Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Chương Trình Lễ An Táng Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, Thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013 và Hình Ảnh ngày 31/ 01/ 2013

Thánh lễ I: 5h15 : Qúy Thầy Đại Chủng Viện + Tiểu Chủng Sinh

Thánh lễ II: 10h
+ Hạt Thạnh Phú
+ Họ đạo Sa Đéc

+ Họ Cái Nhum

Thánh Lễ III: 17h15 : Họ Cái Mơn - Chợ Lách


Thánh Lễ IV: 20h30

 

PHIÊN ĐỌC KINH CANH THỨC ĐÊM CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA GIACÔBÊ

21 h - 22 h: Giáo Dân NT Chánh Tòa
22h - 23h: HDMTG Cái Mơn
23h - 24 : HDMTG Cái Nhum
24h - 1h : Dòng St. Paul
1h - 2h : HDMTG Cái Nhum
2h - 3h : Dòng St. Paul
3h - 4h : Qúy Thầy +  Tiểu Chủng Sinh

  • Chương trình canh thức này được áp dụng cho các đêm 31. 01 ; 01.02 ; 03.02

 

Hình ảnh ngày 31/ 01/ 2013

Đưa thi hài Đức Cha Giacôbê về Nhà Thờ Chánh Tòa

Cha Quản Hạt Vĩnh Long, Cha sở Chánh Tòa đón thi hài Đức Cha Giacôbê

Những lời cầu của đoàn con Vĩnh Long cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê

Thánh lễ đầu tiên cầu cho linh hồn Đức Cha Giacôbê

Cha Quản hạt Vĩnh Long chủ sự thánh lễ

Chủng sinh Vĩnh Long luôn ở bên Đức Cha Giacôbê

Đoàn con tu sĩ cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê

Đoàn con tín hữu Vĩnh Long cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê

Cầu lễ trước nghi thức Tẩn Liệm

Đức cha Tôma chủ sự nghi thức Tẩn Liệm

Đông đảo linh mục đoàn cùng ở bên Đức cha Giacôbê

Xin cầu cho Đức Cha Giacôbê

Thánh lễ sau nghi thức Tẩn Liệm

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân chủ sự thánh lễ

Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc  cùng hiệp dâng thánh lễ

Kính viếng Đức Cha Giacôbê

Chúng con cùng cầu nguyện cho Đức Cha Giacôbê

3914    24-02-2013 20:52:24