nó đành phải rút lui.

Ngay từ những ngày đầu tiên trong vườn địa đàng ma quỷ cũng đã dùng chính bài này mà cám dỗ tổ tông ta. Nó đã nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác." (St 3, 4b - 5)

Vua Đavit vì cám dỗ sắc dục nên ông đã phạm tội cướp vợ của người anh em và đã giết người anh em là Uria (2Sm 11, 1 -27). Ông đã dùng chính quyền làm vua của mình mà hãm hại người khác. Ông quên rằng vì yêu thương mà ông đã được Thiên Chúa chọn làm vua chứ ông đâu có công cán gì. Như vậy, phạm tội này coi như ông đã phản bội lại tình yêu của Thiên Chúa.

Giuđa chỉ vì tiền và lợi ích riêng tư mà ông cũng đã phản bội lại tình yêu của Thầy mình. Ba năm trời theo Chúa Giêsu chắc là ông đã nhận biết bao tình thương mà Thầy dành cho. Thế nhưng ông đã trả ơn bằng việc bán Thầy với giá như một tên nô lệ. (30 đồng)

Không phải Chúa Giêsu chỉ bị cám dỗ hôm nay mà dường như suốt cả đời Người luôn bị nó theo đuổi. Cách đặc biệt nhất là vào những giây phút cuối đời của Người. Trong vườn Giêtsêmani, khi nghĩ đến cái chết đang cận kề Chúa Giêsu không khỏi sợ hãi và thấp thỏm. Người đã thân thưa cùng Chúa Cha đến 2 lần. Lần thứ nhất: " Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha " (Mt 26, 39b). Lần thứ hai: " Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha " (Mt 26, 42b). Đây chính là vũ khí lợi hại nhất mà Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Vũ khí ấy là luôn trông cậy và phó thác vào tình yêu của Chúa Cha.

Như thế, chủ yếu cám dỗ của ma quỷ là làm sao tách ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha. Mỗi người ở mỗi hoàn cảnh đều có thể bị nó cám dỗ để chia cắt tình yêu của ta với Chúa. Khi ta ỷ lại vào sức mình, vào khả năng của mình ... mà không biết cậy dựa vào tình yêu Chúa thì ta đang bị rơi vào tròng của ma quỷ đấy.

Dầu vậy, khi ý thức mình đang rơi vào tròng của nó ta hãy mau mắn và can đảm trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Hãy luôn nhớ tình yêu của Thiên Chúa bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi của ta.

VƯỢT QUA THỬ THÁCH
Lc 4,1-13

1. LỜI CHÚA: "Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày và chịu quỷ cám dỗ" (Lc 4,1b).

2. CÂU CHUYỆN: SA CHƯỚC CÁM DỖ

Ngày xưa có một thanh niên tính tình hiền lành, luôn ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, và rất yêu thương vợ mình. Một hôm, một con quỷ đã hiện ra và cám dỗ anh ta phạm tội. Quỷ cho anh được quyền chọn làm một trong ba điều xấu: Một là chửi mắng cha mẹ. Hai là giết chết cô vợ thân yêu. Ba là uống rượu. Bấy giờ chàng thanh niên liền suy nghĩ như sau: Chửi mắng cha mẹ là bất hiếu, nên ta quyết không làm. Giết chết người vợ thân ỵêu là bất nghĩa, ta cũng không thể làm được. Chỉ có uống rượu là ta có thể làm được thôi, vì uống rượu đâu phải là điều quá xấu xa! Thế là anh ta chọn uống rượu. Quỷ liền sai người cung cấp cho anh ta đủ các thứ rượu ngon trên đời. Lúc đầu chàng thanh niên còn uống hạn chế mỗi bữa một ly nhỏ, nên không có điều gì xảy ra. Nhưng dần dần việc uống rượu trở thành thói quen, mỗi bữa anh ta phải tăng "đô" lên và uống gấp nhiều lần mới thấy "phê". Cuối cùng, anh đã trở thành một tên bợm nhậu: lúc nào cũng say xỉn! Một hôm, anh ta say đến nỗi không biết trời trăng gì nữa. Trong cơn say, anh ta đập bể tất cả chén bát và vất mọi thứ đồ đạc trong nhà ra đường. Bị cha mẹ ngăn cản rầy la, anh ta liền to tiếng cãi lại và buông ra những lời thô tục xúc phạm đến cha mẹ. Cô vợ thấy chồng vô lễ và bất hiếu như vậy liền chạy tới khuyên can liền bị anh đâm một nhát dao khiến cô ngã lăn ra chết. Thế là từ việc uống rượu tưởng chừng vô hại lúc đầu, về sau đã trở nên nguyên nhân dẫn đến hai tội ác lớn lao là bất hiếu xúc phạm cha mẹ, và bất nghĩa giết người vợ thân yêu của mình.

3. SUY NIỆM:

- Con người "nhân vô thập toàn" và dễ sa ngã phạm tội là do hậu quả của tội tổ tông truyền lại, như thánh Phao-lô đã có lần thú nhận: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác không muốn, tôi lại cứ làm" (Rm 7,19). Ngoài ra con người còn bị ma quỷ cám dỗ xúi giục phạm tội như nó đã cám dỗ con cháu No-e phạm nhiều tội đáng bị trừng phạt. Dân Ít-ra-en tuy đã được Đức Chúa cứu khỏi ách nô lệ cho dân Ai cập, thế mà cuối cùng cũng đã nghe theo ma quỷ cám dỗ để nói lời xúc phạm đến Đức Chúa và tỏ thái độ vô ơn đối với Mô-sê.

- Nhưng may thay, loài người có Đức Giê-su, Đấng đã nêu gương chiến thắng ma quỷ khi bị nó cám dỗ trong sa mạc. Sự chiến thắng của Người là nguồn động viên và khích lệ các tín hữu chúng ta trong việc chiến đấu và chiến thắng ma quỷ cám dỗ. Trong Mùa Chay này, noi gương Đức Giê-su, chúng ta hãy vâng theo ơn Thánh Thần hướng dẫn đi vào sa mạc tâm hồn. Hãy cùng với Đức Giê-su giữ sự thinh lặng, siêng năng cầu nguyện và hãm mình chay tịnh, để dễ nhận biết các cơn cám dỗ của ma quỷ. Rồi nhờ việc chuyên cần học sống lời Chúa và ơn Thánh Thần trợ giúp, chúng ta sẽ chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ.

- Ngày nay ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta về ba phương diện là: THÚ VUI, LỢI LỘC và DANH VỌNG như sau:

* Về THÚ VUI: Ma quỷ xúi giục Đức Giê-su thỏa mãn cơn đói khát cơm bánh vật chất và ham mê các đam mê lạc thú bất chính. Ngày nay chúng ta cũng thường cảm thấy cồn cào ruột gan và thèm muốn được "ngồi bên nồi thịt và được ăn bánh thỏa thuê".... như dân Ít-ra-en trong sa mạc khi xưa (x. Xh 16,2tt). Nhưng Đức Giê-su đã chiến thắng cơn cám dỗ này. Người không phủ nhận sự cần thiết của cơm bánh vật chất khi nói: "Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh", mà còn khẳng định: Lời Chúa cũng cần thiết không kém để nuôi dưỡng đức tin. người tín hữu không được vì lợi nhuận tiền tài vật chất mà bỏ rơi bổn phận ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, và phó thác nhu cầu cuộc sống trong tay Chúa quan phòng (x. Mt 6,33).

* Về LỢI LỘC: Ma quỷ hứa ban lợi lộc và quyền lực vinh quang cho Đức Giê-su nếu Người chịu tôn thờ nó. Có nhiều người nhẹ dạ đã tin vào lời hứa hão huyền của ma quỷ và đã bán linh hồn mình cho ma quỷ để làm tay sai cho nó. Trong lịch sử thế giới, bao nhà độc tài quyền thế, bao đế quốc hùng mạnh đã xuất hiện và đã lần lượt bị diệt vong. Còn Đức Giê-su chỉ nhận quyền lực từ nơi Chúa Cha (x. Lc 1,32b). Chỉ công nhận một mình Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất đáng tôn thờ (x. Lc 4,8). Chỉ Chúa Cha mới ban quyền cai trị cho Chúa Con là Đức Giê-su, và quyền lực ấy sẽ kéo dài mãi mãi, như lời sứ thần Gáp-ri-en: "Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận" (Lc 1,33).

* Về DANH VỌNG: Ma quỷ cám dỗ Đức Giê-su tìm kiếm hư danh, bằng cách xúi Người nhảy từ nóc Đền thờ xuống, vì chắc Thiên Chúa sẽ can thiệp kịp thời cứu Người khỏi té ngã (x. Lc 4,10-11). Đó chính là tội "trông cậy quá lẽ", tội "thử thách Thiên Chúa" do mê tín dị đòan. Đây là tội tự đặt mình vào tình huống hiểm nghèo và buộc Thiên Chúa phải ra tay can thiệp làm phép lạ để cứu mình khỏi chết. Đức Giê-su đã không chấp nhận thái độ thử thách quyền năng Thiên Chúa như thế khi trưng dẫn lời Kinh thánh: "Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi" (x Đnl 6,16). Người muốn chúng ta phải có một đức tin đơn sơ phó thác, như đứa con thơ nép mình trong vòng tay cha mẹ và không bao giờ nghi ngờ và đòi hỏi cha mẹ phải chứng minh tình thương ấy.

4. THẢO LUẬN: 1) Ma quỷ đã tấn công vào chỗ yếu của Đức Giê-su là bị đói sau khi nhịn ăn bốn mươi ngày. Còn chỗ yếu của bạn hiện nay là gì?

2) Để chống lại cơn cám dỗ của ma quỷ cách hữu hiệu, bạn cần sử dụng các phương thế nào noi gương Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay?

5. NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Bị cám dỗ là thân phận của con người. Nhưng chúng con chỉ thắng được cơn cám dỗ khi biết cậy nhờ vào ơn trợ giúp của Chúa. Cuộc sống hôm nay cho chúng con bao điều cám dỗ ngọt ngào, làm khuấy động những dục vọng thầm kín trong chúng con như: Muốn chiếm đoạt của cải người khác cách bất chính và muốn thống trị tha nhân, muốn được sống buông thả theo tính xác thịt tự nhiên. Cám dỗ nào cũng hứa cho chúng con được hoan lạc hạnh phúc đang khi thực ra chúng chỉ mang lại những âu sầu thất vọng.

- LẠY CHÚA. Xin cho chúng con chiến thắng được các cơn cám dỗ của ma quỷ nhờ ơn Thánh Thần, nhờ biết tỉnh thức và cầu nguyện luôn, nhờ sự chay tịnh và luôn làm chủ bản thân. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng để  đi con đường hẹp và leo dốc của Chúa: Con đường nghèo khó khiêm nhu và hy sinh phục vu tha nhân noi gương Chúa xưạ. Ước gì sau những lần chiến đấu vất vả cam go, chúng con sẽ được lớn lên trong tình yêu Chúa. Và ngay cả khi chúng con lỡ sa ngã phạm tội, xin cho chúng con biết trỗi dậy cậy trông vào lòng khoan dung của Chúa và mau mắn quay về làm hòa với Chúa nhờ bí tích giải tội.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. - Đ) XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH    www.hiephoithanhmau.com

 

CHÚA GIÊSU BỊ CÁM DỖ
Lc 4,1-13

Mùa chay trong năm đức tin có một ý nghĩa thật sâu xa và độc đáo. Sâu xa bởi vì năm đức tin giúp các Kitô hữu tái khám phá lòng tin của mình, làm cho đức tin của mình sáng hơn, đẹp hơn. Độc đáo vì trong năm đức tin, mùa chay sẽ giúp người Kitô hữu hiểu về Chúa, về những lời của Người nói và những phép lạ Người làm. Hôn nay, nơi sa mạc hoang vắng Chúa Giêsu để ma quỉ cám dỗ...

Vâng, vì là con người như mọi người ngoại trừ tội lỗi, Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ. Đây là một điều rất hợp lý khi Chúa Giêsu bị đặt trước thử thách phải chọn lựa! Chúa Giêsu được Thần khí Thiên Chúa thúc đẩy, thôi thúc, Ngài đã vào sa mạc để ăn chay, cầu nguyện và để ma quỉ cám dỗ. Thời Chúa Giêsu, từ Giêrusalem theo hướng mặt trời đi chừng nửa giờ đồng hồ là tới sa mạc Giuđa...Từ bờ sông Giorđăng đi bộ một vài phút là chúng ta đã tới sa mạc. Trong sa mạc, Chúa Giêsu bị đặt trước tình huống phải chọn lựa. Chúa Giêsu đã dùng phương thế nào để chiến thắng sự dữ, chiến thắng cái ác vv...? Chúa Giêsu đã bị ma quỉ cám dỗ để Ngài chia sẻ với con người, cảm thông với con người. Tuy nhiên, khác với con người, Ngài đã chiến thắng cám dỗ để nêu gương cho con người, nêu gương cho mọi người.


