Nhằm giúp cho các bạn trẻ có thể tham dự Ngày Giới Trẻ, năm nay Ban Mục Vụ Giới Trẻ của Giáo Phận Vĩnh Long tổ chức Ngày Giới Trẻ theo các Tỉnh. Tại Bến Tre, Nhà Thờ Cái Mơn được chọn là nơi tổ chức cho ngày Giới Trẻ.
Sáng ngày 15/07/2015, 600 bạn trẻ từ 21 họ đạo thuộc tỉnh Bến Tre và 45 học sinh dòng thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã đến Cái Mơn để tham dự Ngày Giới Trẻ.
Trong chương trình, buổi sáng các bạn được học hỏi Sứ Điệp Giới Trẻ năm 2015 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, học Giáo Lý bằng hình thức Đố Vui Rung Chuông Vàng.
10 giờ 30, Cha Tôma Tân - Trưởng Ban Mục Vụ Giới Trẻ - chủ sự Thánh Lễ Đồng Tế.
Đầu giờ chiều, các bạn được học hỏi về Kỹ Năng Sống và tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn như Người Bí Ẩn, Rút Thăm Trúng Thưởng. Sau cùng là chương trình Văn Nghệ và Bế Mạc.