Sidebar

Thứ Ba
06.06.2023

Danh Ngôn_Công Bằng_Tha Thứ


4. CÔNG BẰNG

Sống tốt thì dễ, nhưng sống cho công bằng mới thật là khó (Victor Hugo).

Miếng bánh mà bạn giữ lại của người đói khổ, cái áo bạn cất trong vali là của kẻ trần trụi (T. Basile).

Hãy đối xử với kẻ dưới theo cách bạn muốn kẻ trên đối xử với bạn (Seneque).

Trước khi bác ái phải có công bằng cũng như người ta phải may áo rồi mới thêu hoa (Nicolas Chamfert).

Cho người đói khổ điều họ cần, chính là trả của lại cho họ chứ không phải cho họ cái thuuộc về chúng ta (T.Gregoire Le Grand).


5. THA THỨ

Nếu Thiên Chúa không khoan dung, thiên đàng sẽ trống rỗng (Ngạn ngữ Đức).

Tôi quyết định sống yêu thương, thù hận chỉ làm cho cuộc đời thêm nặng nề, khó thở (Martin Luther King).

Luật vàng của xử thế là tha thứ cho nhau (Mahatma Gandhi).

Tha thứ là nhân đức cao đẹp nhất trong các nhân đức (Speak).

Những kẻ có tâm hồn nhỏ mọn không thể biết được hào quang của sự tha thứ. (Frederick Robertson).

Việc báo thù chỉ làm chúng ta thỏa mãn trong chốc lát, còn lòng khoan dung lại làm chúng ta mãn nguyện đến muôn đời (Henri IV).

Thổi tắt đèn của người đâu có làm cho đèn của bạn sáng hơn.

Khi trả oán, người ta đặt mình ngang hàng với kẻ thù, khi tha thứ người ta đặt mình cao hơn địch thủ (Bacon).

Tha thứ thật sự là hành động thần linh mà chúng ta chỉ học được từ Thiên Chúa (Madeleine Danielou).

Thiên Chúa nhân lành sẽ chỉ tha thứ cho những ai biết tha thứ. Đó là giới luật (Cha sở họ Ars).

Tha thứ một sự bất công, là nâng mình lên tột đỉnh của nhân đức, là vượt trên bản tính tự nhiên, là bắt chước Thiên Chúa (T. Gregoire de Nysse).


1067