Ma quỉ đã đánh đúng tâm lý của con người, chúng đã thừa cơ hội Chúa Giêsu ăn chay, do đó, chúng dùng cái đói để cám dỗ Ngài. Cái đói vẫn là một nhu cầu khẩn thiết của con người. Bởi vì, dân Do Thái khi xưa trong sa mạc về đất hứa, họ đã đói, đã khát, nên kêu trách Chúa...Nhưng Chúa đã ban cho họ được no thỏa ấm lòng khi ban cho họ manna và chim cút, nước từ tảng đá vọt ra vv...Ngày nay, chúng ta vẫn đang bị cám dỗ về vật chất, tiền bạc...Cám dỗ này đang dày vò nhiều người và làm tiêu hao nhiều người. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta dễ rơi vào mù quáng chỉ coi cơm bánh là chính yếu. Chúa đã nói " người ta sống chỉ nhờ cơm bánh mà con bởi lời Thiên Chúa phán ra " ( Lc 4, 4 ). Cám dỗ thứ hai, ma quỉ dùng quyền hành, danh vọng để dụ dỗ Chúa Giêsu bởi vì trần gian này, ai mà chẳng thích danh vọng, uy quyền. Môsê lên núi nhận thập giới của Thiên Chúa, Dân Israen dưới núi, đợi lâm họ đã thờ ngẫu tượng bò vàng. Dân chúng luôn luôn bị cám dỗ lôi cuốn Chúa Giêsu trở thành một vị Vua chính trị đầy đủ quyền thế như mọi vị Vua thế trần. Tuy nhiên, Chúa đã nhất quyết khước từ mọi thứ vinh quang mau qua của trần gian để trở thành tôi tớ phục vụ mọi người. Cơn cám dỗ này vẫn thường xuyên xúi giục con người. Chúa đã thẳng thừng phán: " Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của Ngươi, và phải thờ phượng một mình Người "( Lc 4, 8 ). Cơn cám dỗ thứ ba là ma quỉ khích Chúa Giêsu để kiểm chứng lòng khiêm nhường của Người. Chúa đã không chiều theo chúng để tỏ vẻ huyênh hoang của mình. Ngài cũng bị cám dỗ thoát khỏi, trốn chạy cái chết vì cảm thấy Chúa Cha bỏ rơi mình. Tuy nhiên, Chúa đã không làm theo ý mình:không nhảy từ trên cao xuống hay không nhảy khỏi cây thập giá. Ngài đã hoàn toàn trung thành, vâng phục và làm theo ý Đức Chúa Cha.


Sa mạc là nơi cát bụi mênh mông, nắng khô cỏ cháy. Sa mạc là nơi bày ra trước mắt chúng ta muôn ngàn ảo ảnh của cuộc đời. Tuy nhiên, Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra đâu là ý nghĩa đích thực của đời người, đâu là ảo ảnh phù vân.


Chúa Giêsu đã đương đầu với những cám dỗ trong sa mạc, đã chiến đấu với những cơn cám dỗ ấy một cách anh hùng và làm gương cho chúng ta trong những cơn thử thách. Trên đỉnh núi Sinai, Thiên Chúa đã xuất hiện giữa ánh sáng chói lòa và lên tiếng. Ngài đã ký một giao ước đầy yêu thương với con người. Trong sa mạc mênh mông của miền Giuđa, Chúa đã dìm mình trong chay tịnh, cầu nguyện, Ngài đã hoàn toàn chiến thắng ma quỉ, chiến thắng sự dữ để đem lại sự an bình và mối giao hảo bất khả phân ly giữa Ngài và con người.


Mùa chay là mùa sám hối, ăn năn. Mùa chay là mùa trở lại với Chúa bằng chay tịnh, cầu nguyện và bố thí. Do đó, Giáo Hội mời gọi chúng ta trong năm đức tin này là hãy trở về với Chúa, quay về với đức tin tinh tuyền ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội.


Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con Thần khí để Thần khí đưa chúng con vào sa mạc nội tâm sâu kín của tâm hồn chúng con để chúng con nhờ Thần khí Thiên Chúa mạnh mẽ, can đảm, dứt khoát cắt đứt tội lỗi và sống an bình. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

NƠI CHỐN
Lc 4,1-13

Cuộc sống con người thay đổi luôn. Giờ chỗ này, lát chỗ nọ. Mỗi ngày ta thay đổi nhiều nơi chốn, thành tập quán, không quan tâm nữa. Ta để í đến nơi chốn nhiều hơn khi du lịch phố lạ, cảnh vật mới nhất là đến nơi phồn hoa, đô hội. Để tránh bị lạc ta để í kĩ hơn.

Mỗi nơi, mỗi chốn, có những cám dỗ khác nhau. Chỗ nhiều, chỗ ít, chỗ mạnh, chỗ yếu. Vì thế ma quỷ lợi dụng cảnh vật đưa Đức Kitô đến những nơi chốn khác nhau sau mỗi lần chúng thất bại. Ba địa điểm chúng chọn lựa gài bẫy cám dỗ là hoang địa, đỉnh núi và nóc đền thờ.


Trong hoang địa


Hoang địa là nơi thử sức, đo tài con người. Hoang địa hay sa mạc chứa nhiều hạt cát. Điều đáng lưu ý là sức người, ý chí, tư tưởng vĩ đại, ý nghĩ táo bạo đọ sức, thử lửa, so tài với hạt cát, hạt bụi. Theo bạn trí con người bền bỉ hơn hạt cát, hay nhẹ như cát sa mạc rì rào trôi theo chiều gió.


Điều chắc chắn là khi bình an vô sự con người tự thấy mình vĩ đại, to lớn, khoẻ phi thường có thể đội đá vá trời. Đôi tay lấp biển, dời được non. Lúc nguy nan, gặp thử thách con người cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, không đủ sức chống đỡ với ngoại cảnh. Trong cơn nguy khốn, con người thấy mình nhỏ như hạt cát sa mạc, bồng bềnh như bọt nước, nhẹ như sương mai, bập bùng như đèn trước gió. Cầu mong thực tế này giúp sống khiêm nhường, thứ tha và chấp nhận thiếu sót của mình và của anh em.


Sa mạc nơi tranh giành giữa sống và chết, dằn vặt với đói khát, thành công và thất bại. Đối diện với chính mình, có cát, gió làm chứng. Tính toán sơ hở đời đi đong. Ngày nóng cháy da, đêm lạnh thấu xương.


Sa mạc tâm linh cũng pha trộn giữa thành công và thất bại, giữa đau khổ và vinh quang, giữa sống và chết. Một trận chiến trường kì, chiến đấu với bản thân, chống lại cám dỗ vô hình. Chống lại cạm bẫy ma quỉ đưa ra để lường gạt. Chiến đấu chống lại cái tôi, tính ích kỉ, tham lam, tự kiêu, tự mãn.


Trận chiến sa mạc tâm hồn đòi phấn đấu mãnh liệt và liên tục vì sa mạc tâm hồn có lương tâm làm trọng tài, đòi sống công chính.


Đỉnh núi cao


Có người trèo cao không run chân. Có người nhìn vực sâu thấy chóng mặt. Có người nghĩ đến vực thẳm chân rã rời, tay mỏi, đầu óc quay cuồng. Trái lại người thích leo núi coi toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao la ngút tầm con mắt, luôn mơ ước được lên cao hơn. Đỉnh núi một là khiếp sợ mà khuất phục. Hai là rạo rực muốn chiếm đoạt. Cả hai đều mở rộng cửa đón chào cơn cám dỗ. Sợ quá sẽ đầu hàng; ham quá lại chiếm đoạt. Đàng nào ma quỉ cũng có cơ hội lợi dụng gài bẫy cám dỗ.


Nóc đền thờ


Tại sao lại nóc đền thờ. Kẻ đến cầu nguyện vào trong đền thờ. Ai lại leo lên nóc đền thờ để cầu nguyện. Hành động leo nóc đền thờ tự nó đã là hành động xấu.


Cái túi lủng


Cả ba cách ma quỷ cám dỗ, bề ngoài khác nhau, nơi chốn khác nhau, đều có điểm chung đó là cái túi lủng.

Túi đầu tiên là bao tử. Nếu ông là Con Thiên Chúa hãy hoá đá ra bánh mà ăn.
Túi thứ hai là túi tiền. Ông sẽ được tất cả vinh hoa, phú quí trước mắt làm cơ nghiệp nếu ông quỳ lạy tôi.
Túi thứ ba là cái tôi. Ông nhảy xuống đi vì có Thiên Sứ gìn giữ ông.

Phản bác


Đức Kitô phản bác tất cả những ý kiến, đề nghị ma quỷ đề ra. Ngài làm trái lại tất cả những gì chúng ước mong. Chúng đề nghị đường lối nhàn hạ, dễ dàng. Chúa chọn đường lối riêng. Con đường Ngài chọn là con đường khắc phục sa mạc bản thân và tâm hồn. Ngoài cơm bánh ra người ta sống nhờ Lời Chúa. Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài. Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa.


Đường nhàn hạ Chúa gọi là đường thênh thang là đường dẫn đến diệt vong, đường lối của ma quỉ. Chúa chọn con đường hẹp, hay cửa hẹp.

Lm Vũ đình Tường

XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ
Lc 4: 1-13

Bắt đầu mùa chay, chúng ta cần nhớ lại Thiên Chúa là ai, và Thiên Chúa đã làm những gì cho chúng ta. Trong sách Đệ Nhị Luật đọc ngày hôm nay, ông Mô-sê nhân dịp Lễ mừng mùa gặt để kêu gọi dân chúng nhớ lại Thiên Chúa đã làm những gì cho họ. Và yêu cầu họ lặp đi lặp lại lời nguyện đó để họ thuộc làu. Vì thế, ông Mô-sê kêu gọi dân chúng Israel nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm cho họ. Ông ta ghi những điều đó thành một bài kinh của đạo Do Thái: Họ nhớ lại những ngày bị tù đày ở Ai Cập, sự cứu thoát ra khỏi tù đày để đi vào Đất Chúa Hứa. Thiên Chúa là Đấng cứu thoát dân Israel và qua Chúa Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa đó là Đấng cứu thoát chúng ta. Chúng ta cũng theo lời chỉ dẫn của Mô-sê để nhớ đến Thiên Chúa trong mùa chay. Thiên Chúa đã cứu thoát chúng ta vượt qua tù tội để trở về sự sống, như việc vượt qua sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô.

Hôm nay cộng đoàn chúng ta họp nhau để mừng mùa gặt mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Cũng như tổ tiên, chúng ta hãy nhớ lại Thiên Chúa đã bước chân vào lịch sử loài người, nhìn thấy chúng ta bị vây hãm trong tội lỗi. Cũng như Thiên Chúa đã làm cho dân israel, Ngài đã thật sự dự phần vào việc cứu thoát, giải vây chúng ta qua việc kết hiệp chúng ta vào Chúa Kitô. Khi là thần phần thân thể của Ngài, chúng ta được ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong chúng ta.


Trong lễ mùa gặt hôm nay, chúng ta nhớ lại công việc lớn lao Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Hôm nay chúng ta mang đến bàn thờ những hoa quả mùa gặt là bánh và rượu. Bánh và rượu tượng trung sự cố gắng của chúng ta để tuân theo ý Thiên Chúa để gây dựng nước trời. Của lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa, ước mong mổi sự hiến dâng ấy giúp chúng ta tiếp tục chấp nhận những thử thách của đời sống người Kitô Hữu.


Năm nay chúng ta đọc phúc âm Thánh Luca trong phụng vụ. Trong những tuần sắp tới, nếu chúng ta chăm chỉ và nhớ lại câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ nghe những sự cám dỗ lặp đi lặp lại trong suốt đời sống Chúa Giêsu (Thánh Luca viết: "Sau khi đã xoay hết cách dể cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ thời cơ khác"). Chúa Giêsu bị cám dỗ do bởi Ngài tự lo cho Ngài, và để tránh khỏi đau đớn hay đói khát ("ông truyền cho hòn đá này nên bánh đi")


Ma quỷ đề nghị Chúa Giêsu dùng quyền phép mình để phục vụ cho mình. Và sau này, khi có thử thách về quyền năng và nhân tính của Chúa Giêsu, Ngài sẽ bị cám dỗ để làm những phép lạ để đối kháng những kẻ chống lại Ngài ("ông hãy gieo mình xuống đi"). Hoặc để lôi kéo quần chúng theo Ngài, quỷ sẽ cám dỗ Chúa Giêsu làm phép biến đá thành bánh để cho những người đói ăn. Sau khi Chúa Giêsu làm những việc lớn lao, như làm bánh và cá hóa nhiều, dân chúng sẽ kéo nhau tìm đến Ngài để đưa Ngài lên làm vua. Và đây cũng là nhắc lại một cám dỗ khác ("nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông")


Trong phúc âm Thánh Luca, Chúa Giêsu đang trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem. Ngài nói với các môn đệ là Ngài sẽ bị thử thách, sẽ chịu đau khổ và rồi sẽ chết. Phêrô không chịu nghe Chúa Giêsu nói như vậy nên Chúa Giêsu gọi ông là satan. Phêrô là một sự cám dỗ lôi kéo Chúa Giêsu từ bỏ nhiệm vụ của Ngài. Các Tư Tế và Biệt Phái là cám dỗ như cám dỗ của quỷ; các ông muốn Chúa Giêsu cho họ dấu chỉ quyền uy của Ngài (biến đá thành bánh? Hay tự gieo mình xuống vực sâu mà không hề hấn gì?) Đấy là những cám dỗ thật sự liên tục bám theo suốt quãng đời Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu để cám dỗ thắng thì Ngài có thể để những người chưa tin trở lại tin vào Ngài.


