Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐỀN ĐỨC MẸ LA MÃ : HÀNH HƯƠNG ĐẦU THÁNG 12

ĐỀN ĐỨC MẸ LA MÃ : HÀNH HƯƠNG ĐẦU THÁNG 12

IMG 0533

          Đến mỗi ngày thứ Bảy đầu tháng, con cái của Mẹ dù ít dù nhiều vẫn cứ trở về bên Mẹ La Mã để kính Mẹ.

          Từ sáng thứ Bảy hôm nay, 3 tháng 12, con cái của Mẹ từ nhiều nơi đến với La Mã tuy không đông như những tháng trước. Con cái của Mẹ thủ thỉ với Mẹ cõi lòng của mình khi đến với Linh Ảnh.

          10 giờ 00 cộng đoàn cùng nhau tham dự giờ hành hương kính Mẹ với chủ đề Mẹ Maria sống mùa Vọng. Trước đó, cộng đoàn tìm đến bí tích Hòa Giải với Chúa và tha nhân.

          Sau giờ hành hương, Thánh Lễ tạ ơn được bắt đầu. Cha quản nhiệm Đaminh Nguyễn Hữu Trung chủ tế Thánh lễ cũng như chia sẻ trong Thánh Lễ (xin mời cộng đoàn xemhttps://youtu.be/Hz3m-2qqps0 )

          Lễ xong, con cái lại nán lại bên Mẹ để xin những ơn lành cần thiết cho họ đạo, cho gia đình và cho bản thân.

IMG 0534

IMG 0535

IMG 0536

IMG 0537

IMG 0538

IMG 0539

IMG 0540

IMG 0541

IMG 0543

 

1052    03-12-2016 15:52:37