Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Chúa Nhật XXVIII TN A

1.     Ăn Cưới Và Y Phục Lễ Cưới

2.     Chúa Nhật 28 Tn A

3.     Lời Mời Gọi Của Thiên Chúa

4.     Tiệc Nước Trời

5.     San Sẻ Niềm Vui

6.     Dự Tiệc Miễn Phí

7.     Chiếc Áo Cưới Mang Nhãn Hiệu Giêsu

8.     Dụ Ngôn Tiệc Cưới

9.     Mặc Áo Cưới

10.   Tiệc Cưới

11.   Một Tin Mừng Cho Muôn Dân

12.  Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm A

13.  Cần Một Tấm Lòng

14.  Tiệc Cưới Và Y Phục Tiệc Cưới

15. Tiệc Cưới, Áo Cưới

16. Dự Tiệc

17. Chuá Nhật 28 Thường Niên

18. Tiệc Cưới Nước Trời

19. Mặc Áo Cưới

 

ĂN CƯỚI VÀ Y PHỤC LỄ CƯỚI
Mt 22,1-14

Làm vườn nho, nộp phần hoa lợi, mời ăn "Tiệc cưới Nước Trời". Làm thì phải có ăn. Làm ăn. Ăn là kết  thúc. Thiên Chúa dọn tiệc mời tất cả. Công bình. Đáp lại là tự do của mỗi người. Tự do thì phải nhận kết quả của sự thực hiện của mình. Thiên Chúa phán xét cũng tuỳ theo sự thể hiện của mỗi người. "Vua đến quan sát và thấy". Thấy sao thì phán xét vậy. 

 Vài điểm CHÚ GIẢI

- Vua dọn  tiệc cưới cho con mình: Israel và Đức Giêsu. Đức Giêsu là tân lang..là một tỉ dụ. Nước Trời là tiệc cưới Thiên Chúa dọn cho Con mình.

- Họ không chịu đến: Israel từ chối Đức Giêsu và công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã dùng họ để chuẩn bị. Không chịu đến là khinh dễ, từ khước Thiên Chúa, từ chối Nước Trời.

- Vua lại sai...  nhưng họ không thèm đếm xỉa gì tới, lại bỏ đi, người thì đi thăm trại, kẻ khác đi buôn, có người lại bắt đầy tớ vua mà sỉ nhục và giết chết: cố chấp từ khước. Do thái từ chối Đức Giêsu. Còn tín hữu ngày nay, Chúa Nhật mắc đi nầy đi nọ...không đến nhà thờ.

- Vua thịnh nộ sai quân lính đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thánh trì của họ: Trước là Do thái và Giêrusalem (năm 70), kế đến là phán xét cho mọi người. Không đơn giản như có nhiều ngưới lầm nghĩ "Thiên Chúa nhân từ vô cùng, cưối cùng Người sẽ "xả dàn" cho  tất cả vào ăn, không bỏ ai". Thiên Chúa không bỏ nhưng tự mình bỏ. Đoạn Phúc Âm nầy là câu trả lời rõ ràng.

- Các ngươi hãy đi ra các ngả đường gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới: "xả dàn". Thời cánh chung. Mời thì mời tất cả (không ép) nhưng đáp lại là quyền tự do và phải chấp nhận một số điều kiện.

- ..bất luận tốt xấu, tập hợp tất cả và phòng tiệc cưới đã đấy thực khách: Muốn đi dự tiệc cưới của vua thì phải áo quần "tử tế" kẻo mắc tội "khi quân". Phạm thượng khi quân là tội chém đầu. Nhiều người không đến mà đến thì phải....

- Bấy giờ vua đến quan sát khách dự tiệc thấy có người không có y phục lễ cưới: Ăn tiệc cưới của vua mà không có y phục lễ cưới là không được.

- Vua hỏi "sao bạn vào đây (được) mà không có y phục lễ cưới : Vào lậu (chui) phải không? Có kiểu nói lén chui vào thiên đàng bằng cách nầy cách khác..

