Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

Danh Ngôn_Tình Người


3.TÌNH NGƯỜI

Không yêu thương và nhân từ với kẻ khác, thì tình yêu chúng ta dành cho Chúa Kitô chỉ là tưởng tượng (Thomas Merton).

Hãy yêu thương mọi người đừng vì thiện cảm; cũng không vì cách sống của họ dễ mến, dễ thương. Nhưng vì chính Thiên Chúa ở trong họ (Martin Luther King).

Khi chúa đến, Ngài không cân đo trí khôn chúng ta thông minh thế nào. Nhưng Ngài sẽ cân đo trái tim chúng ta yêu thương ra sao (Mark Link).

Người có lòng nhân, thì hiền lành phúc hậu hiện rõ trên nét mặt (Mạnh Tử).

Chỉ có hai giải pháp cho đời sống: yêu mình đến hoàn toàn quên lãng tha nhân, hay yêu tha nhân đến hoàn toàn quên lãng bản thân (Michel Quoist).

Thay vì ghen ghét một người vì khuyết điểm của họ, tốt hơn hãy yêu thương họ vì tính tốt nơi họ.


1201    18-03-2011 13:45:35