Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B, 2015

 1. Sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi
 2. Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 
 3. Yêu Thương Và Hiệp Nhất
 4. Tình Yêu Ba Ngôi
 5. Sống Niềm Tin
 6. Theo Gương Ba Ngôi
 7. Chúa Ba Ngôi : Chúa Cha Chúa Con Và Chúa Thánh Thần
 8. Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần
 9. Sống Niềm Tin Vào Thiên Chúa Ba Ngôi
 10. Sống, Yêu Và Hiệp Nhất Như Ba Ngôi
 11. Hãy Yêu Đi Rồi Sẽ Biết Sự Thật
 12. Ba Ngôi Là Một
 13. Ba Ngôi Thiên Chúa Là Tình Yêu
 14. Thiên Chúa Ba Ngôi
 15. Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần
 16. Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần
 17. Mầu Nhiệm Tình Yêu
 18. Ba Ngôi Hiệp Nhất
 19. Ba Ngôi Gương Mẫu Của Các Gia Đình
 20. Gia Đình Là Cộng Đồng Tình Yêu Phản Chiếu Tình Yêu Ba Ngôi
 21. Tôn Thờ Chúa Ba Ngôi Trong Đời Sống
 22. Lễ Chúa Ba Ngôi
 23. Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Cứu Rỗi
 24. Một Giavê Độc Nhất Và Uy Quyền

SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI
Mt 28, 16 - 20

Một nhà truyền giáo Phi Châu về nghỉ hè tại quê hương là Anh quốc. Trên đường về, ông thấy chiếc đồng hồ mặt trời thật đẹp. Ông tự nhủ: chiếc đồng hồ này thật lý tưởng cho dân làng nơi mình truyền giáo. Mình có thể dùng nó để giúp cho họ cách tính giờ hàng ngày. Thế là ông mua chiếc đồng hồ đó và mang về Phi châu. Mọi người thấy thích quá, đạt ngay giữa làng. Và để tỏ lòng quý chuộng, họ xây một mái che trên chiếc đồng hồ, đang khi nó cần ánh sáng mặt trời mới hoạt động được. Thế là chiếc đồng hồ quý giá đó trở nên vô dụng! (x. LMTV, Minh Họa Lời Chúa, Tập 1, Tr. 417)

Câu chuyện gợi cho chúng ta hiểu về việc sống mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi của chúng ta hiện nay. Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm này để chúng ta hiểu về tình yêu Chúa và sống theo gương yêu thương hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng, kitô hữu chúng ta nhiều khi chỉ ý thức mầu nhiệm này vào lễ Chúa Ba Ngôi mà thôi!

Mầu nhiệm Ba ngôi là mầu nhiệm chính yếu, nhưng vì là thực tại vượt trên khả năng hiểu biết và kinh nghiệm của con người, nên con người không thể giải thích tường tận bằng những kinh nghiệm, quan niệm có sẵn và từ ngữ của con người. Đối với mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta không thể dùng lý luận để chứng minh mà phải đi từ đời sống nội tâm để bước vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều chính yếu là chúng ta sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bằng hành động yêu thương và biết kết hiệp với Chúa và anh em mình theo gương Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương nhau bằng một tình yêu vô biên. Chúa Cha trao ban tất cả cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Chúa Con dâng lại tất cả cho Cha và Chúa Thánh Thần trao lại tất cả cho Cha và Con. Chúa Cha không qui về mình nhưng luôn hướng về hai Ngôi kia, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần cũng vậy. Tình yêu này được biểu hiện cụ thể trong trần gian nơi Ngôi Hai Nhập Thể. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha và trao hiến thân mình làm của lễ toàn thiêu dâng lên Cha để cứu chuộc nhân loại. Chúa Con cao sang, quyền năng vô cùng nhưng vì loài người mà trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận mỏng dòn của con người để cho chúng ta được làm con Chúa. Ngài đã hy sinh chính mình cho nhân loại được thông phần vào Thiên tính của Ngài. Chúng ta chỉ có thể hiểu được mức độ cao sâu của tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giêsu khi biết chìm sâu trong Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đầy tràn tình yêu.

Như Thiên Chúa Ba Ngôi trao ban tất cả cho nhau, như Chúa Giêsu trao ban đến giọt máu cuối cùng cho loài người. Chúng ta cần biết đáp trả tương xứng tình yêu ấy bằng cách yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình. Khi chúng ta biết quan tâm phục vụ người khác là chúng ta nên giống Chúa. Khi người chồng quên mình vì vợ con, vợ quên mình vì chồng con, cha mẹ quên mình vì con cái, con cái quên mình vì cha mẹ, lúc đó gia đình trở nên một, hài hoà trong tình thương và hạnh phúc tuyệt diệu. Vì không ai độc chiếm ích kỷ nhưng biết sống trong tình trạng thông giao, từ bỏ bản thân để hướng về người khác và tất cả trở nên một trong Chúa.

Khi chúng ta kính Chúa yêu người là chúng ta đang sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, trở nên con cái Chúa theo hình ảnh Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau ý thức về tình yêu của Chúa Ba Ngôi, biết chia sẻ trong yêu thương để cuộc sống trở nên phong phú, thánh thiện và mỗi ngày được biến đổi trở nên giống Chúa hơn.

CHÚA NHẬT L Ễ CHÚA BA NGÔI  
Mt 28, 16 - 20

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Ki-tô giáo, Đây là một mầu nhiệm thâm sâu nhất, cao cả nhất mà lý trí con người, ngay cả óc tưởng tượng của con người không thể nào thấu hiểu thấu được. Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một vấn đề, càng không phải là một vấn đề toán học. Mầu nhiệm không phải là vấn đề hay bài toán: 3 là 3; 1 là 1. Không tính với toán nào mà 1 là 3 hay 3 thành 1 được. Thiên Chúa không phải là như?ng con số.

Chúa Giê-su Ki-tô đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này. Nếu Chúa không dạy bảo thì loài người không thể nào biết được. Cho tới trước khi Chúa Ki-tô đến, loài người không có một ý niệm nào, dân Do thái, cũng không biết về mầu nhiệm này. Cựu Ước chỉ nói tới một Thiên Chúa duy nhất, tạo dựng và làm chủ vũ trụ. Trong đời sống công khai,Chúa Giêsu đã mạc khải dần dần, tức là Ngài dần dần vén lên bức màn của mầu nhiệm này.

Ngài cho biết ; Chúa Cha là Thiên Chúa, còn ngài là Con Một của Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một. Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài, nghĩa là Ngài cùng bản tính với Chúa Cha, Ngài cũng là Thiên Chúa. Ngài còn cho biết: Chúa Thánh Thần là Đấng Ngài và Chúa Cha sai đến, cũng là Thiên Chúa. Như vậy, chỉ là một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi riêng biệt nhau chứ không phải là ba Chúa.

Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm và mãi là mầu nhiệm. Vậy tại sao Chúa Giê-su lại mạc khải cho chúng ta một mầu nhiệm quá cao siêu như thế ? Chắc chắn không phải là để thử thách thiện chí của con người, hoặc để xây lên bức tường chặn đứng suy luận và óc tưởng tưởng của con người. Nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu biết đời sống nội tại của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Thiên Chúa là Tình yêu. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nói lên điều đó.

Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người. Đó là một công thức khác để nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, nghĩa là ban cho con người được hạnh phúc như Chúa. Nhưng con người đã phạm tội phản nghịch đánh mất hạnh phúc. Dù vậy Thiên Chúa không từ bỏ con người. Ngài ban con yêu dấu của Ngài để cứu chuộc. Và vì yêu thương con người, Đức Ki-tô đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian thực hiện sứ mệnh yêu thương đó. Và khi hoàn tất, Ngài về trời, Ngài còn sai Thánh Thần đến để tiếp tục công việc của Ngài, công việc yêu thương. Nhờ Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được bày tỏ mãi cho tới chúng ta hôm nay và mãi về sau nữa.

Cho nên, khi mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội Không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương và hiệp nhất. Như tình yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa không khép kín lại trong Ba Ngôi, nhưng đã trào tràn trên mọi thụ tạo, thì tình yêu thương của người Ki-tô hữu cũng phải như vậy, phải mở ra cho hết mọi người. Sống yêu thương là cách thể hiện đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm người và làm con Chúa ; đồng thời cũng thể hiện cuộc sống của Chúa Ba Ngôi: yêu thương và hiệp nhất.

Mạc khải lớn nhất mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta, đó là Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta vô cùng. Tình yêu của Ngài là một lời mời gọi. Ngài muốn chúng ta lên đường, nói theo Con Một của Ngài: sống yêu thương nhau, vì tất cả đều là anh em, con cùng một Cha. Thiên Chúa hằng mời gọi chúng ta tham dự vào cuộc sống của Ngài, cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, một cuộc sống của tình yêu thương, có nghĩa là Ngài kêu gọi chúng ta hãy sống hiến thân cho anh em, đừng sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng mở rộng đôi tay, nới dài đôi chân và mở rộng tấm lòng đến với mọi người chung quanh.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, bằng cách sống yêu thương nhau. Và sống yêu thương nhau là cách thế tuyên xưng mầu nhiêm Chúa Ba Ngôi vậy.

YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT
Mt 28, 16 - 20

Gần đây, sau khi bản Nghi Thức Thánh Lễ mới được HĐGMVN công bố cho thi hành trên toàn quốc, nhiều ý kiến khác nhau đã được bày tỏ liên quan đến nội dung dịch thuật và một số từ ngữ thần học và phụng vụ được sử dụng trong Bản Nghi Thức mới này. Trước hết là phần mở đầu Thánh Lễ, chủ tế làm dấu Thánh Giá với công thức “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Công thức này đã được dùng lại từ bản nghi thức cũ xuất bản năm 1969, nhưng khác với công thức của Bản thứ hai năm 1992 như sau: “Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Lý do thay đổi được đưa ra là để tránh sự lầm lẫn về “Ba Chúa” có thể gây ra trong công thức của bản 1992, tức là muốn nhấn mạnh đến sự kiện chỉ có Một Thiên Chúa với Ba Ngôi Vị “đồng một bản thể và uy quyền” như Giáo Hội tuyên xưng trong kinh Tin Kính của Công đồng Nicene. Chi tiết quan trọng này rất thích hợp để chúng ta suy niệm về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi trong Chúa Nhật hôm nay.

Có thể nói: Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm lớn nhất của đạo Công Giáo được Chúa Giêsu thiết lập cách nay trên 2000 năm. Xưa kia, các Thánh Giáo Phụ, đặc biệt là Thánh Augustinô đã suy niệm nhiều về mầu nhiệm này nhưng đã không thể nào tìm ra được lời giải đáp nào ngoài xác tín đó là mầu nhiệm phải tin mà thôi.

Trước hết, mầu nhiệm này đã không được mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước, có lẽ để tránh bối rối cho dân Do Thái vốn quen với não trạng “độc thần”, cho phép họ chỉ tôn thờ một Thiên Chúa Giavê là Cha của các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp, và cũng là Thiên Chúa đã giải phóng họ qua bàn tay ông Môisen khỏi ách thống khổ bên Ai Cập để trở về quê hương an toàn.

Trong bài đọc 1 hôm nay, Môisen đã nhắc lại cho dân Do Thái ghi nhớ và suy niệm rằng: “Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh em; như vậy, anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vĩnh viễn ban cho anh em” (Đnl 4, 39-40).

Ngược lại trong Kinh Thánh Tân Ước, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã được mặc khải rõ ràng cho nhân loại lần đầu tiên qua trình thuật Chúa Giêsu nhận phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả ở sông Giođan, nơi đây “Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu” và tiếng nói của Chúa Cha lần đầu được nghe từ trời cao phán ra: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” (x. Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22).

Tiếng Chúa Cha lại được nghe thêm một lần nữa khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor trước mắt ba Tông Đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê: “Đây là Con Ta yêu dấu hằng đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17, 5). Đặc biệt trong bài Tin Mừng Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu đã minh nhiên nói đến Ba Ngôi Thiên Chúa khi Người truyền cho các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cứu độ và rửa tội cho muôn dân “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Những lời này của Chúa Giêsu đã vén mở cho chúng ta biết về Ba Ngôi đồng bản thể trong một Thiên Chúa duy nhất mà Giáo Hội long trọng mừng lễ hôm nay.

Ba Ngôi Vị nhưng cùng một Thiên Chúa duy nhất, thánh thiện, uy quyền và đầy yêu thương. Mặt khác, mầu nhiệm Ba trong Một cũng diễn tả cách siêu hình cho chúng ta biết về bản chất của Giáo Hội là tuy có nhiều thành phần khác nhau: về dân tộc, địa vị, tuổi tác, phái tính... nhưng chỉ quy kết về một đích điểm, đó là cùng một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên và cứu chuộc con người chỉ vì yêu thương và tha thứ. Do đó, khi chúng ta tuyên xưng và sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thì đòi hỏi chúng ta cũng phải mạnh mẽ san bằng mọi dị biệt, mọi bất đồng, mọi chia rẽ và mọi trở ngại để trở nên một trong yêu thương và an hòa với nhau như Ba Ngôi trong Một Thiên Chúa tình thương và hiệp nhất.

Thành thử ra, khi cử hành mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi hôm nay, Giáo Hội không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương và hiệp nhất. Do đó, đi vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy sống với, sống vì và sống cho người khác. Nói cách khác, Giáo Hội kêu gọi chúng ta hãy sống hiến thân cho tha nhân, đừng sống ích kỷ cho riêng mình, cũng đừng có những thái độ chia rẽ nhau, nhưng hãy yêu thương và tôn trọng những khác biệt của nhau. Có như vậy, chúng ta mới diễn tả đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm người và làm con Chúa, đồng thời cũng diễn tả cuộc sống của Chúa Ba Ngôi: yêu thương và hiệp nhất.

Chính vì thế, trong Thánh Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, bằng cách sống yêu thương và hiệp nhất với nhau trong cộng đoàn họ đạo, trong gia đình của mỗi chúng ta. Và sống yêu thương nhau cũng là cách thế tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong đời sống của mình. Amen

TÌNH YÊU BA NGÔI
Mt 28, 16 – 20

Truyện kể rằng, một hôm ông thánh Augustinô đang đi dạo trên bãi biển thì gặp một em bé nhỏ lấy vỏ của một con sò múc nước biển đổ vào một cái hố nhỏ trên bải biển. Thánh Augustinô đến hỏi em bé: Em định múc nước làm gì vậy? – Em bé trả lời: Con muốn múc cạn hết nước biển này. Ông thánh Augustinô chỉ cười và nói: Chuyện em làm không thể nào thực hiện đâu, vì nước biển so với cái vỏ sò thì quả là lớn lao không thể nào so sánh được. Đó chỉ là mơ tưởng mà thôi. Em bé mới trả lời nếu vậy sao ngài lại muốn dùng trí hiểu của con người để hiểu về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Lúc đó thánh Augustinô mới vỡ lẽ ra em bé đó chính là Thiên Thần, đến nhắc cho mình biết về giới hạn của con người so với Thiên Chúa.

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là một huyền nhiệm lớn lao đối với con người. Đi tìm câu trả lời cho huyền nhiệm ấy, con người cố gắng làm một việc vượt trên sức hiểu biết của mình. Bởi thế, những hình ảnh mà con người cố gắng suy nghĩ để giải thích, dù có hay đến mấy, vẫn chỉ là một cố gắng còn rất nhiều khiếm khuyết và còn rất nhiều thiếu xót mà thôi.

Vậy ai đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này ? Chính Chúa Giê-su Ki-tô. Nếu Chúa không dạy bảo thì loài người không thể nào biết được. Cho tới trước khi Chúa Ki-tô đến, loài người không có một ý niệm nào, dân Do thái, dân riêng của Chúa, cũng không biết gì về mầu nhiệm này. Cựu Ước chỉ nói tới một Thiên Chúa duy nhất, tạo dựng và làm chủ vũ trụ. Chính Chúa Giêsu, trong đời sống công khai giảng dạy đã mạc khải dần dần, tức là Ngài đã dần dần vén lên bức màn của mầu nhiệm này.Chúa Cha là Thiên Chúa, còn ngài là Con Một của Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một. Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài, nghĩa là Ngài cùng bản tính với Chúa Cha, Ngài cũng là Thiên Chúa. Ngài cũng cho biết: Chúa Thánh Thần là Đấng được nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, cũng là Thiên Chúa. Như vậy, chỉ là một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi riêng biệt nhau chứ không phải là ba Chúa.

