Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Chương Trình Tĩnh Tâm & Phân Công Nhiệm Vụ

Chuongtrinh TT 2015b_001

TĨNH TÂM LINH MỤC THƯỜNG NIÊN

Năm 2015

 

 

 

I . BẢNG PHÂN CÔNG

·       Điều hành chung: CHA GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN

·       Giảng Tĩnh Tâm : Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

·       Hướng dẫn dọn gẫm: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

·       Hướng dẫn học hỏi: Cha Paul Lưu Văn Kiệu (Sáng Thứ Sáu)

nội dung  học hỏi: Tông Sắc MISERICORDIÆ VULTUS

 

SÁNG THỨ SÁU ĐÚC KẾT VÀ  ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2016­

 

 

II. BẢNG PHÂN CÔNG NỘI BỘ

 

Điều hành chung : GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN

 

TT

CÔNG VIỆC

Trách nhiệm (Tr)

Công sự viên (Ph)

Ghi chú

1.

Tiếp Tân

C. Pet. Vũ

C. Pet. Tùng

 

2.

Trật tự - Vệ sinh

C. Pet. Tâm

C. Pio Bằng

 

3.

Ẩm thực

C. Vs. Phúc

C. JB. Bạch

 

4.

Phụng vụ+Ât Ás.

C. F.Việt

C. Mic. Sung

 

5.

Y Tế

C. Mic. Sung

C. Pet. Tâm

 

6.

Văn Phòng

C. Pet. Thấm

C. F. Việt

 

7.

Truyền Thông

C. Mt. Văn

C. Phi. Phong

 

  

PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ

Tuần Tĩnh Tâm

 

 

Thứ Hai:  Phép Lành MTC Khai Mạc

Chủ Sự:   Cha Giám Quản Giáo Phận

Giúp:        Cha Pet. Nguyễn Minh Thái & Cha Gs. Trần Tử Hiếu

 

Thứ Ba:  Thánh Lễ Đồng Tế

Chủ Tế:   Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giúp:        Cha Giám Quản Giáo Phận

Bài Đọc I:           Cha Pet. Huỳnh văn Quang

Bài Đọc II:          Cha Pet. Phạm Bá Trung

Phúc Âm:            Cha Jac. Nguyễn Văn Mẫn

Phép Lành MTC

Chủ Sự:    Cha Jos. Đinh Quang Lục

Giúp:        Cha Cr. Nguyễn Văn Đồng & Cha Gc. Nguyễn Quốc Vinh

 

Thứ Tư:  Thánh Lễ Đồng Tế

Chủ Tế:   Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giúp:        Đức Ông Barnabê Nguyễn văn Phương

Bài Đọc I:   Cha Mic. Bảo Long

Phúc Âm:    Cha Dom. Nguyễn Khắc Xuyên

Phép Lành MTC

Chủ Sự:    Cha Louis. Nguyễn văn Kỉnh

Giúp:        Cha Đamianô Lê Đình Khôi &  Lr.Nguyễn Văn Thứ

 

Thứ Năm:  Thánh Lễ Đồng Tế

Chủ Tế:   Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giúp:        Cha Giám Quản Giáo Phận

Bài Đọc I:   Cha P. Lê Hoàng Vũ

Phúc Âm:    Cha Jos. Lâm Quang Thi

Phép Lành MTC

Chủ Sự:    Cha Jac. Bùi Văn Đảm

Giúp:            Cha G.Lasan Nguyễn Vĩnh Lộc & Cha Micae Võ Thành Triệu

 

Thứ Sáu:  Thánh Lễ Đồng Tế

Chủ Tế:   Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giúp:        Cha Giám Quản Giáo Phận và Quý Cha mừng 25 năm và 50 năm :   Phaolô Thuận, Ben. Thiên, Pet. Xuân, Jac. Đảm, Vin.Khôi, Mt. Văn,

Bài Đọc I:   Cha Fx. Nguyễn Tấn Hạp

Phúc Âm:    Cha Mt. Nguyễn Văn Văn

Phép Lành MTC 

Chủ Sự:    Cha Paul Lưu văn Kiệu

Giúp:        Cha Pp. Nguyễn Minh Thới & Paul. Phan Thanh Duy

 

 

Xướng Kinh Phụng Vụ          Cha Giuse Lưu Văn Minh & Phêrô Ngô Văn Be

        Thánh Nhạc      Tập Hát :      Cha Mathêô Nguyễn Văn Hiền

 Đệm Đàn:     Cha Car. Đặng Đăng Nguyên  &  Cha P. Lê Văn Nhẫn

Dọn Bàn Thờ               Cha  Pet. Phạm Minh Tâm &  Pet. Nguyễn Thanh Phong

Giữ Giờ                        Cha  Paul. Phạm Thanh Sơn

Âm Thanh                 Cha  Jac. Bùi Văn Đảm (Hội trường),  chủng sinh (nhà nguyện)

 

5647    14-11-2015 23:51:30