Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Danh Ngôn_Quan Phòng_Đức Tin_Đức Cậy


21. QUAN PHÒNG

Sự xúc phạm nặng nhất đối với Thiên Chúa là nghi ngờ Người (Cha Piô)

Hãy đặt gánh nặng vào Đấng có thể mang bất cứ cái gì (Tagore).

Chúa khoan nhân chờ đợi cho đến lúc chúng ta đã làm hết khả năng, rồi đến khi kiệt sức, tưởng là hết hi vọng, thì lúc đó Người đến (Marie Elisabeth).

Hãy trung thành với thời gìơ đã đến và đừng lo gì về thời giờ chưa đến (P. De Ponlevoy).

Tin vào tình yêu của Thiên Chúa tức là tin rằng, Người hết lòng quan tâm đến mỗi người chúng ta, riêng từng người và liên tục mãi (P. Mortier).

Tất cả những gì xảy ra để đưa chúng ta bước lên, đều là những bậc thang Thiên Chúa chọn lựa (G. Hennet De Goutel).

Thiên Chúa thường đến lúc chúng ta không ngờ. Chúng ta chờ Người ở chỗ này, Người lại đến chỗ khác (Alain Fournier).

Chúng ta thường lo lắng những chuyện không bao giờ xảy ra, tương lai là của Thiên Chúa .

Chúng ta tìm dấu ấn của Thiên Chúa trong các biến cố, nhưng khi cắt nghĩa các biến cố, chúng ta lại thường loại bỏ những dấu ấn của Người (Maurice Nedoncelle).

Chúng ta xin Chúa điều gì chúng ta thích và Chúa cho chúng ta điều gì chúng ta cần (Leon Bloy).

Hãy tin tưởng tuyệt đối rằng : nếu tôi trung thành thì ý muốn của Thiên Chúa sẽ thành tựu, cho dù có trở ngại hay không (Charles De Foucauld).

Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta : nếu nó hữu ích thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm (T. Vincent De Paul).

Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa (T. Sophie Barat).

Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta nhiều hay ít là tùy theo mức độ chúng ta biết đem mọi lo lắng đặt vào tình thương và sự quan phòng của Người (Dom Marmion).


22. ĐỨC TIN

Sống niềm tin nghĩa là đơn phương nhường chỗ cho Chúa Kitô tự biểu lộ và lớn lên trong cuộc sống chúng ta (Romano Guardine).

Hãy tin và tin nhiều hơn nữa cho tới khi xảy ra phép lạ (G. Bossis).

Để trắc nghiệm đức tin của ta cần phải xem phản ứng lúc đau khổ và thử thách chứ không phải lúc lên hương thuận buồm xuôi gió (TGM. Fulton Sheen).

Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố bao lâu niềm tin của ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa (T. Phanxicô Salêsiô).

Để có niềm tin con người phải quỳ gối cầu xin (Pascal).

Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để cho Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tuỳ Người (T. Augustinô).

Người ta cần có đức tin để cầu nguyện cũng như phải cầu nguyện để có đức tin (Maurice).

Sở dĩ Thiên Chúa để nhiều điều mờ mịt khó hiểu bởi vì Người muốn niềm tin phải là một hành động tín nhiệm sâu xa vào Người (Dom Marmion).


23. ĐỨC CẬY

Khi ta cố gắng làm những gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm những điều ta không thể (Mc kenzie).

Tận hiến cho Đức Kitô không chỉ là sự lựa chọn một lần. Đó là sự thách thức từng ngày.

Đời sống là phải luôn luôn bắt đầu lại, nhất là khi đã mất đi tất cả (Cronin).

Gió lốc không thổi suốt một buổi mai, mưa rào không đổ suốt một ngày trường (Lão Tử).

Đừng quên rằng : Cái chúng ta tưởng như không thể làm, kẻ khác đã hoàn thành trong cùng một điều kiện như ta (F Pastorelli).

Không bao giờ Thiên Chúa đóng một cánh cửa này lại mà không mở một cánh cửa khác ra (Cách ngôn Ái Nhĩ Lan).

Để giữ mãi nụ cười và sự thanh thản, chỉ có một phương pháp duy nhất : Hi vọng (Vincent Lebbe).

Hi vọng không có rủi ro thì không gọi là hi vọng. . . Hi vọng là xác tín vào cuộc mạo hiểm tình yêu, là tín nhiệm vào con người, và nhắm mắt buông thân vào đôi tay Thiên Chúa (Helder Camara).


1324    18-03-2011 14:10:19