Điều hay nhất chúng ta cần làm, có lẽ không phải là khám phá tới cùng mầu nhiệm Thiên Chúa, cho bằng quay về với chính mình, để sống làm sao cho xứng đáng với tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Trước tiên là trong gia đình, nhất là năm nay là năm giáo dục Kitô giáo trong gia đình lại càng thúc đẩy tình yêu này cao hơn nữa, vì gia đình là một cộng đồng tình yêu, một cộng đồng phản chiếu tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.Vậy nếu Ba Ngôi là kiểu mẫu của gia đình thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải yêu thương nhau bằng tình yêu trao ban, tình yêu hiến thân, tình yêu mở ra đối với người mà mình yêu. Tình yêu gia đình đòi hỏi có nhau, cho nhau và vì nhau. Gia đình cũng gồm những thành viên khác biệt nhau như Ngôi Cha là Đấng tạo dựng vũ trụ, Ngôi Con là Đấng cứu chuộc loài người và Ngôi Thánh Thần là Đấng thánh hóa loài người. Tuy khác biệt nhau nhưng Ba Ngôi không đối nghịch nhau, trái lại hoàn toàn hợp nhất với nhau. Do đó, Yêu thương thì phải chấp nhận và tôn trọng những khác biệt của nhau, không được đối nghịch xung khắc với nhau, mà phải hòa hợp với nhau, có như thế mới phản ảnh được tình yêu của Thiên Chúa nơi gia đình chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong cuộc sông, bằng cách thể hiện tình yêu trong mọi môi trường cụ thể. Amen

SỐNG NIỀM TIN
Mt 28, 16 – 20

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt, 28,19).

Một thanh niên làm việc trong nhà máy thuộc da. Các đồng nghiệp của anh đều ngoài Công giáo. Cứ đến ngày thứ sáu, anh lại đem trứng, cá và bánh sandwich kẹp phomat để ăn trưa, họ gọi anh anh lá “thằng ăn cá”, lại còn đặt miếng sandwich kẹp thịt của họ trước mặt anh. Tất nhiên đó chỉ là trò đùa trẻ con.

Nhiều năm sau anh bạn thuộc da gặp lại bạn đồng nghiệp cũ vừa ra khỏi một nhà thờ Công giáo; nghe người ta nói người bạn ấy là linh mục. Hai người nhận ra nhau và cùng ôn lại ký ức xưa. Cuối cùng vị linh mục nói: “Chính nhờ gương của anh đã làm tôi có thiện cảm với đạo Công giáo. Tôi nghĩ giữa những chế nhạo của đám đông mà người ta vẫn còn tự hào về niềm tin của mình, thì hẳn phải cò điều gì đó lạ lùng lắm trong niềm tin này. Chuyện ấy đã dẫn tôi tới tìm hiểu đạo công giáo. Hôm nay, tôi vừa dâng lễ mở tay”. (Trích “Dụ ngôn đời thường” -Drinkwater kể).

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi - một mầu nhiệm thật sự vượt quá trí hiểu của loài người. Người ta dùng nhiều hình ảnh trong tự nhiên để giải thích về mầu nhiệm này như lá tam điệp, ba trạng thái của nước, ba đốt trong một ngón tay, hay ba nốt nhạc. Tất cả là những cố gắng của con người để có thể “với được Đấng Vô hình”. Chuyện con người theo khả năng của mình cố gắng tìm hiểu biết về Thiên Chúa là chuyện đáng hoan nghênh. Tuy vậy, nếu tìm hiểu chỉ để hiểu thì thật “phí của trời”. Điều này không khác chuyện nhiều sinh viên ròng rã bỏ thời giờ, công sức, tiền bạc… nghiên cứu tìm hiểu hàng mấy năm trời trên Đại học. Cuối cùng chỉ để lấy tấm bằng tốt nghiệp về treo giàn khói mà không áp dụng được một điều gì vào thực tế cuộc sống. Ngược lại nếu chúng ta hiểu ít thôi nhưng biết vận dụng điều mình hiểu đó thì có vẫn lợi hơn.

Thiên Chúa không ngần ngại cho Con Của Mình xuống thế trần để “bật mí” những “bí mật” về chính mình cho con người. Nếu chịu khó lần mở lại Thánh Kinh thì không phải là không có nói về Chúa Ba Ngôi nếu không nói là hơn một lần. Nhưng bởi con người không tin, không chấp nhận nên mới dài hơi, mỏi cổ biện luận, giải thích, chứng minh… nhằm làm sáng tỏ về Ngài. Ở đây loại trừ trí khôn con người hạn chế, nhưng nếu biết vậy thì còn “bới” lên thêm làm gì cho rối rắm? Trong khi chính bản thân của mình đôi khi còn không hiểu hết được. Tất nhiên, tìm hiểu để niềm tin vững vàng hơn là cần nhưng cũng phải biết giới hạn của mình để đừng đau khổ vì không hiểu được hay quá tự cao vì sao tôi không hiểu. Trong khi đó, điểm quan trọng là sống niềm tin vào Chúa Ba Ngôi thế nào thì lại lảng quên.

Hằng ngày, người Công giáo chúng ta phải đối mặt với biết bao những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Có bao giờ bạn dám tuyên xưng niềm niềm tin của mình bằng một việc cụ thể? Bạn có dám làm Dấu Thánh Giá trong một tiệm ăn không? Bạn có dám ghi vào lý lịch của mình là người Công Giáo không? Bạn có nghĩ rằng người mà bạn đang dự định kết hôn không đồng ý theo đạo là do bởi đời sống đức tin của bạn không hấp dẫn được người ấy? bạn đau buồn hồi hôn. điều này dũng cảm thật. Nhưng thử hỏi có bao giờ bạn giới thiệu Chúa cho người ta biết chưa?

Nếu bạn có làm những điều trên thì bạn đã hiểu về Chúa Ba Ngôi nhiều lắm rồi.

Chúng ta không cần phải mò mẫm để giải thích điều kính nhiệm về Thiên Chúa nữa bởi đã có quá nhiều những công bố như vậy. Nhưng điều cần làm là sống với chính niềm tin của mình. Điều Thiên Chúa muốn là hãy làm sáng tỏ những chân lý về Ngài bằng đời sống của chúng ta. “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

THEO GƯƠNG BA NGÔI
Mt 28, 16 – 20

“Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”
Hay “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”

Đây là hai trong những câu thành ngữ nói lên sự yêu thương nhau trong một gia đình. Vợ chồng yêu thương nhau thì nên một với nhau từ trong thân xác đến trong tâm hồn. Dù vậy người vợ hay chồng vẫn không mất đi nét độc đáo riêng của mình.

Hình ảnh phần nào minh hoạ cho chúng ta về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà cùng với toàn thể Giáo hội long trọng mừng hôm nay.

Một Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo Công Giáo của chúng ta. Một Thiên Chúa duy nhất mà Người có Ba Ngôi. Nếu muốn hiểu bằng trí khôn giới hạn của mình chắc chắn chúng ta sẽ rất dễ thất vọng. Thế nhưng dựa vào mạc khải của Chúa Giêsu cũng như dựa vào kinh nghiệm tình yêu nhất là kinh nghiệm tình yêu gia đình, chúng ta sẽ phần nào cảm nhận được sự thiêng liêng và ngọt ngào của mầu nhiệm cao quý này.

Thánh Gioan đã nói trong bức thư của Người rằng Thiên Chúa là tình yêu. Đã là tình yêu thì không thể nào là đơn độc lẻ loi. Do đó, Thiên Chúa là duy nhất nhưng trong Ba Ngôi vị. Ba Ngôi yêu thương nhau và cùng nhau hướng về một mục đích chung là đem đến cho con người ơn cứu rỗi. Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hoá.

Trong đoạn Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi các Tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Chúa Giêsu mong muốn cho mọi người được sống trong tình yêu của Ba Ngôi.

Đồng thời, Người cũng muốn mọi người cũng hãy noi gương Ba Ngôi mà sống yêu thương nhau. Một gia đình thật sự hạnh phúc khi mọi thành viên trong gia đình cùng hướng về mục đích chung. Mục đích ấy là làm sao cho gia đình luôn giữ được sự đầm ấm và hạnh phúc. Muốn thế, mọi thành viên trong gia đình được kêu gọi từ bỏ ý riêng mà hướng về mục đích chung đó.

Cách riêng, cha mẹ cũng hãy cùng nhau dạy dỗ cho con cái trở nên những con người có ích lợi cho Giáo hội cũng như xã hội. Không thể nào có cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Nghĩa là cha mẹ cùng thống nhất nhau trong cách giáo dục con cái của mình.

Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị trong từng người chúng ta. Đó chính là nguồn lực giúp chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi trong cuộc sống đời thường.

CHÚA BA NGÔI : CHÚA CHA CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN
Mt 28,16-20
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Nói về Chúa Ba Ngôi là một việc không phải là dễ ! Bởi vì, người ta chỉ có thể hiểu được Chúa Ba Ngôi nhờ đức tin. Tôi vẫn còn nhớ khi còn nhỏ tham dự các lớp giáo lý :các Sơ, các Thầy và các Giáo lý viên hay dung ngón tay có ba đốt để ví von về Chúa Ba Ngôi. Có người dùng trái trứng gà, trứng vịt hoặc trứng ngỗng để cắt nghĩa Chúa Ba Ngôi. Càng lớn lên, càng suy niệm, học hỏi, tôi càng cả thấy những cách diễn tả ấy không ổn mấy! Phải có đức tin, suy niệm, lắng đọng thẳm sâu tâm hồn, với đức tin, người ta mới nhận ra Chúa Ba Ngôi như Chúa Giêsu dạy :” …Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” ( Mt 28, 20 ).

Thực tế, khi nói về Chúa Ba Ngôi, chúng ta chỉ có thể nhận ra Ngài khi chính Thiên Chúa mặc khải, Đấng ấy là Chúa Giêsu, Con Một duy nhất của Thiên Chúa, chính Ngài sẽ cho chúng ta biết có một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi khác nhau nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Đây là mầu nhiệm về Chúa Ba Ngôi. Thánh Gioan định nghĩa :” Thiên Chúa là Tình Yêu “. Thiên Chúa duy nhất nhưng không hề lẻ loi, đơn độc, không bao giờ cô đơn . Nhiều lần Chúa Giêsu đã xác định :” Ta và Cha Ta là một “ “ Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha “.Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giorđăng, chúng ta nhận thấy Ba Ngôi Thiên Chúa xuất hiện một lúc “ Trên trời có tiếng phán : Đây là Con Ta yêu dấu, Con làm đẹp lỏng Ta. Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa “. Có lần Chúa Giêsu nói :” Cha Ta làm việc liên lỉ. Ta cũng làm việc liên lỉ. Chúa Giêsu cũng nhiều lần nói tới Chúa Thánh Thần :” Cha sẽ ban cho anh em Một Đấng Phù Trợ khác để Ngài ở với anh em luôn mãi “ ( Ga 14, 16 ). Ba Ngôi Thiên Chúa luôn khăng khít với nhau để dẫn đưa con người, dẫn dắt Giáo Hội. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Do đó, Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện trong con người chúng ta. Thiên Chúa luôn cần cù làm việc để tô đẹp vũ trụ, gìn giữ vũ trụ, loài người, con người. Chúa Giêsu, nghĩa là Chúa Con, Ngôi Hai Thiên Chúa hy sinh mạng sống cứu đời, làm cho con người, loài người được hạnh phúc, được thoát vòng tội lỗi. Chúa Thánh Thần, Đấng tác sinh, thánh hóa, soi dẫn con người, dẫn dắt Giáo Hội.

Mầu nhiệm Ba Ngôi đưa chúng ta vào sự thật vì chính Chúa Giêsu đưa chúng ta kết hiệp, hiệp nhất với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đưa chúng ta sống hiệp thông, chia sẻ và yêu thương bởi vì “ Ai ở trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy “ ( 1 Ga 4, 16 ).

Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Tin Kính là chúng ta tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Sáng Danh là mỗi lần chúng ta ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt, mỗi lần chúng ta vì dấu Thánh Giá là mỗi lần chúng ta in dấu Thánh Giá trên con người chúng ta. Chúng ta đã được lãnh nhận Chúa Ba Ngôi ngày chúng ta được chịu phép rửa.Chúa Ba Ngôi luôn đi theo chúng ta trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta.

Cha Francois-Xavie Amherdt viết :” …Hãy rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hãy dìm họ vào trong tình yêu đã kết hợp Thầy với Chúa Cha và được gọi là Thánh Thần. Hãy hít thở bằng sự hiện diện của Thầy. Hãy để cho Thần Khí của Thầy cư ngụ trong các con, hãy hiệp thông với Người và chuyển giao Người cho đồng loại “.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn tôn kính, mến yêu Chúa Ba Ngôi. Amen.

NHÂN DANH CHA và CON và THÁNH THẦN
Mt 28, 16 - 20

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Bài ca nhập lễ viết: ” Chúc tụng Thiên Chúa, là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, vì Người hằng thương xót chúng ta “. Người công giáo khi vì dấu Thánh Giá, họ tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. Dấu Thánh Giá là biểu hiệu con người thuộc về Thiên Chúa. Bởi vì, qua dấu Thánh Giá người môn đệ Chúa công khai xưng mình thuộc về Đức Kitô.

Để biết được Thiên Chúa, chúng ta phải ở trong cung lòng của Ngài. Đức Kitô vén mở mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cho nhân loại. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất có ba Ngôi Vị: Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi khác nhau nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã có lần nói với môn đệ của Ngài: ” Ai biết Ta là biết Cha “. Hoặc “ Ta và Cha là một “ ( Ga 14, 10 ). “ Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta “ ( Ga 16, 15 ). “ Mọi sự của Cha có đều là của Ta “ ( Ga 16, 15 ). Ba Ngôi đều khăng khít gắn bó, hiệp nhất và duy nhất trong Thiên Chúa. Do đó, Ba Ngôi Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa và Thiên Chúa đưa con người hiệp thông với chính Ngài.

Chúng ta khi làm dấu Thánh Giá là diễn tả chúng ta tôn vinh và kính mến thờ lạy Thánh Giá Chúa Giêsu. Ông Tertulien đã viết một câu thật chí lý, để mãi cho đời: “ Dù khi thức dậy hay đi ngủ, dù khi ăn hay khi làm một việc gì quan trọng, hãy bắt đầu bằng dấu Thánh Giá “. Đầu mỗi thánh lễ, vị Chủ Tế thường chào cộng đoàn như sau: “ Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em “.

Kinh tiền tụng ngày Lễ Chúa Ba Ngôi viết: “ Cùng với Con Một Cha và Chúa Thánh Thần, Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là Đấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi, tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau “.

Người Kitô hữu sống mầu nhiệm Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ, là sống trong tình yêu vì: “ Ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy “ ( 1 Ga 4, 16 ).

Chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi bằng lời cầu nguyện với tâm tình con thảo: “ Lạy Cha, xin cho nước Cha trị đến ! “. Chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi bằng kinh nghiệm tình yêu: ’ Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương em “. Chúng ta mầu nhiệm Ba Ngôi bằng lòng can đảm, hiên ngang theo sự linh ứng của Chúa Thánh Thần.

Hằng ngày, chúng ta làm dấu Thánh Giá khi đi ngủ, khi thức dậy, khi đi lễ, khi đọc kinh, khi ăn vv...Đây là biểu lộ dấu ấn tình yêu chúng ta tuyên xưng nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Điều ghi ấn tượng mạnh mẽ là khi Linh mục nâng cao Mình và Máu Chúa, Ngài đọc “ Chính nhờ Ngài, hiệp Ngài mà mọi vinh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần “.

Người Kitô hữu được dìm vào nước nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhưng Chúa kêu mời mọi Kitô hữu làm phép rửa cho muôn dân. Đây là sứ mạng cao cả chúng ta phải thực hiện trong suốt cả đời sống ở trần thế này.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian để mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển ( Lời nguyện nhập lễ, lễ Chúa Ba Ngôi ).

