Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Chúa Nhật II Phục Sinh

 

Lời Chúa: “ ….chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”.

Tâm tình: Đó là lời của Đấng Phục Sinh đã nói với người đệ tử Tôma, một con người mà tôi có thể nói rằng: có chánh kiến, có lập trường, chứ không sống theo dư luận, không nói theo số đông. Tôi thiết nghĩ: sự “ cứng lòng tin” này là một trong những tô điểm sống động và mạnh mẽ về sự sống lại của Chúa Giêsu cho các thế hệ mai sau. Dù có ương ngạnh, nhưng Đấng Phục Sinh đã không bỏ mặc Tôma trong sự bướng bĩnh của mình. Dù có thách thức, nhưng Đấng Phục Sinh cũng không dập tắt cuộc đời có nhiều hoài nghi. Tôi gọi đó là việc làm của Lòng Thương Xót.

 

Ước nguyện: Trong ngày Chúa nhật kính Lòng Thương Xót, các bạn hãy cùng tôi làm một việc tốt lành nào đó để tôn vinh và đáp lại Lòng Thương Xót của Chúa dành cho mình. Tôi tin chắc rằng: đó cũng là lúc chúng ta sẽ hiểu được lòng thương xót không bao giờ lỗi thời cho cuộc sống hôm nay và ngày mai vĩnh cữu. 

2168    17-04-2017