- Người ấy câm miệng: không cãi lại được vì đúng vậy.

-Trói chân tay nó lại quăng ra chổ tối tăm bên ngoài ở đó mà khóc lóc nghiến răng: Hình phạt tuyệt đối. Không có van xin, không có tha thứ. Ngày phán xét đó. Đừng lơ mơ.

- Vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít: Ai cũng có thể. Chúa không đặt giới hạn. Tình thương bao la của Chúa là thế ấy. Đức Giêsu truyền đi rao giảng, ai nghe và tin thì chịu phép rửa gia nhập cộng đoàn cúư độ của Chúa và "nhập gia tuỳ tục", phải vô khuôn đổi mới, "giữ những điều Đức Giêsu dạy", không như trước nữa. Có đủ điều kiện mới chọn. Vì số nầy ít nên chọn ít. Chọn thì không thể bất luận tốt xấu.

Thiên Chúa thết tiệc. Tiệc của Chúa đã dọn sẳn. Tiệc Thánh Thể, tiệc Nước Trời. Thiên Chúa mời tất cả mọi người.

Những người khinh rẻ, từ chối mắc đi nầy đi nọ.....còn sỉ nhục đấy tớ vua thì số phận là tru diệt và phá huỷ thành trì của họ.

Còn những người vào ăn tiệc thì dụ ngôn y phục lễ cưới nói rõ "không phải muốn ăn thì cứ nhào vô". Tiệc của Chúa đòi hỏi phải có y phục xứng đáng: Ơn thánh hoá (không thể miễn). Bắt dầu là nghe lời rao giảng của những kẻ Chúa sai. Tin, chịu phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần và nhất là "giữ mọi điều Đức Giêsu truyên".

Bây giờ Thiên Chúa nhân từ, chờ đợi kẻ xấu hối cải, hết xấu bằng "giữ mọi điều ĐứC GIÊSU truyền". Giữ mọi điều Đức Giêsu truyền là có y phục lễ cưới.

Phaolô: Ăn tiệc Chúa không xứng đáng là rước hình phạt cho mình. Hoặc mắc đi đây đi kia không đến hoặc đến ăn tiệc mà xứng đáng, bây giờ thì không thấy rõ. Nhưng khi vua đến thì là lúc.....

Tiệc cưới trong Nước Thiên Chúa là ngày chung thẩm, quyết định số phận vĩnh cữu của mỗi người, ai từ chối lời mời gọi, mắc đi buôn, đi đám nầy đám kia.....còn khinh dễ Chúa còn sỉ nhục, giết hại các đầy tớ Chúa thì bị tru diệt và phá huỷ thành trì. Còn những ai vào ăn tiệc cưới (tín hữu) mà không có y phục lễ cưới (tình trạng công chính hoá) thì bị trói tay chân (hết còn làm gì được) ném ra bên ngoài (Nước Thiên Chúa) ở đó mà đói khát và khóc lóc nghiến răng...

Được ăn tiệc cưới trong Nước Thiên Chúa là kết cục vĩnh viễn, là hạnh phúc đời đời.                                

Đức Giêsu nói ai có tai thì hãy nghe.

CHÚA NHẬT 28 TN A
Mt  22,1 - 14

Niềm vui gắn liền với con người. Con người không thể sống mà không có niềm vui. Nếu không có niềm vui, cuộc đời sẽ trở nên nặng nề và đáng chán. Vì thế, khoa học kỹ thuật, tiền tài và vật chất luôn cố gắng đem lại cho con người thật nhiều niềm vui, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng những niềm vui ấy không khác gì những cánh phù du, sớm nở chiều tàn, để rồi càng lao mình vào những thú vui trần thế, con người càng cảm thấy thất vọng, chán nản và trống rỗng. Thấu hiểu được điều này nên khi đến trần gian Chúa Giêsu đã giới thiệu cho nhân loại một niềm vui mới, niềm vui vững bền. Niềm vui đó chính là Ngài. Không những Ngài mang niềm vui mà Ngài còn mang niềm hạnh phúc mãi mãi, mang đến niềm vui vĩnh cửu cho nhân loại. Hơn nữa, Ngài đã chỉ cách để con người sở hữu được niềm vui ấy mãi mãi. Ngài đúng là một Tin Mừng đem lại niềm hạnh phúc đời đời. Việc Ngài Nhập thể đáp ứng niềm khát khao của nhân loại từ bao đời. Ngài đến thế trần để ban sự sống, bình an, ơn cứu chuộc. 