Chúng Giêsu không muốn những người theo Ngài như những kẻ cám dỗ nói trên. Họ là những người tin tưởng và sức mạnh của Ngài để làm những việc lớn lao mỗi khi cần đến. Và rồi họ sẽ không bao giờ chấm dứt những đòi hỏi đó. Họ sẽ nói "đây, còn những việc này chúng tôi cần Ngài làm đi để chúng tôi tin tưởng vào Ngài". Họ là những người không tin vào sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngài mời gọi chúng ta tin vào Ngài, chứ không tin vào những hiện thực thoáng qua.


Lẽ cố nhiên có những vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Như khi chúng ta cầu nguyện cho bệnh nhân; cho một em bị ghiền ma túy; cho một đôi hôn nhân sắp đổ vỡ; xin tìm được việc làm sau nhiều tháng thất nghiệp... Khi không tìm được cách giải quyết chúng ta bị cám dỗ làm cho xuôi tay. Chúng ta thường nghĩ là nếu chúng ta tin tưởng thì lời cầu xin của chúng ta sẽ được chấp nhận phải không? Vậy thử hỏi đức tin của chúng ta có đủ mạnh không? Có phải vì đức tin của chúng ta chưa đủ mạnh; nên làm cho chúng ta không nghe thấy tiếng Chúa Giêsu trong lúc chúng ta cầu nguyện?


Chúng Giêsu đã bị cám dỗ để xuôi tay thối lui như chúng ta. Thiên Chúa ở đâu khi Chúa Giêsu gặp những người chống đối lời rao giảng của Ngài? Sao Thiên Chúa không trả lời Chúa Giêsu khi Ngài cầu nguyện trong vườn cây dầu trước khi Ngài bị bắt, hay khi Ngài đang ở trên cây thập giá? Hình như Chúa Giêsu cũng phải trải qua những cám dỗ mà chúng ta phải chịu là hy vọng đối kháng lại hy vọng.


Phúc âm Thánh Luca dùng trong năm C, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu không để cám dỗ lôi kéo Ngài dùng quyền lực Thiên Chúa để sửa chữa thất bại, hay để lôi kéo dân chúng theo Ngài. Chúa Giêsu thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa. Ngài phó mình cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa không bỏ rơi Ngài. Thiên Chúa ở cùng Ngài, nâng đỡ Ngài khi Ngài chịu khổ hình và cứu Ngài qua khỏi sự chết.


Bắt đầu mùa chay này chúng ta cần nhớ lại. Chúng ta không tránh khỏi sự đau khổ, tài hoa, thất bại, chán nản, và sự cám dỗ mất niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta hãy theo gương Chúa Giêsu là luôn dặt niềm tin vào Thiên Chúa mỗi khi chúng ta bị cám dỗ xa cách Chúa, sự tin tưởng vào Chúa Giêsu sẽ nâng đỡ chúng ta. Chúng ta sẽ hy vọng ngược lại là qua tình thương yêu đối với Thiên Chúa chúng ta sẽ đạt đến thành quả cuối cùng. Sự cám dỗ và sự chiến thắng cám dỗ của Chúa Giêsu là nguồn sinh lực cho chúng ta noi theo. Vì Chúa Giêsu mà chúng ta tin, chúng ta không tin vào sức lực của chúng ta mà tin vào quyền lực của Ngài.


Thánh Luca nhắc chúng ta là "Đức Giêsu được đầy Thánh Thần... và được Thánh Thần dẫn vào hoang địa". Trong sách Công Vụ Tông Đồ do Thánh Luca viết về ngày Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ. Đó là cách Thánh Luca nhắc cho chúng ta nhớ lại; như xưa Mô-sê đã nhắc nhở dân Israel; là những Kitô Hữu sẽ phải chịu những gì khi trở về Giê-ru-sa-lem. Chúng ta sẽ được Thần Khí Chúa Giêsu nâng đỡ chúng ta để chịu cám dỗ trong sa mạc. Thánh Thần Chúa đồng hành với chúng ta sẽ gìn giữ chúng ta trung kiên với Chúa Kitô là Đấng đã gọi chúng ta theo Ngài.


Xuyên suốt phúc âm Thánh Luca chúng ta sẽ thấy sức mạnh của Thánh Thần: Từ ngày Chúa Giêsu sinh ra (Lc: 1:35 "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà"); lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa (3:22 "và Thánh Thần ngự xuống trên Người"); khi Ngài giảng dạy trong đền thờ (4:18-30 "Thần Khí Chúa ngự trên tôi"); khi Ngài được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa v.v... Hôm nay Chúa Giêsu thắng quỷ cám dỗ vì Thần Khí Chúa ngự trên Ngài. Nhưng còn một lý do khách vều quyền lực của Chúa Giêsu là: Chúa Giêsu luôn luôn dùng Kinh Thánh (4:4,8,12 "đã có lời chép rằng"). Suốt trong lịch sử có những người dùng lời Kinh Thánh không phải để dẫn chứng việc buộc tội, việc trừng phạt, và việc loại trừ họ. Nhưng, trong phúc âm Thánh Luca, những việc quan trọng được nêu ra như việc Chúa sinh ra, sự chết và sự sống lại của Ngài đều được loan báo là "theo lời chép của Kinh Thánh" (như chuyện hai môn đệ trên đường Emmau (24:27, 44-49) "Người giải thích những gì liên quan đến Người trong tất cả sách thánh" "Có lời Kinh Thánh chép rằng"). Thánh Luca khuyên giáo dân là, với Thánh Thần và Kinh Thánh chúng ta sẽ không chịu thua sự cám dỗ trong việc trở nên môn đệ Chúa Giêsu, và những việc lớn lao mà Thiên Chúa làm là để nâng đỡ chúng ta trên đường chúng ta đi theo Chúa Kitô lên Giê-ru-sa-lem.

Lm Fx. Trọng Yên, OP chuyển

Lm. Jude Siciliano, OP

CHÚA GIÊ SU CHỊU CÁM DỖ TRONG SA MẠC
Lc 4, 1-13

Hôm nay Giáo Hội lại đưa chúng ta đi vào những ngày Chúa nhật mùa chay. Quả thực, mùa chay là mùa sám hối ăn năn, mùa trở về với chính mình và ngước mắt lên Thiên Chúa bởi vì con người chúng ta quá yếu đuối hay sa ngã và hay phản bội. Nhìn lên Chúa để thấy chúng ta còn quá nhiều khiếm khuyết cần phải được Chúa tha thứ và yêu thương. Do đó, Chúa nhật thứ I mùa chay, năm C muốn dạy chúng ta rằng đã là con người thì luôn còn yếu đuối, luôn còn thử thách. Thử thách để chúng ta biết phải chọn lựa thế nào ? Những bài đọc Sách Thánh Chúa nhật hôm nay sẽ định hướng cho chúng ta hiểu phải làm gì ?

Đọc đoạn Tin Mừng của thánh Luca 4,1-13 chúng ta nhận ra một điều thật lạ lùng:tại sao Thần khí của Chúa lại đưa Chúa Giêsu vào sa mạc để chịu ma quỉ cám dỗ? Đức Giêsu mà lại chịu cám dỗ được chăng ? Đó là vấn nạn. Đó là thắc mắc của con người muôn thuở. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể suy nghĩ và trả lời được. Chúa đã chấp nhận làm người dù Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn có thể bị thử thách vì Ngài là người. Thử thách có nghĩa là đặt con người vào trạng huống phải tự chọn lựa. Ở đây, sa mạc không xa là bao bởi vì từ Giêrusalem cứ theo hướng mặt trời lặn khoảng nửa giờ đã tới sa mạc Giuđa. Đức Giêsu Kitô đã bỏ các bãi cỏ xanh, bờ cát của dòng sông Giorđăng, rồi đi bộ một thời gian ngắn là đã tới sa mạc. Chúa Giêsu đã vào sa mạc theo sự hướng dẫn, thúc bách của Thần khí Thiên Chúa. Tin Mừng cho chúng ta hiểu những mưu mô quỉ quyệt của ma quỉ. Chúng bầy ra những chước cám dỗ, những thử thách để buộc Chúa Giêsu phải chọn lựa. Hoặc là chấp nhận để phản bội Thiên Chúa Cha hoặc là khước từ để luôn là người tôi trung của Chúa Cha. Ma quỉ đã đánh vào Chúa Giêsu về nhiều phương diện. Cái đói, tiền tài, sa hoa, danh vọng, phú quí. Những cám dỗ, những thử thách ấy là những cạm bẫy thực tế hằng ngày của con người. Chúa Giêsu đã dạy cho ma quỉ bài học vô giá. Đói, khát, phú quí, bả phù hoa, danh vọng chỉ là những hào quang tạm thời, mau qua. Cái chính yếu đó là tình yêu, sự trung thành Chúa Giêsu dành cho Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã toàn thắng tất cả những thử thách ấy với tất cả sự cương quyết, can đảm của Ngài. Ngài đã đẩy lui ma quỉ và Tin Mừng cho hay:" Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ, ma quỉ bỏ Người mà đi, chờ đợi thời cơ ".


Sa mạc là nơi thanh vắng. Sa mạc là nơi con người âm thầm gặp gỡ Đấng hằng sống. Nhưng sa mạc cũng là nơi ma quỉ bầy ra trăm nghìn mưu chước cám dỗ, thử thách và cạm bẫy. Tuy nhiên, sa mạc cũng là nơi con người lựa chọn giữa cái sống và cái chết, giữa hạnh phúc và bất hạnh. Nếu được Thần khí của Thiên Chúa dẫn đưa, và hướng dẫn thì sa mạc là nơi để lựa chọn giữa cái thiện và cái ác.


Sứ điệp Lời Chúa Chúa nhật hôm nay nhắc lại việc Chúa Giêsu bị thử thách nơi sa mạc để giúp chúng ta hiểu sự đau khổ và thập giá Ngài sẽ phải chịu để cứu độ loài người, cứu vớt con người. Chúa Giêsu đã chiến thắng để nêu gương cho chúng ta và mời gọi chúng ta hãy mạnh dạn, bước theo con đường của Người đã đi qua để được ơn cứu độ.


Chúa dạy chúng ta những gì ma quỉ đã cám dỗ, thử thách Chúa thì chúng không ngừng cám dỗ chúng ta. Ma quỉ xúi giục chúng ta muốn khoái lạc. Chúng lôi kéo chúng con tìm danh lợi lạc thú theo ý riêng tư của chúng ta. Chúng thúc đẩy chúng ta tham lam ích kỷ mà quên đi việc thực hành những điều răn Chúa. Theo gương Chúa chúng ta dứt khoát đẩy lùi những thử thách, cám dỗ của ma quỉ và nhất mức tin theo Chúa Giêsu.


Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm của chúng con và xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương Chúa để chúng luôn một mực trung tín với Chúa và Lời của Chúa. Amen
.

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

HÀNH TRÌNH ÐI VÀO NƯỚC HỨA
Lc 4,1-13

Mùa chay là thời gian người tín hữu kiểm điểm lại mối liên hệ trước mặt Chúa và xét lại mối tương quan giá trị của mỗi người: những gì là quan trọng trước mặt Chúa và quan trọng hơn trong cuộc sống người tín hữu. Mùa chay kéo dài 40 ngày, nhắc nhở cho ta 40 năm trường dân Chúa đi qua sa mạc để vào đất hứa. Thời gian 40 ngày còn nhắc nhở cho ta việc ăn chay đền tội 40 ngày của các ngôn sứ. Ðể sửa soạn cho giao ước Sinai, ông Môsê đã ăn chay 40 ngày đêm để nhận lãnh bia đá giao ước (Xh 34:28; Ðnl 9:9). Ngôn sứ Êlia đã ăn chay 40 ngày trên đường lên núi Khô-rếp (1V 19:8). Truyền thống Kitô giáo cho rằng ông Gioan Tiền hô cũng ăn chay 40 ngày trước khi ông xuất hiện từ hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối dọn đường cho Ðấng cứu thế đến. Chính Chúa Giêsu cũng đã ăn chay 40 ngày trong hoang địa trước khi bắt đầu cuộc sống công khai (Mt 4:2; Mc 1:13; Lk 4:2).

Trước khi đi vào miền đất hứa, dân Chúa phải lang thang qua sa mạc 40 năm trường. Họ được nhắc nhở để ghi nhớ những kỳ công Chúa đã làm cho họ, giải thoát họ khỏi ách nô lệ bên Ai cập, và làm giao ước với họ trên núi Sinai. Trong sa mạc, họ gặp nhiều cám dỗ, thử thách, và thường họ sa ngã, vấp phạm. Họ kêu trách Chúa. Họ thách thức Chúa biểu lộ quyền năng để cứu họ. Họ chối bỏ Chúa để đi thờ các thần ngoại lai. Họ đúc bò vàng để thờ. Họ phản bội Chúa. Và mỗi lần họ ăn năn sám hối thì Chúa lại giang tay đón nhận họ trở về.


Phúc âm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa bốn mươi ngày và chịu ma quỉ cám dỗ về ba phương diện: mê ăn, vinh hoa lợi lộc và kiêu ngạo (Lc 4:1-13). Theo phương diện là người, Chúa Giêsu cũng bị ma quỉ cám dỗ. Và Chúa đã toàn thắng cám dỗ nhờ việc ăn chay, cầu nguyện để được trung thành với sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha trao phó.