SỐNG NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA BA NGÔI
Mt 28, 16 - 20
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

Mầu nhiệm Ba Ngôi là “mầu nhiệm nguồn” của mọi mầu nhiệm. Con người biết được mầu nhiệm Ba Ngôi là nhờ Chúa Giêsu mạc khải, chứ không phải do nổ lực suy lý của mình. (Xin được mở ngoặc một chút ở đây là Chúa Giêsu không bao giờ trình bày mầu nhiệm lớn lao này bằng khái niệm “kỷ thuật số”: 3 ngôi. Ngài chỉ nói Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần). Mầu nhiệm một Chúa Ba ngôi là mầu nhiệm lớn lao nhưng cũng là mầu nhiệm mà chúng ta tuyên xưng mỗi ngày, qua Dấu Thánh Giá, kinh Sáng Danh, kinh Tin Kính…. Tuy nhiên, đó không phải là mầu nhiệm để tuyên xưng hay để hiểu mà thôi, nhưng còn là để sống. Nói cách khác, tuyên xưng niềm tin vào Mầu nhiệm Ba Ngôi thì phải sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Cụ thể sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là sống thế nào ?

- Sống niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa trước hết là sống tâm tình cảm mến tri ân:

Cảm mến tri ân vì Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm quá đổi lớn lao này. Cảm mến tri ân vì Ba Ngôi mà lại chỉ một Chúa. Đây là nguyên lý của sự hiệp nhất và bền vững của thế giới tạo thành. Có người thắc mắc tại sao không hiểu Ba Ngôi là ba Chúa cho đơn giản mà lại dạy Ba Ngôi một Chúa cho phức tạp, khó hiểu, mệt cái đầu ? Thiết nghĩ nếu Ba Ngôi mà ba Chúa có lẽ số phận của con người và vũ trụ này sẽ bất hạnh biết chừng nào, bởi vì cứ tưởng tượng một nhà ba chủ, một nước ba vua, một giáo hội ba giáo hoàng,.. thì sẽ ra sao chúng ta biết rồi.

- Sống niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa còn là sống hiệp nhất yêu thương:

Tự bản tính, Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu hiệp nhất Cha Con và Thánh thần. Chỉ trong tương quan tình yêu, chúng ta mới có thể hiểu phần nào Ba Ngôi mà lại một Chúa: “Ta và Cha Ta là một, Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta”.

Mọi hình thức chia rẽ, hận thù, ly giáo, đoạn tuyệt… đều đi ngược với thánh ý Thiên Chúa, đi ngược với niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.

- Sống niềm tin vào Ba Ngôi Thiên Chúa sau nữa còn là sống phục vụ hy sinh:

Ba Ngôi Thiên Chúa không giữ lại tình yêu cho riêng mình mà chia sẻ tình yêu ấy cho mọi thụ tạo, đặc biệt là con người qua tình yêu tạo dựng, cứu chuộc và thánh hoá. Ba Ngôi Thiên Chúa đã đi vào lịch sử con người qua mầu nhiệm nhập thể để phục vụ và hiến dâng mạng sống để con người được sống và sống dồi dào. Do vậy không thể tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi mà lại sống ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết đến mình, lo cho mình mà thôi.

Người ta kể rằng Christophe Colomb, người đã khám phá ra châu Mỹ vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 15, có lòng sùng kính Chúa Ba Ngôi cách rất đặc biệt. Trước mọi hoạt động, ông đều kêu cầu Chúa Ba Ngôi, cũng như ông luôn khởi đầu những gì mình viết bằng dòng chữ: “Nhân danh Chúa Ba Ngôi cực thánh”. Trong cuộc khởi hành thứ 3 của ông năm 1498, Christophe Colomb đã thề hứa sẽ dâng cho Chúa Ba Ngôi phần đất nào ông khám phá đầu tiên. Vì thế hòn đảo ông đặt chân đến đầu tiên trong cuộc hành trình thám hiểm tân thế giới ấy cho đến nay vẫn được gọi là “Trinidad”, tức là Chúa Ba Ngôi.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta khi mừng lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, hay mỗi khi tuyên xưng mầu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cũng biết đưa mầu nhiệm ấy vào trong cuộc hằng ngày, bằng việc hết lòng yêu mến Chúa Ba Ngôi như Christophe Colomb đã từng yêu mến. Đồng thời biết hết tình hiệp nhất yêu thương và hết mình hy sinh phục vụ anh chị mình ngay trong gia đình mình, cộng đoàn mình theo mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

SỐNG, YÊU và HIỆP NHẤT NHƯ BA NGÔI
Mt 28, 16 - 20

Anmai, CSsR

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao


Câu ca dao mộc mạc của người Việt Nam tự bao đời nay để lại bài học quý báu cho con người về sự hiệp nhất, sự cộng tác với nhau. Một vườn hoa mà chỉ có một cây hoa và một cây hoa mà chỉ có một bông hoa nhìn vào thấy lẻ loi, đơn độc. Một cây hoa có nhiều bông hoa, một vườn hoa có nhiều cây hoa nhìn vào nó khác hẳn.

Hình ảnh đơn giản nhất trong cuộc sống của chúng ta, người ta vẫn thường dùng một cụm từ đơn giản « vững như kiềng 3 chân » để nói lên một cái gì đó nếu đặt trên một cái kiềng mà có 3 chân thì sẽ vững chãi.

Hình ảnh vững chãi ấy làm ta có thể liên tưởng đến một Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật là mầu nhiệm khi nói một Thiên Chúa mà lại có Ba Ngôi và từng Ngôi một trong Ba Ngôi ấy lại bằng nhau, không hơn không kém. Với trí hiểu của con người thì quả thật đó là điều quá khó hiểu, điều mà con người không thể dùng lý trí của mình để lý giải nhưng chỉ có thể lý giải được với và trong lòng tin.

Câu chuyện Thánh Augustinô suy tư về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được kể lại bằng câu chuyện hết sức đơn sơ mà khi đi học giáo lý thường được các cha, các thầy, các anh chị giáo lý viên kể lại. Thánh Augustinô bận tâm với mầu nhiệm Ba Ngôi, Ngài đi dọc bãi biển và suy tư. Chuyện kể lại là khi ấy có một em bé đang ngồi ở bãi biển Ngài đang đi tới đi lui ấy đang múc nước đổ vào vỏ sò. Với cái suy nghĩ hết sức tự nhiên, với cái lý trí bình thường của con người, Thánh nhân đã nói với em bé rằng em bé làm cái chuyện mà không thể nào làm được vì làm sao mà cái vỏ sò ấy lại chứa được nước của đại dương mênh mông như công việc em đang làm ! Ngược lại, em bé lại nhìn Thánh nhân và nói cho Thánh nhân điều mà Ngài đang suy nghĩ cũng chẳng thể nào mà giải thích được theo cái nghĩ của con người, theo sự hiểu biết của con người.

Ba Ngôi vẫn là mầu nhiệm để rồi mầu nhiệm ấy mời gọi lòng tin của con người.

Đơn giản, qua các trình thuật của Thánh Kinh cũng như Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, chúng ta biết được Ba Ngôi là gì, nhiệm vụ của từng Ngôi là gì ? Chuyện quan trọng mà chúng ta cần suy nghĩ, cần chiêm ngắm đó chính là Tình yêu trong Ba Ngôi cũng như từng Ngôi một dành cho hai Ngôi còn lại. Cần chiêm ngắm nữa đó là sự hiệp nhất của từng Ngôi một với nhau để làm thành Ba Ngôi vững chãi.

Qua Thánh Kinh, chúng ta thấy được Thiên Chúa Cha đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, người con duy nhất của Ngài xuống trần gian này để cứu đi cái nhân loại hư mất. Tình yêu giữa Cha và Con thắm thiết đến nỗi đã phát sinh Thánh Thần và Thánh Thần chính là nguồn Tình yêu của Ba Ngôi, của nhân loại.

Nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, làm bất cứ việc gì, Chúa Giêsu hướng về Cha và cầu nguyện cùng Cha. Và Cha cũng thế, lúc nào Cha cũng hướng về Con để ban quyền năng trên Con.

Ngay từ biến cố Nhập Thể, chúng ta thấy đó, Thiên Chúa yêu thế gian, yêu con người đã ban Chúa Giêsu nhập thể nơi cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu chịu Phép Rửa ở sông Giođan. Thiên Chúa Cha thì phán rằng: « Đây là Con Ta Yêu Dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng ». Còn Thánh Thần thì sao ? Thánh Thần thì ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu. Thế đấy ! Cha, Con và Thánh Thần liên kết với nhau trong từng giây từng phút của cuộc đời Chúa Giêsu.

Trong các hoạt động loan báo Tin mừng cũng vậy, Chúa Giêsu luôn luôn kết hợp với Cha và với Thánh Thần.

Đặc biệt, trong vườn Giêtsêmani, Chúa Giêsu đã đau khổ đến chết được để thân thưa, để thỏ thẻ với Cha mình chén đắng mà mình phải chịu. Tin mừng lúc ấy tuy không nói, không nhắc đến Chúa Thánh Thần nhưng chúng ta thấy đó, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đã thưa với Cha rằng: « Lạy Cha, xin đừng theo ý con nhưng là theo ý của Cha mọi đàng ». Chúa Giêsu can đảm bước chân lên Bàn Thờ Thập Tự là nhờ ơn Chúa Thánh Thần để rồi trong giây phút cuối trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu lại phó thác trong tay Cha nhờ Thần Khí.

Chỉ điểm lại một chút về cuộc đời, hoạt động của Chúa Giêsu, chúng ta thấy tương quan giữa Ba Ngôi là như thế nào.

Hôm nay, mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi, không phải chỉ là tưởng nhớ lại, hồi tưởng lại, hồi ức lại hay là kính nhớ một biểu tượng của Tình Yêu, của Hiệp Nhất nhưng chúng ta kiểm điểm lại cuộc đời chúng ta. Là con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa, chúng ta có sống Tình Yêu, Hiệp Nhất mà Ba Ngôi đã sống, đã dành cho nhau không ?

Gia đình Ba Ngôi luôn hướng về nhau, chung chia với nhau niềm vui, nỗi buồn, nỗi âu lo và hạnh phúc trong cuộc sống. Gia đình của chúng ta thì sao ? Gia đình của chúng ta có yêu thương, có hiệp nhất như gia đình của Ba Ngôi hay không ?

Là Cha, là mẹ, là con cái trong gia đình, chúng ta còn dành cho nhau được bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thời gian ? Chúng ta vẫn thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cuộc đời rằng bận rộn quá sức. Cha bận rộn theo kiểu của cha, mẹ bận rộn theo kiểu của mẹ, con cái thì vùi đầu vào công việc học hành. Đành biết là cuộc sống này ai cũng phải lao động, học tập tùy theo khả năng, tùy hoàn cảnh của mình nhất là khi phải đương đầu với xã hội hiện đại này. Biết bao nhiêu khó khăn vất vả đến với gia đình mà mỗi thành viên trong gia đình phải đương đầu và gánh vác. Thế nhưng, không được lấy những khó khăn vất vả của cuộc sống để biện hộ cho tình yêu, cho sự hiệp nhất trong gia đình.

Chúng ta vẫn thừa biết một gia đình giàu có, một gia đình sung túc đi chăng nữa nhưng thiếu tình yêu, thiếu sự hiệp nhất thì gia đình ấy là một mái lạnh chứ không còn là mái ấm như người ta vẫn thường nói nữa. Và chúng ta thừa biết, nếu gia đình yêu thương và hiệp nhất sẽ sinh ra những hoa quả tốt đẹp trong cuộc đời.

Chúng ta vẫn đứng trước những thách đố của đời sống gia đình, chúng ta vẫn đứng trước sự lựa chọn của tình yêu và hiệp nhất. Mỗi thành viên trong gia đình là Hội Thánh thu nhỏ ấy phải trả lời trước lương tâm, trước mặt Thiên Chúa về lối sống, sự cộng tác của mỗi thành viên trong gia đình.

Trang Tin mừng mà chúng ta vừa nghe thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta hết sức ngắn gọn, trang Tin mừng ấy mời gọi mỗi người chúng ta lên đường loan báo Tin mừng tình thương nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Muốn thực hiện trọn vẹn lời mời gọi ấy của Chúa Giêsu, muốn thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu không có con đường nào khác là phải sống theo con đường yêu thương và hiệp nhất mà từng ngôi trong gia đình Ba Ngôi đã sống, đã yêu thương. Và gần gụi nhất chính là gia đình của mỗi người chúng ta đang sống, muốn loan báo Tin mừng Tình thương mà Chúa mời gọi chúng ta phải làm cho chính gia đình chúng ta đầy ắp niềm vui, đầy ắp tiếng cười. Khi và chỉ khi ta sống và ta yêu như Ba Ngôi Thiên Chúa đã sống, đã yêu, đã hiệp nhất thì khi ấy chúng ta mới góp phần loan báo Tin mừng, thực thi lệnh truyền của Chúa thật.

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch của Tình Yêu, nguồn mạch của sự Hiệp Nhất đến và ở lại với mỗi người chúng ta. Xin Ba Ngôi ban thêm tình yêu, hiệp nhất xuống trên từng người trong gia đình, trong cộng đoàn để gia đình, cộng đoàn chúng ta luôn đầy ắp niềm vui, luôn đầy ắp tiếng cười.

Đừng nói gì đến Thiên Đàng mai sau, ngay cái cái cõi tạm này, nếu chúng ta biết sống yêu thương và hiệp nhất, chúng ta sẽ nếm thử được hạnh phúc Nước Trời vì lẽ Nước Trời là nơi mà mỗi thành viên đều sống sung mãn tình yêu và sự hiệp nhất xung quanh Tình yêu, Hiệp Nhất của Ba Ngôi Tuyệt Diệu.

HÃY YÊU ĐI RỒI SẼ BIẾT SỰ THẬT
Mt 28, 16 - 20

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn ( x. Ga 16,13 ). Nhờ lời mạc khải của Chúa Kitô, chúng ta biết rằng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa duy nhất mà là Ba Ngôi riêng biệt là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chỉ một Thiên Chúa duy nhất mà là Ba Ngôi. Tuy Ba Ngôi riêng biệt nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Một mầu nhiệm vượt quá trí suy của nhân loại.

Vì sao Ba Ngôi mà chỉ là một Thiên Chúa hay vì sao chỉ một Thiên Chúa mà là Ba Ngôi ? Xin được trả lời cách thành thật rằng bản thân không biết. Vì tin vào Đức Kitô, Đấng có lời quyền năng và yêu thương tôi cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá, nên tôi tin vào lời của Người. Chính Chúa Kitô đã phải trả giá rất đắt, là cái chết thập giá, cho sự mạc khải này trong bối cảnh Do Thái giáo chỉ tin có một Thiên Chúa duy nhất và độc nhất. Chúng ta đừng quên một trong những lý do khiến những người lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ đã từng lấy đã ném Chúa Giêsu và lên án tử hình cho Người, vì Người tự cho mình là Con Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa ( x. Ga 10,31-33; Mt 26,62-66 ).

Thánh Kinh, đặc biệt Chúa Kitô không cho biết vì sao một Thiên Chúa mà là Ba Ngôi, nhưng đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế nào. Đó là mầu nhiệm tình yêu liên đới, hiệp thông trọn hảo, đầy năng động và sáng tạo. Và chúng ta, loài thụ tạo cao cả nhất trong các loài hữu hình, ngay trong kiếp lữ thứ này, có thể cảm nghiệm phần nào đó mầu nhiệm ấy, khi sống trong Thánh Thần, Đấng là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, giữa Chúa con và Chúa Cha.

“Sự sống đời đời là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và Đức Giêsu Kitô mà Cha sai đến” ( Ga 17,3 ). Làm sao để nhận biết sự thật này nếu không được Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa tác động. Chúng ta đã được nhận làm con trong Đức Giêsu. “ Vì là con, nên Thiên Chúa sai Thánh Thần của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: Abba, Cha ơi !” ( Gl 4,6 ). “ Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” ( Rm 8,16 ). Không ai có thể tuyên xưng Đức Kitô là Chúa nếu không được Thánh Thần thúc đẩy ( x.1Cor 12,3 ). Thánh Thần chính là nguồn tình yêu. Vì thế chỉ những ai ở trong tình yêu mới có thể hiểu biết sự thật. Và khi hiểu biết sự thật thì chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta và đưa chúng ta vào sự sống đời đời.