Đọc trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã ví tiệc cưới này với tiệc cưới của một nhà Vua tổ chức cho Hoàng Tử. Chỉ có một điều khác biệt là những khách được mời (những khách quý đầu tiên) đã tỏ ra coi thường và đối xử tệ đối với các sứ giả của nhà Vua. Họ không những đã từ chối lời mời mà còn nhục mạ và sát hại những người được Nhà Vua phái tới.

Bài học mà Chúa Giêsu muốn truyền đạt cho thính giả thời của Ngài, tức là dân tộc Israel, một dân tộc ngay từ đầu đã được Thiên Chúa mời gọi làm dân tuyển chọn của Ngài, làm những khách mời đặc biệt vào dự tiệc Nước Trời. Thế nhưng khi Chúa Giêsu đến loan báo ngày mở tiệc và mời gọi họ thì họ từ chối. Vì thế, các khách được mời đầu tiên này sẽ được thay thế bằng bất cứ ai.

Dụ ngôn tiệc cưới ấy vẫn có giá trị đối với chúng ta ngày nay. Là Kitô hữu, chúng ta là những khách được mời dự tiệc Nước Trời. Thiên Chúa là Đấng đã mời gọi chúng ta "do lòng từ bi của Ngài, chứ không do công trạng nào của chúng ta". Nhưng Chúa đòi hỏi ở chúng ta một điều kiện, cũng là vinh dự của chúng ta là con người có lý trí và tự do, đó là đáp lại lời mời gọi yêu thương quảng đại của Ngài.

Trong các khách được mời dự tiệc cưới, chúng ta là những khách mời gọi cuối cùng để thay thế vào chỗ những khách đặc biệt được mời từ đầu mà đã từ chối lời mời của Chúa. Qua các thời đại, Thiên Chúa vẫn sai các sứ giả của Ngài đi qua mọi nẻo đường thế giới, mời gọi mọi người vào phòng tiệc, bất cứ họ là ai, tốt hay xấu. Thiên Chúa không loại bỏ ai, chính chúng ta tự loại mình. Nhưng không phải cứ vào phòng tiệc là được dự tiệc đâu, còn cần phải áo cưới nữa, nếu không sẽ bị tống cổ ra ngoài. Nói cách khác, không phải cứ là người Công Giáo, là người có đạo, là được vào Nước Trời đâu. Cần phải làm chứng cho Chúa Kitô, phải sống đời sống Kitô hữu, phải tin, yêu và theo Chúa Kitô nữa.

Kitô giáo không phải là một tin buồn, nhưng là một Tin mừng và nước trời là những bữa tiệc cưới không ngừng. Kẻ thì từ chối, người thì đáp trả lời mời gọi của Ngài. Lời mời gọi ấy được gửi đến cho mọi người không phân biệt giàu nghèo. Nhưng điều quan trọng đó là họ phải hiểu được rằng, sứ điệp của Tin mừng là một sứ điệp đem lại hạnh phúc. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta lại không muốn hiểu, đối với họ, đạo chỉ là những luật lệ ngăn cấm. Họ  cho rằng mình phải đi lễ, phải đi xưng tội, không được làm điều này điều kia. Có người thì lại nghĩ rằng mình không thể nào sống đạo. Họ tiếc rằng mình đã là Kitô hữu, vì đạo làm thiệt hại đến lợi lộc riêng tư của họ. Đạo là một cái gì buồn thảm với những tiếng thở dài não nuột. Thế nhưng nếu suy nghĩ chúng ta sẽ thấy họ mới chỉ biết được mặt trái của đạo. Trong khi đó người tín hữu đích thực lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, vì tất cả đều có thể đem lại cho họ sự hân hoan sung sướng.