Qua Bí tích Rửa tội, người tín hữu được trở nên dân tộc mới được chọn. Chúa Giêsu cũng đưa dẫn ta tới miền nước hứa, nước mà Chúa bảo ông Nicôđêmô chỉ có những người sinh lại bởi nước và Thánh Thần mới được vào (Ga 3:5), và nước mà Chúa đã hứa với người trộm lành (Lc 23:43). Tuy nhiên trước đó người ta phải trải qua sa mạc thế gian. Ta cũng phải chịu cám dỗ và thử thách. Theo quan niệm Kitô giáo, thì cám dỗ là mưu chước của ma quỉ. Chúa để cho cám dỗ xẩy đến với những người được kêu gọi. Khi những ước muốn và nguyện vọng của ta không được toại nguyện, ta phàn nàn, kêu trách Chúa. Cám dỗ là thước đo tự do lựa chọn của mỗi người.


Trước những cám dỗ thử thách, ta có thể lựa chọn hoặc ưng thuận hay chống trả. Nếu không có tự do lưạ chọn, thì loài người không có trách nhiệm. Cám dỗ thường là triệu chứng nói lên yếu điểm của mỗi người. Mỗi người có những yếu điểm khác nhau: có người ham danh, người ham lợi, người ham thú vui. Vì thế ma quỉ thường lợi dụng những yếu điểm của mỗi người để tấn công. Và ma quỉ còn dùng chiến thuật du kích để tấn công nữa, nghĩa là đối tượng mà ma quỉ dùng để cám dỗ không phải là trực tiếp, nhưng là gián tiếp. Vì thế ta phải tỉnh táo nhận định. Ðể có thể trung thành, ta phải kêu cầu danh Chúa như thánh Phaolô dạy tín hữu Rôma (Rm 10:13) và tuyên xưng đức tin vào Chúa như ông Môsê dạy dân chúng trong Cựu ước (Ðnl 26:5-10).


Mùa chay là mùa ăn năn đền tội, là thời gian ăn chay, kiêng thịt, hi sinh, hãm mình và lam việc lành phúc đức. Màu sắc phụng vụ trong mùa chay là màu tím tượng trưng cho tâm tình ăn năn, sám hối trong mùa chay. Lợi điểm của việc ăn chay là để không những giữ gìn sức khoẻ phần xác, nhưng còn để gia tăng sức mạnh thiêng liêng, hầu chống trả cám dỗ. Nếu người ta kiêng ăn uống chỉ nhằm giữ gìn sức khoẻ phần xác, để khỏi mập, khỏi cao máu, hay làm giảm chất béo cholestorol, thì việc kiêng ăn uống không có giá trị thiêng liêng, vì thiếu động lực tôn giáo thúc đẩy. Vì vậy muốn có giá trị thiêng liêng, người ta phải đưa động lực tôn giáo vào việc kiêng cữ đồ ăn thức uống. Thiết tưởng đời nay, người ta cũng cần xét lại việc kiêng cữ đồ ăn thức uống. Sống ở một vài xã hội hiện tại và hiện đại, người ta thấy thịt thà quá dư thừa. Vì thế được dịp ăn cá cũng là tốt cho sức khoẻ phần xác. Vả lại những người thích ăn cá thì việc kiêng thịt cũng không phải là viêc hãm mình đáng kể. Có những người kiêng thịt mà lại đi ăn tôm hùm chẳng hạn, thì chắc hẳn phải đặt lại vấn đề hãm mình vì tôm hùm vừa ngon lại vừa mắc tiền.


Ngoài luật đòi hỏi người tín hữu ăn chay kiêng thịt mà đời nay có tính cách đơn giản, Giáo hội mong muốn người tín hữu tự nguyện ăn chay kiêng thịt thêm nữa. Ngoài ra Giáo hội còn mong muốn tín hữu, không những kiêng thịt, mà còn kiêng miệng lưỡi, lỗ tai và con mắt để chỉ nói, chỉ nghe, chỉ nhìn xem những gì đáng nói, đáng nghe và đáng xem, những gì làm đẹp lòng Chúa. Trong mùa chay ta nhớ lại những thất bại, những yếu đuối, những lỗi lầm trong quá khứ và ăn chay đền tội để xin Chúa nhân lành tha thứ và để sửa soạn tâm hồn mừng lễ Phục sinh. Người tín hữu không ăn chay, không hi sinh, không hãm mình, không đền tội.. như là việc gì phải làm một cách bất đắc dĩ. Người tín hữu làm những việc trên và tất cả mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. Và đó là sự khác việc lớn. Và khi người tín hữu làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa, tình yêu sẽ giúp biến đổi đời sống để đi vào cõi siêu việt.


Lời cầu nguyện xin cho được trung thành vói lời giao ước khi chịu Phép Rửa tội:


Lạy Chúa, cũng như dân trong Cựu ước
gặp nhiều cám dỗ trên đường đi về đất hứa,
con cũng chịu cám dỗ, thử thách về đức tin.
Xin ban cho con được trung thành
với lời giao ước con đã làm qua Bí tích Rửa tội.
Xin dạy con biết dùng việc ăn chay, cầu nguyện
hi sinh, hãm mình, bác ái trong mùa Chay thánh
để làm tăng cường sức mạnh thiêng liêng
hầu có thể chống trả cám dỗ. Amen.

LM Trần Bình Trọng

ĐỨC GIÊSU BỊ CÁM DỖ
Lc 4,1-13

Đức Giêsu bị cám dỗ sau một thời gian dài không ăn trong hoang địa. Có lẽ sau khi Ngài chịu phép rửa ở sông Jordan với Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu đã ăn chay cầu nguyện để biết Thiên Chúa muốn Ngài làm gì, và phải làm như thế nào trong những tháng ngày sắp tới. Sau thời gian này, Đức Giêsu đã đi rao giảng, khởi đầu một giai đoạn mới trong đời Ngài.

Đức Giêsu là người. Ngài không biết tất cả. Ngài phải tìm ý Thiên Chúa liên lỉ qua cầu nguyện, bằng việc nhận định những gì xảy tới cho Ngài trong đời sống thường ngày (Lc.22, 42; Ga.4, 34). Ngài cầu nguyện để biết phải làm gì, phải chọn ai (Lc.6, 12-13). Trong cuộc sống, có lúc Ngài biết nhưng lúc khác Ngài lại xao xuyến dao động: Ngài đã loan báo cho các tông đồ rằng Ngài sẽ bị bắt bị giết và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại (Lc.9, 22. 44-45;18, 31-34) nhưng ở trên thập giá Ngài lại bị cám dỗ Thiên Chúa bỏ Ngài: "Lạy Cha, lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con" (Mc.15, 34).


Đức Giêsu là người. Ngài còn bị cám dỗ như tất cả mọi người. Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu bị cám dỗ biến đá thành bánh (Lc.4, 3), bị cám dỗ có quyền hành (Lc.4, 6-7), bị cám dỗ nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa (Lc.4, 9-10). "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Ai đã có kinh nghiệm đói, mới biết những cám dỗ này mãnh liệt như thế nào. Ai có kinh nghiệm về nghèo, mới thấy tiền bạc thu hút con người đến độ nào. Khi đói, người ta mong có đủ cơm ăn; khi có đủ cơm ăn áo mặc, người ta mong muốn có nhiều để bảo đảm tương lai và còn muốn ăn ngon mặc đẹp. Đây là những cám dỗ mà ai cũng gặp. Đức Giêsu một khi đã chia sẻ thân phận con người nên Ngài cũng bị cám dỗ về ăn, tuy nhiên Ngài không thể biến đá thành bánh như Ngài muốn, nếu không, Ngài không còn là người trọn vẹn nữa. Nhập thể, là chấp nhận giới hạn của con người.


Con người thấy mình có những khuynh chiều của thân xác và cũng có lý trí để nhận biết điều tốt và phải làm. Con người có những khuynh chiều thân xác như thèm ăn, đòi thỏa mãn thân xác, muốn được đề cao và quy tất cả về mình. Những khuynh chiều này cũng thuộc về tôi nhưng không hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi có những nhu cầu thân xác, có những khuynh chiều thân xác, nhưng cũng không phải chỉ có vậy. Tôi còn cảm nhận nơi tôi có ao ước cái gì cao hơn, tươi đẹp hơn, tuyệt hơn. Tôi là thực tại gồm cả khuynh chiều thân xác cũng như lý trí hướng thiện. Khuynh chiều xấu có nơi tôi, nhưng nó chưa là tôi hoàn toàn; chỉ khi nào tôi đồng tình, chỉ khi nào tôi ưng thuận, nó mới hoàn toàn là tôi. Có nhiều lúc tôi ưng thuận với những khuynh chiều bất chính nơi tôi, và như vậy, tôi làm tôi thành xấu qua chính hành vi ưng thuận của tôi.


Đức Giêsu, theo ngôn từ của thư gởi tín hữu Do Thái, không bao giờ ưng thuận những điều sai quấy cho dù Ngài bị cám dỗ như tất cả bao người khác: "Ngài nên giống chúng ta mọi đàng trừ tội" (Dt.4, 15; 2, 17). Ngài bị cám dỗ như bao người, như mỗi người chúng ta, nhưng không bao giờ Ngài phạm tội, không bao giờ Ngài ưng thuận với những gì bất chính, với những khuynh chiều bất chính nơi thân xác Ngài. Đức Giêsu là người hoàn toàn, Ngài chịu thử thách trăm bề, bị cám dỗ như bất cứ ai trên đời, nhưng Ngài có một điều khác con người: Ngài không phạm tội. Đồng tình hay không đối với những khuynh chiều bất chính nơi mình, là hành vi tự do của mỗi người; đồng tình với những khuynh chiều xấu, là phạm tội. Phạm tội hay không, là tùy tự do của mỗi người, là do con người xử dụng tự do Thiên Chúa ban cho như thế nào. Phạm tội hay không, là tùy tự do con người, nó không thuộc bản chất con người.


Theo niềm tin Kitô hữu, có hai người không bao giờ dùng tự do Thiên Chúa ban để chống lại Thiên Chúa, không bao giờ hai vị này thuận theo những khuynh chiều bất chính nơi họ, đó là Đức Giêsu và Đức Maria. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và không phạm tội "riêng". Mẹ là người tuyệt vời, nên đã được Thiên Chúa cho hưởng hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh cửu với Ngài. Điều này được diễn tả qua tín điều: Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Giêsu đã không bao giờ thuận tình với bất cứ cám dỗ làm điều xấu nào. Ngài thuộc trọn về Thiên Chúa đến độ người ta nói Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhập thể.


Tin vào Đức Giêsu là tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sinh ra Đức Giêsu, đã làm Đức Giêsu thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn. Đức Giêsu đã thuộc về Thiên Chúa với thân xác của mình, cho dù người ta đã hủy hoại thân xác Ngài, nhưng không thể hủy hoại được Ngài. Thân xác Đức Giêsu là thân xác thánh ngang qua chính cuộc sống của Ngài. Mỗi con người đều được gọi để thành thánh, để thuộc về Thiên Chúa, trở nên người thành toàn, người tuyệt vời qua những chọn lựa sống của mình. Hơn bất cứ thời điểm nào, mùa chay giúp các Kitô hữu nhìn lại con người của mình với những khuynh chiều thân xác và tinh thần, để rồi nhận ra lời mời gọi nên thánh trong tất cả mọi hành vi của đời sống mình.

LM Phạm Thanh Liêm, SJ

LỆNH XÉ LÒNG
Lc 4,1-13

Lời khuyên kiêng ăn bớt uống trong mùa chay hàng năm hiện nay vượt rào nhà thờ biến thành một sản phẩm thương mại thịnh hành trong thời đại bụng phệ, béo tròn trục.

Các văn phòng giới thiệu hàng hóa với kĩ thuật quảng cáo tinh vi, dám chi những món tiền khổng lồ cho việc quảng cáo trên thương trường, chắc chắn làm công việc kêu gọi khoan ăn, bớt uống hiệu nghiệm hơn lời kêu gọi của các linh mục nơi toà giảng. Người ta không phải chỉ kêu gọi suông mà còn trưng ra các hình ảnh thành công việc làm của họ. Một số nơi khuyến dụ khách hàng còn ghi rõ giá cả. Mỡ đeo trên người càng teo bao nhiêu thì cái giá phải trả để làm teo mỡ càng mập ú bấy nhiêu.


Vấn đề hút sách cũng thế. Nhiều luật lệ mới ban hành cho thấy việc hút thuốc lá bị hạn chế khắp các nơi công cộng. Trên bao thuốc in hình rữa chân, thối tay, mặt thẹo, phổi teo gây nên bởi hút thuốc. Do vậy các linh mục có khuyên bớt hút thuốc vào mùa Chay kể như làm công việc thừa thãi.


Linh mục coi như thất nghiệp vì không cạnh tranh nổi lời kêu gọi hiệu nghiệm kiêng ăn, bớt uống, cữ hút bằng các nhà thương mại. Vẫn biết họ có mục đích riêng. Nhưng việc làm giống nhau.


NHƯỜNG VIỆC


Linh mục nhường việc kêu gọi khuyên ăn, bớt uống, giảm hút cho các trung tâm cai béo lo. Để chuẩn bị cho mùa Chay năm nay lời kêu gọi cần nhấn mạnh đến những điểm then chốt khác trong việc chuẩn bị tâm hồn, thống hối đón Chúa Phục Sinh. Đây không phải là điều mới lạ gì. Hơn 2000 năm trước tiên tri
Joel 2,13 đã kêu gọi.
"Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em".
Còn Đức Kitô trong Mat 6,17
"Còn anh em, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm."

