Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Đào tạo Giáo Lý Viên_Phần 01_Bài 9


Bài 9. TINH THẦN CỦA ĐỨC MARIA (Phong cách 4)

I. Tinh thần của Đức Maria là gì?

Muốn biết tinh thần của Đức Maria, ta chỉ cần theo dõi cuộc đời của Mẹ đã được các sách Tin mừng thuật lại: Từ khi Đức Maria được sứ thần loan báo cho biết Thiên Chúa muốn chọn Người làm Mẹ Đức Giêsu, cho đến khi Người sống những ngày cuối đời với các tông đồ trong cộng đồng Hội Thánh đầu tiên. Ta có thể nhận ra tinh thần của Đức Maria là tinh thần cộng tác chặt chẽ với Đức Kitô trong công cuộc cứu chuộc và tinh thần gắn bó mật thiết với Hội Thánh của Đức Kitô.

1. Cộng tác chặt chẽ với Đức Kitô trong công cuộc cứu chuộc:

Đức Maria khi hiểu được ý Thiên Chúa đoái thương chọn mình làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Người đã mau mắn thưa "Xin vâng" (Fiat) và cộng tác với Chúa Thánh Thần để thụ thai Đức Giêsu. Mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng và dạy Đức Giêsu, chứng chiến Đức Giêsu "ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta" (Lc 2,52).

Khi Đức Giêsu đã được Đức Maria dạy dỗ để hiểu biết về phương diện loài người, Kinh

Thánh và lịch sử, ý định của Thiên Chúa đối với dân của Người trong tôn thờ Chúa Cha.

 

Khi Đức Giêsu đi loan báo Tin mừng cho mọi người, Đức Maria luôn chăm chú theo dõi

và khi Đức Giêsu chịu chết để cứu chuộc loài người, Đức Maria đã có mặt dưới chân thậpgiá để hiệp thông sâu sắc với con mình, trở nên như bà Eva mới, Mẹ của một nhân loại nhân loại mới, Mẹ của Hội Thánh.

2. Gắn bó mật thiết với Hội Thánh Chúa Kitô

Đức Maria là thầy, là Mẹ dạy dỗ Chúa Giêsu, nhưng Người cũng là "môn đệ thứ nhất trong các môn đệ của Chúa Kitô" (còn gọi là môn đệ trọn lành của Đức Kitô).

     - Là môn đệ thứ nhất trong thời gian, vì ngay khi tìm được Đức Giêsu trong đền thờ, Đức Maria nhận được từ cậu thiếu niên Giêsu, con của mình, bài học mà Người giữ kín trong lòng (x. Lc 2,51); và thứ nhất một cách đặc biệt nữa vì không ai đã được Thiên Chúa dạy dỗ cách cao siêu đến thế. Đức Maria đã trở nên "môn đệ gương mẫu" cho mọi môn đệ Đức Kitô trong Hội Thánh. Thánh Augustinô còn mạnh dạn nói rằng: "Đối với Đức Maria, tư cách là môn đệ còn quan trọng hơn tư cách làm mẹ".

     - Là mẹ và là thầy, thượng hội đồng Giám Mục đã quả quyết: Đức Maria là "một giáo lý sống động", là Mẹ và là mẫu gương của giáo lý viên. Người là Mẹ Đức Kitô, Mẹ của Hội Thánh là thân thể Đức Kitô và cùng với Hội Thánh, Người làm Me,ï làm cho nhiều người sinh lại để trở nên con cái Hội Thánh.

II. Tinh thần của Đức Maria nơi giáo lý viên:

Đức Maria là "môn đệ gương mẫu" và là "giáo lý viên gương mẫu" ở chính tinh thần cộng tác chặt chẽ với Đức Kitô trong sứ mệnh cứu chuộc và gắn bó mật thiết với Hội Thánh để sinh lại cho Chúa thật nhiều con cái. Vì thế, giáo lý viên cần phải có:

1. Tinh thần cộng tác chặt chẽ với công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô:

Giáo lý viên được mời gọi để làm người dạy dỗ, giáo dục đức tin cho các học viên, đó là công việc mà Đức Maria đã làm. Người vừa sinh ra vừa dạy dỗ trẻ Giêsu cho khôn lớn. Giáo lý viên học hỏi nơi Đức Maria cách dạy dỗ thế nào để các học viên của mình cũng giống như trẻ Giêsu, càng khôn lớn càng đẹp lòng Thiên Chúa và đẹp lòng mọi người.

Và khi học viên lớn lên, giáo lý viên giúp họ trở thành môn đệ đích thực của Đức Kitô, sống đúng căn tính Kitô hữu bằng cách đi theo linh đạo phù hợp với căn tính của họ, như chính giáo lý viên đi theo linh đạo của mình vậy.

