Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 28: Ơn Thiên Triệu

BÀI  28. ƠN THIÊN TRIỆU 

Ơn thiên triệu là ý Chúa muốn cho mỗi người sống trong một địa vị nào đó. Nhưng theo nghiã thông thường thì ơn thiên triệu là tiếng Chúa gọi một số người dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì để phục vụ Chúa và anh em đồng loại. 

I . DẤU CHỈ CÓ ƠN THIÊN TRIỆU. 

Nhờ 3 dấu này:
1)     có ý hướng ngay lành,
2)     có đủ điều kiện,
3)     được Bề trên chấp thuận.  

II . ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI MUỐN SỐNG BẬC TU TRÌ. 

Phải cầu nguyện, suy nghĩ, nhờ người khôn ngoan chỉ dẫn và sẵn sàng đáp lại lời Chúa kêu gọi mình.  

III . NHỮNG LỜI KHẤN CỦA BẬC TU TRÌ 

Những người theo đời sống bậc tu trì khấn 3 điều này:
(1)   sống nghèo khó,
(2)   sống trong sạch,
(3)   sống vâng lời.  

IV . BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ 

Khi thấy con  muốn dâng mình cho Chúa, cha mẹ hãy hy sinh giúp đỡ và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa về con cái mình. 

4503