Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 3: Thiên Chúa Sáng tạo Và Quan Phòng

Bài 3. THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG.

  "Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất". ( Kinh tin kính các tông đồ ).
"Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình".
(Kinh tin kính công đồng Nicéa). 

I - Những ưu tư.

Qua mọi thời, con người luôn luôn thắc mắc về sự xuất hiện của họ và vũ trụ. Có nhiều câu trả lời qua những giả thuyết về khoa học và xã hội, nhưng không thoả mãn được những thắc mắc của họ.

Chỉ có một Đấng không phải là con người, quyền phép hơn con người, mới tạo nên và điều khiển vũ trụ nầy được. Đấng đó chúng ta gọi là Thiên Chúa.

II - Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, Muôn vật hữu hình và vô hình.

Tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình là những gì mà chúng ta nhìn thấy và biết được, cả những điều mà chúng ta không cảm nhận được nên gọi là vô hình.

Hữu hình: là những gì có thể cảm nhận được bằng giác quan .

Vô hình: là những gì mà con người chỉ có thể nhận biết được bằng lý trí và đức tin,còn gọi là thiêng liêng.

Thiên Thần là loài thiêng liêng, được Thiên Chúa dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và loài người. Mỗi người có một thiên thần giữ mình, để gìn giữ trên trần gian và cầu bàu cho họ trước mặt Chúa.

III - Tạo dựng là công trình của tình yêu thương.

Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật do tình yêu thương và để thông ban vinh quang của Người. Con người là chóp đỉnh của công trình sáng tạo, là tuyệt đỉnh của tình yêu thương.

Ba Ngôi yêu thương cho đến nỗi Ba mà chỉ là Một. Từ tình yêu thương mà có công trình sáng tạo, vậy công trình tạo dựng là của cả Ba Ngôi vì phát xuất từ Tình Yêu hiệp nhất.

IV - Thiên Chúa Quang Phòng.

Công trình tạo dựng đã hoàn thành, nhưng Ngài còn bảo vệ, chăm sóc và gìn giữ để nó được vận hành trong một trật tự nhất định.

V - Sự dữ.

Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng sự dữ cũng hiện diện và đang hoành hành. Tại sao ?

Thên Chúa không tạo dựng một vũ trụ chết, nhưng vũ trụ của Ngài là một vũ trụ đang vận hành cách sống động. Hơn thế nữa, Ngài còn ban cho con người trí khôn và sự tự do. Chính vì sự tự do của con người mà có sự dữ xuất hiện: nếu con người biết chọn lựa và thi hành tốt, đó là đang đi trên con đường hoàn thiện. Còn nếu không chọn con đường hoàn thiện, thì điều tốt đẹp không được thực hiện, nghĩa là sự dữ hình thành.

VI - Con người sống Mầu Nhiệm sáng tạo.

Mọi người đều công nhận có Đấng toàn năng cao cả, vì yêu thương đã lo lắng cho con người thật chu đáo, nên mọi người sống xứng đáng để đền đáp tình yêu thương đó. 

4260    11-02-2011 10:41:58