Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 29: Phụ Tích

BÀI  11.  PHỤ TÍCH (hay còn gọi là Á Bí tích) 

I . ĐỊNH NGHĨA. 

Phụ tích là những dấu chỉ bề ngoài do Giáo Hội lập ra, nhờ đó người tín hữu chuẩn bị chu đáo, để nhận được nhiều ơn Chúa giúp do lời Giáo Hội cầu xin.  

II. HÌNH THỨC: 

Có 3 loại phụ tích:
(1)   những lễ nghi làm phép người và đồ dùng.
(2)   những lễ nghi cung hiến người và những dụng cụ dành riêng cho việc thờ phượng.
(3)   những lễ nghi trừ khử ma quỷ.  

III . Ý NGHĨA. 

Giáo Hội muốn cho người tín hữu hiểu rằng: Ơn cứu độ có thể khử trừ ảnh hưởng xấu xa của ma quỷ, và làm cho mọi vật trở nên phương tiện lành thánh giúp chúng ta kết hợp được với Chúa. 

IV . CẦU NGUYỆN.  

Xin Chúa cho con  có lòng tôn kính và tin tưởng vào Chúa nhiều hơn, để con tránh được những mê tín dị đoan

1756    12-02-2011 09:03:56