Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Dâng Mình Cho Chúa Như Mẹ

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH

Dcr 2, 14-17;  Mt 12, 46-50

DÂNG MÌNH CHO CHÚA NHƯ MẸ

          Theo Tiền Phúc Âm của Thánh Giacôbê trình thuật rất chi tiết :

          Thánh Gioakim và Thánh Anna son sẻ. Khi một thiên thần hiện ra với Thánh Anna, bà hứa nếu sinh được một người con, bà sẽ dâng cho Chúa. Khi sinh ra Nhi Nữ Maria, bà Anna không cho sơ sinh Maria được tẩy uế theo luật.

          Ngày tháng qua, Nhi Nữ Maria lên hai tuổi, Thánh Gioakim nói với Thánh Anna: "Chúng ta hãy đưa Con trẻ lên đền để thể hiện lời hứa của chúng ta, không thì Chúa sẽ giáng hoạ trên chúng ta, và của lễ chúng ta không được chấp nhận".

          Thánh Anna trả lời: "Chúng ta hãy đợi đến năm thứ ba, để Con trẻ không còn lưu luyến cha mẹ".

          Thánh Gioakim nói: 'Được!' Và khi Nhi Nữ Maria lên ba tuổi, Thánh Gioakim nói: "Chúng ta hãy gọi các thiếu nữ Do Thái trinh trong đến và cho mỗi cô một cây đèn thắp sáng để Con trẻ hướng về Đền thờ, không lưu luyến ngó lại"'.

          Và sau đó, tất cả đi lên đền. Thầy tư tế ôm hôn và chúc lành Nhi Nữ Maria và nói: "Chúa đã ca ngợi danh Con giữa mọi thế hệ. Vì Con, Chúa sẽ tỏ lộ ơn Cứu độ cho con cái Israel cho đến ngày tận thế. Rồi thầy tư tế đặt Con trẻ lên cấp thứ ba của bàn thờ và Thiên Chúa đổ ơn xuống trên Con trẻ làm cho Con trẻ nhảy mừng. Toàn thể nhà Israel yêu mến Nhi Nữ Maria. Cha mẹ Nhi Nữ ngạc nhiên, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa toàn năng, vì Nhi Nữ không trở về với các ngài nữa. Nhi Nữ Maria ở trong Đền thờ được nuôi dưỡng như một chim bồ câu do tay một thiên thần'".

          Theo luật Môsê và lời khấn hứa với Thiên Chúa, thân phụ mẫu của Đức Mẹ là hai Thánh Gioakim và Anna đã dâng Ấu Nhi Maria cho Thiên Chúa.

          Tiền Phúc Âm của Thánh Giacôbê cho biết Trinh Nữ Maria khi vừa lên 3 tuổi đã được cha mẹ dâng vào Đền thờ Giêrusalem. Tuy còn thơ bé nhưng đã đầy ơn Chúa, Nữ Nhi Maria sung sướng thoăn thoắt bước thang lên đền.

          Trong dịp đặc biệt này, Nữ Nhi Maria đã khấn cùng Chúa trọn đời sống đồng trinh, tự dâng mình toàn hiến phụng sự Chúa và hoan hỉ ở lại chung sống với các trinh nữ trong Đền thờ.

          Việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền thờ Giêrusalem đã được Thánh Evodiô ghi chép. Thánh Evodiô là một trong bảy mươi hai môn đệ của Chúa Giêsu và là Giám mục thành Antiokia trước Thánh Inhaxiô. Theo truyền thống của Giáo hội, việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền thờ là mẫu gương tận hiến phụng sự Chúa cho các linh hồn tận hiến như linh mục, tu sĩ nói riêng, và lứa tuổi thanh xuân nam nữ nói chung.

          Đức Trinh Nữ Maria dâng mình trong Đền thờ để trọn đời hiến thân cho Thiên Chúa, và phục vụ công trình cứu chuộc loài người. Thiết lập Lễ Đức Mẹ dâng mình, Giáo hội cảm tạ Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria trong hàng con cái loài người. Chuẩn bị người lên chức phẩm cao sang làm Mẹ Chúa, và đồng công cộng tác trong công cuộc Cứu thế. Đồng thời, Giáo hội tôn vinh ngợi khen Đức Trinh Nữ đã sẵn lòng tuyệt đối tận hiến mình cho Thiên Chúa và Giáo hội cũng khuyến khích mọi người noi gương Mẹ dâng mình cho Chúa, để sống với Chúa và cho nhiệm cuộc cứu rỗi của Người.

          Nhìn lại cuộc đời của Mẹ Maria, ta thấy từ cha mẹ, Mẹ Maria thừa hưởng lòng đạo đức để rồi cùng ý hướng mà cha mẹ đã định, Maria cả đời dâng mình cho Thiên Chúa, buông cuộc đời của mình theo Chúa.

          Lời xin vâng mà Mẹ thưa với sứ thần phải chăng đó là cách Mẹ dâng hiến cuộc đời mình tròn vẹn. Không phải chỉ từ ngày sứ thần loan tin nhưng Mẹ đã dâng đời mình, dâng cả đời con mình cho Thiên Chúa trên đỉnh đồi Canvê.

          Trong biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria vâng theo ý Chúa, buông cuộc đời mình theo thánh ý của Chúa. Ta thấy lời xin vâng bao trùm những yếu tố cho phép hiểu rằng việc dâng mình của Mẹ trong đền thờ không đơn thuần là việc đạo đức, mà còn là công trình quan phòng nhằm chuẩn bị xa gần cho mùa cứu rỗi.

          Từ thái độ bối rối khi nghe lời sứ thần đề nghị biểu lộ sự ý thức của Mẹ, đến câu hỏi xin sứ thần giải thích cho thấy Mẹ hoàn toàn tự do, và đến khi đáp tiếng “xin vâng” thì Mẹ đã thể hiện lễ dâng đời mình bằng cả trách nhiệm cao độ.

          Tìm kiếm Thiên Chúa, vâng theo thánh ý Chúa và tìm hun đúc cho sứ mệnh tương lai chính là ý nghĩa của biến cố Đức Mẹ dâng mình.

          Dừng chân để nhìn lại cuộc đời của ta, ta đã dâng đời ta cho Chúa hay dâng đời ta cho quỷ dữ. Ta đã buông mình theo thánh ý Chúa hay bắt Chúa làm theo ý của mình ? Ta dâng đời ta cho Chúa hay dâng cho tiền tài, danh vọng và quyền lực ? Chỉ mình ta diện đối diện với Chúa ta mới biết ta dâng mình cho Chúa ở mức nào. 

          Hiệp cùng Đức Trinh Nữ Maria trong việc dâng mình cho Chúa, ta hãy nỗ lực sống đẹp cuộc đời hiện tại như lễ dâng tạ ơn và cũng như lễ dâng tạ tội. 

          Cậy vào lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho lễ dâng đời ta được thanh tẩy và thánh hóa, mong đẹp lòng Thiên Chúa nhiều hơn. Xin Chúa thêm ơn cho ta ngày mỗi ngày luôn thưa lời xin vâng với Chúa như Mẹ. Có như vậy, đời ta mới là cuộc đời dâng hiến cho Chúa như Mẹ đã hiến dâng.

Huệ Minh

943    20-11-2015 23:22:18