Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

ĐỀN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE : HÀNH HƯƠNG 13 THÁNG 12

ĐỀN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE : HÀNH HƯƠNG 13 THÁNG 12

20161213 105517

          Đến hẹn lại về, ngày 13 tháng 12 năm 2016 hôm nay, dù trời âm u do áp thấp nhiệt đới nhưng cũng không thể ngăn được con đường, nhất là tấm lòng của những người con cái của Mẹ về với Mẹ trong ngày hành hương định kỳ hàng tháng. Từ rất sớm, những chiếc xe con lại về với mảnh đất La Mã linh thiêng. Nhiều và nhiều con cái của Mẹ ở các họ đạo lân cận La Mã cũng đã trở về với Mẹ.

          Hơn 9 giờ, Cha Quản Nhiệm Đaminh Nguyễn Hữu Trung và một Cha nữa ngồi tòa để ban Bí tích Hòa Giải cho những ai cần đến tòa Hòa Giải.

          10 giờ 00, cộng đoàn quy tụ vào ngôi thánh đường nhỏ bé La Mã để dự giờ hành hương.

          Giờ hành hương này, cộng đoàn cùng linh mục hướng dẫn mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm và chiêm ngắm hình ảnh Mẹ Maria trong mùa Vọng, đặc biệt chiêm ngắm Mẹ với lời chào “Đấng đầy ân sủng” từ miệng của sứ thần.

          Cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ những lời Kinh Mân Côi cũng như lời tạ ơn và xin ơn của cộng đoàn cũng như của mỗi người con.

          10 g 30, Thánh Lễ tạ ơn được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng.

          Trong bài chia sẻ, Cha giảng mời cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria với lời xin vâng Thánh Ý của Chúa thay vì vâng xin nghe theo lời con rắn dữ của bà Eva … vẫn là những con người yếu đuối, chúng ta cùng xin Mẹ gìn giữ, đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời và nhất là ta thưa lời xin vâng với Chúa như Mẹ - đó cũng chính là lời kết cũng như tâm tình của Cha giảng.

          Thánh Lễ khép lại, nhiều người lại nán ở lại bên Mẹ để thì thầm thủ thỉ thỏ thẻ với Mẹ chút cõi lòng của mình.

          Đã khá trưa, đoàn chúng tôi ra về nhưng rồi vẫn còn có một số xe từ xa đến kính viếng Mẹ.

          Ra về nhưng lòng chúng tôi vẫn tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng tôi trong bàn tay và nhất là tấm lòng từ ái của Mẹ. 

20161213 102357

20161213 102729

20161213 105749

20161213 105803

20161213 105901

20161213 110158

20161213 110601

20161213 110654

20161213 110709

20161213 110659

20161213 110718

20161213 110730

20161213 110736

20161213 110739

1633    13-12-2016 17:14:05