Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Đại Hội Quới Chức tại Hạt Cái Mơn năm 2012

Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2012,Đại Hội Quới Chức Hạt được tổ chức tại Nhà Thờ Cái Mơn.Thành phần tham dự bao gồm 230 quới chức của các họ đạo thuộc hạt Cái Mơn.Chương trình được huấn luyện theo chương trình chung của Giáo Phận, do quý cha nằm trong Ban Phụ Trách Quới Chức của Giáo Phận và hạt đảm trách.Chương trình bắt đầu từ 6h 30 với Thánh Lễ khai Mạc do Cha Hạt Trưởng Pr Dương Văn Thạnh chủ tế cùng với quý cha trong ban giảng huấn, và sẽ kéo dài tới 16h cùng ngày.

Một số hình ảnh


Dâng Thánh lễ xin Chúa thánh hóa

Cha Phêrô Thạnh Quản hạt chia sẻ Tin Mừng

Anh chị em sốt sắng dâng thánh lễ


Đại diện Họ đạo Cái mơn chào mừng ngày học hỏi


Chăm chú ghi chép học hỏi


Cha Giacôbê Bùi Văn Đảm phụ trách Quới Chức Giáo phân

1137    18-06-2012 15:55:10