Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 27: Bí Tích Hôn Phối

BÀI 27. BÍ TÍCH HÔN PHỐI: 

1. ĐỊNH NGHĨA.

Bí tích hôn phối là bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh, cùng ban cho họ ơn sống xứng đáng chức phận mình. 

2. GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC GIÊSU:

          * Trong tiệc cưới ở Cana, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ và Mẹ Người đến dự và chúc lành cho hôn nhân của họ.(Ga.2,1-11)

*"Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ", và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Và cả hai sẽ thành một xương một thịt." Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly" (Mt 19, 4-6).  

3. GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH:

* "Như xưa kia, Thiên Chúa đến gặp Dân Người bằng một Giao Ước yêu thương và trung thành; thì ngày nay, Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Hội Thánh cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích Hôn Phối (Vui mừng và Hy vọng số 48,2).

* "Người ở với họ ban cho họ sức mạnh để họ vác thập gía theo Người, để họ chỗi dậy sau khi sa ngã, để họ tha thứ cho nhau, để mang gánh nặng cho nhau (Vui Mừng và Hy vọng số 48,2), để họ phục tùng nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô" (Ep 5,21) và yêu thương nhau vớimột tình yêu siêu nhiên, tế nhị và phong nhiêu khi họ vui hưỏng tình yêu và cuộc sống gia đình Chúa ban cho họ từ đời này được nếm hưởng bàn tiệc cưới Con Chiên" (GLHTCG số 1642).

* "Bí tích Hôn Phối biểu thị sự hợp nhất giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích này ban ơn giúp các đôi vợ chồng yêu thương nhau như ĐứcKitô đã yêu thương Hội Thánh. An sủng bí tích kiện toàn tình yêu tự nhiên của đôi vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hóa họ trong đời sống siêu nhiên" (GLHTCG số 1661).

* "Hôn ước mà nhờ đó người nam và người nữ tạo nên một cộng đồng sự sống và tình yêu, đã được Đấng Sáng Tạo thiết lập và phú cho những luật riêng. Tự bản chất, hôn nhân hướng đến thiện ích của đôi vợ chồng, việc sinh sản và giáo dục con cái. Hôn nhân giữa những người đã chịu phép Thánh tẩy được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích" (GLHTCG, số 1660). 

4. CỬ HÀNH HÔN PHỐI.

Trong bí tích hôn phối, chính đôi bạn làm nên Bí Tích, khi họ bày tỏ sự ưng thuận tự do trước mặt Chúa và Hội Thánh.

Linh mục hay phó tế chủ sự nghi thức, sẽ đón nhận lời trao đỗi ưng thuận của đôi bạn và chúc lành cho họ nhân danh Chúa Kitô và Hội Thánh Người. 

5. ĐẶC TÍNH CỦA HÔN NHÂN CÔNG GIÁO.

"Đặc tính chính yếu của hôn nhân là đơn nhất, bất khả phân ly và đón nhận con cái" (GLHTCG số 1664).

Đơn nhất và bất khả phân ly. Nghĩa là chỉ một vợ, một chồng làm thành hôn nhân, tạo nên một gia đình, và hai người phải trung thành sống với nhau cho đến trọn đời, đồng thời giáo dục con cái theo ý Chúa Kitô và Hội Thánh dạy. 

6. ĐIỀU KIỆN LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÔN PHỐI.

Đã lãnh nhận bí tích rửa tội thành sự.
Tự do kết hôn, công khai nói lên sự ưng thuận của mình.
Không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên và luật Giáo Hội.
Hiểu biết về bí tích hôn nhân và đời sống gia đình. 

7. ƠN ÍCH TRONG HÔN NHÂN.

Hôn nhân công giáo, giúp vợ chồng hoàn thành ơn gọi của mình là trung thành yêu thương nhau, đồng thời cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. 

8. SỐNG BÍ TÍCH HÔN PHỐI:

  • "Thánh Phaolô nói: "Người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Mầu nhiệm này thật cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính trọng chồng " (Ep 5,25.28. 32) (GLHTCG số 1659).
  • "Gia đình tín hũu là nơi con cái tiếp nhận nền móng đức tin. Vì vậy, gia đình được gọi rất đúng là "Hội Thánh thu nhỏ" hay "Hội Thánh tại gia", cộng đồng ân sủng và cầu nguyện, trường học phát triển các đức tính tự nhiên và đức mến Kitô giáo" (GLHTCG số 1666).
4183