Dụ ngôn còn cho thấy, cuối cùng phòng tiệc đầy khách, gồm đủ hạng người. Cũng thế, Giáo Hội ngày càng đông, gồm đủ mọi dân dộc trên thế giới. Nhưng Giáo Hội không phải là quán cơm bình dân, ai vào cũng được, không có một chút điều kiện tối thiểu. Có thể xem Giáo Hội là một "Bữa Tiệc của người tội lỗi", nhưng là người tội lỗi tin tưởng vào Chúa Kitô và ơn cứu độ Ngài đem đến. Tình thương đòi hỏi tình thương đáp đền, mới xứng đáng dự bữa tiệc tình thương.

Thánh Lễ là một bữa tiệc của Chúa. Giáo Hội là tập thể những người được mời dự tiệc, không phân biệt giai cấp giàu nghèo, màu da, ngôn ngữ. Lời Chúa và Mình Thánh Chúa là những món ăn " có chất lượng". Áo cưới trong trắng Chúa đã ban cho chúng ta trong bí tích Rửa Tội và Giải Tội là điều kiện để xứng đáng dự Tiệc Thánh này. Và Tiệc Thánh hôm nay bảo đảm cho việc dự tiệc cưới trong Nước Trời mai sau. Dưới ánh sáng đức tin thì mỗi ngày sống của chúng ta phải là một ngày lễ lớn, bởi vì từng giây từng phút chúng ta đã nhận lãnh biết bao ơn lành, biết bao nhiêu quà tặng của Thiên Chúa. Chính trong chiều hướng này mà mỗi ngày Chúa Nhật đều dẫn chúng ta tới đỉnh cao hoan lạc qua việc kết hiệp với Đức Kitô nơi bàn tiệc Thánh thể. Để rồi từ đó, niềm vui được chiếu toả trên toàn bộ cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con vui mừng và mau mắn vào dự tiệc Thánh Thể. Hơn nữa lòng chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện để xứng đáng hưởng niềm vui bất diệt của Chúa. Chính Chúa là niềm vui và hạnh phúc của chúng con. Chúa là Nước Trời mà chúng con đang khát khao tìm kiếm. Amen.

LỜI MỜI GỌI CỦA THIÊN CHÚA
Mt 22,1-14

Thiên Chúa là vị Vua đầy quyền năng, Ngài có thể làm được mọi sự theo ý Ngài muốn. Tuy nhiên, Ngài đã ban sự tự do cho con người để con người chọn điều tốt, làm điều lành hầu xứng đáng với phần thưởng đời đời Chúa ban.

Khi được tự do chọn lựa, con người có thể có xu hướng chọn những cái thấy được trước mắt, coi trọng vật chất hơn những ơn thiêng liêng Chúa ban, không biết thờ phượng Chúa cho phải đạo. Dụ ngôn tiệc cưới này đã nhắc nhở chúng ta biết chọn lựa đúng đắn. Thực tế cho thấy có rất nhiều người từ chối lời mời của Chúa, họ phủ nhận Thiên Chúa những vì mãi lo việc vật chất phần đời mà bỏ quên Thiên Chúa. Những khách được mời trong dụ ngôn này đã không chịu đến, sai người đến nhắc cũng không đến, Vua lại sai nhiều người khác đến mời mọc, họ cũng không đến, lại còn đối xử tệ bạc với những đầy tớ của Vua ! Thật là quá lắm!

