Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Danh Ngôn_Cầu Nguyện_Tội Phúc_Tiền Của


28. CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện không chỉ là bản liệt kê ước muốn.

Khi cầu nguyện thà có trái tim rung cảm, hơn là chỉ có lời nói suông (John Bruyan).

Cầu nguyện là chuyện vãn với Thiên Chúa, chứ không phải là cố gắng thuyết phục ngài (Mc Kenzie).

Nếu thế giới suy đồi, chính vì số người chiến đấu đông hơn số người cầu nguyện (Denoso Cortes).

Hãy trầm lặng cầu nguyện với tấm lòng hơn là cầu nguyện với những lời hoa mỹ! (Gandhi).

Cầu nguyện là để tùy Thiên Chúa định liệu cho chúng ta và để chúng ta tập làm công việc của Thiên Chúa (Madeleine Delbrel).

Thành quả của thinh lặng là cầu nguyện. Thành quả của cầu nguyện là đức tin. Thành quả của đức tin là tình yêu. Thành quả của tình yêu là phục vụ. Thành quả của phục vụ là an bình (Mẹ Têrêsa Calcutta).


29. TỘI - PHÚC

Tội không xấu vì nó bị cấm, nó bị cấm vì bản chất của nó xấu xa (Benjamin Franklin).

Thật vô nghĩa nếu bạn chôn cái rìu mà còn làm dấu chỗ chôn (S. Harris).

Mỗi thánh nhân có một dĩ vãng, mỗi tội nhân có một tương lai (Oscar Wilde).

Sa ngã vào tội là con người, ở lại trong tội là quỷ sứ (Ngạn ngữ Đức).

Lỗi lầm là của con người, tha thứ là của Thiên Chúa (A. Pope).

Không nhận ra lỗi lầm là lỗi lớn lớn nhất trong mọi lầm lỗi (Thomas Carlyle).


30. TIỀN CỦA

Tiền của mua được một con chó đẹp, nhưng chính tình thương mới làm cho nó vẫy đuôi (Vester Post).

Tiền bạc cũng giống như đàn bà : muốn giữ nó phải săn sóc nó một chút, bằng không . . . nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác (E. D. Bourdet).

Người giàu nhất là người biết tiết kiệm, người nghèo nhất là kẻ hoang phí (Chamfort).

Tiền bạc là phương tiện của những người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc.


1862    18-03-2011 14:15:55