Sidebar

Chúa Nhật

03.12.2023

Giáo Lý Ơn Gọi _ Bài 36: Giới Luật Thứ Ba

BÀI 36. GIỚI LUẬT THỨ BA 

I . Ý NGHĨA.  

Giới luật thứ ba dạy tôi THÁNH HÓA các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc.

Thánh hoá là tham dự Thánh lễ, nghỉ việc xác và làm thêm những việc tốt lành như dự các giờ kinh chung, đọc sách báo đạo đức, đi thăm viếng, làm việc thiện, làm việc tông đồ...  

II . THAM DỰ THÁNH LỄ.   

Phải tham dự Thánh lễ với lòng tin, chăm chỉ, sốt sắng và dự trọn lễ từ đầu cho đến hết. Ai vì lười biếng hoặc vì khinh thường mà bỏ lễ một phần quan trọng trong Thánh lễ, thì buộc phải dự thêm một lễ khác trong ngày hôm đó để bù lại.

Khi có lý do chính đáng mà không dự lễ được thì không phải là tội. Tuy nhiên, nên làm một hai việc lành để thánh hóa ngày ấy, như lần hột, đọc Sách Thánh hoặc dự Phép lành Mình Thánh Chúa.  

II . NGHỈ VIỆC XÁC.  

Là không làm những việc nặng nhọc phần xác, những việc mà người ta vẫn làm để lấy tiền sinh sống.

Ai cố tình làm những việc ấy quá 2 giờ đồng hồ (bất kể liên tục hay gián đoạn) vào những ngày Chúa Nhật hoặc lễ lớn thì mặc tội nặng (tội trọng).

Tuy nhiên, khi có lý do chính đáng và khẩn thiết hoặc khi đã có phép của giáo quyền thì được phép làm mà không lỗi luật này. 

Chú ý.

Những việc hằng ngày như nấu ăn, lau nhà... hoặc những việc học hành, giải trí thì được làm.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng, phải biết nghỉ ngơi, dành thời giờ làm những việc có mục đích thánh hóa ngày lễ đó.  

III . NHỮNG NGÀY LỄ BUỘC.  

Lễ buộc: là ngày lễ lớn trong Giáo Hội mà mọi người tín hữu buộc phải thánh hóa ngày ấy.

Chỉ còn 1 lễ buộc mà thôi, đó là ngày lễ Giáng Sinh(Noel).

Các ngày lễ Chúa Giêsu lên trời (Ascension), lễ Đức Mẹ lên trời (Assomption) và lễ Các Thánh (La Toussaint) không còn là lễ buộc nữa.

Còn các ngày lễ lớn khác thì đã trùng vào ngày Chúa Nhật rồi. 

IV . CẦU NGUYỆN. 

Xin Chúa cho con biết thánh hoá ngày của Chúa, để đời sống đức tin của con được vững mạnh trong Chúa 

1871