XÉ LÒNG


Hai chữ
xé lòng là chủ đích của lời kêu gọi. Kitô hữu chú trọng vào đời sống nội tâm, thánh hoá cõi lòng, làm đẹp cõi lòng. Làm đẹp thân xác là việc làm của các nhà thương mại, của các chuyên viên thẩm mỹ. Làm đẹp cõi lòng là điều tiên tri Joel mời gọi, điều Chúa muốn.

Chay tịnh và bác ái bắt đầu từ nội tâm, trong lòng. Con người không có gì để cho Chúa và Chúa cũng chẳng mong gì nơi con người, ngoại trừ lòng mến. Chay tịnh thể hiện lòng mến; bác ái thể hiện tình thương. Hai việc đi đôi như bóng với hình, không thể tách rời. Tình yêu Thiên Chúa không để con người phải chết cho phép con người cộng tác với Chúa chữa lành thương tật nội tâm do tội lỗi gây nên. Thiên Chúa không cần chay tịnh; con người mới cần chay tịnh. Đức Kitô ăn chay vì Ngài nhận thân phận con người làm mẫu mực để con người bước theo.


TÌM SỰ SỐNG


Thực thi bác ái và chay tịnh mang lại phúc lợi ngay đời này đó là tâm hồn được bình an. Tâm tịnh thì lòng được vui, trí được sáng, linh hồn mến Chúa hơn và hẳn nhiên đời sống tươi hơn, đời không còn là bể khổ mà là nguồn vui. Đời đáng yêu, đáng quý. Người ta không thể yêu tha nhân nếu không yêu chính mình. Người ta quý sự sống tha nhân vì nhận biết giá trị của sự sống. Nhận biết này có được khi đặt sự sống lên trên tất cả tiền tài, danh vọng và tự mãn vì tất cả những thứ đó có nguồn gốc từ bụi tro. Người khôn sẽ không tích trữ những gì thuộc về bụi tro. Tích trữ càng nhiều tro than, đời càng bẩn thỉu, lem luốc.


ĐÁNH BÓNG KHUÔN MẶT


Chúa dậy "
khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải dầu cho thơm". Tội làm con người khô héo. Ân sủng Chúa tưới mát tâm hồn, mang đến sự sống mới, đổi mới con người. Đổi mới nhiều ít tùy thuộc mức độ thực hành đức ái. Giữ chay càng kĩ; mặt càng trong sáng. Thực thi bác ái càng nhiều, tâm càng vui. Kitô hữu có khuôn mặt ủ dột, buồn đời, hận người vì thiếu ân sủng. Chúa muốn con người tốt đẹp, sống an vui, hân hoan cả hồn lẫn xác. Bất an nội tâm tạo nên khuôn mặt bánh bao chiều vì thiếu chay tịnh và bác ái. Tâm tịnh, lòng sẽ vui, đời thắm tươi, mặt mày sáng láng.

Khác với mọi tạo vật, tình yêu Chúa dựng nên con người có cả xác lẫn hồn. Khi hồn sa vào cạm bẫy ma quỷ, cả thân xác lẫn tâm hồn sống bất an, lo âu, sợ sệt. Xé lòng và thực thi bác ái giúp chữa lành vết thương nội tâm. Xé áo mà không xé lòng khó tránh khỏi cạm bẫy ma quỷ: không cần ơn Chúa để xé áo. Xé lòng đau đớn lắm nên cần nhiều ân sủng. Xé lòng chắc chắn có bình an nội tâm. Kiêng ăn bớt uống dành cho thân xác. Nội tâm bao gồm kiêng phê bình, tránh chỉ trích, cữ phàn nàn, kềm cơn giận, không thù oán, bỏ kiêu căng, giảm tật xấu, chê chốn gian tà, xa lánh nơi tội, từ giã bất công, chớ làm chứng gian và hạn chế tin đồn.


MÙA CHAY


Chúng ta bắt đầu mùa chay thánh qua câu chuyện Chúa ăn chay 40 đêm ngày trong xa mạc. Ma quỷ cám dỗ qua nhiều hình thức. Đức Kitô dùng Lời Chúa chống lại những cám dỗ. "
Người ta không phải chỉ sống bởi cơm bánh nhưng nhờ vào Lời Chúa". Kitô hữu thánh thiện không tôn thờ danh vọng, của cải vật chất mà là tôn thờ một mình Thiên Chúa. "Ngươi phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi."

Chớ tự phụ, ỷ tài, cậy mình thử thách Chúa, nhưng sống tâm tình tạ ơn. Để việc hy sinh, hãm mình, ép xác và bác ái đạt hiệu quả tối đa, ta cần kết hợp với Chúa. Lời Chúa là là đèn soi dẫn lối, chỉ đường, là sức mạnh nội tâm giúp chống trả các cám dỗ.


Chay tịnh và bác ái cần thực hiện chung với cầu nguyện, suy gẫm, đọc kinh và các việc đạo đức như đọc sách thiêng, hạnh các Thánh, Kinh thánh và năng lãnh nhận các Bí tích là những phương pháp hiệu nghiệm cho việc xé lòng.

Lm Vũđình Tường

MA QUỶ KHUẤT PHỤC CHÚA
Lc 4, 1-13

Ma quỉ thuộc thế giới vô hình, mắt ta không trông thấy chúng, nhưng ta cảm nghiệm sinh hoạt và các hoạt động của chúng. Ma quỉ thường biểu lộ cách hoạt động của chúng bằng ba hình thức" ám ảnh, phá phách và cám dỗ ".Tin Mừng của thánh Luca 4, 1-13 cho thấy cuộc đối đầu giữa Chúa Giêsu và ma quỉ. Cuộc đương đầu, tranh chấp này còn kéo dài mãi trong công cuộc rao giảng của Chúa, trong cuộc thương khó và cái chết của Ngài, đồng thời nó còn kéo dài mãi mãi trong cuộc sống của con người, của mỗi người cho đến ngày toàn thắng vinh quang của Chúa.

Bài Tin Mừng của thánh Luca nói đến ba đợt cám dỗ của ma quỉ. Chúa chấp nhận để ma quỉ cám dỗ, thử thách. Thánh Luca viết:" Thánh Thần đưa Chúa vào hoang địa để chịu ma quỉ cám dỗ ". Thực ra đây là 3 cách cám dỗ ma quỉ bầy ra trong trí vẽ của con người, trong tư tưởng của Chúa Giêsu. Khi ma quỉ dùng ba tư tưởng để cám dỗ Chúa thì chúng cũng dùng ba mồi nhử rất hấp dẫn để lôi kéo chúng ta hầu làm cho chúng ta chùn bước và sa ngã: tiền tài, danh vọng và sắc dục. Ba mồi nhử này xem ra rất hấp dẫn để làm cho con người chạy theo chúng. Tiền tài là mồi thơm lôi cuốn biết bao nhiêu người. Có người quên hết tất cả để thờ thần Mammon dù rằng họ đã biết Chúa từ lâu. Danh vọng và sắc dục cũng quyến rũ biết bao người, biết bao thế hệ. Có những người bán rẻ lương tâm, bán rẻ bản thân để chạy theo những bả vinh hoa, nhục dục...Trước những cám dỗ của ma quỉ Chúa Giêsu đã hoàn toàn chiến thắng chúng bởi vì "Ngài luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa Cha Ngài ". Vâng, những đương đầu, những thử thách, những cám dỗ với ma quỉ còn kéo dài trong suốt cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu và cách riêng đối với mọi người chúng ta. Tiền tài, danh vọng, nhục dục là những cám dỗ lớn nhất trong đời sống của con người. Con người có thể bị cuốn hút bởi những thứ bùa mê ngọt lịm đó, nhưng để chiến thắng chúng, Chúa Giêsu nói với chúng ta " Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". Có một thứ cần hơn và tối hảo là lương thực của Chúa, " Mình Máu Chúa Kitô ". Bả vinh hoa danh vọng cao vời, Chúa nói chúng ta vẫn chiến thắng và chiến thắng vẻ vang nếu" Chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa ". Nhục dục, sắc đẹp mê hồn, con người vẫn có thể vượt qua khi họ nhận ra ý của Chúa. Ma quỉ hoàn toàn bị Chúa đè bẹp và thánh Luca viết tiếp:" Ma quỉ rút lui để chờ dịp khác "( Lc 4, 13 ).


Như Chúa Giêsu, chúng ta phải tỉnh thức, ăn chay, hãm mình và cầu nguyện. Chúng ta luôn tin tưởng Chúa thương ta. Chúa không muốn ta bị sa ngã, nhưng tất cả phải do ta quyết định, tin hay chối từ lòng nhân hậu của Chúa. Chúa muốn ta càng ngày càng được thanh luyện để trở nên hoàn hảo trước mặt Chúa. Vì tất cả đều là tình thương của Chúa. Tất cả đều nằm trong ý định và trong vòng tay yêu thương của Chúa.


Tin Mừng hôm nay nhắc cho ta về việc Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ trong sa mạc để vén mở cho ta thấy những gì sẽ xẩy ra trong giờ phút quyết liệt và khủng khiếp của thập giá. Trong vườn Cây Dầu, Chúa đã đổ mồ hôi máu ra. Điều ấy cho thấy Chúa Giêsu bị thử thách bỏ cuộc như thế nào!


Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc thử thách nối dài, cuộc đương đầu với những cám dỗ ghê gớm để hoàn toàn trung thành với Chúa Cha. Chúa đã chiến thắng hoàn toàn vẻ vang để nêu gương cho ta và mời gọi ta đi vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa để chúng ta lãnh lấy ơn cứu độ. Sứ điệp của Tin Mừng hôm nay đưa ta đi vào mùa chay vớii những quyết tâm sâu xa. Những quyết tâm là kiên trì, tỉnh thức chống lại những cám dỗ của ma quỉ như ước muốn khoái lạc, mưu tìm danh lợi theo ý muốn riêng tư của ta, ích kỷ tham lam mà quên đi thực hành các giới răn của Chúa.


Mùa chay 2007, đối với Giáo Hội Việt Nam còn mang một ý nghĩa sâu xa" Sống Đạo". " Sống yêu Thương và Phục Vụ ". Riêng đối với Địa Phận Đàlạt, mùa chay năm 2007 còn mang sắc thái truyền giáo bởi vì cả Giáo Phận đang nỗ lực đi vào năm thánh truyền giáo cho người Dân Tộc, kỷ niệm 80 năm người Dân Tộc đầu tiên bà Maria K Trut đã được Đức cố Giám Mục Gioan Cassaigne rửa tội ngày 07/12/1927 và từ người đầu tiên biết Chúa ấy, Giáo Phận Đàlạt cho tới thời điểm tháng 2/ 2007 đã có gần 150.000 người Dân Tộc nhận biết Chúa và trở thành con Chúa, con của Giáo Hội. Do đó, mùa chay là thời thuận tiện để chúng ta tỉnh thức, kiên trì chống lại những cám dỗ đang âm thầm gieo vào lòng ta và quyết tâm tin tưởng vào ơn giải thoát của Chúa vì chỉ nơi thập giá của Đức Giêsu Kitô mới có ơn cứu độ.


Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cầu nguyện, ăn chay, hãm mình để luôn sẵn sàng chiến thắng những cám dỗ của ma quỉ ranh ma bầy ra, để bắt chước Chúa sống yêu thương và phục vụ
. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

NHỮNG CÁM DỖ CỦA CHÚA GIÊ SU  - NHỮNG CÁM DỖ CỦA CHÚNG TA
Lc 4,1-13

Tương tự như trong cuộc sống tư riêng của mỗi người và trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống của một cộng đồng cũng có những ngày vui hay những thành công, nhưng đồng thời cũng có những hiểu lầm và những va chạm xích mích. Người ta có thể nói được rằng: Cuộc sống con người trong phạm vi cá nhân, phạm vi gia đình hay trong phạm vi xã hội, v.v... là một tấm thảm được đan dệt bằng đủ thứ màu sắc !

Thánh sử Luca tường thuật lại lịch sử những cám dỗ của Ðức Giêsu như là lịch sử của những cám dỗ của các cộng đoàn kitô hữu tiên khởi vào khoảng năm thứ 90 sau công nguyên. Vâng, sau sự thành lập buổi đầu với bao lạc quan hứng thú và được can thiệp trực tiếp bởi những điều thiêng dấu lạ, giờ đây tất cả họ phải tự đối mặt với những cám dỗ và những thử thách nặng nề. Sự bất kiên nhẫn, nãn chí và sợ hãi đã chụp xuống trên các cộng đoàn. Là Kitô hữu thuộc thế hệ thứ ba, họ đã vô vọng chờ đợi sự xuất hiện đầy uy quyền và có sức biến đổi mọi sự của Nước Thiên Chúa. Tình trạng cộng đoàn lúc bấy giờ hãy còn non trẻ, thiểu số và thiếu tổ chức, thêm vào đó còn bị khinh miệt và thường xuyên bị theo dõi bắt bớ, nên họ dã tự hỏi : Tương lai sẽ ra sao đây ? Giữa tình trạng bất an sợ hãi như thế, thánh sử Luca đã tường thuật Tin Mừng của ngài. Tương tự như qua một tấm gương, thánh sử đã muốn cho các cộng đoàn nhận ra được cuộc sống của mình qua cuộc sống của Ðức Giêsu, hay nói cách khác : Những cám dỗ thử thách của họ hôm nay là những cám dỗ thử thách của Ðức Giêsu hôm qua. Họ phải ăn những thứ bánh nào: những thứ chính tay họ làm ra hay những thứ được trao ban ? Họ phải sống cuộc sống nào: cuộc sống trước mắt do cơm bánh một mình hay cuộc sống dám can đảm hy vọng vào Thiên Chúa của Ðức Giêsu ? Những ước muốn nào của cuộc sống xui khiến và khích động họ ?