Làm sao ta có thể biết nghĩa phu thê là gì khi ta chưa sống hết tình với người phối ngẫu ? Làm sao ta có thể biết được thế nào là quê hương khi ta chưa hết lòng hết tâm với vận mệnh quốc gia dân tộc ? Làm sao ta có thể biết được giá trị của con người trong cõi nhân sinh này khi ta chưa trải rộng com tim với người đồng loại, với người anh chị em cận kề, nhất là với những người cô thế cô thân ? …

Hãy yêu đi rồi bạn sẽ biết nhiều lẽ huyền nhiệm của sự trao ban và đón nhận. Hãy hiệp thông cách thực sự thì bạn sẽ biết thế nào là tình liên đới. Đây là một cái lẽ biết theo nghĩa Thánh Kinh, tức là không chỉ nhìn thấy thực tại, thấy vấn đề bằng trí khôn, mà còn gắn bó thiết thân, chung lưng đấu cật, khi buồn lẫn khi hoan lạc, lúc thuận lợi cũng như lúc gặp phải nghịch cảnh, gian truân.

Ngay trong cuộc sống này, có nhiều điều mà lý trí phải chào thua. Sự khôn ngoan đích thực không hệ tại ở trí óc, nhưng là ở trái tim. Có thể có trường hợp người ta đâm ra mù quáng vì yêu. Nhưng đó chỉ là thứ tình yêu vị kỷ, nghiêng chiều đam mê vụ lợi hoặc bất chính. Khi đã biết yêu với tình yêu trong sáng, quảng đại quên mình, với một tình yêu bắt nguồn từ tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa thì không một ai là không ở trong ánh sáng. Và chính ánh sáng sẽ soi dẫn chúng ta đến cùng chân lý.

Là kitô hữu, không gì hơn là biết quy chiếu về Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi để rồi biết yêu thương nhau bằng:

1. Một tình yêu thúc đẩy ta không chỉ muốn mà còn biết chủ động, tích cực làm cho người mình yêu phát triển và nên hoàn thiện.

2. Một tình yêu thúc đẩy ta tìm mọi cách để cho người mình yêu nên đáng yêu và được nhiều người yêu mến.

3. Một tình yêu thúc đẩy ta nổ lực hết mình làm cho người mình yêu có đủ khả năng và sự nhiệt tình để yêu mến kẻ khác.

Khi ta sống được chút tâm tình yêu mến này, thiết tưởng rằng chúng ta sẽ chẳng còn băn khoăn với câu hỏi tại sao Ba Ngôi mà chỉ một Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vì biết cội nguồn của mình chính là Thiên Chúa Ba Ngôi.

BA NGÔI LÀ MỘT
Mt 28, 16 - 20

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Lúc nhỏ tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao Thiên Chúa lại có Ba Ngôi và Ba Ngôi lại là một Chúa. Các Sơ, các Thầy và các Giáo lý viên không giải đáp thỏa đáng thắc mắc của tôi. Thú thực, thời đó, các bài giảng của các Cha xứ cũng chưa làm tôi hiểu về Chúa Na Ngôi lắm. Nhưng càng lớn lên, càng được học hành và càng chìm sâu vào chiêm niệm, cầu nguyện, tôi càng hiểu rõ hơn mầu nhiệm vô cùng cao sâu của Đạo. Tôi chỉ biết cảm tạ Thiên Chúa vì tình thương của Ngài và hạnh phúc sống trong mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

MỘT CÁCH GIẢI THÍCH : Câu giải thích người ta thường dùng để cắt nghĩa Ba Ngôi Thiên Chúa là một ngón tay có ba đốt, ba đốt chỉ là một ngón tay hay một cái trứng có vỏ, có tròng trắng, tròng đỏ nhưng cũng chỉ là một cái trứng mà thôi.Hoặc nước có thể hiện diện dưới ba dạng: thể hơi, thể rắn, thể lỏng. Ba nốt nhạc tạo nên một hợp âm duy nhất vv…Dùng cách loại suy này cũng chỉ hiểu một phần nào về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà thôi.Thực tế những hình ảnh này không tránh khỏi vụng về, thiếu sót khi trình bầy về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Vâng, những cách giải thích, những hình ảnh dùng để diễn tả về một mầu nhiệm chẳng khác chi như thánh Augustinô đã nói giống như lấy vỏ sò múc nước biển đổ vào lỗ cát.

CHÚA MẠC KHẢI MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI: Câu Kinh Thánh danh tiếng, rõ nhất nói về Chúa Ba Ngôi: " Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần " ( Mt 28, 19 ). Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi cũng đã tuyên xưng về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thật đơn giản, thật xác tín: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần để ra đi loan báo Tin Mừng và Rửa tội cho muôn dân. Thánh Gioan định nghĩa:” Thiên Chúa là tình yêu”. Thánh Augustinô nói: ” Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm Tình Yêu “. Do đó, chúng ta chỉ có thể cảm nhận sâu xa về Ba Ngôi Thiên Chúa khi chúng ta sống quan hệ yêu thương. Hình ảnh rõ nét và ấn tượng nhất về mầu nhiệm Ba Ngôi trong Kinh Thánh là lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan Tẩy Giả ở sông Giorđăng: Một hình chim bồ câu bay lượn trên mình Người, và trên trời có tiếng phán: "Con là Con Ta yêu dấu" ( Mt 1, 11 ). Đây là hình ảnh rất sống động về Chúa Ba Ngôi. Thánh Tôma Aquinô nói trong cuộc Hiển Dung Ba Ngôi cùng xuất hiện: “ Chúa Cha trong tiếng nói, Chúa Con trong con người, Chúa Thánh Thần trong áng mây sáng chói “. Chúa Giêsu cũng đã xác nhận:” Ta và Cha là một “ ( Ga 14, 10 ).” Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta “ và “ Mọi sự của Cha có đều là của Ta “ ( Ga 16, 15 ) hoặc “ Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến và cư ngụ nơi người ấy “ (Ga 14, 23 ). “ Cha sẽ ban cho các ngươi một Đấng Phù Trợ khác để Ngài ở với các ngươi luôn mãi “ ( Ga 14, 16 ).

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ : Hằng ngày chúng ta đã nhiều lần làm dấu thánh giá: ” Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần “ hoặc chúng ta đọc kinh tin kính, kinh sáng danh là chúng ta tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi.

Chúng ta sống mầu nhiệm Ba Ngôi là sống yêu thương, chia sẻ, hiệp thông: ” Ai ở trong Tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy “ ( 1 Ga 4, 16 ).

Chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện bởi vì nhờ cầu nguyện mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mới hoạt động tích cực trong đời sống thường nhật của mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con hiệp nhất trong tình yêu, để chúng con chứng minh cho sự hiệp nhất của Chúa. Amen.

BA NGÔI THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
Mt 28, 16 - 20

Lm Jos Tạ Duy Tuyền

Có lẽ ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng câu giáo lý về Một Chúa Ba Ngôi trong sách bổn đồng ấu ngày xưa. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Thưa Đức Chúa Trời có Ba Ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần.

Một câu giáo lý quen thuộc mà hết thế hệ này đến thế hệ khác đều học thuộc lòng một cách đầy đủ và chính xác từng lời và từng dấu chấm, dấu phẩy. Điểm đặc biệt là không ai thắc mắc tại sao Một Chúa mà lại Ba Ngôi? Có lẽ chúng ta không thắc mắc, không phải vì chúng ta đã hiểu mà vì cha mẹ chúng ta tin, và vì Hội thánh dạy chúng ta như thế. Thực vậy đức tin của chúng ta được trao ban từ Hội thánh và qua cha mẹ cùng người đỡ đầu tiếp tục bảo vệ, vun trồng đức tin của chúng ta.

Rồi dần dà theo thời gian, đức tin của chúng ta thêm kiên vững và được củng cố nhờ những ngày tháng học giáo lý và học hỏi lời Chúa. Chúng ta tin Một Chúa Ba Ngôi không do trí óc tưởng tượng của con người mà dựa trên thế giá lời chứng của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết. Chính Chúa Giêsu là lời mạc khải tròn đầy về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Ngài cho chúng ta biết, Ngài từ Chúa Cha mà đến. Ngài đến trần gian để thi hành thánh ý Chúa Cha, và khi hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó, Ngài đã về trời và ban Thánh Thần đến thánh hóa thế gian trong ân sủng và tình yêu của Chúa.

Có một bà cụ đi xe lửa lần đầu tiên nên rất bỡ ngỡ sợ lầm tàu và lạc đường. Bà quay sang hỏi một hành khách ngồi bên cạnh:
- Thưa ông, tàu này có phải là tàu đi Roma không?
Ông ấy trả lời ngay:
- Vâng, đây là tàu đi Roma. Bà đừng lo, vì Roma là nhà của tôi, tôi phải về đó.
Nhưng bà ấy vẫn chưa thỏa lòng, cứ miên man nghĩ ngợi: Nhỡ ông kia cũng lầm tàu thì sao? Làm sao mà mình biết được? Vừa lúc ấy người tài công bước vào, bà hỏi:
- Bác tài công ơi, tàu này là tàu đi Roma phải không?
Người tài công trả lời:
- Vâng, đây chính là tàu đi Roma. Tàu sẽ chạy trong vài phút nữa. Bà cứ việc ngồi thoải mái đừng lo lắng gì cả, sẽ tới Roma an toàn.
Tới lúc ấy bà mới yên tâm, vì bà đã hỏi người có thẩm quyền trên tàu. Bà ấy đã nhận được câu trả lời từ một người có thẩm quyền nên không còn lo sợ nữa.

Mỗi người chúng ta cũng đang đi trên hành trình đời sống, một hành trình vào cõi vĩnh hằng. Có rất nhiều tôn giáo. Có rất nhiều con đường của người này kẻ kia chỉ chúng ta con đường về trời. Nhưng chỉ có một người đáng chúng ta tin cậy, vì Ngài là Thiên Chúa. Ngài có đủ thẩm quyền để chúng ta tin lời Ngài là chân lý, là sự thật. Đó chính là Chúa Giêsu.

Thực vậy, chúng ta tin về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và các mầu nhiệm khác trong đạo đều dựa vào lời chứng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên lời chứng của Ngài đáng để chúng ta tin. Chính Ngài đã làm nhiều phép lạ để chứng minh Ngài là Thiên Chúa và phép lạ lớn nhất đó là tự mình sống lại sau ba ngày chôn cất nơi huyệt mộ. Chính Ngài không chỉ nói về Chúa Cha mà cả cuộc sống của Ngài là để tôn vinh Chúa Cha và Ngài hằng sống đẹp lòng Chúa Cha.

Bên cạnh đó, với phương pháp loại suy chúng ta cũng có thể hiểu phần nào về mầu nhiệm Một Chúa ba Ngôi. Tựa như bóng đèn điện: có dòng điện, có ánh sáng và có hơi nóng. Hoặc như cùng một dòng nước chảy nhưng có thể hiện hữu dưới ba hình thái: thể hơi, thế rắn và thể lỏng, nghĩa là dạng hơi nước, dạng băng và dạng mưa.

Nhìn vào Thánh Kinh và lịch sử cứu độ, chúng ta thấy Thiên Chúa đã tỏ bày tình yêu của mình qua ba cách khác nhau: Chúa Cha đã tỏ mình ra qua việc tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người. Cho dù con người có bất trung phản loạn Chúa vẫn yêu thương, yêu thương đến nỗi ban chính Con Một của mình là Đức Giêsu Kytô làm Đấng cứu chuộc trần gian. Cứu là giải thoát. Chuộc là cái gì của mình đã mất nay phải chuộc lại. Ngôi Hai Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết, và chuộc lại chúng ta trở về làm cho cái Thiên Chúa bằng giá máu trên đồi Golgotha. Chúa Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa đã thánh hóa chúng ta thành con cái Thiên Chúa và trở thành đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, là dịp để chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa vẫn luôn bao phủ trên cuộc đời chúng ta. Chúa cho chúng ta được sinh ra làm người và làm con cái Thiên Chúa. Chúa là người cha nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Chúa có giận thì giận trong giây lát, nhưng yêu thương thì yêu thương tới cùng. Cho dù chúng ta có yếu đuối bất toàn, Chúa vẫn yêu thương. Chúa không đoán phạt chúng ta theo như chúng ta đáng tội. Chúa như người cha luôn ngong ngóng chờ đợi đứa con tội lỗi trở về để được ôm con vào lòng và lại ban muôn ân huệ dư tràn. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống xứng đáng với tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa bằng đời sống sám hối và canh tân cho xứng đáng là con cái Chúa và xứng đáng là Đền Thờ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Amen

THIÊN CHÚA BA NGÔI
Mt 28, 16 - 20

LM Phạm Thanh Liêm, SJ

Chúa Nhật ngay sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Giêsu là Đấng mặc khải Thiên Chúa và con người. Chính nhờ Đức Giêsu, mà con người biết Thiên Chúa Ba Ngôi Vị.

1. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Thiên Chúa Duy Nhất

Trong sách Đệ Nhị Luật, người Do Thái đã nhận biết Thiên Chúa là Đấng duy nhất: “Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đấng duy nhất. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn hết trí khôn hết sức lực ngươi” (Dnl.6, 4-5). Chính Thiên Chúa là Đấng đã dẫn dân Do Thái ra khỏi Aicập qua Môsê. Thiên Chúa đã đồng hành với dân Do Thái qua cột mây lửa trong sa mạc. Trên núi Sinai, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân và đã ban thập giới như điều kiện giao ước. Thiên Chúa tỏ lộ Ngài cao cả siêu việt và là Đấng yêu thương dân Do Thái vô cùng.

Trong Tân Ước, khi người ký lục hỏi Đức Giêsu về giới răn trọng nhất, Đức Giêsu đã trích dẫn Ngũ Kinh để trả lời cho ông và các bạn của ông ta. “Giới răn trọng nhất là: Hỡi Israel hãy nghe đây. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đấng duy nhất, hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Giới răn thứ hai là: hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (Mc.12, 29-31). Đức Giêsu đã dạy cùng một điều mà người Do Thái đã được dạy dỗ và đã biết.

Thiên Chúa là Đấng duy nhất, Đấng trổi vượt trên tất cả. Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên tất cả, là Cha của tất cả. Ngài là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc, không gì có mà lại không do Thiên Chúa mà có. Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng, Ngài tạo dựng và làm cho tất cả tiếp tục tồn hữu. Thiên Chúa làm mưa xuống cho người công chính cũng như kẻ bất lương. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người.

2. Đức Giêsu Mạc Khải về Thiên Chúa

Khi hài nhi Giêsu được sinh ra tại Bêlem, không ai biết Ngài là Thiên Chúa, không ai biết Ngài là Thiên Chúa nhập thể. Ngay khi Đức Giêsu đi rao giảng, cả các tông đồ là những môn đệ thân tín của Ngài, cũng chưa nhận biết Ngài là Thiên Chúa nhập thể. Họ có cùng ý nghĩ với dân chúng, Đức Giêsu là một tiên tri, và một cách đặc biệt hơn, Ngài là Đấng Kitô (Mt.16, 16). Khi Đức Giêsu chết trần trụi ô nhục trên thập giá, các tông đồ chán nản sợ sệt, thậm chí có môn đồ đã bỏ về quê (hai môn đệ trên đường Emmau). Những người giết Đức Giêsu cũng không biết Ngài là Thiên Chúa nhập thể, vì nếu họ biết đâu họ có giết Ngài. Chính Đức Giêsu trên thập giá cũng nghĩ rằng người ta không biết về Ngài một cách thực sự nên đã xin với Thiên Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết” (Lc.23, ). Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm quá cao vời mà lý trí con người không thể suy biết được trước khi Đức Giêsu sống lại từ cõi chết.

Khi Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết, các tông đồ nhận ra Ngài là Đấng rất đặc biệt. Ngài đến từ Thiên Chúa, Ngài là Đấng Kitô, Đấng Thiên Sai, và có lẽ còn là Đấng có gì đặc biệt hơn nữa. Nhờ Chúa Thánh Thần, các tông đồ nhớ lại những gì Đức Giêsu đã nói, đã dạy dỗ khi còn ở với các ông trên trần thế, về quyền tha tội (Mc.2, 7), về trước khi có Abraham đã có Ngài (Ga.8, 58), về việc Ngài và Cha là một (Ga.10, 30), về việc Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa (Mc.14, 62). Các tông đồ nhận ra Đức Giêsu là người rất đặc biệt của Thiên Chúa, là Đấng thuộc hoàn toàn về Thiên Chúa, đến độ có thể nói, Ngài là Đấng ngang hàng với Thiên Chúa.

