Hội Dòng MTG Cái Nhum được thành lập ngày 16/6/1800 do Đức Cha Jean Labartette. Hội Dòng nầy là Dòng tu địa phương thuộc thẩm quyền Giám Mục địa phận. Hội Dòng được thành lập đúng với Hiến Chương, tinh thần và mục đích của Dòng Mến Thánh Giá đầu tiên do Đức Cha Lambert de la Motte lập năm 1670 tại Việt Nam, với mục đích cộng tác trong công việc truyền giáo với hàng giáo sĩ trong nhiều lãnh vực khác nhau : giáo dục, dạy giáo lý, phụng vụ....

Trong thời gian đầu, hoạt động Tông Đồ của Chị Em chưa có được hình thức tổ chức hẳn hoi. Chị Em chỉ dùng cuộc sống âm thầm, cầu nguyện, hy sinh trong phận vụ. Chuyên chăm lao động chân tay, vất vả trong việc làm vườn, làm rẫy... sống hòa hợp với mọi người chung quanh, nhờ vậy mà có thể thăm viếng bệnh nhân, nâng đỡ người sầu khổ, khuyên nhủ kẻ rối rắm và các cô gái lầm lỡ, rửa tội cho trẻ em nguy tử ... Nếp sống đơn sơ đạm bạc này là cơ hội cho Chị Em hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Hiện nay, các chị em Hội Dòng luôn tuân giữ ba chiều kích lớn của linh đạo Mến Thánh Giá : chiêm niệm, khổ chế, tông đồ để hiến trọn cuộc đời cho Chúa : phục vụ Chúa và Giáo Hội của Người.

Trong lãnh vực phục vụ Giáo Hội : - Dạy giáo lý cho trẻ em và những dự tòng. - Mang Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân không đi đến nhà thờ được. - May Lễ phục phụng vụ. - Trang hoàng bàn thờ. - Tập hát các lễ nghi phụng vụ.

Trong lãnh vực xã hội. - Mở những khoá dạy may và thêu cho các thiếu nữ. - Phục vụ và giúp đỡ các gia đình nghèo không có phương tiện sinh sống. - Vãng gia : Thăm viếng người nghèo khổ, bệnh nhân và người bị bỏ rơi. - Hoàn lương thiếu nữ trụy lạc.- Dạy nhà trẻ, mẫu giáo, lớp học Tình Thương ... Giữ trẻ và giáo dục chúng để cha mẹ chúng đi làm việc. - Khám bệnh và phát thuốc từ thiện. Chương trình giúp vốn cho người nghèo và học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học Thành phố và các Tỉnh.

Ngoài các việc làm thường xuyên Hội Dòng cũng có cổ động giúp đỡ các đồng bào nạn nhân trong các biến cố thiên tai bão lụt. - Cùng với các việc làm tại các cơ sở Chị Em trong Hội Dòng cũng tham gia vào các ban ngành đoàn thể như : Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội bảo trợ người tàn tật...

Nhân sự : Tính vào thời điểm 2009, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum tập họp 218 nữ tu trong đó có 160 nữ tu khấn trọn (kể cả 29 nữ tu hưu dưỡng) ; 58 nữ tu khấn tạm ; 21 tập sinh ; 43 thỉnh sinh ; 70 đệ tử