Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

Đào Tạo Giáo Lý Viên_Phần 03_Bài 6


Bài 6. MẪU NGƯỜI GIÁO LÝ VIÊN

I. Sứ mệnh giáo lý viên:

Giáo lý viên thi hành sứ mệnh chính thức trong Giáo hội:

Bề ngoài có vẻ là tầm thường, nhưng thực là công cuộc cơ bản thiết yếu để xây dựng Nước Thiên Chúa. Vì thế, giáo lý viên phải tin vào sứ mệnh của mình.

Sứ mệnh của giáo lý viên có tính chất siêu nhiên:

- Siêu nhiên từ nguồn gốc: Chúa Giêsu đã nói về điều này: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em" (Ga 20,21).

- Siêu nhiên trong chủ đích: sứ mệnh giáo lý viên là sinh Chúa Giêsu trong các tâm hồn và làm cho Chúa Giêsu lớn lên trong các tâm hồn. Đó là sứ mệnh làm "Mẹ" của Hội Thánh.

II. Đặc tính của giáo lý viên:

1. Giáo lý viên phải có một đời sống đức tin sống động và đời sống thiêng liêng sâu xa: Chỉ có ai có kinh nghiệm về Thiên Chúa thì mới đưa người khác đến cùng Thiên Chúa. Con người và lối sống của giáo lý viên quan trọng hơn lời giảng dạy.

2. Phải có căn bản giáo lý vững chắc: Nghĩa là phải nắm vững nội dung giáo lý, toàn bộ Tin mừng và bồi dưỡng liên tục.

3. Cố gắng về tâm lý sư phạm: Cố gắng chú trọng khả năng tiếp nhận và cảm nghĩ của người nghe về Thiên Chúa.

4. Thiện cảm với học viên: Giáo dục là cảm há và chỉ có tình yêu mới có sức mạnh cảm hoá.

III. Giới hạn của giáo lý viên:

Giáo lý viên là dụng cụ hữu ích của Thiên Chúa. Đối với lời Chúa, giáo lý viên chỉ là người trồng và tưới, chính Chúa mới là người cho mọc lên. Cho nên, phải biết trông cậy vào Chúa qua những phương thế siêu nhiên như cầu nguyện và ân sủng.

IV. Niềm vui của giáo lý viên:

Nhiệm vụ bên ngoài xem ra như bình thường và tối tăm khó tránh khỏi mệt nhọc và nản lòng. Tuy nhiên, theo quan điểm đức tin, thì niềm vui của giáo lý viên là biết mình đang góp phần nhỏ bé vào nỗ lực xây dựng thế giới mới, là cải tạo lòng người theo Tin mừng.2351