Ông chủ trong dụ ngôn thật là tốt bụng, ông kiên nhẫn với nhóm khách được mời, tạo cơ hội cho họ đến nhưng họ cứ khăng khăng từ chối : vua lại sai các đầy tớ khác... nhưng lần này họ còn ra mặt chống đối, đánh đứa này, giết đứa kia. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này có ý ám chỉ đến những người Do thái, họ đã được các tiên tri kêu gọi, nhắc nhở, loan báo và chuẩn bị cho việc đón nhận Chúa Cứu Thế. Thế nhưng, khi Chúa Cứu Thế đến thì họ lại từ chối và còn đối xử cách bất công nữa.... Nghe dụ ngôn chúng ta thấy bất bình với những người được chủ mời dự tiệc này, nhưng có khi nào chúng ta cũng giống như họ chăng! Tiệc của hoàng tử mà chúng ta lo là, không lo sửa soạn sẵn sàng mà lại lo tìm những thú vui giả trá chóng qua!

Thiên Chúa quá nhân từ khi đối xử với con người, Ngài có quyền nhưng cứ nhân từ, nhẫn nại, không ép buộc mà chỉ mời; còn con người lại không biết nghĩ đến Chúa, cứ một lo chuyện đời theo ý riêng. Sẽ có lúc Chúa phải xét xử công bằng với chúng ta. Ngài không để sự dữ hoành hành mãi được. Lúc đó, không ai thoát khỏi kết quả mình làm lúc còn trên dương thế. Tội của những kẻ chối từ lời mời gọi của Thiên Chúa trầm trọng lắm vì đã không tin vào Đức Kitô, Đấng vì họ mà đến trong thế gian. Chúng ta không chống đối Thiên Chúa nhưng chúng ta hay chối từ lời mời gọi của Chúa trong Giáo hội, không tuân giữ lời Chúa dạy trong Kinh thánh, chưa nghe theo lời khuyên của những người Chúa chọn, chúng ta có thể sẽ bị chúa trách cứ về điểm này.

Giáo hội trần thế hôm nay còn có người lành kẻ dữ lẫn lộn. Thiên Chúa kêu gọi tất cả hãy đến với Người, mặc lấy tâm tình xứng hợp để được vào Nước Trời. Những ai hoán cải và giữ lời Chúa dạy, làm việc lành thì giống như người có mặc áo cưới, có tâm tình và diện mạo xứng hợp để vào dự tiệc cưới. Bao lâu chúng ta duy trì đời sống công chính, gia tăng những việc lành thì chúng ta đang khoác cho mình chiếc áo cưới sẵn sàng chờ Chúa gọi.

Bữa tiệc Thánh Thể vẫn được lặp lại hàng ngày trong Thánh lễ, ai muốn tham dự phải mặc áo ân sủng Chúa và sống theo Tin Mừng. Để đi vào Nước Trời, chúng ta phải giặt áo mình trong máu Con Chiên, phải mặc lấy Chúa Kitô và thể hiện ra bên ngoài bằng đời sống tốt đẹp hơn, bác ái, quãng đại hơn...(x. Ep 4, 24).

Lạy Chúa Giêsu, con xin cám tạ Chúa đã kêu gọi con vào nhà chúa, con sẽ cố gắng đáp trả tiếng Chúa và dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ cho Nước Chúa mau trị đến trong các tâm hồn.

