Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 25: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

BÀI 25. BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 

1. ĐỊNH NGHĨA.

Bí tích xức dầu bệnh nhân là bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn và xác, có sức mạnh chống lại cám dỗ để trung thành với  Chúa cho đến cùng.

2. GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU.

Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mang của Ngài "các ông đi giảng dạy cho người ta sám hối, xua đuồi nhiều quỉ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh". (Mc. 6, 12-13).

Sau phục sinh, Chúa Giêsu lập lại: "Nhân danh Thầy, họ đặt tay trên các bệnh nhân và chữa họ lành". (Mc. 16, 17-18).

3. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ.

"Ai trong anh em yếu liệt, hãy mời các vị niên trưởng của Hội Thánh, để họ cầu nguyện cho người đó, sau khi đã xức dầu cho người đó nhân danh Chúa. Lời nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy sẽ được Chúa nâng đỡ dậy va nếu có phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha". (Gc. 5,14-15)

4. GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH.

Bằng việc xức dầu thánh, và lời cầu nguyện của Linh Mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển, để Người an ủi và cứu rỗi họ. Hơn nữa, Hội Thánh còn thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô đau khổ và chịu chết để mưu ích cho dân Thiên Chúa. (LG11.GLCG1499)

5. THỪA TÁC VIÊN.

Theo lệnh truyền của Chúa Giêsu và cách chỉ dạy của thánh Giacôbê tông đồ thì chỉ có Giám Mục và những Linh Mục có thẩm quyền, mới được ban bí tích nầy. Tuy nhiên trong lúc nguy cấp thì tất cả các linh mục đều có quyền và còn theo luật buộc phải ban bí tích nầy cho bệnh nhân.

6. ĐIỀU KIỆN LÃNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN.

Đến tuổi khôn và ở trong tình trạng tỉnh trí. (GL 1004).
Nếu không xưng các tội trọng được thì phải thật lòng thống hối ăn năn.
Không cố chấp sống trong tình trạng tội lỗi công khai.

7. THỤ NHÂN.

Tất cả các tín hữu lâm bệnh nặng hoặc tuổi già sức yếu, đều có thể lãnh nhận bí tích xức dầu. Nghĩa là: mỗi khi người Kitô hữu bệnh nặng, thì có thể lãnh nhận bí tích xức dầu thánh, cũng như sau khi đã lãnh nhận bí tích xức dầu rồi mà một thời gian sau bệnh trở nên nguy kịch hơn, thì cũng nên lãnh bí tích xức dầu thánh.

Lưu ý: (cho những người chăm sóc bệnh nhân).
Lấy lòng bac ái săn sóc bệnh nhân, lấy đức tin an ủi, khuyên bảo bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Khi bệnh trở nên trầm trọng thì báo cho linh mục có trách nhiệm, đồng thời giúp bệnh nhân dọn mình lãnh các bí tích. Cố gắng làm sao cho bệnh nhân lãnh bí tích khi còn hiểu biết được.

8. CỦA ĂN ĐÀNG.

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu được ban cho bệnh nhân, những người sắp lìa đời để giúp họ vững mạnh trên đường tiến về đời sau.

9. HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH XỨC DẦU.

§         Kết hợp bệnh nhân với cuộc khổ nạn Chúa Kitô.
§         Ban niềm an ủi và can đảm chịu đựng theo tinh thần Kitô giáo .
§         Tha thứ các tội lỗi nếu chưa xưng tội được.
§         Phục hồi sức khoẻ phần xác nếu Chúa muốn.
§         Chuẩn bị cho cuộc vượt qua sang cỏi sống đời đời.

2427    12-02-2011 08:45:53