Con người đứng trước mầu nhiệm Đức Giêsu, đã cố gắng tìm những từ ngữ để diễn tả thực tại này, chẳng hạn như nói: Đức Giêsu là Lời Thiên Chúa nhập thể, Đức Giêsu là Con Một Thiên Chúa. Công đồng chung Nicea (325) dạy: Đức Giêsu là Đấng “đồng bản tính” với Thiên Chúa. Nói bằng một ngôn từ khác, Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể. Những thánh công đồng chung tiếp theo sau đã tiếp tục dạy về thực tại Đức Giêsu. Đức Giêsu là Đấng đồng nhất với Thiên Chúa, là một với Thiên Chúa. Không phải Đức Giêsu là Thiên Chúa “khác” độc lập với Thiên Chúa, nhưng Ngài kết hiệp với Thiên Chúa đến độ chỉ là một Thiên Chúa. Từ ngữ ngôi vị (persona) của ngày hôm nay làm cho người ta tưởng rằng Đức Giêsu là một thực tại hiện hữu độc lập bên cạnh Thiên Chúa, như thể nhiều người khác biệt nhau nhưng đều có cùng bản tính người. Người ta không được hiểu như vậy về Thiên Chúa. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa nhưng không là ba thực tại hiện hữu độc lập khác nhau. Khi nói Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Ba Ngôi Vị Thiên Chúa, là chúng ta đang diễn tả nét khác nhau giữa Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu, giữa Thiên Chúa Cha và Thánh Thần, và giữa Đức Giêsu và Thánh Thần.

3. Thánh Thần là Thiên Chúa

Chỉ nhờ Đức Giêsu mà người ta nhận ra Thánh Thần là một ngôi vị Thiên Chúa. Đức Giêsu nói về Thánh Thần như một ngôi vị. Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Đấng Bầu Chữa, Đấng đến từ Thiên Chúa Cha, Đấng được Cha và chính Đức Giêsu sai gởi tới (Ga.14, 16.26; 15, 26; 16, 13-16).

Ngay khi còn tại thế, Đức Giêsu đã giảng dạy về Thánh Thần như vậy, nhưng các tông đồ chưa hiểu được, phải chờ đến khi Đức Giêsu phục sinh và với tác động của Thánh Thần, các tông đồ mới nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập thể; và một khi nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, các tông đồ mới nhận ra Thánh Thần là Ngôi Vị Thiên Chúa. Chính nhờ Đức Giêsu và nhờ Thánh Thần, mà con người mới hiểu biết hơn về Thiên Chúa, mới biết Thiên Chúa là Ba Ngôi Vị.

Thiên Chúa sáng tạo mọi loài, tạo dựng mỗi người qua cha mẹ mỗi người. Thiên Chúa nhập thể làm người để mặc khải cho con người biết hơn về Thiên Chúa, để chỉ cho con người biết sống như thế nào để hạnh phúc thật, để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa. Thánh Thần được sai đến để ở với con người, để thánh hóa con người, để làm con người thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đức Giêsu và Thánh Thần là Ba Ngôi Vị khác biệt nhau, nhưng vẫn luôn là một Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng duy nhất trong ba ngôi vị.

NHÂN DANH CHA và CON và THÁNH THẦN
Mt 28, 16 - 20

Sr Mai An Linh OP

Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, Mẹ Hội Thánh muốn cho con cái mình ý thức về tình yêu Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa vừa quyền uy vừa yêu thương (Đnl.4,32-34…) Ngài yêu thương những con người tuân giữ giới luật như bài đáp ca chúng ta vừa nghe(Tv.32). Đồng thời phải loan truyền tình yêu Thiên Chúa cho muôn dân biết (Mt.28,16-20) và nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Có như thế con người mới sống đúng thân phận làm con như Đức Kitô (Rm.8,14-17).

Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương nên khi tạo dựng con người, Thiên Chúa cũng đã trao đổi với nhau “ chúng ta hãy làm nên con người giống hình ảnh chúng ta”( St.1,26 )và lấy khuôn mẫu của tình yêu Ba Ngôi mà “ dựng nên con người có nam có nữ”(St.1,27). Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu mực cho mọi tình yêu, Thiên Chúa không chỉ có một ngôi để tự yêu mình, nhưng Thiên Chúa có Ba Ngôi để yêu thương nhau, và yêu là cho đi, là chấp nhận và tôn trọng những khác biệt nhưng vẫn hòa hợp.

Vì thế, Thiên Chúa yêu thương nên dù con người có làm mất đi hạnh phúc ban đầu, thì Thiên Chúa đã sai Con Một đến để phục hồi hạnh phúc ấy “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để tất cả những ai tin vào Người Con ấy thì được sống đời đời” ( Jn.3,16). Và khi Ngôi Hai về trời Ngài cũng không để con người mồ côi mà sai Chúa Thánh Thần đến để đồng hành, để ban ơn soi sáng. Chính vì vậy mà Thánh Luca đã nhìn lịch sử Cứu Độ như một viễn cảnh mang chiều kích Ba Ngôi : Thời Cựu Ước là kỷ nguyên của Chúa Cha, thời loan báo Tin Mừng là kỷ nguyên của Chúa Con và thời hậu Tin Mừng mà sách Công Vụ ghi lại là kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần.

Một tình yêu mà chúng ta không thể nói bằng lời, không thể diễn tả bằng mực… Chúng ta chỉ có thể chiêm ngắm mà cảm tạ, đồng thời để đáp trả tình yêu ấy, chúng ta phải thực hiện điều Thiên Chúa muốn, đó là ra đi loan báo tình yêu của Thiên Chúa cho mọi loài thụ tạo…và tin chắc rằng Ngài vẫn ở bên chúng ta như khi căn dặn các Tông Đồ : các con hãy đi, Thầy không để các con mồ côi, Chúa Thánh Thần sẽ ở với các con, sẽ dạy mọi điều mà các con nghe từ Thầy.

Các Tông Đồ ý thức được điều ấy nên can đảm ra đi và sức mạnh Chúa Thánh Thần ở cùng, giúp các ông dám đương đầu với mọi khó khăn, và đạt được những thành quả vô cùng lớn lao mà ngày nay chúng ta đang được thừa hưởng gia tài cao quí ấy.. Chúa cũng vẫn luôn ở cùng chúng ta nên hãy can đảm để đối diện với thế giới và dám đương đầu với những nghịch cảnh, Ngài luôn che chở nên đừng thất vọng. Có điều Chúa luôn ở cùng nhưng chúng ta lại không luôn ở cùng Chúa vì những bận rộn trong cuộc sống đã cắt đứt liên hệ với Ngài.

Ý thức có Chúa ở cùng để mạnh dạn loan báo Tin Mừng, nhưng đừng quan niệm truyền giáo là chỉ Rửa Tội, mà nên nhớ rằng truyền giáo là truyền bá và làm thấm nhuần những giá trị Tin Mừng vào môi trường mình sống, vào xã hội đương thời và vào thế giới hôm nay. Trong tâm tình tôn kính và biết ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi và chúng ta dựa vào thế giá của Chúa Giêsu, Người là sự thật, chẳng lừa dối ai, đồng thời tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi là chúng ta sống hiệp thông chia sẻ và yêu thương vì “ ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Jn. 4,16). Cuối cùng tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi là chúng ta tuyên xưng Người mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh Giá trên mình, chúng ta in dấu Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời mình và họa lại hình ảnh Ba Ngôi trong tâm hồn tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi khi làm dấu Thánh Giá tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, chúng con biết ý thức bổn phận phải sống mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất. Nhờ đó, mỗi người chúng con xứng đáng hưởng tình yêu vô cùng sung mãn của Chúa Ba Ngôi đã dành cho chúng con.

NHÂN DANH CHA và CON và THÁNH THẦN
Mt 28, 16 - 20

Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb

Kết thúc Tin mừng, thánh sử Mátthêu cho chúng ta thấy những công việc sau hết của Chúa Phục Sinh. Sau khi Phục Sinh, Chúa hiện ra với các phụ nữ vẫn hằng đi theo Chúa trước đây và sai các bà đi báo tin cho các môn đệ đến Galilê để gặp Người. Vấn đề là tại sao Chúa lại chọn Galilê chứ không phải là Giêrusalem để gặp các môn đệ của mình như trong Tin mừng Luca? Sở dĩ như vậy là vì Galilê vốn được xem là vùng đất của dân ngoại; đồng thời còn là nơi Chúa khai mở sứ vụ của Người (x. Mt 4, 12-17). Chính tại đây, Chúa muốn các môn đệ khai mở công cuộc rao giảng Tin mừng. Cũng chính tại miền đất ngoại giáo, miền đất bị khinh miệt này, Chúa mời gọi các môn đệ lên đường rao giảng Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Như thế, công việc rao giảng Tin mừng không còn co cụm trong một dân tộc mà được mở rộng trên khắp thế giới.

Tại Galilê, nơi một ngọn núi, khi các môn đệ đã tập trung đông đủ, Chúa Giêsu bắt đầu mạc khải cho các môn đệ mầu nhiệm ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu phải mạc khải trên núi mà không phải là đồng bằng, sa mạc hay một nơi nào khác? Chúng ta biết, trong Tin mừng Mátthêu, núi được xem là nơi Thiên Chúa mạc khải các mầu nhiệm cứu độ của Người. Chính Chúa Giêsu cũng đã công bố bản “Hiến chương Nước trời” trên núi (Mt 5, 1); tỏ vinh quang của Đấng Mêsia trên núi (Mt 17, 1-8) và bây giờ cũng chính trên núi, Người sai các môn đệ ra đi, tiếp tục công việc rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa.

Khi mạc khải các mầu nhiệm nước Thiên Chúa cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã minh thị mạc khải mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi khi trao sứ mệnh của Ngài cho Giáo hội mà đại diện là các môn đệ : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Như thế, rửa tội nhân danh Ba Ngôi là thánh hóa thụ nhân bằng chính quyền năng và ân sủng của Chúa Ba Ngôi; đồng thời đó còn là việc hiến dâng thụ nhân cho Chúa Ba Ngôi. Qua phép rửa, chính Chúa Ba Ngôi ban ơn tha tội và đổi mới thụ nhân trở thành Con cái Chúa Ba Ngôi.

Như thế, phải chăng Chúa Ba Ngôi chỉ hiện diện trong bí tích rửa tội mà thôi? Thưa không. Chúa Ba Ngôi còn hiện diện trong tất cả các bí tích. Chúa Ba Ngôi đến gặp gỡ ta trong bí tích, ban ơn cho ta qua bí tích. Ngoài ra, Chúa Ba Ngôi cũng còn hiện diện khi ta cầu nguyện, khi làm những việc tốt lành thánh thiện như khi ta làm dấu Thánh giá chẳng hạn,… Như thế, Chúa Ba Ngôi thực sự hiện diện trong toàn bộ đời sống Giáo hội nói chung và đời sống của mỗi tín hữu nói riêng. Sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa chính là tình yêu. Chúng ta có thể thấy điều này trong tác phẩm của thánh Gioan, khi người nhắc đến một phẩm tính ưu việt của Thiên Chúa làm chủ đạo cho tác phẩm của mình : “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 8). Tình yêu đó, nay được Chúa Giêsu trao lại cho các môn đệ để các ông ra đi loan báo Tin mừng và, những ai muốn ở lại trong tình yêu ấy, muốn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, không gì khác hơn là đón nhận bí tích thánh tẩy trong Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần để nhờ đó, tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ cư ngụ cách trọn vẹn trong tâm hồn thụ nhân.

Các môn đệ vâng lệnh truyền của Thầy Chí Thánh ra đi. Toàn thể Giáo hội trong hơn hai ngàn năm qua đã, đang và sẽ tiếp tục ra đi loan báo Tin mừng cứu rỗi. Sở dĩ các môn đệ và các thế hệ sau này luôn tràn đầy nhiệt huyết rao giảng Tin mừng, bởi công việc này không phải do ngẫu hứng, tự phát cá nhân, hay chạy theo phong trào mà là công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện trong lòng Giáo hội như là bảo chứng của tình yêu để rồi thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, không ngừng vinh danh và tụng ca tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa cho thế giới này. Mặt khác, đó còn là sự hiện hiện cách đặc biệt của Chúa Kytô Phục Sinh như Người đã hứa.“Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến ngày tận thế”. Lời hứa đó đảm bảo một sự hiện diện mãi mãi của Chúa trong lòng Giáo hội, hỗ trợ đắc lực cho Giáo hội, giúp Giáo hội chu toàn sứ vụ được trao ban cho đến tận thế.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là dịp để mỗi người chúng ta ôn lại tình Chúa thương ta, cảm nghiệm sự hiện hiện của Chúa trong lòng Giáo hội, trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Xin Chúa Ba Ngôi tiếp tục ở cùng và thánh hoá Giáo hội, giúp Giáo hội nói chung và mỗi Kytô hữu nói riêng, luôn tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, luôn thao thức với công cuộc rao giảng mầu nhiệm Ba Ngôi của Giáo hội, để nhờ đó, mầu nhiệm tình yêu này được nhiều người tìm đến chiêm ngưỡng và đưa vào cuộc sống, biến thế giới hôm nay – vốn khô khan nguội lạnh, trở thành một thế giới an bình, đầy tình Chúa tình người.

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
Mt 28, 16 - 20

Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là một mầu nhiệm thâm sâu nhất, cao cả nhất mà lý trí con người, ngay cả óc tưởng tượng của con người, cũng không thể nào thấu hiểu hay hình dung được. Bởi vì Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một vấn đề, càng không phải là một vấn đề toán học. Mầu nhiệm không phải là vấn đề hay bài toán : 3 là 3; 1 là 1. Không tính với bài toán nào mà 1 là 3 hay 3 thành 1 được. Thiên Chúa không phải là những con số. Không thể làm trò ảo thuật hay lý luận đưa ngón tay ba đốt hay hình tam giác mà ví von. Thậm chí có người nói rằng : làm như thế là đùa bỡn với Thiên Chúa, còn tệ hơn phủ nhận Ngài.

Vậy ai đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này ? Chính Chúa Giêsu Kitô. Nếu Chúa không dạy bảo thì loài người không thể nào biết được. Cho tới trước khi Chúa Kitô đến, loài người không có một ý niệm nào, dân Do thái, dân riêng của Chúa, cũng không biết gì về mầu nhiệm này. Cựu Ước chỉ nói tới một Thiên Chúa duy nhất, tạo dựng và làm chủ vũ trụ. Chính Chúa Giêsu, trong đời sống công khai giảng dạy đã mạc khải dần dần, tức là Ngài đã dần dần vén lên bức màn của mầu nhiệm này.

Ngài cho biết : Chúa Cha là Thiên Chúa, còn Ngài là Con Một của Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một. Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài, nghĩa là Ngài cùng bản tính với Chúa Cha, Ngài cũng là Thiên Chúa, và Ngài với Chúa Cha là một Thiên Chúa. Ngài cũng cho biết : Chúa Thánh Thần là Đấng Ngài và Chúa Cha sai đến, cũng là Thiên Chúa. Như vậy, chỉ là một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi riêng biệt nhau chứ không phải là ba Chúa.

Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm và mãi mãi vẫn là mầu nhiệm. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại mạc khải cho chúng ta một mầu nhiệm quá cao siêu như thế ? Chắc chắn không phải là để thử thách thiện chí của con người, hoặc để xây lên bức tường chặn đứng suy luận và óc tưởng tượng của con người. Nhưng vì Chúa muốn chúng ta hiểu biết đời sống nội tại của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Thiên Chúa là Tình yêu. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nói lên điều đó.

Thiên Chúa là Tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người. Đó là một công thức khác để nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Vì tình yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, nghĩa là ban cho con người được hạnh phúc như Chúa. Nhưng con người đã phạm tội phản nghịch đánh mất hạnh phúc. Thiên Chúa không từ bỏ con người. Ngài đã quyết định ban Con yêu dấu của Ngài để cứu chuộc. Và vì yêu thương con người, Đức Kitô đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian thực hiện sứ mệnh yêu thương đó. Và khi hoàn tất, Ngài về trời, Ngài đã sai Thánh Thần đến để tiếp tục công việc của Ngài, công việc yêu thương. Nhờ Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được bày tỏ mãi cho tới chúng ta hôm nay và mãi về sau nữa.