2. Tinh thần gắn bó mật thiết với Hội Thánh Đức Kitô:

Giáo lý viên đã được Hội Thánh tuyển chọn và uỷ thác để tham gia vào sứ mệnh Phúc âm hoá của Hội Thánh. Giáo lý viên cũng được Hội Thánh huấn luyện để trở thành môn đệ của Đức Kitô và trở thành giáo lý viên, cộng tác trong sứ mệnh tông đồ để xây dựng Hội Thánh của Đức Kitô.

Giáo lý viên gắn bó mật thiết với Hội Thánh bằng cởi mở với Hội Thánh, để cũng mang trong lòng mình mối ưu tư của Hội Thánh ở địa phương hôm nay, đó là ưu tư để Phúc âm hoá cho số rất đông người chưa thấm nhuần hoặc chưa biết đến Tin mừng, hạnh phúc của Đức Kitô.

Đồng thời giáo lý viên luôn vâng theo hướng dẫn của Đức Giám Mục và các Linh Mục coi sóc mình, sẵn sàng hy sinh thời giờ và công sức để học tập và thi hành nhiệm vụ giáo lý viên của mình cách tích cực và hăng say trong tình hiệp thông với các giáo lý viên khác chung quanh.

III. Liên quan giữa tinh thần Đức Maria và linh đạo giáo lý viên:

Linh đạo của giáo lý viên được biểu hiện trong bốn phương cách: cởi mở với lời Chúa; đời sống thống nhất và chân thực; nhiệt tâm truyền giáo và tinh thần của Đức Maria. Sau khi đã học hỏi và hiểu biết, giáo lý viên có thể nhận ra mối liên quan giữa tinh thần của Đức Maria tức là phong cách bốn với ba phong cách trên và với linh đạo giáo lý viên.

1. Tinh thần Đức Maria là phong cách tóm lược và kết hợp cả ba phong cách trên:

Ta đã biết mỗi Kitô hữu có một căn tính: linh mục, tu sĩ, giáo dân, giáo lý viên... ai có căn tính nào phải sống theo linh đạo phù hợp với căn tính ấy. Đức Maria làm Mẹ Đức Kitô, làm Mẹ Hội Thánh, nhưng là một Kitô hữu giáo dân gương mẫu, một giáo lý viên gương mẫu. Vì Mẹ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Chúa Giêsu thời niên thiếu; để trẻ Giêsu càng lớn lên càng làm đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người. Giáo lý viên sống tinh thần Đức Maria, sống đúng linh đạo giáo lý viên, mới có thể giáo dục các học viên của mình, càng lớn lên, càng đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người giống như Đức Giêsu thời niên thiếu.

Thật vậy, Đức Maria là giáo lý viên gương mẫu sống đúng linh đạo giáo lý viên. Người có đủ ba phương cách kể trên:

     - Đức Maria cởi mở với lời Chúa bằng xin vâng ý Đức Chúa Cha, hiệp thông với Chúa Kitô, Con của Người và sẵn sàng để Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn.

     -  Đức Maria cởi mở với Hội Thánh mới bằng cách "chuyên cần cầu nguyện", cởi mở với mọi người bằng cách mau mắn giúp bà Êlisabeth, giúp tiệc cưới Cana.

     -  Đức Maria luôn thống nhất đời sống và sống chân thực theo thánh ý Thiên Chúa nhờ cầu nguyện và cảm nghiệm về Thiên Chúa (thể hiện trong lời kinh Ngợi Khen của Đức Maria - Lc 1,56).

     -  Đức Maria có nhiệt tâm truyền giáo ở mức độ cao nhất nhờ đồng công cứu chuộc trong cuộc tử nạn của Đức Kitô, mang lại ơn cứu chuộc cho mọi người.      

Giáo lý viên có được tinh thần của Đức Maria là có đủ ba phương cách để sống đúng linh đạo của giáo lý viên.

2.   Càng có tinh thần của Đức Maria sâu sắc, càng sống linh đạo giáo lý viên trọn hảo và hữu hiệu:

Công đồng Vaticanô II đã xác nhận như sau: "Quả thật đời sống Đức Trinh Nữ đã làm mẫu gương của tình mẫu tử; tình mẫu tử ấy phải là động lực cho tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của Hội Thánh đang hoạt động nhằm tái sinh nhân loại". Đức Maria làm mẹ đã sinh dưỡng giáo dục Đức Giêsu, làm Mẹ của Hội Thánh như Evà mới, Mẹ của nhân loại mới, hằng quan tâm cứu giúp mọi người với tình mẫu tử để họ trở về làm con Thiên Chúa.

Giáo lý viên có lòng thành thật tôn sùng Đức Maria, là gương mẫu của tình mẫu tử, là gương mẫu của giáo lý viên. Lòng thành thật sùng kính Đức Maria phải được biểu hiện trong việc noi gương của Đức Maria.

Giáo lý viên cùng với cộng đoàn của mình sống tinh thần Đức Maria, sẽ làm cho cộng đoàn mình sống như ban đầu, một công đoàn được toàn dân thương mến.
3534    24-03-2011 09:32:29