Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 18: Ơn Phục Sinh Và Đời Sống Vĩnh Cửu

Bài 18.ƠN PHỤC SINH VÀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU. 

"Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy". 

I - Sự chết.

1 . Khái quát.

Chết là chắm dứt cuộc sống trần gian.

2 . Lý do.

Vì hậu quả của tội nên có sự chết. ( Rm. 5, 12 ; St. 2, 17).

3 . Ý nghĩa.

Chết là sự sống được biến đỗi. " Đây là lời đáng tin cậy: Nếu chúng ta cùng chết với Người, chúng ta sẽ cùng sống với Người". (2Tm. 2, 11).
Vì thế nên chết là một mối lợi. (Pl. 1, 21 ).
Nhờ Vâng Phục, Chúa Giêsu đã biến đỗi cái chết từ chỗ là lời nguyền rủa, trở thành lời chúc lành. (Rm. 5, 19- 21).

4 . Hậu quả.

Con người có linh hồn và xác.
Xác là vật chất hư nát.

Linh hồn thiêng liêng không hư nát, nên linh hồn phải đến trước Chúa mà chịu phán xét về những việc lành, dữ mình đã làm khi còn sống. Linh hồn sẽ được lên thiên đàng, xuống hoả ngục hay là vào luyện ngục. Việc phán xét này gọi là phán xét riêng.

Đến ngày tận thế, thân xác sẽ được sống lại cùng với linh hồn để được thưởng hay bị phạt tuỳ theo việc lành dữ. Đó là việc phán xét chung và cuối cùng. 

II - Ơn Phục Sinh. (Rm. 8, 11 ).

Chúng ta tin vững vàng và chắc chắn rắng: cũng như Chúa Kitô đã thực sự phục sinh từ cõi chết và sống mãi, thì sau khi chết, những người công chính cũng sẽ sống mãi với Chúa Kitô Phục Sinh và Người sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời.

III - Hạnh Phúc vĩnh cửu.

Hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu là con người biết sống trong sự phục sinh của Chúa Kitô ban cho. Sống sự phục sinh ngay ở đời này, qua việc biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa.

1761    11-02-2011 21:14:41