TIỆC NƯỚC TRỜI
Mt 22,1-14

Trong một đời người chắc chắc ai ai cũng có rất nhiều lần dự tiệc, nào là tiệc cưới, sinh nhật, bổn mạng... nhưng vì tình nghĩa chúng ta cũng rất ít lần bỏ qua. Họa hoằn làm chúng ta mới bỏ qua một lần, nhưng lần đó chỉ là những trường hợp bất khả kháng chúng ta không thể nào đi được. Cho dù buổi tiệc đó có lớn đến đâu, nhân vật quan trọng như thế nào đi nưa thì đó cũng cũng chỉ là buổi tiệc mau tàn, chóng qua. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta thấy một buổi tiệc vô giá, buổi tiệc quan trọng hơn gấp bội phần buổi tiệc của trần gian nay. Đó chính là buổi tiệc nước trời mà Thiên Chúa giống như vua kia tổ chức tiệc cưới cho hoàng tử. Nước Trời có nghĩa là gia đình Thiên Chúa trên trần gian. Tiệc cưới là bàn đặt lương thực thiêng liêng. Còn mỗi người chúng ta là đầy tớ của vua cao cả. Chúa Kitô là Con của Ngài. Cha trên trời sai chúng ta đi mời mọi người chia sẻ bữa tiệc thiêng liêng do Giáo hội của Ngài khoản đãi.

Nhưng ai là người chúng ta có thể mời ? Thực tế là mọi người. Có nhiều người Công Giáo không bao giờ tham dự những ngày đại phúc, tĩnh tâm hay học hỏi về đạo. Những người công giáo lơ là về đạo ấy, chỉ cần một chút thúc giục để họ bắt đầu quay về với gia đình của Thiên Chúa. Họ hăng say tham gia vào buổi tiệc mà chính Chúa đã dọn, đã mời gọi. Chính khi họ đi dự tiệc họ cũng có thể mời gọi người khác cùng đi

Hơn nữa chúng ta cũng cần nghĩ đến những người bạn chưa hề nghe, chưa hề biết, chưa hề cầm được tấm thiệp mời, đó chính là những người bạn khác niềm tin khác tôn giáo đang tìm kiếm của ăn thiêng liêng. Chúng ta có thể gặp những người khách này ở đâu ? Họ có thể là người láng giềng, bạn học, bạn công nhân cả đến những người thân thuộc. Họ có thể là người quen biết trong cuộc chơi, ở tiệm bán hàng, trên xe buýt, ở phòng đợi bác sĩ, bạn đừng giới hạn sự mời đón vào những người gọi là đáng kính. Bạn hãy mời những người thấp kém, vô gia cư, tội lỗi. Như trong Tin Mừng hôm nay, ông vua truyền lệnh: "Hãy ra các ngả đường, mời bất cứ ai bất luận tốt xấu".

Hãy mời họ thường xuyên tới dự thánh lễ, hay những dịp lễ dặc biệt lễ Giáng sinh, viếng máng cỏ, nghi lễ rửa tội, lễ cưới, lễ an táng hay là viếng nhà thờ trong tuần một vài lần...

Nếu có thể, bạn hãy nói trước với cha sở về những người khách ấy. Có lẽ Ngài mong được biết có sự hiện diện của họ, và có một vào người hứơng dẫn cho họ chung quanh nhà thờ. Điều này làm họ cảm thấy được cần đến và giúp sửa được ý niệm sai lầm là người công giáo chúng ta không muốn người ngoài đạo tham dự các lễ nghi.

Giả sử như họ từ chối lời bạn mời, thì bạn cũng đã một trọn bổn phận của bạn, bổn phận của lòng tin và bác ái. Bạn đang cổ động sự hiểu biết giữa những người có niềm tin khác nhau. Bạn đang tỏ ra rằng: đức tin của bạn có một ý nghĩa đối với bạn. Bạn lưu tamâ và ân cần mong muốn người khác chia sẻ bữa tiệc thiêng liêng chúng ta tham dự trong chính giờ này.

Lạy Chúa, Chỉ có tình yêu mới đáp trả được tình yêu, chỉ có lòng thành mới mới đáp trả được lời mời gọi thiết tha mà Thiên Chúa đã kêu gọi. Xin cho con biết nhân ra đâu là thánh Ý Chúa để con hăng say đáp trả bằng tình yêu và lòng nhiệt thành. Amen

SAN SẺ NIỀM VUI
Mt 22,1-14

Anh chị em thân mến.
Có lần vào tiệm ăn sáng, tôi nhìn thấy hai trường hợp trái ngược nhau:

Một đứa trẻ được mẹ dắt vào quán ăn, ngồi vào bàn, được một phần ăn riêng biệt. Nhưng nó tỏ vẻ khó chịu, không biết vì lý do gì mà nó không vui, nó không nhìn đến phần thức ăn của mình. Người mẹ thì nhìn con với vẻ ái ngại, bà năn nỉ con, nhưng vô hiệu. Cuối cùng hai người đứng lên với phần ăn còn nguyên.