Cho nên, khi mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương và hiệp nhất. Như tình yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa không khép kín lại trong Ba Ngôi, nhưng đã trào tràn trên mọi thụ tạo, thì tình yêu thương của người Kitô hữu cũng vậy, phải mở ra cho hết mọi người. Sống yêu thương là cách diễn tả đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm người và làm con Chúa; đồng thời cũng diễn tả cuộc sống của Chúa Ba Ngôi : yêu thương và hiệp nhất.

Ngày kia, có một đan viện phụ tìm đến một thiền sư. Vị đan viện phụ buồn rầu cho biết tình trạng bi đát của tu viện mình và xin ý kiến. Trước đây, tu viện là một trung tâm hành hương lớn, thu hút không biết bao nhiêu tâm hồn mộ đạo. Nhưng bây giờ tu viện gần như đã trở thành ngôi chùa trống vắng. Nghe xong vị thiền sư nói : “Tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn là tội vô tình. Thiên Chúa đã cải trang thành một người giữa chư vị, nhưng chư vị đã vô tình không nhận ra Ngài”. Khi biết điều đó, trong tu viện, mọi người đều thắc mắc không biết ai trong số những thành viên của tu viện là Thiên Chúa đã cải trang. Và từ đó ai cũng đối xử với nhau như đối xử với chính Chúa. Không mấy chốc, bầu khí yêu thương, huynh đệ, sức sống và niềm vui đã trở lại với tu viện.

Mạc khải lớn nhất mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, đó là Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta vô cùng. Tình yêu của Ngài là một lời mời gọi. Ngài muốn chúng ta lên đường, noi theo Con Một của Ngài : sống yêu thương nhau, vì tất cả đều là anh chị em, con cùng một Cha. Thiên Chúa hằng mời gọi chúng ta tham dự vào cuộc sống của Ngài, cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, một cuộc sống của tình yêu thương, có nghĩa là Ngài kêu gọi chúng ta hãy sống hiến thân cho anh em, đừng sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng hãy mở rộng đôi tay, mở rộng tầm nhìn, nới dài đôi tay và mở rộng tấm lòng đến với mọi người chung quanh.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, bằng cách sống yêu thương nhau. Và sống yêu thương nhau là cách thế tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vậy.

BA NGÔI HIỆP NHẤT
Mt 28, 16 - 20

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

Đạo công giáo là con đường dẫn tới chân lý. Nhưng nói thì dễ mà tin mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi lại là một chuyện khó nuốt. Một Thiên Chúa có Ba Ngôi: Cha, con và Thánh Thần. Ba ngôi chỉ là một Chúa, chứ không phải ba Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của đức tin. Do đó, khi suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi, như thánh tiến sĩ Augustinô, Ngài cũng cảm thấy không thể nào hiểu nổi, tìm hiểu về Chúa Ba Ngôi cũng như một em bé cầm cái vỏ sò múc nước biển đổ vào lỗ cát trên biển. Vâng, vì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Người ta không thể suy luận, hay dùng lý trí hoặc khoa học để kiểm chứng về Chúa Ba Ngôi.

Vậy mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là gì ? Ba Ngôi Thiên Chúa có liên hệ gì với ta?

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI LÀ GÌ ?: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao sâu, vượt quá sự hiểu biết của con người. Tôi còn nhớ khi nhỏ học giáo lý, các bà sơ vẫn dùng một vài hình ảnh loại suy để giúp các em thiếu nhi mường tượng phần nào về Chúa Ba Ngôi, các sơ dùng hình ảnh ngón tay trỏ, giữa, ngón tay đeo nhẫn và ngón tay út, những ngón tay đó có ba đốt, nhưng mỗi ngón tay đều chỉ là ngón tay út hay ngón tay giữa mà thôi. Các sơ còn dùng hình ảnh cái trứng gà, trứng có vỏ, có lòng trắng và tròng đỏ, nhưng đó cũng chỉ là cái trứng gà mà thôi.

Các sơ còn dùng hình ảnh nước, nước có thể hiện hữu dưới ba dạng: dạng hơi, thể rắn và thể lỏng. Nhưng tất cả những ví dụ ấy chỉ nói lên được một chút gì đó mà thôi, nó không tránh khỏi thắc mắc và vụng về khi phải diễn tả về mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Giêsu trong cung lòng của Thiên Chúa đã vén lộ cho con người biết về Thiên Chúa Ba Ngôi :” Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…”( Mt 28, 19 ). Trong dòng sông Giorđan, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có tiếng từ trời phán:” Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”, đó là tiếng của Thiên Chúa Cha và có chim bồ câu đậu xuống trên đầu Chúa Giêsu. Như thế cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều xuất hiện lúc đó. Sách giáo lý công giáo viết:” Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đức tin hiểu theo nghĩa chặt chẽ nhất, một trong những” mầu nhiệm được ẩn dấu trong Thiên Chúa…không ai biết được nếu ơn trên không mặc khải” ( SPF 16 ). Chắc chắn Thiên Chúa đã để lại dấu vết của bản thể Ba Ngôi Thiên Chúa trong công cuộc tạo dựng và trong dòng mặc khải Cựu Ước. Nhưng trước cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa và sứ vụ của Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm Ba Ngôi vẫn là một mầu nhiệm mà nguyên lý trí của loài người và ngay cả đức tin của Israen xưa cũng không thể vươn tới được”( GLCG số 237 ). Như thế, chúng ta hiểu rõ rằng:” Chính Chúa Giêsu đã mặc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi “. Và sách giáo lý công giáo số 292 cũng viết:” Sự thống nhất không thể tách rời giữa hành động sáng tạo của Chúa Con và Chúa Thánh Thần với hành động sáng tạo của Chúa Cha đã được thoáng thấy trong Cựu Ước, và được mặc khải trong Tân Ước, nay được qui luật đức tin của Hội Thánh xác định rõ ràng:” Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất…: Người là Cha, là Thiên Chúa, là Đấng Sáng Tạo, là Tác Giả, là Đấng an bài mọi sự. Người tự mình tác tạo mọi sự nghĩa là nhờ Lời và đức Khôn Ngoan của Người”, “ nhờ Chúa Con và Chúa Thánh Thần” như “ những bàn tay của Người”. Sáng tạo là công trình chung của Ba Ngôi chí Thánh.

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TA THẾ NÀO ?:

Tin vào Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông, chia sẻ và yêu thương:” Ai ở trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”( 1 Ga 4, 16 )Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nguồn suối phát sinh mọi mầu nhiệm, trong đó con người được tham dự vào cuộc sống thần linh của Người. Chúa Cha là Đấng sáng tạo đã dựng nên vũ trụ cho con người có nơi ăn, chốn ở, có phương tiện để sinh sống. Chúa Giêsu là Ngôi Hai giáng thế đã cứu chuộc con người, trả lại cho con người sự sống thần linh mà nguyên tổ loài người đã đánh mất. Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa tiếp tục tăng cường sức sống thần linh nơi mọi người theo Chúa. Do đó, Chúa Ba Ngôi có liên hệ trực tiếp tới đời sống của từng con người. Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ở với con người, gắn bó với con người. Chính vì thế, mỗi lần chúng ta vì dấu thánh giá:” nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” hoặc đọc kinh sáng danh:” sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần” là ta tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Khi đọc kinh tin kính, chúng ta tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa với tất cả đức tin sâu thẩm của mình. Trong lời chào đầu lễ, các linh mục luôn đọc:”Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”. Lời chào đó là lời chào của Giáo Hội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Nên, Ba Ngôi quả có mối giây liên kết rất mật thiết với mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta phải hết lòng biết ơn Chúa Ba Ngôi, tỏ lòng tôn kính, mến yêu Chúa Ba Ngôi đang ngự trong lòng mỗi con người.

Lạy Chúa Ba Ngôi xin đến với chúng con, xin ở lại trong tâm hồn chúng con vì tâm hồn của chúng con là Đền thờ cho Chúa Ba Ngôi ngự trị.

BA NGÔI GƯƠNG MẪU CỦA CÁC GIA ĐÌNH
Mt 28, 16 - 20

Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn

Khi nói tới Mầu nhiệm Ba Ngôi, theo thói quen, chúng ta thường nghĩ tới bài giáo lý đã thuộc nằm lòng từ tấm bé: “Một Chúa mà lại Ba Ngôi, Ba Ngôi nhưng chỉ một Chúa. Ba Ngôi bằng nhau không ngôi nào hơn, không ngôi nào kém”. Một khái niệm thật khô khan và trừu tượng, chúng ta đọc lên và cảm thấy chẳng liên hệ gì tới đời sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên, câu giáo lý này lại làm tôi liên tưởng tới một câu ca dao khá hay, nói về đời sống gia đình: “Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai”. Khi nghe câu ca dao này, chắc quý ông bà anh chị em không thấy khô khan, nhưng chắc có cùng một cảm nhận, đây là sự diễn tả tuyệt vời của một gia đình đang thật sự hạnh phúc. Và nếu để ý, chúng ta sẽ thấy: điều làm cho đời sống gia đình trở nên hạnh phúc, không phải chỉ là: “Mình với ta, tuy hai mà một”, nhưng còn là: “Ta với mình tuy một nhưng vẫn là hai”. Vì vẫn còn là hai, nên mới thực sự hạnh phúc.

Tuy nhiên, trong thực tế của cuộc sống gia đình, chắc hẳn quý ông bà anh chị em cảm nhận được rằng: rất khó để có thể sống được cái gọi là: “hai mà một, một mà hai” này.

Do đó, trong ngày lễ mừng kính mầu nhiệm Ba Ngôi, mầu nhiệm của “ba mà một, một mà ba”, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em dựa vào lời Chúa để chiêm ngắm đời sống của Ba Ngôi, nhờ đó, chúng ta có thể làm cho gia đình chúng ta thực sự trở thành “hai mà một, một mà hai”.

1. Mầu nhiệm Ba Ngôi:

Nói về Ba Ngôi, trước hết, chúng ta cùng nghe lại lời tuyên xưng trong sách Đệ Nhị Luật: “Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Lời tuyên xưng này của dân Do thái, chính là kết tinh của cả một quá trình suy gẫm về tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm cho dân tộc họ. Niềm tin vào một Thiên Chúa độc nhất cũng chính là đặc điểm làm cho dân Do thái khác các dân tộc khác thời bấy giờ. Mặc khải về một Thiên Chúa duy nhất kéo dài trong suốt thời Cựu Ước cho tới khi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhờ Ngôi Lời, chúng ta biết rõ hơn về Thiên Chúa, bởi vì: “Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1, 18). Đó là một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba Ngôi.

Ngay trong sự kiện Truyền Tin, Thiên Chúa đã bắt đầu tỏ cho con người về mầu nhiệm Ba Ngôi, khi sứ thần loan báo về việc Con Thiên Chúa Nhập Thể làm người bởi quyền năng của Thánh Thần. Tuy nhiên mặc khải này được tỏ hiện cách rõ ràng nhất vào lúc Đức Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Theo tường thuật của thánh sử Luca, lúc đó, Thánh Thần đã ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu và có tiếng Chúa Cha xác nhận: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (x. Lc 3, 21-22). Và hôm nay, trong lệnh truyền cho các môn đệ lên đường, Đức Giêsu một lần nữa tuyên bố rõ ràng, công khai về mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm Ba Ngôi. Ngài nói: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Đức Kitô đã căn dặn các môn đệ làm phép rửa nhân danh cả Ba Ngôi trong cùng một Thiên Chúa duy nhất.

Mặc dù chỉ có một Thiên Chúa, nhưng lại có Ba Ngôi riêng biệt. Đó là Chúa Cha, Đấng hằng yêu thương đã dùng “sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ,…, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác”. Đó còn là Chúa Con, Đấng đã hy sinh trên thập giá và sống lại vì chúng ta, và nếu “chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người”. Đó còn là Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống của con cái Thiên Chúa, khi chúng ta chịu phép Rửa trong Đức Kitô, như lời thánh Phaolô chúng ta vừa nghe: “Ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa thì là con cái Thiên Chúa”. Và cũng nhờ Thánh Thần, chúng ta nhận được “tinh thần nghĩa tử của Thiên Chúa; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba”, “Cha ơi””.

Mặt khác, Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cũng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Chính vì yêu nên “Ba là một”. Chính vì yêu nên Thánh Ý của Cha cũng là ý của Con, chính Đức Giêsu đã khẳng định điều này với các môn đệ tại bờ giếng Giacóp: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy” (Ga 4, 34). Và trong sự duy nhất đó của Ba Ngôi, Thánh Thần chính là Đấng đến để làm cho ơn cứu độ của Đức Giêsu được phát triển một cách sung mãn. Chính Đức Giêsu đã tuyên bố: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em… Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 14, 26. 16, 14).

Như thế, chúng ta thấy cho dù là một Thiên Chúa duy nhất, Ba Ngôi vẫn riêng biệt, không đánh mất ngôi vị và đặc tính riêng của mình, mỗi ngôi đều chu toàn trọn vẹn vai trò của mình trong một tình yêu duy nhất. Hay nói theo cách nói của Nho giáo và cũng đã trở thành một đặc điểm trong nền văn hoá Việt Nam, Ba Ngôi đã thực sự “Chính Danh”. Ngôi nào đúng với “Danh” ngôi đó. Nhờ Chính Danh, Ba Ngôi là một, và cho dù là một, nhưng vẫn là ba riêng biệt. Chính nhờ có sự phân biệt đó, sự duy nhất của Ba Ngôi không đơn điệu, nhưng thật phong phú và sung mãn.

Như thế, Ba Ngôi chẳng phải là mẫu gương cho các gia đình chúng ta hay sao? Mẫu gương “ba mà một, một mà ba”

2. Gia đình sống mầu nhiệm Ba Ngôi:

Mẫu gương đầu tiên, các gia đình chúng ta học được nơi mầu nhiệm Ba Ngôi là mẫu gương về hiệp nhất. Đây là sự hiệp nhất trong tình yêu, khiến cho Ba Ngôi nên một. Nếu mỗi thành viên trong gia đình chúng ta cũng biết yêu thương nhau theo mẫu gương của Ba Ngôi, nghĩa là người này luôn nghĩ đến ý muốn, hạnh phúc của người kia, và luôn muốn làm vui lòng người kia, thì gia đình chúng ta cho dù có nhiều người cũng sẽ trở nên một.

Kế đến, điểm thứ hai chúng ta học được nơi mầu nhiệm Ba Ngôi đó là: Tuy chỉ có một Chúa, nhưng lại là Ba Ngôi riêng biệt. Sự riêng biệt này nhắc nhở chúng ta rằng: trong gia đình, mỗi người có một chổ đứng và một bổn phận riêng. Do đó, mỗi người cần chu toàn bổn phận của mình trong gia đình cách chu đáo. Mỗi người phải sống cho “Chính Danh”, nghĩa là, sống đúng với địa vị và vai trò của mình. Vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ sống đúng với vai trò của cha mẹ, luôn làm gương sáng cho con cái bằng chính đời sống tiết độ, công chính của mình. Con cái phải biết vâng phục cha mẹ trong tâm tình yêu mến và thảo hiếu, như Đức Giêsu đã luôn vâng phục Chúa Cha (x. Ga 4, 34; Dt 5, 8-9).

Nếu mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết sống “Chính Danh”, nghĩa là, từng người trong gia đình luôn sống đúng vai trò của mình và chu toàn nhiệm vụ của mình trong tình yêu, gia đình chúng ta dù đông cũng trở nên một. Chúng ta trở nên một, nhưng mỗi người vẫn còn là chính mình. Nhờ đó, gia đình của chúng ta sẽ không tẻ nhạt, nhưng ngày càng trở nên sung mãn, phong phú và thật sự hạnh phúc. Amen.

