Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐẠI HỘI FABC NGÀY 12-12-2012

Ngày thứ hai của Đại hội tòan thể FABC lần thứ X bắt đầu bằng Thánh lễ do ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn làm chủ tế vào lúc 7 giờ sáng.

Trong bài giảng, ĐHY chia sẻ cảm nhận của ngài trong việc sống Lời Chúa nhằm đáp lại những thách thức trong xã hội hôm nay. Tình yêu Chúa có đủ năng lực biến đổi những mất mát và khổ đau thành cơ hội. Điều cần thiết là phải sống Lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để hòa nhập vào truyền thống văn hóa, tìm nơi đó hạt mầm Lời Chúa, sử dụng những hạt mầm đó vào công cuộc xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Người tín hữu cần ý thức mình phải trở nên giếng nước đầu làng, mang nước hằng sống của Chúa đến cho mọi người, và thành chứng nhân của Chúa cho thế giới hôm nay.

Từ 9g sáng đến 6g chiều, các thành viên Đại hội đã ngồi thảo luận với nhau trong 3 phiên họp chung và 1 phiên họp theo nhóm. Chủ đề hội thảo cho ngày hôm nay là: “Xin ơn khôn ngoan để nhận ra dấu chỉ thời đại”.

Ngày thứ hai của Đại hội cũng kết thúc bằng giờ cầu nguyện Taizé.

Nguồn giaophanxuanloc.org

842    13-12-2012 14:43:57