Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Đào tạo Giáo Lý Viên_Phần 03_Bài 11


Bài 11. KỂ CHUYỆN TRONG BUỔI GIÁO LÝ (Chuyện giáo lý)

Chú thích: bài giảng giáo lý được trình bày theo lối quy nạp, cho nên thường lấy một sự kiện hay một câu chuyện để làm khởi điểm.

I.  Các loại truyện:

Ta có thể chia thành 3 loại truyện:

1. Truyện Kinh Thánh:

Trong Kinh Thánh Cựu và Tân Ước có rất nhiều truyện tập thể hoặc cá nhân liên quan tới Thiên Chúa và con người. Nếu được trình bày trong giáo lý thì rất tốt, rất thích hợp nhờ nội dung và tính chất tôn giáo của chúng và chuyển sang áp dụng vào đề tài giáo lý thì tự nhiên và rõ ràng, dễ dàng. Do đó, nên ưu tiên loại truyện này trong giờ giáo lý.

Ví dụ:

     - Truyện: Cain và Abel -> dạy: Thiên Chúa thấu biết mọi sự.

     - Truyện: Ông Nôê và Đại hồng thuỷ -> dạy: Thiên Chúa không chấp nhất tội ta (tức: Thiên Chúa không huỷ hoại loài người...).

     - Truyện: Tổ phụ Abraham -> dạy: Tin và vâng phục Thiên Chúa vô điều kiện và để Thiên Chúa dẫn dắt.

     - Truyện: Dân Chúa vượt qua Biển Đỏ -> dạy: Thiên Chúa giải thoát chúng ta và đưa chúng ta vào nước Thiên Đàng.

2. Loại truyện lịch sử Giáo hội và cuộc đời các thánh:

Đây là cả một kho tàng nhiều sự kiện. Tuy nhiên, cần trung thực, tránh thêm ly kỳ, theo dệt, huyền thoại... làm hại đức tin hơn là lợi ích nơi tâm hồn của các cháu.

Ví dụ:

Truyện cuộc đời thánh Phaolô, để dạy về ơn gọi làm Tông Đồ.

Truyện các thánh Tử Đạo Việt Nam, dạy về lòng trung tín của chứng nhân đức tin.

3. Những truyện trong đời thường hoặc trong thời sự:

Góp phần suy nghĩ về đề tài giáo lý. Việc lựa chọn loại truyện này là một đòi hỏi khôn ngoan với hai điều kiện:

     - Thích hợp với chủ đề tôn giáo.

     - Có thể dễ dàng chuyển từ câu chuyện sang đề tài giáo lý.

II.  Cách thuật truyện:

1. Chủ đích thuật truyện trong giáo lý: Không nhằm để "múa vui", giải trí, nhưng được dùng làm phương thế dẫn đến Tin mừng và truyền đạt Tin mừng.

2. Cách thức thuật truyện: Phải trình bày ngắn gọn, cụ thể, chi tiết được nổi bật để minh hoạ cho bài giáo lý.

Ví dụ: Truyện: "Chúa làm cho sóng gió im lặng". Làm nổi bật Chúa quyền phép qua cảnh sóng gió dữ dội. Các môn đệ hoảng sợ, bất lực.

3. Những truyện trong Phúc âm: Về cuộc đời của Chúa Giêsu; các dụ ngôn của Chúa Giêsu kể; các dấu lạ Chúa Giêsu làm.2464    24-03-2011 15:48:04