Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 11: Chúa Giêsu Sống Phán Xét Kẻ Sống Và Kẻ Chết

Bài 11. CHÚA GIÊSU PHÁN XÉT KẺ SỐNG VÀ KẺ CHẾT. 

" Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết". 

I - Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang.

Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, chịu chết, sống lại và lên trời. Đó là việc Ngài đến trần gian cách hữu hình lần thứ nhất.

Ngài sẽ đến lần thứ hai, không phải trong âm thầm lặng lẽ, nhưng trong uy quyền, vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

"Hỡi người Galilê sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và lên trời, cũng sẽ ngự đến như các ông đã thấy Người lên trời" (Cv. 1, 11). 

II - Phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

1 . Phán xét.

Chúa Kitô xuống thế làm người, thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài cũng đến kết thúc công trình cứu độ trong vinh quang, bằng việc xét xử mọi người, phân biệt thiện ác như chiên và dê. (Mt. 25, 32- 33).

Khi đến phán xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày tận thế, Chúa Kitô vinh hiển sẽ phơi bày mọi tâm tư thầm kín và thưởng phạt mọi người theo việc họ làm.

2 . Kẻ sống và kẻ chết.

Kẻ sống là những người vẫn còn sống cuộc sống trần thế nầy cho đến ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai (ngày tận thế).

Kẻ chết là những người đã rời bỏ cuộc sống trần gian này trước ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai (ngày tận thế), cũng sẽ được sống lại để chịu phán xét: gọi là phán xét chung. Vì mỗi người khi lìa bỏ cuộc sống trần gian, phài chịu phán xét riêng. 

III - Ý nghĩa của việc Chúa Giêsu trở lại.

Vào ngày trở lại, Chúa Giêsu thực hiện cuộc chiến thắng cuối cùng của sự thiện trên sự ác.

Ngày Chúa Giêsu trở lại cũng là một ngày bất ngờ đối với những người không chuẩn bị. Còn những người biết chuẩn bị sẵn sàng trong đời sống hằng ngày, thì không bất ngờ.

 Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, đó là điều chắc chắn. Còn ngày giờ trở lại thì Ngài không báøo trước. 

IV - Tâm tình chờ đón Chúa trở lại.

Mỗi người tận dụng thời gian hiện tại mình đang sống, để tích trử kho tàng cho tương lai. (Eph. 5, 16).

Tỉnh thức, để khi những ngày đời chắm dứt, chúng ta được liệt vào số những người được chúc phúc, nếu lười biếng, sẽ bị đẩy vào lửa đời đời. (GH. 18). 

3318    11-02-2011 16:04:54