Ðó là những câu hỏi được đặt ra cho các cộng đoàn các kitô hữu của thánh Luca xưa và cho các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta ngày nay. Và chỉ mỗi người trong chúng ta mới có thể trả lời được.


Cả sự cám dỗ thứ hai của Ðức Giêsu cũng là sự cám dỗ thường xuyên của cộng đoàn các tín hữu : Chúng ta phải vinh danh ai ? Tâm hồn chúng ta lệ thuộc vào đâu ? (x. Lc 12,22-32). Thiên Chúa hay thần linh của chúng ta là gì ? Ai là Thiên Chúa của chúng ta ?


Thật ra, những câu hỏi như thế nghe quá đường đột và thiếu nhã nhặn! Bởi vì chúng bộc lộ sự nghi ngờ là chúng ta - với tính cách là những kitô hữu sốt sắng và giáo xứ sống động - có lẽ chỉ phần nào đó, hay có lẽ chẳng bao giờ làm vinh danh Thiên Chúa và phục vụ cho Nước Trời, nhưng chỉ tìm danh dự và lợi ích riêng tư của chúng ta, hay chỉ tìm cách gây ảnh hưởng cá nhân, v.v...Thiên Chúa luôn nhân hậu và quảng đại. Người đã sáng tạo nên chúng ta và đã ban cho chúng ta tất cả mọi sự, để chúng ta điều khiển và hưởng dùng. Người đã ban cho chúng ta sáu ngày trong tuần để sống, chỉ còn lại một ngày - hay nói chính xác hơn: chỉ vào khoảng trên dưới một giờ đồng hồ - chúng ta cần phải tôn thờ Người. Vâng, mỗi tuần lễ Thiên Chúa đã ban cho tất cả chúng ta 167 giờ đồng hồ để sống, và chỉ một giờ chúng ta cần hy sinh để đến với Người, để cùng nhau tôn vinh Người, để cùng nhau cảm tạ ơn người ! Chúng ta có sẵn sàng làm thoả mãn chút đòi hỏi cỏn con này của Thiên Chúa không ? Ở đây, tôi xin được phép nêu lên một câu hỏi : Nếu thành thật mà nói, có khi nào chúng ta đã có ý tưởng làm vinh danh Thiên Chúa chưa ?


Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tránh né những câu hỏi đó, vì chúng giúp chúng ta kiểm điểm lại chính con người mình, trục quay của bao nhiêu thứ!


Cuối cùng, thánh sử Laca tường thuật sự cám dỗ thứ ba của Ðức Giêsu ở Giê-ru-sa-lem, còn nặng nề hơn. Ở đây có tính cách quyết định : "Hoặc được tất cả, hoặc ngã nón về không", hoặc Thiên Chúa Tạo Hóa hay các thứ bụt thần khác, hoặc chúng ta muốn nằm trong tay Thiên Chúa hay muốn Thiên Chúa nằm trong tay chúng ta!


Sự cám dỗ đó là : Chúng ta tin vào Chúa nào ? Chúng ta còn có thể tin tưởng vào một Thiên Chúa Tạo Hóa thầm lặng, kín đáo và trước mắt người đời nhiều khi xem ra bất lực không ? Một Thiên Chúa không luôn luôn làm thỏa mãn mọi chờ đợi và mong ước của chúng ta, một Thiên Chúa mà chính Ðức Giêsu trong cơn hấp hối đầy đau thương trên thập giá cũng đã vô vọng kêu lên : "Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con ?"


Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải sống điều chúng ta hằng ngày cầu nguyện Thiên Chúa : "Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời!" Ðó cũng là điều chính Ðức Giêsu đã cầu nguyện trong vườn Cây Dầu trước khi chịu khổ nạn : "Lạy Cha, không phải ý con, nhưng là ý Cha phải được thể hiện!" và Ðức Giêsu không chỉ cầu nguyện bằng lời suông mà thôi, nhưng chính Người đã sống làm gương cho chúng ta trước! Và Người đã đạt được sự chiến thắng vinh quang của cuộc sống, cho Người và cho tất cả chúng ta!


Nói tóm lại, lịch sử những cám dỗ của Ðức Giêsu cũng là lịch sử của những cám dỗ của các cộng đoàn kitô hữu xưa kia và của các giáo xứ chúng ta ngày nay, cũng như sự cám dỗ của mỗi người trong chúng ta. Ðức Giêsu đã đứng vững được trước các cám dỗ của Người, bởi vì Người hoàn toàn đứng về phía Thiên Chúa, Người chiến đấu với Thiên Chúa và cho Thiên Chúa!


Còn chúng ta, chúng ta chiến đấu với ai và cho ai ? Chúng ta có chiến đâu với Thiên Chúa và cho vinh danh Người hay chúng ta chiến đấu một mình và cho vinh danh cá nhân chúng ta ?


Mùa chay thánh là dịp thuận tiện nhất, để chúng ta suy tư ngẫm nghĩ về điều đó và đồng thời để tìm ra được câu trả lời đúng đắn! Amen.

LM Nguyễn Hữu Thy

HÓA GIẢI NHỮNG CƠN CÁM DỖ
Lc 4, 1 - 13

Chúng ta đang cùng đồng hành với Chúa Giêsu sau khi từ sông Giođan trở về để được Thánh Thần dẫn đưa vào hoang địa 40 đêm ngày để chịu cám dỗ của ma quỷ. Tại đây, khi Người đã thấm mệt và đói thì cũng chính là lúc ma quỷ "tung cú chưởng" nặng chùy hơn nhằm hạ gục Chúa bằng ba cơn cám dỗ đặc trưng, xảo quyệt và manh ma nhất của chúng.

Chúng ta dễ dàng nhận ra cơn cám dỗ đầu tiên mà ma quỷ đưa ra nhằm lôi cuốn Chúa Giêsu vào cuộc là một cám dỗ rất thực tế, "rất nhân sinh", nó liên quan đến sự sống còn của con người, đó chính là vấn đề ăn uống. Hẳn giống quỷ này phải thuộc giống tinh ranh mới có thể đưa ra trò tinh quái này. Chưa hết, nếu theo dõi cả ba cơn cám dỗ, chúng ta còn thấy đây là giống quỷ thuộc Kinh thánh làu làu cũng như rất rành về lịch sử dân Dothái. Bằng chứng là hắn hoặc dòng giống nhà hắn đã từng thành công trong việc cám dỗ dân tộc này trong 40 năm trường trong hoang địa, giờ đây hắn lại lấy chiêu bài cũ nhằm lôi kéo người mà hắn dư biết là "Con Thiên Chúa"- lời Chúa Cha nói với Chúa Giêsu khi Người chịu phép rửa, : "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!". Có thể nói tính độc đáo của văn chương


Tin mừng chính là chỗ lần đầu tiên Chúa Giêsu dùng Kinh thánh Cựu ước để phản lại chiêu bài của ma quỷ. Thật vậy, không giống như dân Dothái xưa, khi gặp cơn đói khát giữa sa mạc cằn khô, đã nhất quyết đả đảo Môsê, đả đảo Giavê Thiên Chúa, trách móc Thiên Chúa sao lại đưa họ vào chỗ "khỉ ho cò gáy" thế này, để cho họ chết dần chết mòn. Lần đó Thiên Chúa đã ra tay để cho dân có Manna và chim cút đủ dùng. "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". Trích từ sách Đệ nhị luật, Chúa Giêsu muốn nhắc lại giai đoạn lịch sử này để cho ma quỷ biết chân lý này: rằng ở trên đời, chuyện cơm áo gạo tiền không phải là cái đáng quý nhất. Lịch sử dân Dothái cũng như bao thế hệ Kytô giáo đã minh chứng cho chân lý này. Sức mạnh của con người chính ở chỗ tín thác vào Lời Chúa, vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ quẩn quanh với cái bụng, với cái bao tử ham ăn non nghĩ.


Với cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ mong muốn Chúa Giêsu suy nghĩ thật kỹ để có thể chia sẻ quyền hành với nó nhằm thống trị thế gian này. Đây chính là đòn cân não nguy hiểm nhất mà Chúa Giêsu gặp phải. Lý do là vì nó không chỉ đơn thuần là quyền cao, chức trọng để có thể thống lĩnh toàn bộ như ma quỷ đề nghị, mà chính ở chỗ, với chiêu thức này, ma quỷ muốn khoét sâu vào mối quan hệ giữa Chúa Cha với Người nhằm cắt đứt mối quan hệ Cha - Con, một mối tương quan bất khả phân. Hẳn chúng ta còn nhớ trong lịch sử Dothái, hơn một lần giống quỷ này đã thành công khi tách rời mối tương quan giữa Giavê Thiên Chúa với dân Người khi dân chúng không muốn thờ lạy Giavê mà chỉ muốn thờ lạy con bò vàng do chính tay mình tạo ra. Lần này, Chúa Giêsu đã chiến thắng vì Người biết rằng quyền hành mà Người có không đến từ tay của những kẻ cơ hội, những kẻ "đục nước thả câu" mà đến từ chính bàn tay của Chúa Cha. Chính Chúa Cha mới là người nắm giữ toàn quyền thống trị và trao ban những đặc ân này cho những ai tuân hành thánh ý Người.


Cơn cám dỗ sau cùng của Chúa Giêsu được kết thúc tại thành thánh Giêrusalem. Đối với Luca, Giêrusalem được em là nơi kết thúc sứ vụ của Chúa Giêsu sau khi trải qua cuộc Thương Khó và cũng là nơi khởi đầu cho sứ vụ rao giảng Tin mừng của các Tông đồ như được nói trong sách Công vụ Tông đồ. Với cơn cám dỗ này, Luca còn muốn tiên báo một cơn cám dỗ sau hết mà ma quỷ dành cho Chúa khốc liệt hơn, tinh quái hơn khi nó dùng miệng của dân chúng, sỹ quan và nhất là tên gian phi hô hào : "Ông không phải là Đấng Kytô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi nữa". Với chiêu thức này, ma quỷ nghĩ rằng chúng sẽ thành công, bởi vì lời lẽ trong Thánh vịnh 90 mà chúng trích dẫn không nói về Đấng Mêsia mà nói về bất cứ người Dothái nào tín trung, tuân giữ lệnh truyền của Giavê Thiên Chúa, vì thế họ luôn luôn nhận được sự trợ giúp đến từ Giavê Thiên Chúa. Không những thế, hẳn ma quỷ còn biết sự thật lịch sử đã từng xảy ra trong dân Dothái, khi dân trải qua những ngày tháng sống không có nước uống. Lần đó, ngay tại Rơphiđim mà sau này ông Môsê đặt tên là Maxa và Mơriva, dân chúng đã ta thán, gây sự với ông Môsê nhằm thách thức Giavê Thiên Chúa để thử xem có thật Giavê ở giữa họ hay không. Dân chúng đã thử thách Giavê Thiên Chúa, bắt Người thực hiện điều họ muốn (x. Xh 17,1-7).


"Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi". Chúa Giêsu không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ bởi vì Người hiểu rằng, tin vào Thiên Chúa không có nghĩa là bắt Thiên Chúa biểu diễn ma thuật, làm những điều kinh thiên động địa mà chính là niềm tín thác cậy trông. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn biết rằng, là Con, Người không có quyền thử thách Cha mình, tất cả đều do Cha an bài, định liệu. Thử thách Cha, bắt Cha làm theo ý mình, là phản bội, là quay lưng lại với tình yêu của Người.


Những cạm bẫy mà Chúa Giêsu chịu hôm nay cũng chính là những cạm bẫy mà chúng ta sẽ gặp phải trên đường đời. Chúa Giêsu đã chiến thắng những cạm bẫy của ma quỷ không nhờ vào sức riêng mình mà chính do niềm tín thác trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa là Cha Người. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết lấy đó làm thước đo, làm kim chỉ nam cho cuộc sống ngõ hầu trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể hoá giải tất cả những cạm bẫy mà ma quỷ giăng ra hòng lôi kéo chúng ta xa rời tình thân với Thiên Chúa.

Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb

LẠI MỘT CUỘC PHIÊU LƯU MỚI
Lc 4,1-13

Các tác giả sách Tin Mừng vẫn thường nhấn mạnh mối tương quan giữa hai sự kiện Đức Giê-su chịu phép rửa và chịu cám dỗ trong hoang địa: tại sông Gio-đan, Thần Khí Thiên Chúa đã ngự xuống trên Người, dưới hình chim bồ câu; và sau đó, cũng Thần Khí đã dẫn Người vào hoang địa. Tác giả Lu-ca đã nhân cơ hội này để phác họa chân dung hai nhân vật trong thảm kịch sẽ đạt tới cao điểm vào "thời gian ấn định", tức là ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giê-su đã đối đầu với ma quỉ, tác viên chính trong cuộc Khổ Nạn. Trong trình thuật cám dỗ này, Đức Giê-su cũng cho thấy bằng cách nào Người minh chứng thân phận của Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.

