Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 15: Tổ Chức Của Hội Thánh

Bài 15. TỔ CHỨC CỦA HỘI THÁNH. 

Để chăn dắt và phát triển dân Thiên Chúa luôn mãi. Chúa Kitô đã thiết lập các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh, hầu mưu ích cho toàn thân thể mầu nhiệm của Người. Thực vậy, các Thừa Tác Viên sử dụng quyền bính thiêng liêng mà phục vụ anh em mình. ( GH. 18 ). 

I - Thành phần.

Trong tổ chức của gội thánh, mọi người đều được gọi là Kitô hũu hay tín hữu.

Kitô hữu là những người được tháp nhập với Chúa Kitô nhờ bí tích thanh tẩy, làm thành dân Thiên Chúa.

Do Thiên Chúa thiết lập, nên trong số các tín hữu của Chúa Kitô có những Thừa Tác Viên có chức thánh theo luật gọi là giáo sĩ, còn những người khác gọi là giáo dân.

1 . Giáo sĩ:

Là những tín hữu lãnh nhận chức thánh.(Giám mục, linh mục và phó tế ).

2 . Giáo dân:

Là tất cả những thành phần không lãnh nhận chức thánh. Trong thành phần giáo dân có những người tận hiến sống theo các lời khuyên Phúc âm của bậc tu trì còn gọi là Tu Sĩ. 

II - Cơ cấu phẩm trật trong Hội Thánh.

1 . Đức Giáo Hoàng.

Giám mục Roma, người đứng đầu Giám mục đoàn, là Đấng kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô và là chủ chăn của Hội Thánh toàn cầu.

Do Chúa Kitô thiết lập, Đức Giáo Hoàng được hưởng quyền tối cao trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát rong việc chăm sóc các linh hồn. 

2 . Giám Mục:

Là những người kế nhiệm các Tông Đồ, để quy tụ và cai quản Hội Thánh địa phương và cùng với Đức Giáo Hoàng phục vụ Hội Thánh toàn cầu.

Như vậy, Giám mục đoàn chỉ có quyền hành khi hiệp nhất với giám mục Roma là thủ lãnh. Nên giám mục đoàn cũng có quyền bính trọn vẹn và tối cao trên toàn thể Hội Thánh, nhưng chỉ có thể thi hành quyền nầy khi có sự ưng thuận của Giám Mục  Roma là Đức Giáo Hoàng. 

3 . Linh Mục và Phó Tế:

Là những cộng sự viên của giám Mục, giúp đở giám mục điều hành Hội Thánh địa phương như mục tử đích thực, có thẩm quyền chính thức về giảng dạy đức tin và cử hành phụng vụ theo chức năng của mình.

III - Sống ơn gọi.

Mỗi người là thành phần của Hội Thánh, là chi thể của một thân thể duy nhất, nếu mỗi người sống đúng ơn gọi, đúng địa vị của mình trong sự hiệp nhất, đó là góp phần làm cho Hội Thánh mỗi ngày được lớn mạnh và tốt đẹp hơn. 

1163    11-02-2011 21:03:26