Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 17: Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội Thánh

Bài 17. ĐỨC MARIA MẸ CHÚA KITÔ, MẸ HỘI THÁNH. 

Để thực thi chương trình cứu độ loài người, Thiên Chúa đã chọn cho Mình một người Mẹ để Con Thiên Chúa xuống thế làm người. 

I - Những đặc ân của Mẹ Maria.

Vô nhiễm nguyên tội.
Mẹ Thiên Chúa.
Đồng trinh trọn đời.
Lên trời cả hồn và xác.

1 . Vô nhiễm nguyên tội.

Thiên Chúa gìn giữ Mẹ không để vươn tội lỗi để xứng đáng làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ không bao giờ ở trong tình trạng mất ơn thánh:

Bà đầy ơn phước (Lc. 1, 28 ). Uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà (Lc.1, 35).

2 . Mẹ Thiên Chúa.

Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, nên là Mẹ Thiên Chúa.

3 . Đồng trinh trọn đời.

Mẹ Maria không vươn tội nguyên tổ, nên Mẹ không sống dưới sự nô lệ của tội, đồng thời Mẹ cũng không bị những hậu quả của tội gây ra,nên cho dù sinh Đấng Cứu Thế Mẹ vẫn được Đồng Trinh Trọn Đời.

4 . Lên trời cả Hồn và xác.

Chính vì ơn vô nhiễm nguyên tội, nên Mẹ không bị ảnh hưởng hậu quả do tội gây nên. Hồn xác của Mẹ được về trời ngay khi lìa bỏ cỏi trần này.

II - Đấng đồng công cứu chuộc.

Khi sứ thần truyền tin, Đức trinh nữ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và thân xác, đem sự sống đến cho thế gian ( GH. 53 ).

Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh. Cũng đã đau khổ khi Chúa Kitô chết trên thập giá. Đức Maria đã cộng tác cách đặc biệt vào công trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên chocác linh hồn. Vì thế Mẹ là đấng Đồng Công Cứu Chuộc. 

III - Đức Maria Mẹ Hội thánh.

Khi thưa Xin Vâng trong ngày truyền tin và đón nhận Mầu Nhiệm Nhập Thể, Đức Maria cộng tác với toàn thể công trình Con Mẹ sẽ thực hiện. Ai nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, là Đầu của Nhiệm Thể, đều là con của Đức Maria. Hội Thánh là Nhiệm Thể mà Chúa Kitô là Đầu, nên Đức Maria là Mẹ Hội Thánh. 

IV - Tôn Kính Đức Maria.

Lòng tôn kính Đức Maria, phát xuất từ một đức tin chân thật, thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta.
Hội Thánh bày tỏ lòng tôn kính qua:
Các ngày lễ kính .
Kinh nguyện, đặc biệt là Kinh Mân Côi. 

1713    11-02-2011 21:11:03