Vậy, theo Lu-ca, Đức Giê-su làm gì để chứng tỏ Người là Con Thiên Chúa ? Người đã từ chối sử dụng sức mạnh như một thứ quyền lực có tính ma thuật và hướng đến những mục tiêu ích kỷ. Tiếp đến, Người so sánh vương quyền của Người với những yêu cầu chính trị của trần gian : vương quyền của Người chỉ qui phục Thiên Chúa, nhờ đó Người có tất cả quyền hành. Sau cùng, khi đuợc dẫn lên Giê-ru-sa-lem, Người đã từ chối đề nghị thử thách Chúa Cha : quỉ đã đề nghị Người xin Chúa Cha nâng đỡ cách đặc biệt để tỏ cho mọi người thấy tính cách chính thức của Người.


Như vậy, ý hướng của tác giả là muốn cho mọi Ki-tô hữu thấy Đức Giê-su là gương mẫu cho họ, bởi vì thử thách là điều vẫn xảy đến cho họ mỗi ngày.


Trình thuật Tin Mừng cuộc thử thách tại hoang địa là bản tóm lược về cuộc đời và con người Đức Giê-su. Bởi vì thử thách không phải là điều chỉ xảy ra một lần và trong khoảnh khắc : thử thách còn trở lại. Trong câu cuối cùng, bản văn ghi lại : "ma quỉ bỏ Người mà đi, chờ đợi thời cơ". Thời cơ đó chính là cuộc Khổ Nạn.


Như thế, trình thuật Tin Mừng hôm nay thực là một hình ảnh sống động về toàn bộ cuộc đời của Đức Ki-tô. Câu nói "cứu lấy mình đi" của đám lính khi Đức Giê-su chịu treo trên thập giá chỉ là lặp lại lời thách thức hôm nay : "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi!"


Cuộc thử thách hôm nay cũng là việc lặp lại, theo chiều đối nghịch, lịch sử đầy thất bại của đoàn dân tuyển chọn. Bốn muơi ngày trong hoang địa ... Bốn muơi năm. Vẫn luôn là cơn đó, vẫn luôn là ý định bắt Thiên Chúa phải phục vụ mình, vẫn luôn là quyến rũ đạt được thành công do ngẫu tượng, các quyền lực trần gian.


Thế nhưng, Đức Giê-su, theo cái nhìn chung, vẫn là Con Người. Tác giả Lu-ca đã nhấn mạnh điều này khi nói đến sự liên tục từ nguyên tổ A-đam đến Đức Ki-tô. Với Đức Giê-su, nhân loại lại lên đường để thể hiện ơn gọi của mình.


Cuối cùng, những cám dỗ trong cuộc thử thách của Đức Giê-su là hình ảnh về những vấn đề cơ bản vẫn được đặt ra trong suốt cuộc hành trình của nhân loại. Liệu con người có nghe được lời Thiên Chúa và chấp thuận cuộc sống tư cách làm con Thiên Chúa, như Đức Giê-su đã sống ?


Những thử thách muôn thuở


Vào cuối bản văn Tin Mừng, tác giả ghi lại : "Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ..." như là quỉ không còn nghĩ ra được điều gì nữa để thử Đức Giê-su. Tại sao thế ? Chẳng lẽ chỉ có ba cám dỗ, quỉ hết cách ! Hay là ba cám dỗ này đã đủ để nói lên tất cả ? Nên nhìn lại một chút để thấy rõ hơn :


* Cám dỗ thứ nhất: biến đá thành bánh. Quả là một thử thách lớn lao khi người ta bị rơi vào cảnh đói khát. Và cũng quả là một thử thách lớn khi muốn giải quyết những nhu cầu căn bản bằng chiếc đũa thần kỳ diệu, khi muốn chuyển sang CÓ trước khi LÀ. Đâu là cuộc sống đích thực của con người ? Phải chăng chỉ nhờ cơm bánh hay những của cải thu được mà không phải làm gì ? Đức Giê-su cho thấy rằng : "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh!"


* Cám dỗ thứ hai : quyền lực và vinh quang. Điều này mọi người đều biết : ai lại không khao khát mình đứng trên, có quyền trên người khác ? Khi một người bị kẻ khác đàn áp, trong công việc hay trong những điều khác, lập tức người ấy thường tìm cách thể hiện quyền của mình, có khi trên một con vật, một đứa trẻ hay trên những kẻ yếu thế hơn ... Đây chỉ là một ví dụ.


* Cám dỗ thứ ba: uy quyền của Thiên Chúa trên chính mình. Đây là một cám dỗ ghê gớm, nó vẫn thường xuất hiện tại những khúc quanh trên hành trình đức tin. Người ta thường kêu lên : "Nếu Ngài là Thiên Chúa, hãy thực hiện điều này ... hãy làm điều kia!"


Nếu Ngài không thực hiện, thì Ngài cũng chẳng phải là Thiên Chúa, vì Ngài tuân phục loài người.


Biết bao nhiêu lần, đàng sau những lời cầu nguyện, trong những ngõ ngách của tâm hồn, lại vẫn không ẩn giấu tham vọng muốn Thiên Chúa làm theo ý mình đó sao?


Đó là ba cám dỗ quỉ đã đưa ra để thử Đức Giê-su, và nó đã thất bại. Quỉ đã đưa ra những cám dỗ này như những "tuyệt chiêu" nhằm hạ thủ Đức Giê-su, nhưng Người đã dùng lời Thiên Chúa mà chế ngự. Rút cuộc quỉ đã phải tháo lui. Những người môn đệ của Đức Ki-tô có nghĩ rằng đây là những cám dỗ mạnh nhất mà họ phải đương đầu không ? Họ có nghĩ rằng những cám dỗ ấy thu tóm tất cả khát vọng của con người về sự sở hữu và quyền lực không ? Điều này tùy thuộc vào nhận thức và kinh nghiệm của mỗi người.


Ngược lại, chính tình yêu đem lại giá trị siêu việt, tình yêu thách thức với quyền lực, tình yêu là sự trông chờ Thiên Chúa.


Khi sống với tình yêu, con người sẽ thoát khỏi mọi cám dỗ, và sẵn sàng để gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.


Tiến bước trong niềm vui


Toàn bộ cuộc sống Ki-tô hữu chúng ta tại trần gian này vẫn thường gặp những cám dỗ như thế : tôn thờ tiền bạc; phô trương quyền lực khi sử dụng nó làm phương hại đến người khác; lệ thuộc vào tôn giáo, coi tôn giáo như một phương tiện để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Có biết bao thứ mặt nạ mà quỉ vẫn dùng để làm cho con người nghi ngờ về cuộc sống của mình. Có biết bao người cảm thấy khó khăn khi phải nói lên lời "không" trước những cám dỗ như thế. Họ nghĩ rằng thu tích của cải thì tốt hơn là chia sẻ, củng cố quyền hành thì tốt hơn là phục vụ, và sẵn sàng sử dụng những điều tốt lành thiêng liêng vào những mục đích phàm trần.


Khi thu tóm nơi mình những cám dỗ của dân Ít-ra-en và của toàn thể nhân loại, ngay trước khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su cho chúng ta thấy Người hoàn toàn tín thác trong tay Chúa Cha, hoàn toàn tin tưởng vàolời Thiên Chúa.


Như vậy, thái độ cần phải có trong mùa Chay này là lòng tín thác vào Thiên Chúa. Sự tín thác này không giảm bớt tầm quan trọng trong những cuộc chiến và những sức mạnh đang đe dọa chúng ta. Chúng ta không thể chiến thắng được sự dữ nếu không tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta sẽ gục ngã trước sức mạnh của sự dữ nếu chúng ta chỉ dựa vào sức lực riêng của mình.


Ở đây chúng ta nhớ đến lời Đức Ki-tô nhắn nhủ các môn đệ : "Giống quỉ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi" (Mc 9,29). Cầu nguyện để duy trì cuộc tiếp xúc thường xuyên với Thiên Chúa, cầu nguyện để khổ chế.


Tiếp đến, noi gương Đức Giê-su, chúng ta sống đời chay tịnh đe chia sẻ cho những người đang đói, để thanh luyện chính mình, nhất là để sám hối và tiến bước trong niềm tin.

Như thế, một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu !

Lm G. Nguyễn Cao Luật OP

HAI MẶT CỦA MỘT CƠN CÁM DỖ
Lc 4,1-13

Đức Hồng Y Phanxicô Xavie có kể lại một câu chuyện về mẹ của ngài trong một diễn văn nhân lễ mở tay mừng tân chức như sau: "Cách đây khá lâu có hai linh mục đến thăm mẹ già của tôi tại Úc châu và hỏi bà: "Bà cố có muốn Đức Cha Thuận làm hồng y không?" Bà cụ (nay đã 98 tuổi) trả lời: "Không! Tôi dâng con tôi cho Chúa là để tế lễ Người, như thế là đủ! Tôi chẳng cần con tôi làm hồng y đâu" - "Nhưng lên hồng y sẽ làm vinh danh Chúa hơn!" - "Thế hai cha không làm vinh danh Chúa à?" · Mới đây, sau khi Đức Cha Thuận được tấn phong hồng y thực thụ, một trong hai linh mục hôm nọ cùng một vị khác lại gặp bà cụ và hỏi: "Nay Đức Cha Thuận đã lên hồng y rồi, bà cố có vui không?" - "Dạ vui chớ!" - "Sao hôm nọ, bà cố đã trả lời là không muốn con bà làm hồng y!" - "Nay tôi vui vì đó là ơn Chúa cho. Có chức quyền to ở trần đời dễ làm bậy lắm! Còn chức quyền to trong Giáo Hội thì phải lo mà chu toàn theo ý Chúa" - "Vậy bây giờ Đức Cha đã lên hồng y, bà cố cầu nguyện gì cho đức Hồng y?" - "Tôi chỉ cầu nguyện cho con tôi sống đẹp lòng Chúa!" - "Thế thôi à?" - "Vâng, sống đẹp lòng Chúa, đó là điều duy nhất tôi luôn cầu nguyện cho con tôi!".

1. Tin vào Thiên Chúa, bản chất cuộc sống kitô hữu.


Cám dỗ lạm dụng chức quyền được ban và cám dỗ muốn làm theo ý riêng mình hơn làm đẹp lòng Thiên Chúa, đó cũng là điều Đức Giêsu trải qua trong bài Tin Mừng mở đầu Mùa Chay hôm nay.

Tự bản chất, Mùa Chay này giống như hoang địa làm nên hậu cảnh cho trình thuật Tin Mừng về việc Đức Giêsu bị cám dỗ. Y như hoang địa giản lược con người vào những gì chủ yếu, bóc trần nó khỏi những gì bên ngoài, dư thừa, phù vân và phóng đẩy nó đến một ít điều căn bản (thức ăn, nước uống, con đường đúng, một chỗ che nắng mặt trời), thì Mùa Chay cũng muốn đưa chúng ta về lại bản chất của cuộc sống kitô hữu. Và hôm nay nó làm điều đó với ba đoạn Thánh Kinh được liên kết với nhau bởi một chủ đề căn bản, chủ đề tuyên xưng đức tin, một đức tin theo đúng nghĩa Kinh Thánh (Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13)
Trong ba cuộc tuyên tín này (một của tuyển dân, một của thánh Phaolô, một của Đức Giêsu), đáng kể hơn hết là lời tuyên xưng của Đức Giêsu qua trình thuật cám dỗ: tuyên xưng lòng tín thác đối với Chúa Cha và đối với chương trình cứu rỗi của Người. Được cách điệu hóa trong ba cảnh, trình thuật có một sự đảo lộn lý thú giữa cảnh hai và cảnh ba so với bản song song của Mátthêu: đối với Luca, chóp đỉnh của cuộc cám dỗ không phải là "ngọn núi rất cao" như đối với Mátthêu song là Giêrusalem, thành phố mà tất cả Tin Mừng Luca hướng về. Thật thế, người ta biết rằng tác phẩm của Luca mở ra và đóng lại ở Đền thờ núi Sion và trung tâm của tác phẩm (các chương 9-19) chính là cuộc hành trình dài của Đức Kitô tiến đến định mệnh của mình sẽ được hoàn tất ở Thành thánh. Do đó chính Giêrusalem, đỉnh cao cuộc sống Đức Kitô, cũng là đỉnh cao cơn cám dỗ và lời tuyên xưng lòng tín thác của Người.

Thật thế, ở đó hoàn tất cơn thử thách cao nhất về tính chất Mêsia của Đức Giêsu: Người sẽ phải quyết định chọn định mệnh cuối cùng của mình, một định mệnh cứu rỗi không đạt tới bằng toàn thắng vinh quang nhưng qua nghèo khổ tột cùng của thập giá. Nếu chìu theo cám dỗ này, Đức Giêsu sẽ từ khước lòng tín thác hoàn hảo của mình vào Chúa Cha và chúng ta sẽ mất niềm tin vào một vị Cứu Thế đích thực. Nhưng trên thượng đỉnh Đền thờ, Đức Giêsu đã công bố tiếng
"vâng"quyết định đối với Cha, và nhờ đó, đã trở nên biểu tượng sáng ngời của đức tin như Kinh Thánh nói, nghĩa là của việc gắn bó hoàn toàn và trọn vẹn vào Thiên Chúa và vào chương trình Người đã vạch trong lịch sử.

Lòng tin đó, Đức Giêsu đã mạnh mẽ công bố trước Tên cám dỗ số một, Satan, kẻ luôn tìm cách làm lung lay lòng tín thác của Người vào Cha Người và kéo Người đi xa con đường của Cha Người. Bám vào lời Chúa, Đức Giêsu đã xây dựng một kinh Tin kính mà đỉnh cao nằm trong câu đốp lại cơn cám dỗ thứ hai:
"Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi". Mà đó là lặp lại giới răn thứ nhất, nền tảng và là nguồn suối của tất cả Thập điều cũng như của toàn bộ đức tin Kinh Thánh: "Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta... Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ..." (Xh 20,3.5).

