Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 2: Chúa Ba Ngôi

Bài 2. CHÚA BA NGÔI.
(Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần).

 I - Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của Đức Tin và đời sống Kitô hữu. Đây là cội nguồn của Đức Tin và là giáo lý căn bản của Kitô Giáo.

Ngay trong những ngày đầu của đời sống Kitô hữu, Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi đã hiện diện: Rửa tội nhân danh Ba Ngôi.

Trong đời sống hằng ngày chúng ta thường làm dấu Thánh Giá Nhân Danh Ba Ngôi.

 II - Mạc khải Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

 Chúa Giêsu đã Mạc khải cho ta biết về Chúa Cha. Người không phải chỉ là Cha theo Nghĩa là Đấng Tạo Hoá, nhưng Người là Cha trong tương quan với Ngôi Con Duy Nhất:

"Không ai biết Con trừ ra Cha, cũng như không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho" ( Mt. 11, 27 ).Chúa Giêsu còn hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa thánh Thần cho các Môn Đệ ( Ga. 14, 26 ).

 III - Ba Ngôi nhưng là Một.

 Ba Ngôi thực sự khác nhau, nhưng Duy Nhất trong cùng một Thần Tính. Thiên Chúa Duy Nhất nhưng không đơn độc vì Chúa Cha, Chúa Con Và Chúa Thánh Thần thực sự phân biệt nhưng không tách biệt nhau mà Một Thiên Chúa Duy Nhất.

 IV - Hoạt Động của Ba Ngôi.

 Ba Ngôi cùng hoạt động trong mọi công trình. Nhưng trong hành động duy nhất, mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt:

Ngôi Cha tạo dựng.
Ngôi Con Cứu chuộc.
Ngôi Thánh Thần Thánh Hoá.

 V - Sống Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Khi nhân danh Ba Ngôi với tất cả ý thức để dâng công việc và cả con người chúng ta cho Ba Ngôi, xin ơn Thánh hoá cho những gì chúng ta làm được tốt đẹp.

Ba Ngôi yêu thương kết hợp thành Một, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người, có con tim biết yêu thương, để trởû nên một trong Chúa và trong mọi người. 

1838    11-02-2011 10:36:25