Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 24: Bí Tích Thống Hối Và Giao Hòa

II. CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH 

"Chúng ta nhận được sự sống mới của Đức Kitô nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo. Nhưng sự sống này được chứa trong những "bình sành" (Q Cr 4,7) và đang tiềm tàng với Đức Kitô trong Thiên Chúa (Cl 3,3). Chúng ta hiện sống trong ngôi nhà dưới đất (2 Cr 5,1), phải chịu khổ đau, bệnh tật và phải chết. Đời sống mới, tức là đời sống của con cái Thiên Chúa, có thể bị tội lỗi làm suy giảm hoặc hủy diệt" (GLHTCG, số 1420). 

"Chúa Giêsu Kitô là thầy thuốc chữa lành linh hồn và thể xác chúng ta. Người đã từng tha tội và phục hồi sức khoẻ thể xác cho người bại liệt (Mc 2,1-12). Người muốn Hội Thánh, nhờ quyền năng Thánh Thần,tiếp tục công cuộc chữa lành và cứu độ. Các chi thể của Hội Thánh rất cần điều này. Đó là mục đích của hai bí tích chữa lành: bí tích Thống Hối và bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân" (GLHTCG, số 1421). 

Bài 24. BÍ TÍCH THỐNG HỐI VÀ GIAO HÒA 

1 . ĐỊNH NGHĨA.

Bí tích thống hối và giao hoà (giải tội) là bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập để tha tội ta phạm, từ khi lãnh bí tích rửa tội về sau, cùng giao hào ta với Chúa và Hội Thánh. 

2 . GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:

          Chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ "(Ga 20,22-23) (GLHTCG, số 1485). 

3 . GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH:

          Ai phạm tội là xúc phạm đến danh dự và tình yêu của Thiên Chúa, làm tổn thương chính phẩm giá của mình là Con Thiên Chúa và phương hại đến đời sống thiêng liêng của Hội Thánh mà mỗi Kitô hữu phải là viên đá sống động (GLHTCG, số 1487).

          Trên bình diện đức tin, không có gì xấu hơn tội lỗi, không có hậu quả nào thảm hại hơn hậu quả do tội gây ra cho chính tội nhân, cho Hội Thánh và cho cả thế giới (GLHTCG, số 1488).

Tội ngăn cản con người hiệp thông với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa giầu lòng thương xót và chăm lo cho phần rỗi con người, ban ơn giúp tội nhân trở về hiệp thông với Người. Chúng ta phải cầu xin ơn quí trọng này cho chính mình và cho anh em (GLHTCG, số 1489). 

4 . THỪA TÁC VIÊN.

Chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội, nhưng Người đã trao quyền này cho Hội Thánh, nên:

Thừa tác viên của Bí Tích này là Giám Mục và những Linh Mục nào được phép thì có quyền tha thứ tội lỗi cho hối nhân, nhân danh Chúa Giêsu Kitô. 

5 . THỤ NHÂN.

Những tín hữu đã phạm tội trọng, thì cần lãnh bí tích giải tội. Nhưng ai chỉ mắc tội nhẹ mà lãnh bí tích nầy vì lòng sốt sắng thì được nhiều ơn ích thiêng liêng. 

6 . ĐIỀU KIỆN.

Những ai đã mắc tội trọng hay nhẹ mà muốn lãnh bí tích giải tội thì phải làm bốn việc nầy:

  • Xét mình: tìm xem và nhớ lại cách thành tâm, những tội đã phạm,trong khoảng thời gian từ lúc xưng tội lần trước cho đến bây giờ, mỗi tội phạm mấy lần và những trường hợp làm cho tội ra nặng hơn.
  • Ăn năn dốc lòng chừa: khi đã nhìn thấy những sai phạm của mình thì quyết tâm chừa bỏ thật sự.
  • Xưng tội: xưng thú những tội lỗi mình đã nhận thấy được với linh mục đại diện Chúa Kitô. Đó là hành động khiêm nhượng, nói lên lòng ăn năn cách cụ thể và trước tiên để được ơn tha tội.
  • Làm việc đền tội: là làm những việc cụ thể mà cha giải tội dạy làm, để tạ lỗi cùng Thiên Chúa, đồng thời cũng đền bù và sửa lại những thiệt hại do tội gây ra. Đó cũng là việc làm cụ thể để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối.

7 . HIỆU QUẢ THIÊNG LIÊNG CỦA BÍ TÍCH THỐNG HỐI      
·   giao hòa với Thiên Chúa, nhờ đó hối nhân lại được ơn nghĩa với Chúa;
·   giao hòa với Hội Thánh;
·   tha những tội ta phạm mà đã xưng thú;
·   tha hình phạt đời đời đáng chịu vì tội trọng;
·   tha, ít là một phần, các hình phạt tạm do tội;
·   lương tâm được bình an thư thái và được an ủi thiêng liêng;
·   tăng cường sức mạnh thiêng liêng cho người Kitô hữu để họ chiến đấu" (GLHTCG, số 1496). 

9081    12-02-2011 08:42:45