Một đứa trẻ khác, trên tay có một cái lon, chạy ngay lại phần ăn còn nguyên trên bàn mà người chủ đã không cần dùng đến, nó cho tất cả vào trong chiếc lon và mang ra bên ngoài, cùng với một đứa trẻ khác nhỏ hơn, tận hưởng niềm vui của một người không cần đến.

Tôi chợt suy nghĩ: phần ăn là chất bổ dưỡng, là niềm vui cho một người, nhưng chính người đó không vui khi nhận thấy phần của mình. Một người khác nhận được niềm vui không phải chuẩn bị cho mình, nhưng lại được hưởng trọn vẹn. Nếu đứa trẻ cằm chiếc lon, không biết chuẩn bị những gì cần thiết để có thể mang phần ăn ra bên ngoài tận hưởng, thì làm sao nó có thể hưởng trọn niềm vui được.

Trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cho mọi người nhìn thấy viễn ảnh một tiệc cưới, những vị khách quý đã được mời, sau đó còn được nhắc lại. Nhưng những người đã được mời đó, không một ai được dự tiệc vì có người không muốn tham dự, họ không còn nhớ đến lời mời gọi trước kia, họ chỉ sống cho mình và chỉ biết có chính mình. Có người không dự được vì họ đã bị trừng phạt. Họ không muốn dự tiệc, là một việc không phải phép, nhưng họ còn hành hạ những người đến nhắc nhở cho họ về những gì họ đã hứa, nên họ bị trừng phạt. Còn những người dự tiệc, là những người đang cần đến thức ăn và có sự chuẩn bị để đón nhận thức ăn một cách xứng đáng và không phung phí nó. Những người dự tiệc là những người không cần được báo trước, nhưng họ biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi với lòng chân thành.

Mỗi người trong chúng ta được mời gọi sống làm người, chúng còn được mời gọi để sống trong hồng ân Chúa cách đặc biệt hơn qua việc chúng ta được lãnh bí tích rửa tội. Đó là chúng ta được mời gọi để sống đời sống một người Công Giáo. Thiên Chúa còn mời gọi mỗi người sống trong môi trường sống của mình, sống xứng đáng với địa vị trong xã hội, trong môi trường thực tế của công việc để sống theo thánh ý Chúa. Lời mời gọi đó chúng ta cũng thường được nghe nhắc nhở lại rất nhiều trong đời sống hằng ngày: kêu gọi chu toàn trách nhiệm, kêu gọi sống xứng đáng hơn, kêu gọi sửa đỗi đời sống. Nhiều lúc những lời đó làm cho chúng ta khó chịu, không muốn nghe. Có những lúc chúng ta phản ứng mạnh mẽ hơn vì những lời đó làm cho chúng ta ái ngại. Những lời mời gọi và nhắc nhở đó, những lời làm cho chúng ta khó chịu đó là những lời kêu mời chúng ta đến dự bàn tiệc nước trời. Nhưng mỗi người đáp lại như thế nào? Cứ nhìn lại đời sống, nhìn lại những hành động đã qua, xem chúng ta đáp lại lời mời như thế nào?

