Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 1: Thiên Chúa Duy Nhất

Bài 1. THIÊN CHÚA DUY NHẤT.

."Tôi tin kính Đức Chúa Trời . . ."

" Nghe đây, hỡi Israel ! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em." (Đnl. 6, 4-5).

I - Thiên Chúa Duy Nhất.

 Chúng ta tin nhận rằng: Thiên Chúa chỉ có một, là Thiên Chúa Duy Nhất.

Niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất bắt nguồn từ trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa kêu gọi và chọn Israel làm dân riêng. Ngài tỏ cho dân biết: Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất, ngoài Ngài ra không có chúa nào khác, và phải phụng thờ một mình Ngài (Đnl. 4, 39).

Trong Giao ước Sinai ( mười điều răn) điều răn thứ nhất thật rõ ràng: " Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta". (Xh. 20, 3).

Chúa Giêsu cũng xác nhận: "ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi" (Mc.12, 30).

II - Thiên Chúa Mạc Khải Tên Người.

Thiên Chúa đã cho biết tên của Người: Đấng Hiện Hữu.

Nghiã là Ngài tự mình mà có, không nhờ ai sinh ra hay tạo thành, nên còn gọi Ngài là Đấng Tự Hữu. Ngài tự hiện diện nên không bị hao mòn, nên Ngài luôn luôn hiện diện, còn gọi Ngài là Đấng Hằng Có Đời Đời.

Thiên Chúa còn tỏ cho con người biết: Ngài là sự thật, là sự sống, là tình yêu. Vì thế Ngài luôn yêu thương loài người và mời gọi mọi người sống trong Tình Yêu Thương của Ngài.

 III - Sống Niềm Tin.

Tin tưởng vào Thiên Chúa Duy Nhất nên chúng ta không còn lo sợ, vì có Thiên Chúa luôn yêu thương và bảo vệ.

2941    11-02-2011 10:37:40