Sidebar

Thứ Ba
28.11.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 33: Tội Lỗi

BÀI 33. TỘI LỖI 

I . ĐỊNH NGHĨA. 

Tội là cố tình lỗi luật của Chúa hay là luật Giáo Hội: bằng tư tưởng, bằng lời nói, bằng việc làm hoặc là bỏ qua không làm những việc phải làm [thiếu sót].  

Có hai thứ tội: tội trọng (tội nặng) và tội nhẹ.  

II . TỘI TRỌNG 

Là khi người ta cố tình phạm một điều luật nặng, dù đã kịp suy nghĩ trước. 

1 )  Thiệt hại.

Tội trọng làm cho tôi mất sự sống siêu nhiên Chúa ban cho tôi, mất công phúc tôi đã lập trước, đáng chịu hình phạt của Chúa ở đời sau - và có khi cả hình phạt của Giáo Hội ở đời này nữa.  

2 ) Thống hối.

Khi phạm tội trọng phải giục lòng ăn năn tội cách trọn, rồi tìm cách lãnh nhận Bí tích Hòa giải (đi xưng tội với một linh mục) càng sớm càng tốt. Sau đó, còn phải dùng mọi phương thế để khỏi phạm lại tội đó nữa.  

III . TỘI NHẸ. 

Khi  lỗi phạm một điều luật nhẹ, hoặc một điều luật nặng mà chưa kịp suy nghĩ hay là chưa hoàn toàn ưng theo.  

1 ) Thiệt hại.

Tội nhẹ dù không làm mất sự sống siêu nhiên Chúa đã ban cho tôi, nhưng làm cho tôi bớt lòng kính mến Chúa, hướng lòng về điều xấu, dễ phạm tội trọng (tội nặng) và đáng chịu hình phạt đời này hoặc đời sau trong luyện ngục . 

2 ) Phương cách tránh xa dịp tội.

Phải siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa giải (xưng tội), Bí tích Mình Thánh Chúa (rước lễ) và tránh các cơ hội có thể đưa tôi tới việc phạm tội, như lời Đức Giêsu đã dạy rằng: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ" (Mt. 26, 41).  

IV . CÁC TỘI THƯỜNG PHẠM. 

Các tội người ta thường phạm do 7 nết xấu này mà ra, quen gọi là 7 mối tội đầu: kêu ngạo, hà tiện, dâm dục, ghen ghét, mê ăn uống, hờn giận, lười biếng (xin xem lại "Kinh bảy mối tội đầu" nơi Phần tài liệu đọc thêm sau câu 244, trang 3). 

V . CẦU NGUYỆN. 

Xin Chúa soi sáng và thêm sức mạnh cho con biết làm nhiều việc lành và biết xa lánh tội.

2065