GIA ĐÌNH LÀ CỘNG ĐỒNG TÌNH YÊU PHẢN CHIẾU TÌNH YÊU BA NGÔI
Mt 28, 16 - 20

Lm.Jb Nguyễn Minh Hùng

Trong lịch sử, người ta thường dùng những hình ảnh khác nhau để trình bày mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chẳng hạn hình ảnh của một ngọn lửa. Trong lửa luôn luôn có ba yếu tố: lửa - ánh sáng - sức nóng. Ba yếu tố đó không lẫn lộn vào nhau: ánh sáng là ánh sáng, lửa là lửa, sức nóng là sức nóng. Ba yếu tố phân biệt rõ ràng, nhưng cũng không bao giờ tách biệt khỏi nhau, ngược lại gắn chặt vào nhau. Có lửa là có ánh sáng, có sức nóng.

Từ hình ảnh ngọn lửa, người ta áp dụng để giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa ba Ngôi. Ba Ngôi chỉ là một Chúa duy nhất, nhưng phân biệt rõ ràng: Chúa Cha - Chúa Con - Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi nhưng cũng chỉ là một. Và một Thiên Chúa nhưng vẫn cứ là Ba Ngôi. Cũng như không thể lấy đi ánh sáng khỏi lửa và bảo rằng lửa cứ cháy mà không cần ánh sáng được. Cũng vậy, vì ba Ngôi vẫn chỉ là một Thiên Chúa, nên mọi hoạt động nơi Thiên Chúa đều quy về Ba Ngôi…

Dẫu sao mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi vẫn chỉ là một huyền nhiệm lớn lao đối với con người. Đi tìm câu trả lời cho huyền nhiệm ấy, con người làm một sự cố gắng vượt trên sức hiểu biết của mình. Bởi thế, những hình ảnh mà con người cố gắng suy nghĩ để giải thích, dù có hay đến mấy, vẫn chỉ là một cố gắng còn khiếm diện và bất toàn mà thôi.

Điều hay nhất chúng ta cần làm có lẽ không phải là khám phá tới cùng mầu nhiệm Thiên Chúa cho bằng quay về với chính mình để sống làm sao cho xứng đáng với tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

Bởi vậy, tôi muốn mời bạn cùng tôi suy nghĩ về gia đình vì gia đình là một cộng đồng tình yêu, phản chiếu tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.

Từ xưa, trong Hội Thánh đã có thói quen áp dụng hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa Ba ngôi là kiểu mẫu của tình yêu cha - mẹ - con cái. Ngay từ trong cung lòng mình, tình yêu Thiên Chúa đã là một tình yêu trao ban, tình yêu mở ra, vì thế một mà lại là ba: Trao ban giữa Cha, Con, Thánh Thần.

Nếu Ba Ngôi là kiểu mẫu của gia đình thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải yêu nhau bằng tình yêu trao ban, tình yêu hiến thân, tình yêu mở ra đối với người mà mình yêu. Tình yêu gia đình đòi hỏi có nhau, cho nhau và vì nhau. Nếu một thành viên nào trong gia đình chỉ biết có bản thân mình, yêu nhưng chỉ yêu chính mình, tình yêu đó đang phản lại kiểu mẫu của tình yêu Ba Ngôi. Không thể chấp nhận được một người chồng, một người cha quyên trách nhiệm của mình, chỉ biết có say sỉn, còn vợ con có khổ, có đói không đoái hoài tới.

Cũng không ai có thể chấp nhận được một người vợ, một người mẹ tệ cho đến mức quyên hết vai trò của mình, chỉ biết bài bạc, có khi thức thâu đêm suốt sáng chỉ để thỏa đam mê thấp kém này.

Chúng ta cũng không thể chấp nhận hình ảnh một đứa con trả treo với cha mẹ. Có khi bất chấp cha mẹ có khả năng hay không, nó đòi cho bằng được điều mà nó muốn có.

Tất cả những hình ảnh trên đều đi ngược lại tình yêu Ba Ngôi. Vì đó chỉ là một thứ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Trên hết mọi sự, hãy bắt chước tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa: Yêu là cho đi, là rộng ban, là mở ra. Hãy sống làm sao để gia đình trở thành cộng đồng tình yêu, phản chiếu tình yêu Ba Ngôi

TÔN THỜ CHÚA BA NGÔI TRONG ĐỜI SỐNG
Mt 28, 16 - 20

Lm. Trần Bình Trọng, USA

Mầu nhiệm một Chúa Ba ngôi không được mạc khải trong Thánh kinh Cựu ước, bởi vì dân riêng của Chúa trong Cựu ước chưa sẵn sàng đón nhận Màu nhiệm này. Đối với người Do Thái, cái thiết yếu trong nền tôn giáo của họ là độc thần, nghĩa là họ chỉ tôn thờ một Chúa. Như ta thấy trong bài trích sách Đệ Nhị Luật hôm nay, Thiên Chúa bày tỏ mình cho Mô-sê như là Chúa tể duy nhất, Đấng sáng tạo và chủ thể vũ trụ. Bị bao vây bởi các dân thờ đa thần, cho nên bất cứ một ý thức nào về Ba ngôi Thiên chúa có thể làm suy giảm lòng tin của họ vào một Chúa. Như vậy thì cái ý tưởng của họ về Ba ngôi Thiên Chúa vừa nhắc đến có thể khiến họ lầm tưởng rằng có ba chúa, ba thần, mà ba chúa - ba thần đối với họ là điều nghịch với bản tính Thiên Chúa đã được mạc khải cho họ. Thế nên Thánh kinh Cựu ước không nói gì về màu nhiệm một Chúa Ba ngôi. Đôi khi Thánh kinh Cựu ước mới ám chỉ - ám chỉ chứ không nói rõ - về Ba ngôi Thiên Chúa mà thôi. Chẳng hạn như trong sách Sáng thế, Thiên chúa dùng số nhiều để nói về mình: Chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh chúng ta (St 1:26). Đại danh từ ngôi thứ nhất số nhiều ở đây là chúng ta ám chỉ rằng có hơn một ngôi vị trong Thiên chúa.

Chỉ khi Chúa Giê-su xuống thế làm người chứng tỏ người là con Thiên Chúa và hứa sai Chúa Thánh thần xuống để an ủi, thánh hoá và ban sức mạnh cho loài người, thì tín điều Ba ngôi Thiên Chúa mới được tỏ hiện. Khi Gio-an tiền hô làm phép rửa cho Đấng cứu thế ở sông Gio-đan, thì Chúa Thánh thần và Thiên Chúa Cha cũng được bày tỏ. Khi ra khỏi nước, Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán: ‘Đây là Con yêu quí của Ta, Ta hài lòng về Người’ (Mt 3:16-17). Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su còn bày tỏ cho các tông đồ về Chúa Thánh thần : Thày ra đi thì có lợi cho chúng con hơn. Nếu Thày không đi, Đấng Phù Trợ sẽ không đến với chúng con (Ga 16:7).

Như vậy trong dòng lịch sử cứu độ, Chúa Cha được bày tỏ trước tiên, rồi đến Chúa Con, và Chúa Thánh thần. Ba ngôi trong một Chúa là một Màu nhiệm. Ta có thể dùng cái hình tam giác cân để diễn tả Màu nhiệm đó. Trong hình tam giác cân, ta thấy ba cạnh và ba góc đều nhau và bằng nhau. Khi học kinh bổn hồi nhỏ, ta còn nhớ học bằng cách tự hỏi, rồi tự thưa. Những người sinh trước năm 1960 hẳn còn nhớ thưa thế nào cho câu hỏi : Hỏi Đức Chuá trời có mấy ngôi? Rồi người học tự thưa theo sách, hay thưa theo những người đọc thuộc lòng : Thưa Đức Chúa trời có Ba ngôi: ngôi Nhất là Cha, ngôi Hai là Con, ngôi Ba là Thánh thần. Rồi Sách lại hỏi thêm: Hỏi trong Ba ngôi, có ngôi nào trước, ngôi nào sau, ngôi là hơn, ngôi nào kém chăng? Họ lại tự thưa theo Sách Bổn: Thưa Ba ngôi cũng bằng nhau. Sở sĩ trước đây giáo dân học kinh bổn thuộc lòng như vậy là vì người ta thiếu sách vở, và có những người lại không biết đọc. Việc học thuộc lòng như vậy còn có điểm lợi là ghi vào ký ức của họ một niềm tin sắt đá.

Một trong những điều Giáo hội muốn nhắc nhở cho ta về Chúa Ba ngôi là dấu thánh giá. Dấu thánh giá nhắc nhở cho ta về lòng tin vào hai màu nhiệm quan trọng trong đức tin công giáo là màu nhiệm một Chúa Ba ngôi và màu nhiệm Cứu chuộc. Ta thấy linh mục rửa tội nhân danh Chúa Ba ngôi như lời Chúa dạy: Các con hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh thần (Mt 28:20). Các bí tích khác cũng được cử hành nhân danh Chúa Ba ngôi. Linh mục kêu cầu Chúa Ba ngôi khi cử hành Bí tích Giải tội. Linh mục sức dầu bệnh nhân, nhân danh Chúa Ba ngôi. Đức giám mục cử hành Bí tích Thêm sức trong dấu Chúa Ba ngôi. Ta bắt đầu và kết thúc kinh đọc bằng dấu thánh giá tuyên xưng đức tin vào Chúa Ba ngôi. Trước khi ăn, ta cũng làm dấu thánh giá, tạ ơn Chúa Ba ngôi cho ta của ăn hàng ngày.

LỄ CHÚA BA NGÔI
Mt 28, 16 - 20

John Nguyễn

1. Hiệp nhất trong đa dạng nơi Ba Ngôi Thiên Chúa
Thiên Chúa theo quan niệm Kitô giáo là một Thiên Chúa duy nhất, nhưng lại gồm có ba Ngôi - nói nôm na là ba Đấng, ba Vị hay ba «Người» - khác biệt nhau. Ba Ngôi nhưng mỗi Ngôi một vẻ, không Ngôi nào giống Ngôi nào. Ba Ngôi khác biệt nhau, nhưng lại hoàn toàn bình đẳng, và không Ngôi nào muốn Ngôi kia phải trở nên giống như mình. Chính vì chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng của nhau, mà Ba Ngôi sống hòa bình với nhau, hợp tác chặt chẽ với nhau, yêu thương nhau, và hiệp nhất với nhau chặt chẽ tới mức độ chỉ còn là một Thiên Chúa duy nhất.

2. Sự khác biệt và đa dạng trong vũ trụ vạn vật

Ba Ngôi khác biệt nhau và đa dạng như vậy, nên đã tạo dựng nên một vũ trụ cũng đầy khác biệt và đa hình đa dạng vô cùng. Ngài tạo dựng nên muôn loài khác biệt nhau, và loài nào cũng lại phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau với những chủng loại khác nhau. Nhờ đó vũ trụ trở nên vô cùng phong phú, muôn hình muôn vẻ. Thật vậy, tinh tú trên trời thì đủ kiểu đủ loại. Con người người thì đủ mọi chủng tộc, đủ mọi ngôn ngữ, đủ mọi nền văn hóa khác biệt nhau. Thú vật và thực vật thì lại càng đa hình đa dạng hơn: loại sống trên trời, loại trên đất, loại dưới nước, loại thật to như đại bàng, cổ thụ, loại thật nhỏ như vi trùng, vi-rút, loại ăn thịt, loại ăn cỏ… Vạn vật phong phú và đa dạng đến nỗi con người từ khi biết khám phá đến nay vẫn chỉ thấy mình khám phá được một phần rất nhỏ. Chỉ riêng loài hoa thôi đã có cả hàng chục ngàn giống khác nhau. Vạn vật tuy vô cùng đa dạng như thế, nhưng vật nào cũng có cái hay cái đẹp riêng của nó và trở nên một toàn thể rất hài hòa. Chính vì thế mà vũ trụ mới tươi đẹp huy hoàng làm sao! Thử tưởng tượng xem nếu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong đó vạn vật đồng dạng với nhau, nghĩa là chỉ có một loài duy nhất, loài này cũng chỉ có một chủng loại duy nhất thì vũ trụ sẽ buồn thảm biết bao! Chỉ cần xét loài hoa: nếu hoa chỉ có một loại duy nhất - dù là loại được hầu hết mọi người coi là đẹp nhất - thì thế giới sẽ bớt đẹp, bớt thơ mộng và phong phú đi biết bao!

Riêng xã hội con người, Thiên Chúa đã gầy dựng trong đó nhiều dân tộc với những nền văn minh, văn hóa, phong tục, nề nếp suy nghĩ khác nhau. Thiên Chúa cũng cho xuất hiện nhiều tôn giáo với những nghi thức, tín điều, với những cách gọi tên, cách quan niệm hay cách nhìn về Thực Tại Tối Hậu khác biệt nhau; v.v… Nói về từng người, thì mỗi người một vẻ, mỗi người một diện mạo, một tài năng, một tính tình, một quan niệm, một lối suy nghĩ khác nhau: «bá nhân bá tính». Ngay như khi cùng nhau nhìn vào một sự vật cụ thể, thì mỗi người lại có một cách nhìn khác nhau, cách diễn tả về vật ấy cũng khác nhau, thậm chí gọi vật ấy bằng những tên khác nhau. Một vật cụ thể hữu hạn mà người ta còn có nhiều cách nhìn khác nhau như vậy, huống gì khi họ suy nghĩ về những thứ vô hình, nhất là những thực tại không thể quan niệm hay suy nghĩ được, chẳng hạn khi suy nghĩ về tuyệt đối, về nguồn gốc siêu hình của vũ trụ vạn vật… làm sao mà họ quan niệm và nhìn cách giống nhau cho được? Thôi thì đủ mọi loại quan niệm, đủ mọi kiểu nhìn, đủ mọi tên gọi khác nhau cho Thực Tại Tối Hậu duy nhất ấy!

Những cách nhìn khác nhau ấy - dù là hướng về một vật hết sức cụ thể hay về những thực tại hết sức trừu tượng - cũng thường bổ túc cho nhau dẫu có mâu thuẫn lẫn nhau, để - nếu tổng hợp lại - sẽ có được một cái nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn. Chính nhờ sự khác nhau ấy mà con người mới cần lẫn nhau, mới phải hợp tác với nhau, mới yêu thương nhau. Chẳng hạn khi xây một căn nhà, người ta cần có đồ họa của kiến trúc sư, cần khả năng thực hiện tổng quát của nhà thầu khoán, cần sự khéo léo của đủ loại thợ (mộc, xây, trang trí, điện…), cần những nhà cung cấp vật tư khác nhau (gạch, xi măng, sắt, gỗ, ống nước, đồ điện…). Ông kiến trúc sư có tài giỏi đến đâu mà không nhờ thầu khoán thực hiện thì cũng chẳng làm nên trò trống gì! Ông thầu khoán mà không thuê được thợ thì cũng đành bó tay bất lực! Thợ khéo léo hay tài giỏi đến đâu mà không có kiến trúc sư hay thầu khoán thì cũng chẳng biết phải làm gì. Nhờ tài năng khác nhau mà người ta cần lẫn nhau, kết hợp với nhau, yêu thương nhau! Thiên Chúa của chúng ta - gồm Ba Ngôi khác biệt, tuy đa dạng nhưng lại hiệp nhất - đã muốn như thế, chúng ta không nên đi ngược lại đường lối của Ngài!

3. Khuynh hướng phản đa dạng của con người

Thế nhưng trên thế giới có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu tập thể muốn đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa, muốn chống lại luật «vạn vật đa dạng» của Ngài. Họ muốn tất cả mọi người phải nghĩ giống như họ, làm giống như họ, chỉ theo một lập trường duy nhất là lập trường của họ, vì họ cho rằng chỉ có họ là nghĩ đúng, làm đúng, lập trường của họ là duy nhất đúng hoặc đúng hơn cả. Ai khác họ là họ khó chịu, bực bội, kết án, loại trừ. Họ muốn trên thế giới này chỉ có một bè đảng duy nhất là bè đảng của họ, một ý thức hệ duy nhất là ý thức hệ của họ, một tôn giáo duy nhất là tôn giáo của họ, một đoàn thể duy nhất là đoàn thể của họ… Và họ nỗ lực để biến thế giới đa dạng này thành độc dạng hay đồng dạng (uniforme), thậm chí với tất cả thiện chí hay lòng thành của họ. Biện pháp của họ là loại trừ tất cả những ai khác với họ. Ai chủ trương khác với họ thì bị coi là đối lập, là kẻ thù, cần phải tiêu diệt.