Chống lại tất cả những ngụy tạo về khuôn mặt Thiên Chúa mà con người qua các thế kỷ đã tưởng tượng ra theo nhu cầu sử dụng và tiêu thụ của mình, chống lại biếm họa về Thiên Chúa mà Satan cố gắng gợi lên cho Đức Giêsu, chống lại chính Satan, bóng tối của Thiên Chúa đích thực, Đức Giêsu xác quyết lại nhu cầu phải thờ phượng một mình Thiên Chúa cứu độ và hằng sống, Tạo Hóa và Chủ Tể. Trên đồng đôla của Mỹ luôn có câu
"In God we trust" (Chúng tôi tin vào Thiên Chúa), nhưng thực tế dân Mỹ có lẽ tin vào đồng đôla hơn!

2. Sống theo ý Thiên Chúa, con đường của kitô hữu


Tuy nhiên, việc xác quyết niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa cũng có thể biến chứng thành một thái độ lầm lạc: muốn tìm nơi Thiên Chúa nhiều quyền lực ma thuật để tránh né các khó khăn.


Thông thường, từ
"cám dỗ"thường gợi lên cho chúng ta nhiều cuộc chiến đấu cục bộ, đặc biệt những cuộc chiến đấu thuộc loại tính dục. Nhưng ở đây, hoang địa, cái đói, việc hồi tâm mãnh liệt của Đức Giêsu lúc bắt đầu sứ vụ, nói lên cho chúng ta thấy đó là một cuộc chiến đấu mang tính tổng quát hơn nhiều, một cơn "cám dỗ vĩ đại": muốn tìm nơi TC nhiều quyền lực ma thuật để tránh né các khó khăn trong đời.

Trong cuộc chay tịnh 40 ngày của mình nơi hoang địa -một cuộc tĩnh tâm kinh khủng- Đức Giêsu đã lường được tính đồ sộ của những gì Người sắp khởi công: thay đổi các ý tưởng về Thiên Chúa, nói ngược các
"nhà thông thái khôn ngoan", chống lại các kẻ cường quyền, đề ra một sự công chính và một tình yêu vượt rất xa những gì Biệt phái dạy.

Và này tên cám dỗ của cơn cám dỗ vĩ đại xuất hiện:
"Nếu thực là Con Thiên Chúa, thì ông có biết bao quyền lực trong tay! Ông sẽ chinh phục được cả hoàn vũ". Với sức mạnh rất trầm tĩnh, bộc lộ cho thấy có Thánh Thần (Luca nhấn mạnh: "Người được đầy Thánh Thần... Người được Thánh Thần dẫn đi"), Đức Giêsu từ khước đóng vai thuật sĩ. Mầu nhiệm Nhập thể chính là Thiên Chúa đi vào thân phận con người mà không gì bảo vệ cũng chẳng quyền năng đặc biệt. Một siêu nhân khó mà bảo chúng ta: "Hãy theo Thầy, hãy học cùng Thầy".

Phần chúng ta, muốn theo Người, phải chăng chúng ta sẽ xin nhiều điều dễ dãi và nhiều quyền năng ma thuật? Hẳn bạn nói: "Tôi đâu có xin!" Nhưng bạn đã chẳng bao giờ thưa sao:
"Lạy Chúa, xin làm cho cuộc sống con nên dễ dãi"? - "Chính Đức Giêsu kêu mời chúng ta xin tất cả: cơm bánh, ơn tha thứ, một sự giúp đỡ. Phụng vụ Giờ kinh bắt đầu bằng câu: "Lạy Chúa trời, xin tới giúp con" mà!"

Có một lời kêu xin giúp đỡ đúng và một lời kêu xin giúp đỡ bậy. Hãy nghe rõ câu đốp cuối cùng của Đức Giêsu:
"Đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi". "Thử thách Thiên Chúa", đó là chờ đợi nơi Người nhiều cái sẽ làm sai lệch tất cả: sai lệch về Người, về chúng ta và về cuộc sống Người ban cho ta.

Chúng ta muốn một cuộc sống đỡ vất vả hơn, đỡ âu lo hơn, đầy hạnh phúc và niềm vui hơn. Và chúng ta bị cám dỗ xin những cái ấy nơi tôn giáo. Nếu không, chúng ta nghĩ, cầu nguyện để làm gì? đức tin mang lại lợi ích gì? Thật ra, đức tin không mang lại những phương tiện làm cho cuộc sống dễ dãi hơn, nhưng đem lại khả năng sống đến cùng cái dễ và cái khó. Nghĩa là khả năng sống một cuộc sống con người thực sự: trở thành đến mức tối đa cái chúng ta phải trở thành, và lợi dụng tất cả. Cha Jean-Francois Six từng định nghĩa về thánh nữ Têrêxa Hài Đồng như sau:
"Ngài đã lợi dụng tất cả để yêu mến". Một cách khác để diễn tả rằng "tất cả đều là hồng ân" khi người ta đã luyện được cái phản xạ cứu nguy: "Ở đấy, tôi có thể yêu thương như thế nào?" Bấy giờ ta có thể nói: "Lạy Chúa trời, xin tới giúp con!"không phải để gỡ con khỏi những gì mà cuộc sống đòi hỏi con, trái lại để ôm chầm lấy nó bằng cách đánh thức tối đa lòng can đảm của con và khai mở trí tuệ của con.

Đức Giêsu nghĩ tới điều ấy trong 40 ngày: làm những gì mình cần làm, với các phương tiện của một con người, với lòng can đảm và quả tim của một con người. Thật ngu đần cái thằng quỷ đến đề nghị với Người nhiều phương tiện ma thuật để lòe mắt và thống trị. Không đến nỗi ngu thế đâu! Nó biết làm cho cơn cám dỗ nên lấp lánh rực rỡ: sử dụng nhiều con đường ngắn và nhiều phương tiện nặng để toàn thắng.
"Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy sử dụng các quyền lực của ông đi nào!" Satan cũng rót vào tai ta như vậy: "Thiên Chúa yêu bạn, bạn có thể xin với Người tất cả". Thậm chí nó sẽ đóng vai ông thầy: "Đã có viết rằng..." Chúng ta sẽ cùng với Đức Giêsu trả lời nó: "Đã viết rằng" không nên xin Thiên Chúa cho thoát khỏi nỗ lực sống, thoát khỏi gian khổ của đời chứng nhân!

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi

HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI
Lc 4,1-13

Khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai, Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để ở lại nơi đó bốn mươi ngày. Thế ra, để một hoạt động mang lại hiệu quả, hoạt động đó phải được xây dựng trên nền tảng tĩnh lặng. Chính trong tĩnh lặng mà con người có thể xác định đường đi nước bước và tiến tới việc chọn lựa chính xác mục tiêu.

Trước đây, mỗi lần đọc bài Phúc âm
"Chúa Giêsu vào hoang địa chịu ma quỉ cám dỗ", tôi đều nghĩ đến nỗi cảm thông sâu xa mà Đức Giêsu đã chia sẻ với nhân loại trong thân phận con người. Đời là một cuộc chiến đấu và chọn lựa. Trong kiếp người, Đức Giêsu cũng không ra khỏi thông lệ đó. Chắc hẳn Ngài không chỉ đơn thuần hiểu thấu nỗi đau khổ nơi thân xác lẫn tinh thần của kiếp nhân sinh, nhưng Ngài còn cảm được những khó khăn, yếu đuối, và gian nan trước bao cuộc chiến của con người với ma quỉ, xác thịt, và thế gian.

Đức Giêsu cũng trải qua cuộc chiến như ai. Ngài cũng chịu thử thách giống Ađam ngày xưa trong vườn Địa đàng. Ngài cũng đón chịu cám dỗ như Dân Do thái trong hoang địa. Nhưng Ađam thì sa ngã, chạy theo những lôi cuốn của giác quan và quyền lực. Dân Do thái thì bất trung, dám thử thách và chống lại Thiên Chúa khi tôn thờ
"cái bụng" và thần ngoại.

Riêng Đức Giêsu, Ngài đã chiến thắng và mang lại cho con người một niềm hy vọng tươi sáng và hướng đi huy hoàng: Chọn lựa và tin tưởng Thiên Chúa, con người sẽ chiến thắng Satan.


Để có thể làm nên cuộc chọn lựa chính xác và tin tưởng vững vàng những gì mình lựa chọn, tôi cần có sự tĩnh lặng tâm hồn. Nếu đời là một cuộc chiến và chọn lựa liên lỉ, tôi lại phải không ngừng tìm vào "hoang địa", để nơi đó luôn xác định cho lối đi, đích tới và phương tiện tiến bước của đời mình.


Lần này, khi đọc lại bài Phúc âm
"Chúa Giêsu chịu cám dỗ" qua lăng kính "đi vào tĩnh lặng để xác định một sự chọn lựa", tôi đón nhận được từ Lời Chúa một nguồn sinh lực mới, làm phong phú cho hành trang đức tin, trên con đường hy vọng.

Chúa Giêsu đi vào hoang địa, nơi đó trong thinh lặng và nguyện cầu, Ngài xác định con đường mình sẽ đi: con đường cứu độ nhân loại. Đích tới của việc cứu độ đó không phải là mang lại cơm bánh cho con người. Đối với Đức Giêsu, cứu độ hay giải phóng không phải là việc cung cấp cho người ta phúc lợi vật chất:
"Người ta sống không chỉ nhờ bánh" (Lc 4:4). Đây chính là lầm lẫn của thần học gia Leonard Boff, khi quá chú tâm đến việc giải phóng con người khỏi cái nghèo thân xác mà quên mất nỗi tiều tuỵ bần cùng của tâm linh, một sự bần cùng mà chỉ có Chân Lý Yêu Thương mới giải phóng được mà thôi. "Chân Lý sẽ giải phóng con người."

Nhưng chân lý đó ở đâu nếu không phải là từ Lời Chúa. Thế nên yếu tố mà Đức Giêsu chọn lựa để cứu độ con người chính là Lời:
"Người ta sống không chỉ nhờ bánh, nhưng là nhờ vào mọi lời xuất từ miệng Thiên Chúa" (Mt 4:4). Mà Đức Giêsu chính là Lời của Thiên Chúa. Như thế, Ngài tự khẳng định: không ai khác, không một điều gì khác, ngoại trừ Ngài, chính là con đường cứu thoát duy nhất cho nhân loại.

Sau khi đã nhìn ra con đường giải thoát chân chính và duy nhất, chỉ được tìm thấy nơi Ngôi Lời Thiên Chúa, Đức Giêsu đã làm một cuộc chọn lựa khác: chọn lựa phương tiện. Đối với Ngài, phương tiện cứu độ không phải là phép lạ.


Nhảy từ trên đỉnh cao của đền thờ xuống mà không hề hấn gì thì quả là một phép lạ cả thể đấy chứ. Không chừng nhờ phép lạ như vậy mà nhiều người sẽ phục sát đất và tin nhận mình là Đấng Thiên Sai. Nhưng Chúa Giêsu không chọn phép lạ.


Trong hoang địa, Chúa Giêsu đã xác định phép lạ không phải là phương thế tuyệt hảo để cứu độ con người. Ngài thấy trước rằng khi thiếu niềm tin, khi mất chân lý, thì phép lạ hay bất cứ một sự thần thông biến hoá nào cũng không mang lại ơn cứu độ. Trái lại, chỉ gây ra tình trạng hủy diệt nhân phẩm và làm tàn lụi sự sống con người.


Thế nên, phương thế cứu độ không phải là phép lạ, nhưng là niềm tin. Một niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa chính là phương thế mang ơn cứu độ. Biết bao lần Chúa Giêsu chữa lành què quặt, đui mù, đau yếu, phung hủi... và Ngài chẳng bao giờ tuyên bố:
"Phép lạ của Ta đã cứu chữa con" nhưng luôn là: "Lòng tin của con đã cứu chữa con." Như thế niềm tin vào Chúa Giêsu chính là phương thế cứu độ bảo đảm nhất.

Đã có con đường và phương tiện di chuyển, nhưng đâu là cùng đích cho cuộc hành trình? Xin thưa: Thiên Chúa. Đức Giêsu chỉ rõ:
"Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa, và chỉ thờ phượng một mình Người" (Lc 4:8).

Trong thinh lặng và cầu nguyện của mùa Chay Thánh, người tín hữu được mời gọi nhìn lại hành trình cuộc đời. Thử hỏi, nẻo đường tôi đi có được soi sáng bởi Chân lý Tin mừng, hay chỉ là gian dối lọc lừa? Niềm tin trong tôi đang dẫm chân tại chỗ hay vững vàng tiến bước? Đích cùng của đời tôi chính là Thiên Chúa Tình Yêu, hay miếng cơm, xác thịt, đồng tiền, uy quyền, danh dự.


Có quyết tâm đi vào sa mạc lòng mình, với những hy sinh, cầu nguyện, bố thí, giúp đỡ đồng loại,
Có chân thành nhìn lại và trả lời với chính mình về con đường, phương tiện, và đích tới trong đời,
Có chọn lựa, tin tưởng, và phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa,


Tôi mới mong có được một mùa Chay ý nghĩa và tràn đầy sức sống nội tâm, hứa hẹn một ngày Phục sinh vinh quang.

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR.

Nguồn vietcatholic.org

8404    18-02-2013 13:37:55