Chúng ta hứa vào dự tiệc, nhưng nhiều lúc chúng mãi bận rộn với những toan tính thiệt hơn hằng ngày, chúng ta mất quá nhiều thời gian với gia tài riêng tư của mình: đó là sự ích kỷ, sự hẹp hòi và cả những cố chấp trong con người của mình, nên không còn nghe thấy gì ngoài bản thân mình. Chúng ta chỉ còn biết tính toán thiệt hơn, cố làm sao mang cho mình thật nhiều những gì mình muốn, không cần biết đó là đúng hay sai, đồng thời cũng để ngoài tai những lời nhắc nhở chân thành. Như thế thì làm sao chúng ta có thể ngồi vào bàn tiệc đã dọn sẵn và đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta giống như đứa bé, ngồi trước phần ăn nhưng không chịu dùng những gì của mình.

Nếu chúng ta chu toàn trách nhiệm hằng ngày, cho dù những khó khăn vất vã, nhưng vẫn chấp nhận và can đảm vượt qua. Nếu chúng ta biết lắng nghe và nhìn lại chính mình, để nhận ra những gì sai lỗi, để làm lại cho tốt. Nếu chúng ta lắng nghe tiếng Chúa qua những việc làm tốt đẹp, những cử chỉ yêu thương, những lời nói ủi an khi cần thiết; đó là chúng ta đang bước vào phòng tiệc với chiếc áo cưới chuẩn bị sẳn sàng, và dự tiệc vui mừng với chủ.

Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho mỗi người biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa kêu mời, để xứng đáng dự tiệc Nước Trời.

DỰ TIỆC MIỄN PHÍ
Mt 22, 1 - 14

Một lần nọ, tôi nghe được mẫu đối thoại như sau:
- Lúc này sao "giấy báo thuế" đến liền liền. Rầu hết sức!
- Giấy báo thuế là gì?
- Là thiệp mời đi đám đó.
- Được nhiều người mời là niềm vinh dự chứ sao lại rầu.
- Biết vậy rồi, nhưng đâu phải đến ăn không rồi về được. Phải có bao thơ chứ. Mày biết không trong vòng một tháng mà có đến 5 cái thiệp mời. Hầu hết là những chỗ không thể bỏ được nên phải bấm bụng vay tiền để đi chứ làm sao có đủ!!!

Qua mẫu chuyện nhỏ trên đây, chúng ta thấy được mời dự tiệc là một niềm vinh dự. Vì niềm vinh dự ấy chúng ta phải chịu mất tiền và mất thời gian. Niềm vinh dự ấy lại tăng thêm cho chủ nhà khi những người được mời đi dự đầy đủ. Thế nhưng, thật là buồn cho chủ nhà khi tiệc đã dọn sẵn mà những người được mời chẳng thấy ai. Tâm trạng này phần nào phản ảnh tâm trạng của ông vua trong dụ ngôn Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay.

Nhà vua sai đầy tớ đi tận nhà những người được mời và dặn: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! " (Mt 22, 4)

Đáng buồn thay, những người được mời họ viện đủ lý do: "Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết" (Mt 22, 5b - 6). Họ đâu biết rằng làm như thế sẽ khiến nhà vua buồn như thế nào. Buồn ở đây không phải vì họ không ông nhưng ông buồn vì chính những người được mời này đã tự làm hại đến chính mình. Họ đã từ chối niềm hạnh phúc nhà vua chuẩn bị sẵn cho. Chắc chắn nhà vua là người giàu sang nên chẳng cần bao thơ làm chi. Nhà vua dọn tiệc và mời họ đến dự miễn phí nhưng họ lại từ chối.

Hình ảnh nhà vua này chính là Thiên Chúa của chúng ta. Thiên Chúa chuẩn bị sẵn cho chúng ta bữa tiệc Nước Trời và mỗi Thánh lễ cũng chính những bữa tiệc Thánh miễn phí. Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách hoàn toàn nhưng không. Thế nhưng, đáng buồn thay có nhiều người lại tìm đủ mọi lý do để từ chối. Họ quên rằng khi từ chối như vậy là họ đang tự làm hại chính mình.

Hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhanh chóng đáp lại lời mời gọi của Chúa đến hưởng hạnh phúc Nước Trời mà Người đã dọn sẵn cho chúng ta.

2337    06-10-2011 16:05:08