Rất tiếc là trên thế giới này không chỉ có một bè đảng, một tôn giáo, một đoàn thể duy nhất nghĩ mình là duy nhất đúng hoặc đúng hơn cả và chủ trương loại trừ những ai khác với mình, mà có nhiều bè đảng, nhiều tôn giáo, nhiều đoàn thể nghĩ và chủ trương như vậy. Thế là có chiến tranh: bè đảng này tìm cách diệt bè đảng kia, tôn giáo này diệt tôn giáo kia, đoàn thể này diệt đoàn thể kia. Bè đảng nào, tôn giáo nào, đoàn thể nào cũng đều nhân danh sự thiện, sự đúng của mình - mà họ nghĩ là duy nhất thiện, duy nhất đúng - để tiêu diệt những gì mà họ cho rằng chắc chắn là sai lầm, xấu xa. Ai cũng có những «vũ khí» riêng của mình để ép buộc người khác theo mình, trung thành với mình, đồng dạng với mình. Bè đảng thì dùng vũ lực, âm mưu chính trị. Tôn giáo thì dùng những quyền lực thiêng liêng của mình. Đoàn thể thì dùng kỷ luật riêng của đoàn thể.

Nhưng hễ phản lại ý muốn của Thiên Chúa thì chỉ gây rối loạn. Đáng lẽ con người phải tôn trọng sự khác biệt nhau như một hồng ân Thiên Chúa ban để bổ túc lẫn nhau, để hợp tác với nhau, và để nhờ đó mà dễ yêu thương nhau, dễ đi đến hiệp nhất. Hiệp nhất ở đây là thứ hiệp nhất trong đa dạng. Có tôn trọng sự khác biệt của nhau thì mới có thể hiệp nhất được. Nhưng con người lại coi tình trạng đa dạng đó như một bất lợi cho «cái tôi tập thể» của mình. «Cái tôi» nào - dù là cá nhân hay tập thể - thì cũng ích kỷ, muốn đề cao mình và những gì của mình, muốn mình phải trổi vượt hơn những «cái tôi» khác, và những gì của mình cũng phải trổi vượt hơn những gì của những «cái tôi» khác. «Cái tôi» nào cũng muốn dùng thế mạnh của mình để hiếp đáp những «cái tôi» khác yếu thế hơn, bắt những «cái tôi» khác phải theo mình, phải đồng dạng với mình. Họ muốn «thống nhất bằng đồng dạng».

4. «Hiệp nhất trong đa dạng» là ý muốn của Thiên Chúa

Ôi, chính cái ý chí muốn «thống nhất bằng đồng dạng» này đã gây nên biết bao cảnh «nồi da xáo thịt» trong các quốc gia, cảnh các «bè phái ly khai» trong các tôn giáo, cảnh chia rẽ nhau trong các đoàn thể. Đúng là chưa phát triển được ra bên ngoài thì đã bị chia rẽ nội bộ. Thiết tưởng thế giới đã phải đau khổ rất nhiều, phải chịu biết bao cảnh đau thương tang tóc chỉ vì những tham vọng «thống nhất bằng đồng dạng» của các bè đảng, tôn giáo, đoàn thể. Nhưng thực tế hiện nay chứng tỏ rằng tham vọng đó càng ngày càng trở nên phi lý, phản tiến bộ và bất khả thi. Thật vậy, khuynh hướng của thế giới, của các quốc gia dân tộc càng ngày càng đòi hỏi phải «đa nguyên chính trị», phải « đa đảng », phải loại trừ độc tài. Chủ trương «độc đảng», «độc tài» đang dần dần bị đào thải khỏi nhân loại vì chủ trương này chỉ làm cho quốc gia dân tộc mình bị băng hoại, nghèo khổ và chậm tiến. Các tôn giáo thì tôn giáo nào cũng muốn trở thành tôn giáo toàn cầu và đều nỗ lực tối đa để đạt được điều đó; nhưng dường như ngày nay tôn giáo nào cũng đều đi đến tình trạng «bão hòa», nghĩa là khó có thể phát triển thêm về tỷ lệ dân số. Vì ai đã theo tôn giáo nào thì khó mà bỏ tôn giáo mình để theo tôn giáo khác, vì tôn giáo nào cũng có những biện pháp riêng khá hữu hiệu để giữ tín đồ của tôn giáo mình lại. Tuy vẫn có những người thay đổi tôn giáo, nhưng khi có những người tôn giáo này bỏ sang tôn giáo kia, thì ngược lại cũng lại có những người tôn giáo kia bỏ sang tôn giáo này. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận một «thế giới đa nguyên tôn giáo», như một «dấu hiệu của thời đại» (signum temporum) để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa. Các đoàn thể cũng tương tự như thế.

Vì thế, đã đến lúc các bè đảng, các tôn giáo, các đoàn thể phải nhận ra rằng càng muốn «thống nhất bằng đồng dạng» thì càng gây nên chia rẽ, xáo trộn, và đau khổ cho nhân loại, vì điều này chống lại luật tự nhiên của Thiên Chúa. Trái lại, càng muốn «hiệp nhất trong đa dạng» - nghĩa là đến với nhau trong tinh thần tôn trọng sự khác biệt và đa dạng - thì càng dễ đoàn kết, càng dễ gắn bó yêu thương nhau. Vì sự «hiệp nhất trong đa dạng» chính là ý muốn của Thiên Chúa. Và sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa chính là gương mẫu toàn hảo nhất của sự «hiệp nhất trong đa dạng» mà chúng ta phải noi theo. Gia đình nào, dân tộc nào, tôn giáo nào, tập thể nào biết noi gương này thì sẽ càng ngày càng trở nên hạnh phúc, thịnh vượng và phát triển.

Cầu nguyện
Lạy Cha, xin cho con cũng như các Kitô hữu và mọi tín đồ của các tôn giáo biết noi gương «hiệp nhất trong đa dạng» của Ba Ngôi Thiên Chúa; biết tôn trọng sự khác biệt và đa dạng mà Cha đã tạo nên nơi mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, mỗi quốc gia, mỗi tôn giáo… Xin cho chúng con biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của nhau, đừng ép ai phải giống mình. Để chúng con nhận ra rằng chúng con cần lẫn nhau, cần đến với nhau, cần tìm hiểu, thông cảm, hợp tác với nhau, và nhất là cần yêu thương nhau như Cha hằng mong muốn điều đó. Amen.

CHÚA BA NGÔI TRONG LỊCH SỬ CỨU RỖI
Mt 28, 16 - 20

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm siêu nhiên, sâu thẩm, chính Chúa mạc khải nhân loại mới có thể hiểu thấu được. Còn nếu con người lý luận, phân tích, và dùng khoa học hoặc phương tiện vi tính, máy móc để lý giải, kiểm chứng thì không bao giờ trí khôn con người có thể đạt thấu.Ngay thánh Phaolô đã viết: “Sự giầu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào ! Quyết định của Người, ai dò cho thấu ! Đường lối của Người, ai theo dõi được ! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa ? Ai đã làm cố vấn cho Người ? Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau”( Rm 12, 33-34 ).

CHÚA GIÊSU MẠC KHẢI Ở NƠI THIÊN CHÚA CÓ BA NGÔI VỊ PHÂN BIỆT VỚI NHAU:

Nếu con người cứ tự mình cố gắng minh chứng, lý giải để tìm hiểu một Thiên Chúa có Ba Ngôi và Ba Ngôi chỉ là một Chúa, chắc chắn con người sẽ rối trí, đau đầu không sao hiểu nổi. Người ta thuật lại rằng ngay thánh Augustinô, tiến sĩ, một Vị Thánh thông minh, tài giỏi, nhưng khi nghĩ về Chúa Ba Ngôi, thánh nhân cũng không sao hiểu nổi một Chúa Ba Ngôi. Tìm hiểu theo trí óc loài người, giống như một em nhỏ múc nước biển đổ vào lỗ cát trên bãi biển. Vì trí khôn con người trước một mầu nhiệm, thật quá nhỏ bé, hạn hẹp, nó không thể nào vươn lên và lý giải được những sự siêu việt trên trời.Chính Chúa Giêsu đã dậy cho nhân loại biết mầu nhiệm cao cả đó. Khi sứ thần Gabrien truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria chịu thai và sinh ra Đấng Cứu Thế, sứ thần đã cho Trinh nữ hay Con của Trinh nữ Maria sẽ được gọi là Con của Đấng tối cao, Con Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu chính là Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần(Lc 1, 30-35 ). Rồi khi Chúa Giêsu chịu phép rửa trong sông Giorđan, các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu trên đầu Chúa Giêsu, và từ trời tiếng Chúa Cha phán rằng:” Đây là Con Ta yêu dấu đẹp lòng Ta mọi đàng”(Mt 3, 16-17 ). Trong thời gian giảng đạo, Chúa Giêsu thường nhắc đến Chúa Cha “ Cha Ta hằng làm việc, thì Ta cũng làm việc...”( Ga 5, 19 ) hoặc” Ta và Cha Ta là một “( Ga 10, 30 ).Rao giảng, Chúa đã nhiều lần đã nói tới Chúa Thánh Thần: “ Nếu các con yêu mến Thầy...Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi”( Ga 14, 15 ) hoặc”...Thần Khí sự thật, từ nơi Cha xuất phát ra, Ngài sẽ làm chứng về Ta”( Ga 15, 26 ).

Chúa phục sinh trước khi về trời đã mạc khải rõ ràng nhất về hành động của Chúa Ba Ngôi trong các giai đoạn lịch sử cứu rỗi:” Các con hãy đi giảng dậy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, nhân danh Chúa Con và nhân danh Chúa Thánh Thần”( Mt 28, 19 ).Có người đã dùng ngón tay có ba đốt để nói về Chúa Ba Ngôi. Thánh Ignatiô Loyola dùng hình ảnh ba nốt nhạc cùng hòa âm. Con người dùng rất nhiều ví dụ để nói về Chúa Ba Ngôi, nhưng tựu trung chỉ Chúa Giêsu mới cho ta hiểu rõ về Chúa Ba Ngôi.

CHÚA BA NGÔI LÀM GÌ CHO TA ?

Chúa Ba Ngôi có liên hệ rất mật thiết với mỗi người chúng ta: Chúa Cha tạo dựng nên ta. Chúa Con chuộc tội cho ta. Chúa Thánh Thần biến đổi ta, ban ân sủng, nung nấu lửa mến cho ta. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi kéo ta về Thiên Chúa duy nhất với những hoạt động khác nhau của Người trong lịch sử cứu độ nhân loại. Mừng Chúa Ba Ngôi là ta mừng toàn bộ công trình cứu chuộc của Chúa, đưa ta dấn thân vào công trình của Chúa bằng cách thi hành lệnh truyền giáo của Chúaphục sinh trao phó, rao giảng và tụ họp, thâu nạp muôn dân vào Giáo Hội một Hội Thánh của những kẻ tin, sống cuộc sống mới của Chúa sống lại, xây dựng tình huynh đệ bác ái, chia sẻ niềm tin. Ba Ngôi có liên hệ mật thiết với ta, nên ta cũng phải tin kính, cậy trông, kính mến, tạ ơn, cầu xin Chúa Ba Ngôi. Khi ta có ân sủng, sạch tội, Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn ta như lời Chúa nói:”Ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta và Cha Ta sẽ thương yêu kẻ ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong kẻ ấy”( Ga 14, 23 ). Chúa Ba Ngôi sẽ ở trong linh hồn ta, nên ta phải hết sức xa lánh tội trọng để không bao giờ ta dám xua đuổi Chúa Ba Ngôi ra khỏi linh hồn ta.

Dấu thánh giá là cách biểu lộ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi của người Kitô hữu Mỗi lần làm dấu thánh giá là ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi và đó là dấu đức tin của Đạo công giáo.

MỘT GIAVÊ ĐỘC NHẤT VÀ UY QUYỀN
Mt 28, 16 - 20

Phan Hữu Lộc

Thời kỳ Cựu Ước, dân Chúa sống giữa những dân tộc đa thần, thờ nhiều vị thần, như Thần Mặt Trời, Mặt Trăng..., trong khi đó thì Thiên Chúa đã cố gắng đưa dân mình đến ý tưởng và có lòng tin vào một mình Giavê Thiên Chúa. Đó không phải là điều dễ dàng. Bao lời răn dạy, trừng phạt hay phép lạ cũng là để chứng minh một Thiên Chúa là Thiên Chúa của dân Israel. Người là Đấng trên hết và điều khiển tất cả những vị thần khác. Vì thế khi Sáng thế nói Chúa dựng ra mặt trời, mặt trăng rồi ngày đêm, tức là gián tiếp cho thấy Thiên Chúa của Israel là Chúa tạo dựng muôn loài, các vị thần dân ngoại thờ cũng chỉ là loài thọ sinh, do Giavê tạo nên.

Một Thiên Chúa luôn trung thành, giữ lời hứa và sẽ che chở đùm bọc cho dân mình, nếu dân mình biết tôn thờ và chỉ tôn thờ có một mình Ngài...

Một Thiên Chúa Ba Ngôi tràn yêu thương

Nhưng một khi Đức Giêsu Kitô đến, không những Người cho ta thấy chỉ có một Thiên Chúa, một Thiên Chúa uy quyền, thưởng phạt; nhưng Thiên Chúa đó lại có Ba Ngôi và Ba Ngôi đầy tình yêu thương!

Ba Ngôi muôn đời hỗ tương, thông chia tình yêu siêu vời khôn sánh trong ba Vị. Chúa Cha sung mãn tình thương của Đấng tự hữu nên sinh Chúa Con. Tình yêu muôn đời của Chúa Cha và Chúa Con đã sinh ra Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi yêu thương, thông truyền tình yêu tình mến, vì thế Ba Ngôi muôn đời hạnh phúc. Nếu ta phải lấy một ví dụ trần gian để hiểu phần nào (làm sao hiểu thấu được!) thì ta có thể lấy tình yêu giữa người cha với người mẹ nồng nàn đến nỗi sinh ra đứa con. Và cả ba người, vợ chồng con cái yêu thương quấn quít lẫn nhau trong tình thương hữu hạn của đời trần thế. Còn trong Ba Ngôi mỗi tình thương của mỗi Vị đều là tình thương của Thiên Chúa nên muôn đời hăng nồng, chân thật, tuyệt mỹ và vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc không một chút gợn mây và bất diệt!

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải mầu nhiệm một Thiên Chúa khô cằn như người ta thường ví như ba đốt ngón tay, nhưng cũng một ngón tay. Không, Ba Ngôi là một sự sống sung mãn, muôn đời, tràn ngập hạnh phúc trao đổi luôn dồi dào qua muôn thế hệ... Tình yêu siêu thánh và sung mãn muôn đời đến nỗi tình yêu Ba Ngôi ấy đã trào ra để đón nhận con người, đem con người, hình ảnh của chính Mình, trở về tham dự sự sống hạnh phúc sung mãn và muôn đời! Tình yêu chân chính đòi chia sẻ, thì Ba Ngôi đã đi bước trước để mở lòng ra đón nhận con người vào thông chia hạnh phúc sung mãn muôn đời, vì con người đã trở nên nghĩa tử. (Rm 8,14-17)

Đức Giêsu xuống thế cũng để tỏ bày cho nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha, là Tình yêu chia sẻ, kêu mời mọi dân mọi nước vào hưởng hạnh phúc vô song đã có từ thuở đời đời. Người kêu gọi muôn dân, chứ không chỉ có 144.000 người như có kẻ thường xuyên rao giảng, thu hẹp lòng dạ vô biên của một Thiên Chúa tràn đầy sung mãn! Cho nên, trước khi về lại trong cung lòng đầy tình thương vô song của Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần, Người truyền cho các môn đệ hãy đi rao giảng Tin Mừng và rửa tội cho muôn dân nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, tức là nhân danh Chúa Ba Ngôi. (Mt 28,16-20) Để không một người nào lại không có thể về hưởng hạnh phúc Người đã dọn cho từ thuở đời đời!

Còn Tình Thương nào rộng lớn hơn, sung mãn hơn, bất diệt hơn tình thương mà Chúa Ba Ngôi đang chờ đón mỗi người. Còn sứ mạng truyền giáo nào thiết thực, cấp bách và cao trọng hơn đối với Giáo Hội, giáo sĩ và giáo dân!!!

Nguồn vietcatholic.org

859    28-05-2015 16:13:21