Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 19: Phụng Vụ

PHẦN II: PHỤNG VỤ VÀ BÍ TÍCH

Dẫn nhập

Trong kinh tin kính Hội Thánh tuyên xưng Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và ý định nhân từ của Người về công trình sáng tạo: Chúa Cha hoàn tất mầu nhiệm của Thánh Ý Người: bằng cách trao ban Con Một yêu dấu và Thánh Thần để cứu độ nhân loại và tôn vinh Thánh Danh.

Hội Thánh long trọng tuyên xưng đức tin qua phụng vụ. Trong Phụng Vụ, Chúa Cha được tôn thờ là cội nguồn và cùng đích của các việc cử hành. Chúa Con tái diễn Mầu Nhiệm Vượt Qua để ở lại với Hội Thánh. chúa Thánh Thần soi sáng Hội Thánh để trở thành Bí Tích phổ quát của Ơn Cứu Độ. Còn Hội Thánh, loan báo và cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua để các tín hữu sống và làm chứng Mầu Nhiệm nầy trong thế giới.

Bài 19. PHỤNG VỤ.

Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hoá con người.

 I - TÔN VINH THIÊN CHÚA BA NGÔI.

 Trong phụng vụ, Hội Thánh chúc tụng và tôn thờ Thiên Chúa Cha, nguồn mạch mọi phúc lành trong công trình sáng tạo và cứu độ, Đấng chúc lành cho chúng ta trong Chúa Con và ban ch0 chúng ta Chúa Thánh Thần. Nhờ đó chúng ta trở nên nghĩa tử của Người.

Trong phụng vụ, Chúa Kitô hoạt động qua các Bí Tích vì:

§         Mầu nhiệm cứu độ của Người được quyền năng Chúa Thánh Thần làm cho hiện diện.
§         Hội Thánh, thân thể Chúa Kitôlà Bí Tích để Chúa Thánh Thần thông ban ơn cứu độ.
§         Qua cử hành phụng vụ mà Chúa Kitô là chủ tế, Hội Thánh lữ hành tham dự và nếm trước Phụng Vụ trên trời.

Trong Phụng Vụ của Hội Thánh, CTT có sứ mạng:
§         Chuẩn bị cho cộng đoàn tín hữu gặp gỡ Chúa Kitô.
§         Gợi nhớ và biểu lộ Chúa Kitô cho cộng đoàn.
§         Dùng quyền năng làm cho công trình cứu độ của Chúa Kitô hiện diện và tác động trong hiện tại, đồng thời làm cho ơn hiệp thông trong Hội Thánh sinh hoa kết quả.

 II - THÁNH HOÁ CON NGƯỜI.

Phụng Vụ là nguồn sự sống của Hội thánh và nhân loại.
Phụng Vụ cho ta tham dự vào việc cầu nguyện của Chúa Kitô, hướng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.
Phụng Vụ nhằm giáo huấn và hoán cải dân Chúa.

 III - VIỆC TÔN THỜ CHÍNH THỨC:

 Việc tôn thờ chính thức trong Hội Thánh gọi là Phụng Vụ gồm: Kinh Phụng vụ (các giờ kinh nhật tụng), Thánh lễ, cử hành các Bí Tích.

 Chú ý:
Năm Phụng vụ.

Trong Phụng Vụ, Hội Thánh cử hành một mầu nhiệm, đó là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô chịu chết và sống lại.

Mỗi Chúa Nhật, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Nhưng trong năm, có một Chúa Nhật, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua một cách vui vẻ lạ lùng và trong tư thế khác thường đó là Chúa Nhật Phục sinh. Niềm vui của lễ đó còn vang dội trong suốt các Chúa Nhật và các ngày lễ trong năm.

Giáo Hội phô diễn trọn Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, TỪ NHẬP THỂ, GIÁNG SINH ĐẾN THĂNG THIÊN, HIỆN XUỐNG, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến. Chu kỳ đó gọi là Năm Phụng Vụ. 

Năm phụng vụ gồm có hai mùa chính:

§         Mùa Giáng Sinh: từ lễ Giáng Sinh đến trước lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
§         Nhưng trước mùa Giáng Sinh có một thời gian chuẩn bị gọi là Mùa Vọng. Có 4 tuần Mùa Vọng.
§        
Mùa Phục Sinh: từ lễ Phục Sinh cho đến hết lễ Chúa Thánh Thần hiện Xuống.
§         Trước mùa phục sinh cũng có thời gian chuẩn bị còn gọi là Mùa Chay. Có 40 ngày: từ thứ tư lễ tro đến thứ năm tuần thánh.
§         Ngoài những ngày này ra là những ngày bình thường trong năm mà chúng ta có thói quen gọi là Mùa Thường Niên. 

IV - SỐNG PHỤNG VỤ. 

Phụng vụ là nguồn ơn thánh Thiên Chúa chuẩn bị cho con người. Chúng ta siêng năng tham dự phụng vụ vừa để tỏ tâm tình với Thiên Chúa, đồng thời chúngta cũng nhận lãnh được nhiều ơn lành làm cho đời sống con người trở nên phong phú hơn. 

5531    12-02-2011 08:18:31