Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 22: Bí Tích Thêm Sức

Bài 22. BÍ TÍCH THÊM SỨC 

1. ĐỊNH NGHĨA. 

Bí Tích Thêm Sức là Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã lập, cho ta nhận lãnh dồi dào Chúa Thần để làm chứng nhân trung thành của Chú Kitô và tích cực xây dựng Hội Thánh Người. 

2.  GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:

"Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,21-22). 

3.  GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH:

           "Nhờ ơn bí tích Thêm Sức, các tín hữu gắn bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần; do đó, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm, như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô" (GLGHCG, Số 1285). 

4.  HIỆU QUẢ BÍ TÍCH THÊM SỨC:  

"Hiệu quả của bí tích Thêm Sức: lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, tăng trưởng và đào sâu ơn bí tích Thánh Tẩy, nghĩa là bí tích Thêm Sức: 
§    Giúp chúng ta đi sâu vào tình nghĩa tử thiêng liêng, cho phép gọi Thiên Chúa là Cha: Abba! Lạy Cha,
§    Giúp kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô,
§    Gia tăng các ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta,
§    Cho chúng ta liên kết trọn vẹn hơn với Hội Thánh;
§    Ban sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để chúng ta truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động như những chứng nhân đích thực của Đức Kitô, để anh dũng tuyên xưng danh thánh Chúa Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì thập gía" (GLHTCG, số 1302).
In ấn tích thiêng liêng vào linh hồn không thể tẩy xoá được. 

5. THỤ NHÂN.

Tất cả những người đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy và đến tuổi khôn thì phải lãnh hận Bí Tích Thêm Sức. 

6.  ĐIỀU KIỆN LÃNH NHẬN.

Người muốn lãnh Bí Tích Thêm Sức phải sạch tội trọng, học biệt giáo lý đầy đủ, đặc biệt về Bí Tích Thêm Sức  và quyết tâm sống đúng bổn phận Kitô hữu. 

7. THỪA TÁC VIÊN.

Thừa tác viên thông thường của Bí Tích Thêm Sức là Đức Giám Mục và những linh mục được chỉ định. Nhưng khi khẩn cấp thì mọi linh mục đều có nhiệm vụ ban Bí Tích nầy. 

8. SỐNG BÍ TÍCH THÊM SỨC.

Ngưòi lãnh Bí Tích Thêm Sức được dồi dào Ơn Chúa Thánh Thần, đó là một người Kitô hữu trưởng thành, nên phải sống xứng đáng với ơn đã lãnh nhận để làm chứng cho Chúa bằng đời sống tốt đẹp của một người trưởng thành. 

3220    12-02-2011 08:33:32