Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Chúa Nhật III Phục Sinh

 

Lời Chúa: “ ….hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh...”.

Tâm tình: “Bẻ bánh”, một hành động xảy ra rất thường trong đời sống hàng này: bẻ bánh để thể hiện một phong cách từ tốn lịch sự trong ăn uống, bẻ bánh để bố thí cho người khác khi hoàn cảnh thiếu thốn, bẻ bánh để có được sự an toàn khi thưởng thức, bẻ bánh để san sẽ tình thương… Chúa Giêsu, một người đồng hành xa lạ với hai môn đệ, đã bẻ bánh như thế nào, để từ cử chỉ này, các ngài đã nhận ra Chúa của mình? Phúc âm thuật lại rằng: Người không đơn thuần bẻ theo những cách thế ở trên, nhưng bẻ trong khiêm nhường với Chúa Cha và thân tình với anh em mình. Tôi chợt nghĩ thêm rằng: bất kỳ một việc làm nào được thực hiện trong khiêm nhường với Chúa và liên đới với anh em mình, cũng đều là một việc làm có giá trị đúng đắn. Nói theo ngôn ngữ của câu chuyện này, đó là những việc làm mang tính chất “ nhận ra Chúa”.

 

Ước nguyện: Chúng ta cùng đưa phong cách bẻ bánh của Chúa Phục Sinh vào trong những công việc hàng ngày của mình, nhất là những công việc mang tính chất phục vụ người khác. Tôi tin rằng: những công việc ấy sẽ mang đến những hiệu quả tốt đẹp hơn.

2208    24-04-2017