Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

Dấn Thân

Tin Mừng được những người trẻ mong đợi, những người này hoài nghi về sự tự do của họ, và họ có nhu cầu, nhiều khi rất mãnh liệt, tìm kiếm những lý tưởng để sống, để yêu đời, để tồn tại một cách có ý nghĩa và trách nhiệm.

Tin Mừng cũng được mong đợi từ những người có trách nhiệm đối với xã hội, họ muốn được nâng đỡ trong việc thực thi tách nhiệm của họ. Tin Mừng được mong đợi như một suối nguồn tín thác, đến từ Thiên Chúa và thông truyền cho chúng ta nhờ đức tin sống động và thực tiễn trong sự hiệp nhất với Giáo Hội.

Đòi hỏi nêu trên giúp chúng ta cảm nghiệm cuộc đời sống đạo cụ thể của người Kitô hữu. Kitô hữu dấn thân triệt để cho Thiên Chúa với tình yêu hiến tế, hy vọng khi đã hết mọi hy vọng. Giống như Abraham khi sát tế con trai mình, ông đã thấm thía kinh nghiệm mất còn của một tình nghĩa. Khi nhận con trở lại từ bàn thờ, Abraham trực giác thế nào là sống với nhau đích thực ?

Người Kitô hữu được mời gọi dấn thân cho chân lý Tin Mừng Cứu Độ, được mời gọi trở nên công chính mới. Mọi tư tưởng lệch lạc, mọi ước muốn bất chính phải được dập tắt ngay từ trong suy nghĩ, nhận thức sáo mòn... Bởi vậy, con đường dấn thân cho Tin Mừng sẽ không là con đường thanh thản để trốn những nỗi truân chuyên và đứng bên lề những cơn bão táp. Nhưng dẫn mỗi người chúng ta lên đường sát tế như Abraham hay hiến tế như Đức Kitô trên thập giá.

Sát tế không vui nhưng cay đắng lắm. Hiến tế không thanh thản, bình an, nhưng thổn thức quẫy quật.

Theo Đức Kitô có thể chẳng thấy "được gấp trăm ngay ở đời này". Nhưng chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ xây cả một thành phố tình yêu trên đồi, và nếu tình yêu là hạnh phúc, mỗi ngươi chúng ta đã sẵn một lâu đài hạnh phúc.

Theo Đức Kitô không hẳn để thông thạo làm giàu kiến thức tôn giáo; nhưng là để mỗi người Kitô hữu cảm nghiệm sâu xa, rõ ràng hơn một con đường sống là chính Đức Kitô - Người chính là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống !

CÁT BIỂN

911    20-02-2014 19:22:49