Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Chương trình Lễ Tấn Phong Giám Mục & Lễ Tạ Ơn của Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

Chương trình Lễ Tấn Phong Giám Mục & Lễ Tạ Ơn của Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Thánh Lễ Tấn Phong sẽ được truyền hình trực tiếp tại trang web: www.giaophanvinhlong.net và www.ducmelamabentre.com.

Video Giới Thiệu LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG - 11.12.2015

 

Xem truyền hình trực tiếp:

 

tan_phong_1

tan_phong_2

ta_on_1

ta_on_2

 

3216    09-12-2015 13:13:47